سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

الر ۚ تلك ايات الكتاب وقران مبين ۱
قرائتی قرائتی الف لام را. آن است آیات کتاب [آسمانى] و قرآن روشن و روشنگر.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ۲
قرائتی قرائتی چه بسا کسانى که کفر ورزیدند، آرزو دارند که اى کاش مسلمان بودند.
ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل ۖ فسوف يعلمون ۳
قرائتی قرائتی آنان را [به حال خود] رها کن تا بخورند و بهره‌مند شوند و آرزوها سرگرمشان کند. پس به زودى [نتیجه‌ی این بى‌تفاوتى‌ها را] خواهند فهمید.
وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ۴
قرائتی قرائتی و ما اهل هیچ قریه‌اى را هلاک نکردیم، مگر آن که براى آن [کارنامه و] کتابى معلوم بود.
ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون ۵
قرائتی قرائتی هیچ اُمتى از اَجَل خود نه پیش مى‌افتد و نه پس مى‌ماند.
ﭿ
وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ۶
قرائتی قرائتی و کافران گفتند: «اى کسى‌که [ادعا دارى] ذکر [الهى] بر او نازل شده، به یقین تو دیوانه‌اى.
لو ما تاتينا بالملايكة ان كنت من الصادقين ۷
قرائتی قرائتی اگر از راستگویانى، چرا فرشتگان را پیش ما نمى‌آورى؟»
ما ننزل الملايكة الا بالحق وما كانوا اذا منظرين ۸
قرائتی قرائتی [غافل از آن که] ما فرشتگان را جز بر اساس حق نمى‌فرستیم و در آن صورت دیگر کفار مهلت داده نمى‌شوند. [و قهرِ الهى، آنان را خواهد گرفت.]
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ۹
قرائتی قرائتی به راستی ما خود، قرآن را نازل کردیم و ما خود، آن را نگاه‌داریم‌.
ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين ۱۰
قرائتی قرائتی و همانا ما پیش از تو، در میان اقوام و گروه‌هاى پیشین [نیز پیامبرانى] فرستادیم.
وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزيون ۱۱
قرائتی قرائتی و هیچ پیامبرى برایشان نمى‌آمد، مگر آن که به استهزاى او مى‌پرداختند.
كذالك نسلكه في قلوب المجرمين ۱۲
قرائتی قرائتی این­گونه ما [براى اتمام حجّت،] قرآن را در دل‌هاى مجرمان راه مى‌دهیم.
لا يومنون به ۖ وقد خلت سنة الاولين ۱۳
قرائتی قرائتی [امّا] آنان به آن ایمان نمى‌آورند و سنّت کفّار پیشین نیز این‌گونه بوده است.
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ۱۴
قرائتی قرائتی و اگر از آسمان درى بر روى آنان مى‌گشودیم تا از آن بالا روند،
لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ۱۵
قرائتی قرائتی قطعاً مى‌گفتند: «در حقیقت ما چشم‌بندى شده‌ایم، بلکه ما قومى جادو شده‌ایم.»
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ۱۶
قرائتی قرائتی و ما در آسمان برج‌هایى قرار دادیم و آن را براى بینندگان آراستیم.
وحفظناها من كل شيطان رجيم ۱۷
قرائتی قرائتی و آنها را از [دسترس] هر شیطان رانده­شده‌اى، حفظ کردیم.
الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ۱۸
قرائتی قرائتی مگر آن که دزدانه گوش فراداد، که شهابى روشن او را دنبال نمود.
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون ۱۹
قرائتی قرائتی و زمین را گستراندیم و در آن کوه‌هاى استوار افکندیم و در آن از هر چیزِ سنجیده و به اندازه‌ای، رویاندیم.
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ۲۰
قرائتی قرائتی و در آن زمین، براى شما و آن که شما روزى­دهنده او نیستید، وسیله‌ى زندگى قرار دادیم.
ﭿ
وان من شيء الا عندنا خزاينه وما ننزله الا بقدر معلوم ۲۱
قرائتی قرائتی و هیچ چیز نیست مگر آن که منابع و گنجینه‌هاى آن نزد ماست. و ما جز به مقدار معین فرونمى‌فرستیم.‌
وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين ۲۲
قرائتی قرائتی و بادها را براى بارور ساختن [ابرها و گیاهان] فرستادیم و از آسمان آبى نازل کردیم، پس شما را بدان سیراب نمودیم، در حالى که شما ذخیره‌کننده‌ی آن نیستید، و توان آن را هم ندارید.
وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ۲۳
قرائتی قرائتی و البتّه این ماییم که زنده مى‌کنیم و مى‌میرانیم. و ماییم که [بعد از مرگِ همه، می­مانیم و] وارث مى‌شویم.
