سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

لايلاف قريش ۱
قرائتی قرائتی تا قریش را الفت دهد،
ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ۲
قرائتی قرائتی الفت آنان در سفرهاى [بازرگانی] زمستانى و تابستانى [تا در آرامش و امنیت، معاششان را تأمین کنند].
فليعبدوا رب هاذا البيت ۳
قرائتی قرائتی پس [به شکرانه‌ی این نعمت،] پروردگار این خانه را بپرستند.
الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ۴
قرائتی قرائتی همان که آنان را از گرسنگى [و قحطى رهانید و] غذا داد و از ترس، ایمنى‌شان بخشید.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۰۶ قریش - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.