سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والعاديات ضبحا ۱
صادقی سوگند به دوندگان- نفس‌زنان- با صدایی بلند.
فالموريات قدحا ۲
صادقی پس (سوگند به) به افروزندگان آتش در حال جهش.
فالمغيرات صبحا ۳
صادقی پس (سوگند به) هجوم‌کنندگان ناگهان (در) صبحگاهان.
فاثرن به نقعا ۴
صادقی پس با آن (یورش)، گَردی برانگیختند.
فوسطن به جمعا ۵
صادقی پس بدان (هجوم)، در دل گروهی درآمدند.
ان الانسان لربه لكنود ۶
صادقی (که) انسان بی‌امان برای پروردگارش سخت ناسپاس است.
وانه على ذالك لشهيد ۷
صادقی و او خود همواره بر این (ناسپاسی) همی گواه است.
وانه لحب الخير لشديد ۸
صادقی و بی‌چون او سخت شیفته‌ی مال است.
۞ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ۹
صادقی پس مگر نمی‌داند هنگامی که آنچه در گورهاست برانگیخته و بیرون ریخته گردد،
وحصل ما في الصدور ۱۰
صادقی و آنچه در سینه‌هاست به‌خوبی برون آورده شود؟
ان ربهم بهم يوميذ لخبير ۱۱
صادقی در چنان روزی بی‌گمان پروردگارشان به (حال) ایشان به‌راستی آگاه است.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۰۰ عادیات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.