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ۲۴
قرائتی قرائتی و بدون شک، ما به پیشینیان از شما علم داریم و به آیندگان نیز آگاهیم.
وان ربك هو يحشرهم ۚ انه حكيم عليم ۲۵
قرائتی قرائتی و همانا پروردگار توست که همه‌ی آنان را محشور خواهد کرد، زیرا که او حکیم و علیم است.
ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون ۲۶
قرائتی قرائتی و به راستی ما [نخستین] انسان را از گِلِ خشکیده‌ای [همچون سفال] که از گِلِ بدبوى [تیره رنگى] گرفته شده بود، آفریدیم.
والجان خلقناه من قبل من نار السموم ۲۷
قرائتی قرائتی و قبل از انسان، جنّ را از آتشى سوزان و نافذ آفریدیم.
واذ قال ربك للملايكة اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون ۲۸
قرائتی قرائتی و [یاد کن] آن­گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: «همانا من بشرى را از گِلى خشکیده، سیاه و بدبو خلق مى‌کنم.
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ۲۹
قرائتی قرائتی پس هرگاه معتدل و استوارش ساختم و از روح خود در او دمیدم، سجده‌کنان پیش او بیفتید.»
فسجد الملايكة كلهم اجمعون ۳۰
قرائتی قرائتی پس فرشتگان همگى با هم و یک‌سره سجده کردند،
ﯿ
الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين ۳۱
قرائتی قرائتی جز ابلیس که از بودنِ با سجده‌کنان، خوددارى ورزید.
قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين ۳۲
قرائتی قرائتی [خداوند] فرمود: «اى ابلیس! تو را چه شده که همراه سجده‌کنان نیستى؟»
قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون ۳۳
قرائتی قرائتی [ابلیس] گفت: «من این‌گونه نیستم که براى بشرى که او را از گِلى خشکیده، سیاه و بدبو آفریده‌اى، سجده کنم.»
قال فاخرج منها فانك رجيم ۳۴
قرائتی قرائتی [خداوند] فرمود: «پس از صف فرشتگان خارج شو که همانا تو رانده شده‌ای.
وان عليك اللعنة الى يوم الدين ۳۵
قرائتی قرائتی و البتّه تا روز جزا بر تو لعنت خواهد بود.»
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ۳۶
قرائتی قرائتی [ابلیس] گفت: «پروردگارا! پس مرا تا روزى که مردم برانگیخته شوند، مهلت بده!»
قال فانك من المنظرين ۳۷
قرائتی قرائتی [خداوند] فرمود: «همانا تو از مهلت­یافتگانى.
ﭿ
الى يوم الوقت المعلوم ۳۸
قرائتی قرائتی [امّا نه تا روز قیامت، بلکه] تا روزى که وقت آن معلوم است.»
قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين ۳۹
قرائتی قرائتی [ابلیس] گفت: «پروردگارا! به سبب آن که مرا گمراه ساختى، من هم در زمین [بدى‌ها را] برایشان مى‌آرایم و همه را فریب خواهم داد.
الا عبادك منهم المخلصين ۴۰
قرائتی قرائتی مگر [آن‌] بندگانت را که خالص‌شدگانند.»
قال هاذا صراط علي مستقيم ۴۱
قرائتی قرائتی [خداوند] فرمود: «این [اخلاص و نجات مخلَصین] راه مستقیمى است که خود بر عهده دارم.
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ۴۲
قرائتی قرائتی همانا براى تو بر بندگان [برگزیده‌ی] من تسلطّى نیست، مگر بر گمراهانى که تو را پیروى کنند.
وان جهنم لموعدهم اجمعين ۴۳
قرائتی قرائتی و البته دوزخ وعده‌گاه همگى آنهاست.
لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ۴۴
قرائتی قرائتی هفت در دارد، براى هر در بخشى از آن گمراهان تقسیم شده‌اند.»
ان المتقين في جنات وعيون ۴۵
قرائتی قرائتی همانا پرهیزکاران در باغ‌ها و [کنار] چشمه‌سارانند.
ادخلوها بسلام امنين ۴۶
قرائتی قرائتی [به آنان خِطاب مى‌شود:] «با سلامت و امنیت به باغ‌ها وارد شوید.»
ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ۴۷
قرائتی قرائتی و ما هرگونه کینه‌اى را در سینه‌هاى آنان برکنده‌ایم، [در نتیجه آنان] برادرانه بر تخت‌ها روبروى یکدیگرند.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ۴۸
قرائتی قرائتی در آنجا هیچ­گونه رنجى به آنان نمى‌رسد، و از آنجا بیرون رانده نمى‌شوند.
۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ۴۹
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] به بندگانم خبر ده که من بسیار بخشنده و مهربانم.
ﯿ
وان عذابي هو العذاب الاليم ۵۰
قرائتی قرائتی و البته عذاب من نیز همان عذاب دردناک است.
ونبيهم عن ضيف ابراهيم ۵۱
قرائتی قرائتی و آنان را از [داستان] مهمانان ابراهیم خبر ده.
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون ۵۲
قرائتی قرائتی آن­گاه که بر او وارد شدند و سلام کردند. [ابراهیم] گفت: «ما از شما بیمناکیم!»
قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم ۵۳
قرائتی قرائتی گفتند: «مترس! ما تو را به پسرى دانا مژده مى‌دهیم.»
قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون ۵۴
قرائتی قرائتی ابراهیم گفت: «آیا با این که پیرىِ من فرارسیده، مرا چنین بشارتى مى‌دهید؟ پس به چه چیز [عجیبى] بشارت مى‌دهید!»
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ۵۵
قرائتی قرائتی [فرشتگان] گفتند: «ما تو را به حقیقت بشارت دادیم، پس از ناامیدان مباش!»
قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ۵۶
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «جز گمراهان چه کسى از رحمت پروردگارش مأیوس مى‌شود؟»
ﭿ
قال فما خطبكم ايها المرسلون ۵۷
قرائتی قرائتی سپس گفت: «اى فرستادگان [الهى]! کار شما چیست؟»
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ۵۸
قرائتی قرائتی گفتند: «ما به سوى قومى تبهکار فرستاده شده‌ایم [تا آنان را هلاک کنیم].
الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين ۵۹
قرائتی قرائتی مگر خاندان لوط که ما آنان را نجات مى‌دهیم.
الا امراته قدرنا ۙ انها لمن الغابرين ۶۰
قرائتی قرائتی مگر همسرش را که مقدّر کرده‌ایم از بازماندگان [در شهر و نابودشوندگان‌] باشد.»
فلما جاء ال لوط المرسلون ۶۱
قرائتی قرائتی پس چون فرستادگان [الهى] به سراغ خاندان لوط آمدند،
قال انكم قوم منكرون ۶۲
قرائتی قرائتی [لوط] گفت: «شما گروهى ناشناس هستید!»
قالوا بل جيناك بما كانوا فيه يمترون ۶۳
قرائتی قرائتی [فرشتگان] گفتند: «در واقع ما آنچه را [از نزول عذاب که] درباره‌اش تردید داشتند، براى تو آورده‌ایم.
واتيناك بالحق وانا لصادقون ۶۴
قرائتی قرائتی و ما به حقّ نزد تو آمده‌ایم و قطعاً ما راستگویانیم.
فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تومرون ۶۵
قرائتی قرائتی پس خاندانت را پاسى از شب [گذشته] حرکت بده و خودت از پشت سرشان برو و هیچ‌یک از شما [به پشت سرش] توجّه نکند. به آنجا که مأمور شده‌اید، بروید.»
وقضينا اليه ذالك الامر ان دابر هاولاء مقطوع مصبحين ۶۶
قرائتی قرائتی و به لوط این امر حتمى را رساندیم که ریشه این گروهِ [تبهکار]، صبحگاهان قطع شده است.
وجاء اهل المدينة يستبشرون ۶۷
قرائتی قرائتی و اهل شهر شادى‌کنان [براى تعرض به مهمانان به سوی خانه لوط] آمدند.
قال ان هاولاء ضيفي فلا تفضحون ۶۸
قرائتی قرائتی لوط گفت: «اینان مهمانان منند، آبروى مرا نبرید.
واتقوا الله ولا تخزون ۶۹
قرائتی قرائتی و از خدا پروا کنید و مرا خوار و شرمنده مسازید.»
ﯿ
قالوا اولم ننهك عن العالمين ۷۰
قرائتی قرائتی آنها گفتند: «آیا ما تو را از [مهمان کردن] مردم منع نکردیم؟»
قال هاولاء بناتي ان كنتم فاعلين ۷۱
قرائتی قرائتی [لوط] گفت: «اگر شما قصد کارى [درست] دارید، اینها دختران منند. [با آنان ازدواج کنید و از آلودگى بپرهیزید.]»
لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون ۷۲
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] به جان تو سوگند! که آنان در مستى خود سرگردان بودند.
فاخذتهم الصيحة مشرقين ۷۳
قرائتی قرائتی پس به هنگام طلوع آفتاب، صیحه‌اى مرگبار آنان را فراگرفت.
فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ۷۴
قرائتی قرائتی پس آن شهر را زیر و رو کردیم و بر آنان سنگ‌هایى از گِلِ سخت باراندیم.
