سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

المر ۚ تلك ايات الكتاب ۗ والذي انزل اليك من ربك الحق ولاكن اكثر الناس لا يومنون ۱
قرائتی قرائتی الف، لام، میم، را. آن آیات کتاب [آسمانى] است و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو فرود آمده، حق است؛ ولى بیشتر مردم ایمان نمى‌آورند.
ﭿ
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ۖ ثم استوى على العرش ۖ وسخر الشمس والقمر ۖ كل يجري لاجل مسمى ۚ يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ۲
قرائتی قرائتی خداست آن که آسمان‌ها را بدون ستون‌هایى که آن را ببینید، برافراشت، سپس بر عَرش [که مقام فرمانروایى خداوند بر کلّ آفرینش است،‌] برآمد. و خورشید و ماه را که هر کدام تا زمان معینى حرکت دارند، تسخیر نمود. او کار [هستى] را تدبیر مى‌کند، آیات خود را به روشنى بیان مى‌کند تا شاید به لقاى پروردگارتان یقین کنید.
وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ۖ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ۖ يغشي الليل النهار ۚ ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون ۳
قرائتی قرائتی و اوست خدایى که زمین را گسترانید و در آن کوه‌ها و نهرها قرار داد و از هر میوه‌اى، دو جفت در آن قرار داد. او روز را با شب مى‌پوشاند. قطعاً در این [امور] براى کسانى که فکر مى‌کنند، نشانه‌هایى است.
وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ۚ ان في ذالك لايات لقوم يعقلون ۴
قرائتی قرائتی و در زمین قطعاتى است کنار هم. و باغ‌هایى از انواع انگور و کشت‌زار و درختان خرما [و محصولاتى مختلف،] همانند و غیر همانند، که همه با یک آب آبیارى مى‌شوند. و بعضى میوه‌ها را در خوردن بر بعضى برترى دادیم. همانا در این [تنوع میوه‌ها و مزه‌ها با آن که از یک آب و خاک تغذیه مى‌شوند،] براى کسانى که می‌اندیشند، نشانه‌هایى است.
۞ وان تعجب فعجب قولهم ااذا كنا ترابا اانا لفي خلق جديد ۗ اولايك الذين كفروا بربهم ۖ واولايك الاغلال في اعناقهم ۖ واولايك اصحاب النار ۖ هم فيها خالدون ۵
قرائتی قرائتی اگر تعجب مى‌کنى، پس عجیب، گفتار آنهاست [که مى‌گویند:] «آیا آنگاه که خاک شدیم، [بار دیگر زنده مى‌شویم و] به آفرینش تازه‌اى درمى‌آییم؟» آنانند کسانى که به پروردگارشان کفر ورزیدند و همانانند که غل‌ها درگردنشان باشد. و همانانند همدم آتش و در آن جاودانه‌اند.
ويستعجلونك بالسيية قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ۗ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ۖ وان ربك لشديد العقاب ۶
قرائتی قرائتی و پیش از رحمت و نیکى، به شتاب از تو عذاب و بدى مى‌خواهند، در حالى که پیش از آنان عذاب‌ها بوده است. و همانا پروردگارت نسبت به مردم با همه ستمشان، داراى آمرزش است و همانا پروردگارت سخت کیفر است.
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه ۗ انما انت منذر ۖ ولكل قوم هاد ۷
قرائتی قرائتی و کسانى که کفر ورزیدند، مى‌گویند: «چرا از طرف پروردگارش نشانه‌اى بر او نازل نشده است؟» [اى پیامبر!] تو فقط بیم‌دهنده‌اى و براى هر قومى راهنمایى است.
ﭿ
الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد ۖ وكل شيء عنده بمقدار ۸
قرائتی قرائتی خداوند مى‌داند آنچه را که هر ماده‌اى [در شکم] حمل مى‌کند و آنچه را که رحم‌ها جذب مى‌کنند [و به مصرف غذاى جنین مى‌رسانند]، و آنچه را مى‌افزایند. و هر چیز نزد او به مقدار و اندازه‌اى است.
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ۹
قرائتی قرائتی او به نهان و آشکار آگاه و بزرگ و بلندمرتبه است.
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ۱۰
قرائتی قرائتی [براى او] یکسان است که کسى از شما سخن را سرّى بگوید و کسى آن را آشکارا. و کسى که خود را به شب مخفى کند و کسى که در روز آشکارا حرکت نماید.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ۗ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ۗ واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ۚ وما لهم من دونه من وال ۱۱
قرائتی قرائتی براى انسان، فرشتگانى است که پى‌درپى او را از پیش رو و از پشت سر به فرمان خداوند حفاظت مى‌کنند. همانا خداوند [سرنوشت] قومى را تغییر نمى‌دهد تا آن که آنان خود را تغییر دهند. و هرگاه خداوند براى قومى آسیبى بخواهد، هیچ برگشتى براى آن نیست. و در برابر او هیچ دوست و کارساز و حمایت­کننده‌اى براى آنان نیست.
