سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اتى امر الله فلا تستعجلوه ۚ سبحانه وتعالى عما يشركون ۱
قرائتی قرائتی فرمان [قهر] خدا آمد. پس در آن شتاب نکنید. او منزه و برتر از هر چیزى است که با او شریک مى‌سازند.
ينزل الملايكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا الاه الا انا فاتقون ۲
قرائتی قرائتی خداوند فرشتگان را، همراه با وحى که از فرمانِ اوست، بر هر کس از بندگانش که بخواهد، فرومى‌فرستد، که مردم را هشدار دهید که معبودى جز من نیست، پس تنها از من پروا کنید [و مخالف دستورم عمل نکنید.]
خلق السماوات والارض بالحق ۚ تعالى عما يشركون ۳
قرائتی قرائتی او آسمان‌ها و زمین را بر اساس حق آفرید، او از آنچه با او شریک مى‌سازند، برتر است.
خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ۴
قرائتی قرائتی او انسان را از نطفه‌اى آفرید، پس آن­گاه او آشکارا با [خداوند] دشمنى مى‌ورزد.
والانعام خلقها ۗ لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ۵
قرائتی قرائتی و چهارپایان را آفرید، که براى شما در آنها، [وسیله‌ی] پوششى، و بهره‌هایى [دیگر] است و از [گوشت و شیر] آنها مى‌خورید.
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ۶
قرائتی قرائتی و براى شما در چهارپایان [شب هنگام] که از چراگاه برمى‌گردانید و [بامدادان] که به چراگاه مى‌فرستید، شکوه و جلوه‌اى است.
وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ۚ ان ربكم لرءوف رحيم ۷
قرائتی قرائتی و چهارپایان، بارهاى سنگین شما را به شهرى مى‌برند که جز به رنجِ تن نمى‌توانستید به آن برسید. همانا پروردگار شما رئوف و مهربان است.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ۚ ويخلق ما لا تعلمون ۸
قرائتی قرائتی و اسبان و اَستَران و الاغ‌ها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و [براى شما] تجمّلى [باشد] و [در آینده] چیزهایى را مى‌آفریند که شما نمى‌دانید.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جاير ۚ ولو شاء لهداكم اجمعين ۹
قرائتی قرائتی و بر خداست که راه میانه [و مستقیم را به مردم نشان دهد،] و برخى از راه‌ها منحرف است. و اگر خداوند بخواهد، همه‌ی شما را [به اجبار] هدایت مى‌کند. [ولى سنت خداوند بر آزاد گذاشتن انسان‌هاست.]
ﭿ
هو الذي انزل من السماء ماء ۖ لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ۱۰
قرائتی قرائتی اوست آن که براى شما از آسمان آبى فرستاد که نوشیدنى شما از آن است. و گیاهانى که [چهارپایان خود را] در آن مى‌چرانید، از آن است.
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ۗ ان في ذالك لاية لقوم يتفكرون ۱۱
قرائتی قرائتی خداوند به وسیله آن آب، براى شما کشت‌زار و زیتون و درختان خرما و انگور، و از هر نوع میوه‌اى مى‌رویانَد. همانا در این امر براى آنان که مى‌اندیشند، نشانه‌اى روشن است.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ۖ والنجوم مسخرات بامره ۗ ان في ذالك لايات لقوم يعقلون ۱۲
قرائتی قرائتی و خداوند شب و روز، و خورشید و ماه را در خدمت و بهره‌دهى شما قرار داد. و ستارگان به فرمان او تسخیر شده‌اند؛ البته در این امر براى گروهى که تعقل مى‌کنند، نشانه‌هایى [از عظمت و قدرت] اوست.
وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه ۗ ان في ذالك لاية لقوم يذكرون ۱۳
قرائتی قرائتی و [نیز] آنچه را در زمین با رنگ‌هاى گوناگون براى شما پدید آوَرد. البته در این آفریده‌ها براى پندگیران عبرت و نشانه‌اى روشن است.
وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ۱۴
قرائتی قرائتی و اوست آن که دریا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و زیورهایى براى پوشیدن از آن بیرون آورید. و مى‌بینى که کشتى‌ها، سینه‌ی دریا را شکافته [و پیش مى‌روند.] و به سراغ فضل و لطف او بروید و شاید سپاس‌گزار باشید.
والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون ۱۵
قرائتی قرائتی و خداوند در زمین کوه‌هایى استوار افکند تا زمین، شما را نلرزانَد. و نهرهایى و راه‌هایى [قرار داد] تا راه یابید.
وعلامات ۚ وبالنجم هم يهتدون ۱۶
قرائتی قرائتی و نشانه‌هاى دیگرى [در زمین قرار داد]، و آنان به وسیله‌ی ستاره، راه مى‌یابند.
افمن يخلق كمن لا يخلق ۗ افلا تذكرون ۱۷
قرائتی قرائتی پس آیا آن که مى‌آفریند، همانند کسى است که نمى‌آفریند؟ پس آیا یاد نمى‌کنید و پند نمى‌گیرید؟
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ۗ ان الله لغفور رحيم ۱۸
قرائتی قرائتی و اگر بخواهید نعمت‌هاى خداوند را بشمارید، نمى‌توانید شُماره کنید. همانا خداوند آمرزنده‌ى مهربان است.
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ۱۹
قرائتی قرائتی و خداوند آنچه را پنهان مى‌کنید و آنچه را آشکار مى‌سازید، مى‌داند.
ﭿ
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شييا وهم يخلقون ۲۰
قرائتی قرائتی و کسانى را که به جاى خدا مى‌خوانند، هیچ چیز نمى‌آفرینند، و خود نیز آفریده شده‌اند.
اموات غير احياء ۖ وما يشعرون ايان يبعثون ۲۱
قرائتی قرائتی آنها مرد‌گانند، نه زند‌گان، و نمى‌دانند چه وقت برانگیخته خواهند شد.
الاهكم الاه واحد ۚ فالذين لا يومنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ۲۲
قرائتی قرائتی معبود شما، معبودى است یگانه، پس کسانى که به آخرت ایمان ندارند، دل‌هایشان به انکار خو کرده، و همانان مستکبرند.
لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ۚ انه لا يحب المستكبرين ۲۳
قرائتی قرائتی بى‌گمان، آنچه را پنهان مى‌کنند و آنچه را آشکار مى‌سازند، خداوند مى‌داند. همانا او مستکبران را دوست ندارد.
واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم ۙ قالوا اساطير الاولين ۲۴
قرائتی قرائتی و هرگاه به آنان گفته شد: «پروردگارتان چه نازل کرده؟» گفتند: «افسانه‌هاى پیشینیان!»
ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ۙ ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ۗ الا ساء ما يزرون ۲۵
قرائتی قرائتی آنان باید در روز قیامت، هم، بار گناهان خود را به تمامى، به دوش کشند، و هم، بخشى از بار گناهانِ کسانى که بدون علم، آنان را گمراه مى‌نمایند. بدانید که چه بد بارى را برمى‌دارند!
ﯿ
قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ۲۶
قرائتی قرائتی همانا کسانى که قبل از ایشان بودند [نیز] مکر ورزیدند، پس قهر خداوند به سراغ پایه‌هاى بِناى آنان آمد، پس سقف از بالاى سرشان بر آنان فروریخت و از آنجا که اندیشه نمى‌کردند، عذاب الهى آمد.
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول اين شركايي الذين كنتم تشاقون فيهم ۚ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين ۲۷
قرائتی قرائتی سپس خداوند در روز قیامت، آنان را خوار و رسوا می‌کند و مى‌فرماید: «شریکان من که درباره‌ی آنها [با پیامبر و مؤمنان] ستیزه و مخالفت مى‌کردید، کجا هستند؟» دانشمندان گویند: «بی‌گمان امروز، ذلت و رسوایى بر کافران است!»
الذين تتوفاهم الملايكة ظالمي انفسهم ۖ فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ۚ بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون ۲۸
قرائتی قرائتی آن کسانى که فرشتگان جانشان را مى‌گیرند [در حالى که] به خود ستم‌کار بوده‌اند، سر تسلیم فرومی‌آورند [و به دروغ می‌گویند:] «ما هیچ­گونه کار بدى انجام نداده‌ایم!» آری! قطعاً خداوند به آنچه انجام داده‌اید، آگاه است.