ان في ذالك لايات للمتوسمين ۷۵
قرائتی قرائتی همانا در این [سرگذشت]، براى اشارت‌فهمان و تیزبینان، نشانه‌هایى روشن است.
وانها لبسبيل مقيم ۷۶
قرائتی قرائتی و [ویرانه‌هاى] آن سرزمین، [هنوز] در کنار راه [کاروان‌ها] پا برجاست.
ان في ذالك لاية للمومنين ۷۷
قرائتی قرائتی همانا در این ماجرا براى مؤمنان نشانه‌اى روشن است.
ﭿ
وان كان اصحاب الايكة لظالمين ۷۸
قرائتی قرائتی و به راستى اهالى سرزمین اَیکه [نیز] ستمگر بودند.
فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبين ۷۹
قرائتی قرائتی پس از آنان انتقام گرفتیم. و همانا [شهرهاى ویران شده‌ی] این دو منطقه، در برابر چشمان شما آشکار است.
ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين ۸۰
قرائتی قرائتی و [قوم ثمود که] اهالى حِجر [بودند] نیز، پیامبران را تکذیب کردند.
واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين ۸۱
قرائتی قرائتی و ما آیات خود را به آنان ارائه دادیم، ولى آنها از آیات ما روى‌گردان شدند.
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين ۸۲
قرائتی قرائتی و آنان، خانه‌هایى امن در دل کوه‌ها مى‌تراشیدند.
فاخذتهم الصيحة مصبحين ۸۳
قرائتی قرائتی [امّا سرانجام] صیحه [مرگبار]، صبحگاهان آنان را فراگرفت.
فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ۸۴
قرائتی قرائتی و آنچه به دست آورده بودند، به کارشان نیامد.
وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ۗ وان الساعة لاتية ۖ فاصفح الصفح الجميل ۸۵
قرائتی قرائتی و ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آنهاست، جز به حق نیافریدیم. و قطعاً ساعت قیامت آمدنى است، پس [ای پیامبر!] به نیکویى [از لغزش‌ها] صرف نظر کن.
ان ربك هو الخلاق العليم ۸۶
قرائتی قرائتی به راستى پروردگار تو همان آفریدگار داناست.
ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ۸۷
قرائتی قرائتی و به یقین ما هفت [آیه از سوره حمد با نزولِ] دوباره، و قرآن بزرگ را به تو دادیم.
لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمومنين ۸۸
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] به آنچه که ما با آن گروه‌هایى از کفار را کامیاب کرده‌ایم، چشم مدوز. و بر آنان اندوه مخور و بال محبت خویش را براى مؤمنان فروگستر.
وقل اني انا النذير المبين ۸۹
قرائتی قرائتی و بگو: «من، همان هشداردهنده‌ی روشنگرم!»
ﯿ
كما انزلنا على المقتسمين ۹۰
قرائتی قرائتی [ما بر آنها عذابى مى‌فرستیم،] همان­گونه که بر تجزیه‌کنندگان [آیات الهى] فرستادیم.
الذين جعلوا القران عضين ۹۱
قرائتی قرائتی آنان که قرآن را قطعه قطعه کردند. [آنچه به سودشان بود گرفتند، و آنچه نبود، رها کردند.]
فوربك لنسالنهم اجمعين ۹۲
قرائتی قرائتی پس به پروردگارت سوگند، ما از همه آنان بازخواست خواهیم کرد،
عما كانوا يعملون ۹۳
قرائتی قرائتی از آنچه انجام مى‌داده‌اند.
فاصدع بما تومر واعرض عن المشركين ۹۴
قرائتی قرائتی پس آنچه را بدان مأمور شده‌اى، آشکار کن و از مشرکان روی گردان.
انا كفيناك المستهزيين ۹۵
قرائتی قرائتی همانا ما [شرّ] استهزاکنندگان را از تو بازداشته‌ایم.
الذين يجعلون مع الله الاها اخر ۚ فسوف يعلمون ۹۶
قرائتی قرائتی همانان که معبود دیگرى را در کنار خداوند قرار مى‌دهند. پس به زودى حقیقت را خواهند فهمید.
ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ۹۷
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] البتّه ما مى‌دانیم که سینه‌ات به خاطر آنچه مى‌گویند، تنگ مى‌شود.
ﭿ
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ۹۸
قرائتی قرائتی پس [براى تقویت خود،] پروردگارت را با سپاس و ستایش، به پاکى یاد کن و از سجده‌کنندگان باش.
واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ۹۹
قرائتی قرائتی و پروردگارت را پرستش کن، تا امر یقینىِ [مرگ] بر تو فرارسد.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۵ حجر - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.