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشي السحاب الثقال ۱۲
قرائتی قرائتی اوست کسى که برق [آسمان] را براى بیم و امید به شما نشان مى‌دهد و ابرهاى گران‌بار را پدید مى‌آورد.
ﯿ
ويسبح الرعد بحمده والملايكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ۱۳
قرائتی قرائتی رعد با ستایش او و فرشتگان از بیم او تسبیح مى‌کنند. و او صاعقه‌ها را فرومى‌فرستد تا هرکه را بخواهد، مورد اصابت قرار دهد، در حالى که آنان درباره خداوند به جدال مى‌پردازند و او سخت کیفر است.
له دعوة الحق ۖ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ۚ وما دعاء الكافرين الا في ضلال ۱۴
قرائتی قرائتی تنها خواندن او حق است و کسانى را که [مشرکان] جز او مى‌خوانند، هیچ پاسخشان نمى‌گویند، مگر مانند کسى که دو دستش را به سوى آب گشوده تا آن را به دهانش برساند و حال آن که نخواهد رسید. و دعا و خواست کافران [از غیر خدا] جز در گمراهى نیست.
ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ۩ ۱۵
قرائتی قرائتی و کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند، خواه ناخواه، با سایه‌هایشان، بامدادان و شامگاهان، براى خدا سجده مى‌کنند.
ﭿ
قل من رب السماوات والارض قل الله ۚ قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ۚ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ۗ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ۚ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ۱۶
قرائتی قرائتی بگو: «پروردگار آسمان‌ها و زمین کیست؟» بگو: «خداست.» بگو: «پس چرا جز او را که مالک هیچ سود و زیانى براى خویشتن نیستند، سرپرست گرفته‌اید؟» بگو: «آیا نابینا و بینا با هم برابرند؟ یا تاریکى‌ها و روشنایى یکسانند؟ یا مگر براى خدا شریکانى قرار داده‌اند که مانند آفریدن خدا [چیزى] آفریده باشند و این آفرینش بر آنان مُشتَبَه شده است؟» بگو: «خداوند، آفریدگار هر چیزى است و اوست یگانه قهّار.»
انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ۚ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله ۚ كذالك يضرب الله الحق والباطل ۚ فاما الزبد فيذهب جفاء ۖ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ۚ كذالك يضرب الله الامثال ۱۷
قرائتی قرائتی او از آسمان آبى فروفرستاد، پس رودخانه‌ها به اندازه [ظرفیت] خویش جارى شد و سیلاب، کفى را بر خود حمل کرد. و از آنچه براى به دست آوردن زیور یا کالایى، آتش بر آن مى‌افروزند [نیز] کفى مانند کفِ سیلاب [حاصل شود]. این­گونه خداوند حق و باطل را [مَثَل] مى‌زند. پس کف به کنارى رفته [و نیست شود] و امّا آنچه براى مردم مفید است، در زمین باقى مى‌ماند. خداوند این­گونه مثال‌ها مى‌زند.
ﯿ
للذين استجابوا لربهم الحسنى ۚ والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به ۚ اولايك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم ۖ وبيس المهاد ۱۸
قرائتی قرائتی براى کسانى که پروردگارشان را اجابت کردند، نیکوترین [پاداش] است. ولى کسانى که [دعوت] او را نپذیرفتند، اگر هر آنچه در زمین است و مانند آن را با آن داشته باشند، قطعاً حاضرند آن را [براى خود از عذاب] تاوان بدهند. آنانند که برایشان حساب سختى است و جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهى است!
۞ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى ۚ انما يتذكر اولو الالباب ۱۹
قرائتی قرائتی پس آیا کسى که مى‌داند آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده حق است، مانند کسى است که نابیناست؟ همانا تنها صاحبان خرد پند مى‌گیرند.
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ۲۰
قرائتی قرائتی کسانى که به پیمان الهى وفا مى‌کنند و عهد [او را] نمى‌شکنند.
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ۲۱
قرائتی قرائتی و کسانى که آنچه را خداوند به پیوند با آن فرمان داده، پیوند مى‌دهند و در برابر پروردگارشان [خشوع و] هراس دارند و از سختى حساب مى‌ترسند.
ﭿ
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيية اولايك لهم عقبى الدار ۲۲
قرائتی قرائتی و کسانى که براى جلب توجّه پروردگارشان صبر پیشه کرده و نماز به پا داشتند و از آنچه روزیشان کردیم، پنهانى و آشکارا انفاق کردند. و بدى را با نیکى پاک مى‌کنند. آنانند که سراى آخرت مخصوص آنهاست.
