سوره‌ها

جزء

نشان توضیح کاربران
OpenMag باز کردن مجله قرآنی برای اولین بار ۱۱ نفر
OpenAudioBank باز کردن بانک صوت برای اولین بار ۱۷ نفر
ReadFirstAya اولین تلاوت آیه‌ای از قرآن ۲۴ نفر
AddFirstKhatm افزودن اولین ختم قرآن ۴ نفر
JoinFirstKhatm اولین شرکت در ختم قرآن کریم ۸ نفر
LmsStartLevel شروع کردن مرحله‌ای از مکانیزم آموزش برای اولین بار ۲۳ نفر
LmsFirstScore دریافت اولین امتیاز در مکانیزم آموزش ۹ نفر
LmsFirstFullScore دریافت اولین امتیاز کامل در مکانیزم آموزش ۱ نفر

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.