ﭿ
فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ۖ فلبيس مثوى المتكبرين ۲۹
قرائتی قرائتی پس، از درهاى دوزخ وارد شوید که جاوِدانه در آنجا خواهید ماند. و به راستى چه بد است جایگاه متکبران!
۞ وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم ۚ قالوا خيرا ۗ للذين احسنوا في هاذه الدنيا حسنة ۚ ولدار الاخرة خير ۚ ولنعم دار المتقين ۳۰
قرائتی قرائتی و به پرهیزکاران گفته شد: «پروردگارتان چه نازل کرده است؟» گفتند: خیر» براى کسانى که نیکى کرده‌اند، در این دنیا نیکى است. و قطعاً سراى آخرت بهتر است. و چه نیکوست سراى پرهیزکاران!
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار ۖ لهم فيها ما يشاءون ۚ كذالك يجزي الله المتقين ۳۱
قرائتی قرائتی به باغ‌هایى همیشگی داخل خواهند شد، که نهرها از زیر [درختان] آن جارى است. هر چه را بخواهند، برایشان در آنجا موجود است. خداوند این­گونه پرهیزکاران را پاداش مى‌دهد.
الذين تتوفاهم الملايكة طيبين ۙ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ۳۲
قرائتی قرائتی [همان] کسانى که فرشتگان [جان‌هاى] آنان را به طور کامل مى‌گیرند، در حالى که [از آلودگى‌هاى شرک و گناه] پاکند، [و به آنان] مى‌گویند: «سلام بر شما! به پاداشِ آنچه همواره انجام مى‌دادید، وارد بهشت شوید.»
هل ينظرون الا ان تاتيهم الملايكة او ياتي امر ربك ۚ كذالك فعل الذين من قبلهم ۚ وما ظلمهم الله ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ۳۳
قرائتی قرائتی آیا کافران جز آن که فرشتگانِ [مأمور قبض روح،] یا فرمان [قهر] پروردگارت به سراغشان آیند، انتظارى دارند؟ کسانى که پیش از آنان بودند نیز، چنین کردند و خداوند به آنان ظلم نکرد، ولی آنها به خودشان ستم مى‌کردند.
ﯿ
فاصابهم سييات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون ۳۴
قرائتی قرائتی پس کیفر بدى‌هایى که انجام دادند، به آنان رسید. و آنچه که آنان به مسخره مى‌گرفتند، آنان را فراگرفت.
وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباونا ولا حرمنا من دونه من شيء ۚ كذالك فعل الذين من قبلهم ۚ فهل على الرسل الا البلاغ المبين ۳۵
قرائتی قرائتی و کسانى که شرک ورزیدند، گفتند: «اگر خدا مى‌خواست، نه ما و نه پدرانمان، هیچ چیز را جز او نمى‌پرستیدیم. و بدون حکم او، هیچ چیزى را حرام نمى‌کردیم.» کسانى که پیش از اینان بودند نیز، این­گونه برخورد مى‌کردند، پس مگر جز ابلاغ روشن، وظیفه‌ی دیگرى بر [عهده‌ی] پیامبران است؟
ﭿ
ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ۖ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ۚ فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ۳۶
قرائتی قرائتی و به راستی، ما در میان هر اُمّتى، پیامبرى را برانگیختیم [تا به مردم بگوید] که: «خدا را بپرستید و از طاغوت دورى کنید.» پس گروهى از مردم کسانى هستند که خداوند، هدایتشان کرد، و بر بعضى از آنان، گمراهى سزاوار شد، پس در زمین بگردید، تا ببینید پایان کار تکذیب‌کنندگان چگونه بوده است؟
ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل ۖ وما لهم من ناصرين ۳۷
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] اگر چه بر هدایت آنان حرص مى‌ورزى، اما [بدان که] خداوند کسى را که [به خاطر عملش] در گمراهى وانهاده، هدایت نمى‌کند. و براى آنان هیچ یاورى نیست.
واقسموا بالله جهد ايمانهم ۙ لا يبعث الله من يموت ۚ بلى وعدا عليه حقا ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ۳۸
قرائتی قرائتی و با سخت‌ترین سوگندشان، به خدا قسم خوردند که هر کس مى‌میرد، خداوند او را برنخواهد انگیخت. آرى! [رستاخیز مردگان] وعده‌ی حقى است بر خداوند، اما بیشتر مردم نمى‌دانند.
ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين ۳۹
قرائتی قرائتی [رستاخیز] براى آن است که [خداوند] چیزى را که مردم در آن اختلاف مى‌کنند، روشن سازد. و کسانى که کفر ورزیدند، بدانند که آنها خود دروغگو بودند، [نه پیامبران].
انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ۴۰
قرائتی قرائتی [زنده کردن مردگان براى ما دشوار نیست‌؛ زیرا] فرمان ما درباره چیزى، چون اراده کنیم، تنها این است که مى‌گوییم: باش، پس [بى‌دِرنگ‌] خواهد بود.
ﯿ
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوينهم في الدنيا حسنة ۖ ولاجر الاخرة اكبر ۚ لو كانوا يعلمون ۴۱
قرائتی قرائتی و کسانى که پس از آن که ستم دیدند، در راه خدا هجرت کردند، بی‌شک ما در همین دنیا، جایگاه نیکویى به آنان خواهیم داد. و اگر مى‌دانستند، پاداش آخرت بزرگ‌تر است.
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ۴۲
قرائتی قرائتی کسانى که صبر کردند، و بر پروردگارشان توکل مى‌نمایند.
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم ۚ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ۴۳
قرائتی قرائتی و ما قبل از تو نیز، جز مردانى که به آنها وحى مى‌کردیم، نفرستادیم. [به آنها از آمدن تو تعجب مى‌کنند. بگو:] «اگر نمى‌دانید، از اهل ذکر بپرسید.»
بالبينات والزبر ۗ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ۴۴
قرائتی قرائتی [ما پیامبران پیش از تو را] همراه با معجزات و کتب [آسمانى فرستادیم] و به سوى تو ذکر [یعنی قرآن] را فروفرستادیم، تا براى مردم آنچه را که به سویشان نازل شده، روشن بیان کنى. و شاید بیندیشند.
ﭿ
افامن الذين مكروا السييات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ۴۵
قرائتی قرائتی آیا کسانى که بدى‌ها را با حیله و نیرنگ انجام دادند، در امانند از این که خداوند آنان را در زمین فروبرد؟ یا از جایى که پیش‌بینى و اندیشه نمى‌کنند، عذاب الهى به سراغشان آید؟
او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ۴۶
قرائتی قرائتی یا [قهر الهى] در حین تلاش و کوششان، ناگهان آنان را بگیرد، پس نتوانند آن عذاب را خنثى و عاجز نمایند؟
او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرءوف رحيم ۴۷
قرائتی قرائتی یا آن که در حال دلهره، آنان را بگیرد. البته پروردگار شما رئوف و مهربان است.
اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمايل سجدا لله وهم داخرون ۴۸
قرائتی قرائتی آیا چیزهایى را که خداوند آفریده، ندیده‌اند؟ که چگونه از راست و چپ سایه‌هایشان مى‌گسترد و در حال سجده، فروتنانه خضوع دارند.
ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملايكة وهم لا يستكبرون ۴۹
قرائتی قرائتی و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است، از جنبنده و فرشتگان، تنها براى خداوند سجده مى‌کنند و تکبّر و سرپیچى نمى‌کنند.
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يومرون ۩ ۵۰
قرائتی قرائتی و از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست، مى‌ترسند و آنچه را که به آنان فرمان داده شده، انجام مى‌دهند.
۞ وقال الله لا تتخذوا الاهين اثنين ۖ انما هو الاه واحد ۖ فاياي فارهبون ۵۱
قرائتی قرائتی و خداوند فرمود: «دو معبود نگیرید. معبود همان خداى یکتاست، پس تنها از من بترسید.»
وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا ۚ افغير الله تتقون ۵۲
قرائتی قرائتی و آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آن اوست. و پرستش و فرمان‌بردارى پیوسته براى اوست، پس آیا از غیر خداوند پروا مى‌کنید؟
ﯿ
وما بكم من نعمة فمن الله ۖ ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ۵۳
قرائتی قرائتی و هر نعمتى دارید، از خداوند است. [و] هرگاه نگرانى و بلا به شما برسد، تنها به سوى او ناله مى‌کنید.
ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ۵۴
قرائتی قرائتی اما همین که نگرانى و مِحنت را از شما برطرف کرد، گروهى از شما نسبت به پروردگارشان شرک مى‌ورزند. [و دیگران را در دفع بلا مؤثر مى‌دانند.]