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابايهم وازواجهم وذرياتهم ۖ والملايكة يدخلون عليهم من كل باب ۲۳
قرائتی قرائتی باغ‌های جاودانى که آنان و هر کس از پدران و همسران و فرزندانشان که صالح بوده‌اند، بدان داخل مى‌شوند. و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى‌شوند.
سلام عليكم بما صبرتم ۚ فنعم عقبى الدار ۲۴
قرائتی قرائتی [و مى‌گویند:] «درود بر شما به خاطر استقامتى که کردید! پس چه نیکوست سراى آخرت!»
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ۙ اولايك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ۲۵
قرائتی قرائتی ولی کسانى که پیمان خدا را پس از محکم­بستن، مى‌شکنند و آنچه را خداوند به پیوندِ آن فرمان داده، قطع مى‌کنند و در زمین فساد مى‌نمایند، آنانند که برایشان لعنت است و برایشان بدمنزلى است!
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ۚ وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع ۲۶
قرائتی قرائتی خداوند براى هر که بخواهد، روزى را گسترش مى‌دهد و [برای هر که بخواهد] تنگ مى‌گرداند. و [مردم] به زندگى دنیا دل­خوشند، در حالى که زندگى دنیا در [برابر زندگى] آخرت، جز یک کامیابى [موقت و اندک] نیست.
ﯿ
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه ۗ قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ۲۷
قرائتی قرائتی کافران مى‌گویند: چرا از طرف پروردگارش معجزه‌اى [به دلخواه ما] بر او نازل نشده است؟» بگو: «خداوند هر که را بخواهد، [به حال خود رها و] گمراه مى‌کند و هر کس را که به سوى او رو کرده و توبه نماید، به سوى خویش هدایت مى‌نماید.»
الذين امنوا وتطمين قلوبهم بذكر الله ۗ الا بذكر الله تطمين القلوب ۲۸
قرائتی قرائتی کسانى که ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان به یاد خدا آرام مى‌گیرد. بدانید که تنها با یاد خدا دل‌ها آرام مى‌گیرد.
الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب ۲۹
قرائتی قرائتی کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‌اند، خوشا به حالشان. و سرانجام نیکویى دارند!
كذالك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمان ۚ قل هو ربي لا الاه الا هو عليه توكلت واليه متاب ۳۰
قرائتی قرائتی این چنین ما تو را در میان اُمتى که پیش از آن اُمت‌هاى دیگرى [آمده و] رفته‌اند، به رسالت فرستادیم، تا آنچه را به سوى تو وحى کرده‌ایم، بر آنان تلاوت کنى. در حالى که آنان به خداى رحمان کفر مى‌ورزند. بگو: «او پروردگار من است. معبودى جز او نیست. تنها بر او توکل کرده‌ام و بازگشت من به سوى اوست.»
ﭿ
ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى ۗ بل لله الامر جميعا ۗ افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ۗ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ۚ ان الله لا يخلف الميعاد ۳۱
قرائتی قرائتی و اگر به واسطه قرآن کوه‌ها به حرکت درآیند، یا زمین قطعه قطعه شود، یا مردگان به سخن آیند، [باز کافران ایمان نمى‌آورند،] بلکه تمام امور به دست خداست. آیا مؤمنان [از این سنگدلان] مأیوس نشده‌اند [و نمى‌دانند] که اگر خدا مى‌خواست، قطعاً [با قهر و اجبار،] همه مردم را به راه مى‌آورد؟ و پیوسته به کسانى که کفر ورزیدند، به سزاى کارهایى که کرده‌اند، مصیبت کوبنده‌اى مى‌رسد، یا آن مصیبت به نزدیک خانه آنان فرود مى‌آید [تا هر لحظه‌ی زندگى همراه با دغدغه باشند و این دلهره همچنان ادامه دارد] تا آن­گاه که وعده‌ی الهى فرارسد. البته خداوند وعده‌اى که داده، خلاف نمى‌کند.
ولقد استهزي برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم ۖ فكيف كان عقاب ۳۲
قرائتی قرائتی و همانا پیامبرانى پیش از تو به استهزاء گرفته شدند، امّا من به کسانى که کفر ورزیدند، مهلت دادم. سپس آنان را [به قهر خود] گرفتم، پس [بنگر] کیفر من چگونه بود؟
ﯿ
افمن هو قايم على كل نفس بما كسبت ۗ وجعلوا لله شركاء قل سموهم ۚ ام تنبيونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول ۗ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ۗ ومن يضلل الله فما له من هاد ۳۳
قرائتی قرائتی پس آیا آن [خدایى] که بر هر کس و عملکرد او حاکم و ناظر است، [با بُت‌هاى ساختگى یکى است؟] و آنان براى خدا شریکانى قرار داده‌اند. بگو: «آنها را نام ببرید [چه هستند و چه توانى دارند؟] آیا خدا را از شریکانى در زمین خبر مى‌دهید که او آنها را نمى‌شناسد؟ یا سخنى توخالى [مى‌گویید].» بلکه براى کسانى که کفر ورزیدند، مکرشان آراسته شده است و از راه [حق] بازداشته شده‌اند. و هر که را خدا گمراه کند، پس براى او هیچ هدایت‌کننده‌اى نیست.
