سوره‌ها

جزء

صفحه آیات تعداد آیات تعداد سوره‌ها
۱ ۱ - ۷ ۷
۱
۲ ۸ - ۱۲ ۵
۱
۳ ۱۳ - ۲۳ ۱۱
۱
۴ ۲۴ - ۳۱ ۸
۱
۵ ۳۲ - ۳۶ ۵
۱
۶ ۳۷ - ۴۴ ۸
۱
۷ ۴۵ - ۵۵ ۱۱
۱
۸ ۵۶ - ۶۴ ۹
۱
۹ ۶۵ - ۶۸ ۴
۱
۱۰ ۶۹ - ۷۶ ۸
۱
۱۱ ۷۷ - ۸۳ ۷
۱
۱۲ ۸۴ - ۹۰ ۷
۱
۱۳ ۹۱ - ۹۵ ۵
۱
۱۴ ۹۶ - ۱۰۰ ۵
۱
۱۵ ۱۰۱ - ۱۰۸ ۸
۱
۱۶ ۱۰۹ - ۱۱۲ ۴
۱
۱۷ ۱۱۳ - ۱۱۹ ۷
۱
۱۸ ۱۲۰ - ۱۲۶ ۷
۱
۱۹ ۱۲۷ - ۱۳۳ ۷
۱
۲۰ ۱۳۴ - ۱۴۱ ۸
۱
۲۱ ۱۴۲ - ۱۴۸ ۷
۱
۲۲ ۱۴۹ - ۱۵۲ ۴
۱
۲۳ ۱۵۳ - ۱۶۰ ۸
۱
۲۴ ۱۶۱ - ۱۷۰ ۱۰
۱
۲۵ ۱۷۱ - ۱۷۶ ۶
۱
۲۶ ۱۷۷ - ۱۸۳ ۷
۱
۲۷ ۱۸۴ - ۱۸۸ ۵
۱
۲۸ ۱۸۹ - ۱۹۳ ۵
۱
۲۹ ۱۹۴ - ۱۹۷ ۴
۱
۳۰ ۱۹۸ - ۲۰۳ ۶
۱
۳۱ ۲۰۴ - ۲۰۹ ۶
۱
۳۲ ۲۱۰ - ۲۱۷ ۸
۱
۳۳ ۲۱۸ - ۲۲۲ ۵
۱
۳۴ ۲۲۳ - ۲۲۶ ۴
۱
۳۵ ۲۲۷ - ۲۳۱ ۵
۱
۳۶ ۲۳۲ - ۲۳۷ ۶
۱
۳۷ ۲۳۸ - ۲۴۰ ۳
۱
۳۸ ۲۴۱ - ۲۴۴ ۴
۱
۳۹ ۲۴۵ - ۲۵۲ ۸
۱
۴۰ ۲۵۳ - ۲۵۵ ۳
۱
۴۱ ۲۵۶ - ۲۵۹ ۴
۱
۴۲ ۲۶۰ - ۲۶۳ ۴
۱
۴۳ ۲۶۴ - ۲۶۶ ۳
۱
۴۴ ۲۶۷ - ۲۷۱ ۵
۱
۴۵ ۲۷۲ - ۲۷۶ ۵
۱
۴۶ ۲۷۷ - ۲۸۱ ۵
۱
۴۷ ۲۸۲ - ۲۸۸ ۷
۱
۴۸ ۲۸۹ - ۲۸۹ ۱
۱
۴۹ ۲۹۰ - ۲۹۳ ۴
۱
۵۰ ۲۹۴ - ۳۰۲ ۹
۱
۵۱ ۳۰۳ - ۳۰۸ ۶
۱
۵۲ ۳۰۹ - ۳۱۵ ۷
۱
۵۳ ۳۱۶ - ۳۲۲ ۷
۱
۵۴ ۳۲۳ - ۳۳۰ ۸
۱
۵۵ ۳۳۱ - ۳۳۸ ۸
۱
۵۶ ۳۳۹ - ۳۴۵ ۷
۱
۵۷ ۳۴۶ - ۳۵۴ ۹
۱
۵۸ ۳۵۵ - ۳۶۳ ۹
۱
۵۹ ۳۶۴ - ۳۷۰ ۷
۱
۶۰ ۳۷۱ - ۳۷۶ ۶
۱
۶۱ ۳۷۷ - ۳۸۴ ۸
۱
۶۲ ۳۸۵ - ۳۹۳ ۹
۱
۶۳ ۳۹۴ - ۴۰۱ ۸
۱
۶۴ ۴۰۲ - ۴۰۸ ۷
۱
۶۵ ۴۰۹ - ۴۱۴ ۶
۱
۶۶ ۴۱۵ - ۴۲۵ ۱۱
۱
۶۷ ۴۲۶ - ۴۳۳ ۸
۱
۶۸ ۴۳۴ - ۴۴۱ ۸
۱
۶۹ ۴۴۲ - ۴۴۶ ۵
۱
۷۰ ۴۴۷ - ۴۵۰ ۴
۱
۷۱ ۴۵۱ - ۴۵۸ ۸
۱
۷۲ ۴۵۹ - ۴۶۶ ۸
۱
۷۳ ۴۶۷ - ۴۷۳ ۷
۱
۷۴ ۴۷۴ - ۴۷۹ ۶
۱
۷۵ ۴۸۰ - ۴۸۷ ۸
۱
۷۶ ۴۸۸ - ۴۹۳ ۶
۱
۷۷ ۴۹۴ - ۴۹۹ ۶
۱
۷۸ ۵۰۰ - ۵۰۴ ۵
۱
۷۹ ۵۰۵ - ۵۰۷ ۳
۱
۸۰ ۵۰۸ - ۵۱۲ ۵
۱
۸۱ ۵۱۳ - ۵۱۶ ۴
۱
۸۲ ۵۱۷ - ۵۱۹ ۳
۱
۸۳ ۵۲۰ - ۵۲۶ ۷
۱
۸۴ ۵۲۷ - ۵۳۰ ۴
۱
۸۵ ۵۳۱ - ۵۳۷ ۷
۱
۸۶ ۵۳۸ - ۵۴۴ ۷
۱
۸۷ ۵۴۵ - ۵۵۲ ۸
۱
۸۸ ۵۵۳ - ۵۵۸ ۶
۱
۸۹ ۵۵۹ - ۵۶۷ ۹
۱
۹۰ ۵۶۸ - ۵۷۲ ۵
۱
۹۱ ۵۷۳ - ۵۷۹ ۷
۱
۹۲ ۵۸۰ - ۵۸۴ ۵
۱
۹۳ ۵۸۵ - ۵۸۷ ۳
۱
۹۴ ۵۸۸ - ۵۹۴ ۷
۱
۹۵ ۵۹۵ - ۵۹۸ ۴
۱
۹۶ ۵۹۹ - ۶۰۶ ۸
۱
۹۷ ۶۰۷ - ۶۱۴ ۸
۱
۹۸ ۶۱۵ - ۶۲۰ ۶
۱
۹۹ ۶۲۱ - ۶۲۷ ۷
۱
۱۰۰ ۶۲۸ - ۶۳۳ ۶
۱

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.