ليكفروا بما اتيناهم ۚ فتمتعوا ۖ فسوف تعلمون ۵۵
قرائتی قرائتی تا آنچه را به آنان داده‌ایم، [به خاطر شرک‌ورزى] ناسپاسى کنند، پس [چند روزى] بهره‌مند شوید که به زودى خواهید دانست [سزاى شما چیست؟]
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ۗ تالله لتسالن عما كنتم تفترون ۵۶
قرائتی قرائتی و [مشرکان] سهمى از آنچه را که ما روزى آنان کرده‌ایم، براى بت‌هایى قرار مى‌دهند که هیچ نمى‌دانند. به خدا سوگند از آنچه [دروغ‌] مى‌بندید، بازخواست خواهید شد.
ويجعلون لله البنات سبحانه ۙ ولهم ما يشتهون ۵۷
قرائتی قرائتی و براى خداوند دختران را قرار مى‌دهند، در حالى که او [از فرزند داشتن] منزّه است؛ ولى براى خودشان آنچه را علاقه دارند [پسران را برمی‌گزینند].
واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ۵۸
قرائتی قرائتی و هرگاه به یکى از آن مشرکان مژده [تولد] دختر داده شود، چهره‌اش سیاه مى‌شود، در حالى که خشم خود را فرومى‌برد.
ﭿ
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ۚ ايمسكه على هون ام يدسه في التراب ۗ الا ساء ما يحكمون ۵۹
قرائتی قرائتی به خاطر مژده تلخى که به او داده شده، از میان مردم فرارى مى‌شود. آیا این دختر را همراه با ننگ و خفت نگاه دارد؟ یا او را در خاک پنهان کند؟ بدانید که چه بد قضاوت مى‌کنند!
للذين لا يومنون بالاخرة مثل السوء ۖ ولله المثل الاعلى ۚ وهو العزيز الحكيم ۶۰
قرائتی قرائتی صفات زشت، براى کسانى است که به آخرت ایمان ندارند؛ ولى براى خدا صفات برتر است. و اوست خداوند عزیز و حکیم.
ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولاكن يوخرهم الى اجل مسمى ۖ فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ۖ ولا يستقدمون ۶۱
قرائتی قرائتی و اگر خداوند مردم را به خاطر ستمشان بازخواست و عذاب کند، هیچ جنبنده‌اى را روى آن [زمین] باقى نمى‌گذارد، ولی [خداوند] کیفر آنان را تا زمان معینى به تأخیر مى‌اندازد، پس همین که اجلشان فرارسد، نه ساعتى دیر مى‌کنند و نه ساعتى پیش مى‌افتند.
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى ۖ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون ۶۲
قرائتی قرائتی و مشرکان، آنچه را براى خود نمى‌پسندند، براى خدا قرار مى‌دهند و زبانشان به دروغ مى‌گوید که نیکوتر براى آنان است. حقا که آتش براى آنان است و آنان پیشگامان [دوزخ]اند.
ﯿ
تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم ۶۳
قرائتی قرائتی به خدا سوگند که ما به سوى اُمت‌هاى پیش از تو [نیز] پیامبرانى فرستادیم، پس شیطان کارهاى [ناپسند] ایشان را برایشان زیبا جلوه داد، [آن شیطان] امروز نیز سرپرست آنهاست و براى آنان عذابی دردناک است.
وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ۙ وهدى ورحمة لقوم يومنون ۶۴
قرائتی قرائتی و ما کتاب را بر تو فرونفرستادیم، مگر براى این که آنچه را در آن اختلاف کرده‌اند، براى آنان روشن بیان کنى. و [این کتاب] براى گروهى که ایمان مى‌آورند، مایه هدایت و رحمت است.
والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ۚ ان في ذالك لاية لقوم يسمعون ۶۵
قرائتی قرائتی و خداوند از آسمان آبى فرستاد، پس به واسطه آن زمین را پس از آن که پژمرده بود، زنده کرد. البته در این [باریدن و روییدن] براى گروهى که [سخن حق را با جان و دل] مى‌شنوند، نشانه‌اى روشن است.
