سوره‌ها

جزء

نشان توضیح کاربران
OpenMag باز کردن مجله قرآنی برای اولین بار ۱۳ نفر
OpenAudioBank باز کردن بانک صوت برای اولین بار ۲۱ نفر
ReadFirstAya اولین تلاوت آیه‌ای از قرآن ۵۲ نفر
AddFirstKhatm افزودن اولین ختم قرآن ۷ نفر
JoinFirstKhatm اولین شرکت در ختم قرآن کریم ۱۴ نفر
LmsStartLevel شروع کردن مرحله‌ای از مکانیزم آموزش برای اولین بار ۳۸ نفر
LmsFirstScore دریافت اولین امتیاز در مکانیزم آموزش ۱۲ نفر
LmsFirstFullScore دریافت اولین امتیاز کامل در مکانیزم آموزش ۱ نفر

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.