سوره‌ها

جزء

کسانى که کفر ورزیدند و در حال کفر مردند، اگر چه زمین را پر از طلا کرده، به عنوان فدیه و بازخرید [از عذاب] بدهند، هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نمى‌شود. براى آنان، مجازاتِ دردناکى است و هیچ یاورى ندارند.

پشتیبانی از پروژه

از طریق مشارکت، حمایت و کمک مالی شما می‌توانید به رشد سلام قرآن کمک کنید.افراد زیر کمک‌های خود را طی روزهای اخیر انجام داده‌اند.

رضا محیطی بدون نام محمدامین جواد ادیب
حامی پروژه سلام قرآن باشید

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

بزودی
اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.