سوره‌ها

جزء

و بر مرده‌ى هیچ یک از منافقان نماز مگزار! و [براى دعا و استغفار] بر قبرش نایست! چون آنان به خدا و پیامبرش کافر شدند و فاسق از دنیا رفتند.

پشتیبانی از پروژه

از طریق مشارکت، حمایت و کمک مالی شما می‌توانید به رشد سلام قرآن کمک کنید. افراد زیر کمک‌های خود را طی روزهای اخیر انجام داده‌اند.

محمدامین محمدامین بدون نام رضا محیطی بدون نام محمدامین جواد ادیب
حامی پروژه سلام قرآن باشید

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.