سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والعاديات ضبحا ۱
kuliev Клянусь скачущими, запыхаясь!
فالموريات قدحا ۲
kuliev Клянусь высекающими искры копытами!
فالمغيرات صبحا ۳
kuliev Клянусь нападающими на заре!
فاثرن به نقعا ۴
kuliev Тем самым они поднимают столб пыли
فوسطن به جمعا ۵
kuliev и врываются с ним (со столбом пыли или с всадником) в гущу.
ان الانسان لربه لكنود ۶
kuliev Воистину, человек неблагодарен своему Господу,
وانه على ذالك لشهيد ۷
kuliev и он сам является тому свидетелем.
وانه لحب الخير لشديد ۸
kuliev Воистину, он страстно любит блага.
۞ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ۹
kuliev Неужели он не знает, что, когда будет опрокинуто то, что в могилах,
وحصل ما في الصدور ۱۰
kuliev и когда обнаружится то, что в груди,
ان ربهم بهم يوميذ لخبير ۱۱
kuliev в тот день Господь их будет осведомлен о них?
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۰۰ عادیات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.