سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والعاديات ضبحا ۱
قرائتی قرائتی سوگند به اسب‌های دونده که [در میدان جهاد] نفسشان به شماره می‌افتد.
فالموريات قدحا ۲
قرائتی قرائتی و از برخورد نعل‌ها با سنگ‌هاى بیابان جرقّه مى‌جهانند.
فالمغيرات صبحا ۳
قرائتی قرائتی و بامدادان بر دشمن هجوم می‌برند.
فاثرن به نقعا ۴
قرائتی قرائتی که با آن [یورش] گرد و غبار فراوانی برمی‌انگیزند.
فوسطن به جمعا ۵
قرائتی قرائتی و بامدادان در میان معرکه و جمع [دشمنان] درمی‌آیند.
ان الانسان لربه لكنود ۶
قرائتی قرائتی [به اینها سوگند] که انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.
وانه على ذالك لشهيد ۷
قرائتی قرائتی و بى‌شک خود بر این [ناسپاسى] گواه است.
وانه لحب الخير لشديد ۸
قرائتی قرائتی و بی‌تردید سخت شیفته‌ی مال [و ثروت] است.
۞ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ۹
قرائتی قرائتی آیا [انسان] نمى‌داند که وقتى آنچه در گورهاست، برانگیخته شود،
وحصل ما في الصدور ۱۰
قرائتی قرائتی و آنچه در سینه‌هاست، فاش شود،
ان ربهم بهم يوميذ لخبير ۱۱
قرائتی قرائتی آن روز، بی‌گمان پروردگارشان به [کار] آنان آگاه است.
محسن قرائتی
قرآن - سوره ۱۰۰ عادیات - آیه ۱
محسن قرائتی تفسیر
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.