سوره‌ها

جزء

#   قاری سبک نوع کیفیت کشور اندازه تعداد فایل
۱ کریم منصوری آیات ترتیل ۴۰ kbps ایران ۱,۰۱۳.۴۷ مگابایت ۶,۳۴۸
۲ صحیح بین‌المللی زبان انگلیسی گوینده ابراهیم واک آیات ترجمه ۳۲ kbps ایالات متحده ۲۸۳.۳۲ مگابایت ۶,۲۳۶
۳ حسین سعیدیان آیات ترتیل ۱۶ kbps ایران ۲۳۱.۹۸ مگابایت ۶,۲۳۶
۴ محمد حسین سبزعلی آیات ترتیل ۳۲ kbps ایران ۴۱۸.۱۵ مگابایت ۶,۲۳۶
۵ هانی الرفاعی آیات ترتیل ۳۲ kbps عربستان سعودی ۳۸۳.۹۷ مگابایت ۶,۲۳۶
۶ محسن قرائتی زبان فارسی گوینده محسن قرائتی آیات تفسیر ۱۶ kbps ایران ۲.۷۷ گیگابایت ۲,۹۸۵
۷ شهریار پرهیزگار آیات ترتیل ۴۸ kbps ایران ۵۷۰.۹۲ مگابایت ۶,۲۳۶
۸ شهریار پرهیزگار آیات ترتیل ۳۲ kbps ایران ۴۲۲.۰۱ مگابایت ۶,۲۳۶
۹ مصطفی اسماعیل آیات ترتیل ۳۲ kbps مصر ۴۴۳.۸۷ مگابایت ۶,۲۳۶
۱۰ محمد جبرئیل آیات ترتیل ۳۲ kbps مصر ۳۹۵.۰۹ مگابایت ۶,۲۳۶
۱۱ محمد صدیق المنشاوی آیات همراه با کودکان ۳۲ kbps مصر ۱.۰۳ گیگابایت ۶,۲۳۳
۱۲ محمد صدیق المنشاوی آیات ترتیل ۳۲ kbps مصر ۴۳۱.۲۲ مگابایت ۶,۲۳۷
۱۳ محمد صدیق المنشاوی آیات تجویدی ۳۲ kbps مصر ۸۳۶.۴۹ مگابایت ۶,۲۳۶
۱۴ عبدالباسط عبدالصمد آیات تجویدی ۳۲ kbps مصر ۸۴۱.۱۵ مگابایت ۶,۲۳۷
۱۵ ناصر مکارم شیرازی زبان فارسی گوینده کبیری آیات ترجمه ۱۶ kbps ایران ۲۱۴.۸۶ مگابایت ۶,۲۳۶
۱۶ حنانه خلفی آیات ترتیل ۱۹۲ kbps ایران ۲.۰۵ گیگابایت ۶,۲۳۶
۱۷ محمود خلیل الحصری آیات ترتیل ۳۲ kbps مصر ۶۲۰.۸۸ مگابایت ۶,۲۳۶
۱۸ محمود خلیل الحصری آیات تجویدی ۳۲ kbps مصر ۸۸۱.۹۹ مگابایت ۶,۲۳۷
۱۹ محمود خلیل الحصری آیات آموزشی ۱۶ kbps مصر ۳۶۵.۹۲ مگابایت ۶,۲۳۶
۲۰ محمد مهدی فولادوند زبان فارسی گوینده هدایت‌فر آیات ترجمه ۴۰ kbps ایران ۴۵۲.۵۲ مگابایت ۶,۲۳۶
۲۱ آذربایجان زبان آذربایجان گوینده رسیم بالایو آیات ترجمه ۱۶ kbps آذربایجان ۲۱۱.۷۶ مگابایت ۶,۲۳۶
۲۲ حسین انصاریان زبان فارسی گوینده سلیمی آیات ترجمه ۱۶ kbps ایران ۲۴۲.۸۷ مگابایت ۶,۲۳۶
۲۳ مشاری راشد العفاسی آیات ترتیل ۳۲ kbps کویت ۴۴۳.۸۵ مگابایت ۶,۲۳۶
۲۴ مشاری راشد العفاسی آیات ترتیل ۱۹۲ kbps کویت ۱.۶۱ گیگابایت ۶,۳۴۸
۲۵ عبدالباسط عبدالصمد آیات ترتیل ۳۲ kbps مصر ۴۶۸.۹۰ مگابایت ۶,۲۳۷

درخواست بارگذاری صوت خاصی دارید؟

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.