سوره‌ها

جزء

ﭿ

و شب و روز که در پى یکدیگر می‌آیند و آنچه از روزى که خداوند از آسمان فروفرستاده و زمین را با آن پس از پژمردگى‌اش، سبز و زنده نموده است و گردش بادها، براى کسانى که می‌اندیشند، نشانه‌هایى است.

پشتیبانی از پروژه

از طریق مشارکت، حمایت و کمک مالی شما می‌توانید به رشد سلام قرآن کمک کنید. افراد زیر کمک‌های خود را طی روزهای اخیر انجام داده‌اند.

مهدی وحید هیچ بدون نام بدون نام علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی علی گلی فروشانی
حامی پروژه سلام قرآن باشید

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.