سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

القارعة ۱
قرائتی قرائتی کوبنده!
ما القارعة ۲
قرائتی قرائتی [حادثه‌ی] کوبنده چیست؟
وما ادراك ما القارعة ۳
قرائتی قرائتی و تو چه می‌دانى آن کوبنده چیست؟
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ۴
قرائتی قرائتی روزى که مردم [از هراس] مانند پروانه‌ها پراکنده باشند.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش ۵
قرائتی قرائتی و کوه‌ها مانند پشمِ رنگین حلاّجى شده گردد.
فاما من ثقلت موازينه ۶
قرائتی قرائتی پس هرکس ترازوهای اعمالش سنگین باشد،
فهو في عيشة راضية ۷
قرائتی قرائتی پس او در زندگى رضایت‌بخشى است.
ﭿ
واما من خفت موازينه ۸
قرائتی قرائتی ولى هر کس ترازوهای اعمالش سبک باشد،
فامه هاوية ۹
قرائتی قرائتی پس در آغوش آتش است.
وما ادراك ما هيه ۱۰
قرائتی قرائتی و تو چه می‌دانى آن چیست؟
نار حامية ۱۱
قرائتی قرائتی آتشى است بسیار سوزان.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۰۱ قارعه - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.