سوره‌ها

جزء

نشان توضیح کاربران
OpenMag باز کردن مجله قرآنی برای اولین بار ۲۰ نفر
OpenAudioBank باز کردن بانک صوت برای اولین بار ۳۷ نفر
ReadFirstAya اولین تلاوت آیه‌ای از قرآن ۸۷ نفر
AddFirstKhatm افزودن اولین ختم قرآن ۹ نفر
JoinFirstKhatm اولین شرکت در ختم قرآن کریم ۱۵ نفر
LmsStartLevel شروع کردن مرحله‌ای از مکانیزم آموزش برای اولین بار ۵۶ نفر
LmsFirstScore دریافت اولین امتیاز در مکانیزم آموزش ۱۵ نفر
LmsFirstFullScore دریافت اولین امتیاز کامل در مکانیزم آموزش ۱ نفر

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.