سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والعاديات ضبحا ۱
cortes ¡Por los corceles jadeantes,
فالموريات قدحا ۲
cortes que hacen saltar chispas,
فالمغيرات صبحا ۳
cortes cargan el alba,
فاثرن به نقعا ۴
cortes levantando, así, una nube de polvo
فوسطن به جمعا ۵
cortes y rompen a través de una hueste!
ان الانسان لربه لكنود ۶
cortes El hombre, en verdad, es muy desagradecido con su Señor,
وانه على ذالك لشهيد ۷
cortes y él es, sí, testigo de ello.
وانه لحب الخير لشديد ۸
cortes Y ama ardientemente, sí, los bienes terrenales.
۞ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ۹
cortes ¿No sabe, acaso, que cuando lo que hay en las sepulturas sea vuelto al revés
وحصل ما في الصدور ۱۰
cortes y se haga público lo que hay en los pechos,
ان ربهم بهم يوميذ لخبير ۱۱
cortes ese día, su Señor estará, ciertamente, bien informado de ellos?
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۰۰ عادیات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.