سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والعاديات ضبحا ۱
خرم‌شاهی سوگند به اسبان تیز تک [جهادگر] که نفس نفس می‌زنند
فالموريات قدحا ۲
خرم‌شاهی و سوگند به اخگرانگیزان [از برخورد سمها]
فالمغيرات صبحا ۳
خرم‌شاهی و سوگند به تکاوران بامدادی‌
فاثرن به نقعا ۴
خرم‌شاهی که در آنجا گرد برانگیزند
فوسطن به جمعا ۵
خرم‌شاهی و با همدیگر به میانه آن [معرکه‌] در آیند
ان الانسان لربه لكنود ۶
خرم‌شاهی که انسان در برابر پروردگارش ناسپاس است‌
وانه على ذالك لشهيد ۷
خرم‌شاهی و او بر این امر گواه است‌
وانه لحب الخير لشديد ۸
خرم‌شاهی و او [انسان‌] از مالدوستی بخیل است‌
۞ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ۹
خرم‌شاهی آیا نمی‌داند که چون آنچه در گورهاست زیر و زبر شود
وحصل ما في الصدور ۱۰
خرم‌شاهی و راز دلها آشکار گردانیده شود
ان ربهم بهم يوميذ لخبير ۱۱
خرم‌شاهی بی‌گمان پروردگارت در چنین روز از حال آنان آگاه است‌
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۰۰ عادیات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.