سوره‌ها

جزء

[پدر] گفت: «بردن او مرا سخت اندوهگین مى‌کند، و از این مى‌ترسم که شما از او غافل شوید و گرگ او را بخورد.»

پشتیبانی از پروژه

از طریق مشارکت، حمایت و کمک مالی شما می‌توانید به رشد سلام قرآن کمک کنید. افراد زیر کمک‌های خود را طی روزهای اخیر انجام داده‌اند.

بدون نام بدون نام بدون نام rezafiouji محسن بدون نام زهرا الحسینی مهدی ذوالقدر شهرام علی اکبر
حامی پروژه سلام قرآن باشید

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.