سوره‌ها

جزء

ﯿ

پیامبرى که آیات روشنگر الهى را بر شما تلاوت مى‌کند تا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‌اند، از تاریکى‌ها به سوى نور بیرون آورد و کسانى که به خدا ایمان آورند و کار شایسته کنند، خداوند آنان را به باغ‌هایى که نهرها از زیر [درختان] آن جارى است، وارد مى‌کند. براى همیشه در آنجا جاودانه‌اند. بی‌گمان خداوند روزى آنان را نیکو ساخته است.

پشتیبانی از پروژه

از طریق مشارکت، حمایت و کمک مالی شما می‌توانید به رشد سلام قرآن کمک کنید. افراد زیر کمک‌های خود را طی روزهای اخیر انجام داده‌اند.

بدون نام علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی بدون نام محمدجعفر نعناکار رضا محیطی بدون نام
حامی پروژه سلام قرآن باشید

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.