سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والعاديات ضبحا ۱
آیتی سوگند به اسبان دونده‌اى كه نفس‌نفس مى‌زنند،
فالموريات قدحا ۲
آیتی سوگند به اسبانى كه به سُم از سنگ آتش مى‌جهانند،
فالمغيرات صبحا ۳
آیتی و سوگند به اسبانى كه بامدادان هجوم آورند،
فاثرن به نقعا ۴
آیتی و در آنجا غبار برانگيزند،
فوسطن به جمعا ۵
آیتی و در آنجا همه را در ميان گيرند،
ان الانسان لربه لكنود ۶
آیتی كه: آدمى پروردگار خود را سپاس نمى‌گويد،
وانه على ذالك لشهيد ۷
آیتی و او خود بر اين گواه است،
وانه لحب الخير لشديد ۸
آیتی او مال را فراوان دوست دارد.
۞ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ۹
آیتی آيا نمى‌داند كه چون آنچه در گورهاست زنده گردد،
وحصل ما في الصدور ۱۰
آیتی و آنچه در دلها نهان است آشكار شود،
ان ربهم بهم يوميذ لخبير ۱۱
آیتی پروردگارشان در آن روز از حالشان آگاه است؟
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۰۰ عادیات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.