لهم عذاب في الحياة الدنيا ۖ ولعذاب الاخرة اشق ۖ وما لهم من الله من واق ۳۴
قرائتی قرائتی براى آنان در زندگى دنیا عذابى است و قطعاً عذاب آخرت سخت‌تر است. و در برابر خدا هیچ محافظى برایشان نیست.
۞ مثل الجنة التي وعد المتقون ۖ تجري من تحتها الانهار ۖ اكلها دايم وظلها ۚ تلك عقبى الذين اتقوا ۖ وعقبى الكافرين النار ۳۵
قرائتی قرائتی مثال بهشتى که به پرهیزکاران وعده داده شده، [چنین است که] نهرها از زیر [درختان] آن جارى است. میوه‌ها و سایه‌اش دائمى است. این است عاقبت کسانى که تقوا پیشه کردند. و سرانجامِ کافران آتش است.
ﭿ
والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ۖ ومن الاحزاب من ينكر بعضه ۚ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به ۚ اليه ادعو واليه ماب ۳۶
قرائتی قرائتی و کسانى که به آنان کتاب [آسمانى] دادیم، به آنچه به سوى تو نازل شده دلشاد مى‌شوند. و بعضى از گروه‌ها کسانى هستند که بخشى از آن [قرآن] را انکار مى‌کنند. بگو: «همانا من مأمورم که خدا را بپرستم و به او شرک نورزم. تنها به سوى او دعوت مى‌کنم و بازگشت من به سوى اوست.»
وكذالك انزلناه حكما عربيا ۚ ولين اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ۳۷
قرائتی قرائتی و بدین‌سان ما آن [قرآن] را به صورت فرمانى روشن به زبان عربى نازل کردیم. و بدون شک اگر بعد از دانشى که به تو رسیده است، از هوس‌هاى آنان پیروى کنى، در برابر خدا براى تو هیچ یاور و محافظى نیست.
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ۚ وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله ۗ لكل اجل كتاب ۳۸
قرائتی قرائتی و البته ما قبل از تو [نیز] پیامبرانى فرستاده‌ایم و براى آنان همسران و فرزندانى قرار دادیم. و هیچ پیامبرى را نسزد که معجزه‌اى بیاورد، مگر با اذن الهى. براى هر زمان و دوره‌اى کتاب [و قانونی] است.
يمحو الله ما يشاء ويثبت ۖ وعنده ام الكتاب ۳۹
قرائتی قرائتی خداوند هر چه را بخواهد، محو یا اثبات مى‌کند و اُم‌الکتاب تنها نزد اوست‌.
وان ما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ۴۰
قرائتی قرائتی [اى پیامبر! در فکر دیدن نتیجه کار مباش، زیرا] اگر بخشى از آنچه را به آنان وعده مى‌دهیم [در زمان حیات تو] به تو نشان دهیم، یا تو را از دنیا ببریم، [بدان که ما وعده‌هاى خود را محَقَّق خواهیم کرد،] پس وظیفه‌ی تو تنها تبلیغ است و حساب تنها با ماست.
ﯿ
اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها ۚ والله يحكم لا معقب لحكمه ۚ وهو سريع الحساب ۴۱
قرائتی قرائتی مگر ندیدند که ما به سراغ زمین مى‌آییم، در حالى که از اطرافش آن را مى‌کاهیم؟ خداوند حکم مى‌کند و هیچ تجدیدنظرکننده‌اى براى حکم او نیست. و او سریعاً به حساب همه مى‌رسد.
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا ۖ يعلم ما تكسب كل نفس ۗ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ۴۲
قرائتی قرائتی و البته کسانى که پیش از آنان بودند، مکرها کردند؛ ولى [سودى نکرد، زیرا] همه‌ی تدبیرها براى خداست. او مى‌داند که هر کس چه به دست مى‌آورد. و کفار به زودى خواهند دانست که سراى آخرت از آن کیست.
ويقول الذين كفروا لست مرسلا ۚ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ۴۳
قرائتی قرائتی و کسانى که کفر ورزیدند، می‌گویند: «تو فرستاده [خدا] نیستى!» بگو: «گواهى خدا و کسى که علم کتاب نزد اوست، میان من و شما کافى است.»
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۳ رعد - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.