سوره‌ها

جزء

نشان توضیح کاربران
OpenMag باز کردن مجله قرآنی برای اولین بار ۲۷ نفر
OpenAudioBank باز کردن بانک صوت برای اولین بار ۶۳ نفر
ReadFirstAya اولین تلاوت آیه‌ای از قرآن ۱۴۶ نفر
AddFirstKhatm افزودن اولین ختم قرآن ۱۷ نفر
JoinFirstKhatm اولین شرکت در ختم قرآن کریم ۲۳ نفر
LmsStartLevel شروع کردن مرحله‌ای از مکانیزم آموزش برای اولین بار ۷۹ نفر
LmsFirstScore دریافت اولین امتیاز در مکانیزم آموزش ۱۹ نفر
LmsFirstFullScore دریافت اولین امتیاز کامل در مکانیزم آموزش ۱ نفر

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.