وان لكم في الانعام لعبرة ۖ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سايغا للشاربين ۶۶
قرائتی قرائتی و بى‌گمان براى شما در [آفرینش] چهارپایان عبرتى است. ما از آنچه در شکم دارند، از میان غذاهاى هضم شده و خون، شیرى ناب به شما مى‌نوشانیم که براى نوشندگان گواراست.
ﭿ
ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ۗ ان في ذالك لاية لقوم يعقلون ۶۷
قرائتی قرائتی و از میوه‌هاى درختان خرما و انگور، هم [نوشیدنى] مست‌کننده، و هم رزق نیکو مى‌سازید. البته در این امر براى گروهى که مى‌اندیشند، نشانه‌ی روشنى است.
واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ۶۸
قرائتی قرائتی و پروردگارت به زنبور عسل وحى کرد که: «از بعضى کوه‌ها و درختان و از داربست‌هایى که مردم مى‌سازند، خانه‌هایى بساز.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ۚ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ۗ ان في ذالك لاية لقوم يتفكرون ۶۹
قرائتی قرائتی سپس از [گُل] همه‌ی میوه‌ها بخور، آن‌گاه راه‌هاى پروردگارت را خالصانه طى کن.» از شکم آنها، نوشیدنى رنگارنگ بیرون مى‌آید که در آن شفاى مردم است. البته در این [زندگى زنبور عسل،] براى کسانى که فکر مى‌کنند، قطعاً عبرتى است.
والله خلقكم ثم يتوفاكم ۚ ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شييا ۚ ان الله عليم قدير ۷۰
قرائتی قرائتی و خداوند شما را آفرید، سپس [جان] شما را مى‌گیرد و بعضى از شما را به پست‌ترین دوران عمر [و کهن‌سالى،] بازمی‌گرداند، تا آنجا که بعد از دانستن [به خاطر پیرى همه را فراموش مى‌کند و دیگر] چیزى نمى‌داند. البته خداوند آگاه و توانمند است.
ﯿ
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ۚ فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء ۚ افبنعمة الله يجحدون ۷۱
قرائتی قرائتی و خدا بعضى از شما را بر بعضى دیگر در روزى برترى داده است. پس کسانى که فزونى یافته‌اند، حاضر نیستند از روزى خود به زیردستانشان بپردازند تا با هم برابر شوند. پس آیا نعمت خدا را انکار مى‌کنند؟
والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ۚ افبالباطل يومنون وبنعمت الله هم يكفرون ۷۲
قرائتی قرائتی و خداوند از جنس خودتان، همسرانى برایتان قرار داد، و از همسرانتان براى شما، فرزندان و نوادگانى قرار داد و از پاکیزه‌ها شما را روزى داد. پس آیا [باز هم] به باطل ایمان مى‌آورند و به نعمت الهى کفر مى‌ورزند؟
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شييا ولا يستطيعون ۷۳
قرائتی قرائتی و به جاى خداوند بت‌هایى را مى‌پرستند که براى آنان مالک هیچ­گونه رزقى از آسمان‌ها و زمین نیستند و نمى‌توانند [روزى دهند.]
فلا تضربوا لله الامثال ۚ ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ۷۴
قرائتی قرائتی پس براى خداوند [این‌گونه] مَثَل‌ها را نزنید که خداوند مى‌داند و شما نمى‌داند.
ﭿ
۞ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ۖ هل يستوون ۚ الحمد لله ۚ بل اكثرهم لا يعلمون ۷۵
قرائتی قرائتی خداوند، برده‌ی زرخریدی را مَثَل مى‌زند که بر هیچ چیز توانایى ندارد، و کسى که [آزاد است و] ما به او رزق نیکو از جانب خود داده‌ایم، پس او مخفیانه و آشکارا از آن رزق انفاق مى‌کند. آیا [این دو نفر] برابرند؟ [اگر نزد شما، توانا و ناتوان برابر نیستند، پس چگونه سنگ و چوب را با خداوند برابر مى‌دانید؟] ستایش مخصوص خداست، امّا بیشترشان نمى‌دانند.
وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير ۖ هل يستوي هو ومن يامر بالعدل ۙ وهو على صراط مستقيم ۷۶
قرائتی قرائتی و خداوند دو مرد را مثال مى‌زند که یکى از آن دو گُنگ است که بر هیچ چیز توانایى ندارد و سربار مولاى خویش است، به­گونه‌اى که هر جا او را مى‌فرستد، هیچ سودى با خود نمى‌آورد. آیا او با کسى که به عدالت فرمان مى‌دهد و خود بر راه راست مى‌رود، برابر است؟
ولله غيب السماوات والارض ۚ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ۚ ان الله على كل شيء قدير ۷۷
قرائتی قرائتی و غیب آسمان‌ها و زمین از آنِ خداست. و برپایى قیامت [در سرعت و آسانى،] جز مانند چشم برهم­زدن یا نزدیک‌تر نیست. البته خداوند بر هر چیزى تواناست.
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شييا وجعل لكم السمع والابصار والافيدة ۙ لعلكم تشكرون ۷۸
قرائتی قرائتی و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد، در حالى که هیچ چیز نمى‌دانستید. و براى شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد، شاید شما شکر کنید.
ﯿ
الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ۗ ان في ذالك لايات لقوم يومنون ۷۹
قرائتی قرائتی آیا به پرندگان نمى‌نگرند؟ در حالى که در فضاى آسمان رام­شده [او] هستند. جز خداوند آنها را نگاه نمى‌دارد. البته در این [پرواز] براى گروهى که ایمان مى‌آورند، نشانه‌هایى روشن است.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ۙ ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ۸۰
قرائتی قرائتی و خداوند براى شما از خانه‌هایتان، مایه‌ی آرامش قرار داد. و براى شما از پوست‌هاى چهارپایان، خیمه‌هایى قرار داد، که روز کوچ شما و روز اقامت شما، [حمل و نقل] آن را سبک و خفیف مى‌یابید. و از پشم و کرک و موهاى آنها، براى مدتى لوازم و اسباب زندگى قرار داد.
ﭿ
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم ۚ كذالك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ۸۱
قرائتی قرائتی و خداوند از آنچه آفریده، براى شما سایه‌هایی قرار داد. و از کوه برایتان، غارهایی نهاد. و براى شما لباس‌هایى مقرر کرد که شما را از گرما [و سرما] حفظ مى‌کند. و لباس‌هایى که شما را از آسیب‌هاى یکدیگر نگاه می‌دارد. این­گونه [خداوند] نعمت خود را بر شما تمام مى‌کند، باشد که خود را تسلیم او کنید.
فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين ۸۲
قرائتی قرائتی پس [اى پیامبر!] اگر روى برتافتند، تنها تبلیغ روشن بر [عهده] توست.
يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون ۸۳
قرائتی قرائتی [آنها] نعمت خداوند را مى‌شناسند، سپس آن را انکار مى‌کنند. و بیشترِ آنان کافر و ناسپاسند.
ويوم نبعث من كل امة شهيدا ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ۸۴
قرائتی قرائتی و [یاد کن] روزى را که از هر اُمّتى شاهدى برانگیزیم. سپس به کسانى که کفر ورزیدند، اجازه [هیچ کلامى] داده نخواهد شد و آنها براى عذرخواهى فراخوانده نمى‌شوند.
واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ۸۵
قرائتی قرائتی و چون کسانى که ستم کردند، عذاب را ببینند، [دیگر] نه [عذاب] از آنان سبک مى‌گردد و نه مهلت مى‌یابند.
واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هاولاء شركاونا الذين كنا ندعو من دونك ۖ فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون ۸۶
قرائتی قرائتی و چون کسانى که شرک ورزیدند، شریکان [پنداری] خود را [در قیامت] ببینند، می‌گویند: «پروردگارا! اینان شریکان ما بودند که ما به جاى تو مى‌خواندیم.» [ولى شریکان به سخن می‌آیند،] حرف آنان را به خودشان برمی‌گردانند، [و پاسخشان می‌دهند] که: «شما بی‌شک دروغگویید!»
والقوا الى الله يوميذ السلم ۖ وضل عنهم ما كانوا يفترون ۸۷
قرائتی قرائتی در چنین روزى به پیشگاه خدا سرِ تسلیم فرود آورند و آنچه را به دروغ مى‌بافتند، از آنان محو شود.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ۸۸
قرائتی قرائتی کسانى که کافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند، به سزاى آن که همواره فساد می‌کردند، عذابى بر عذابشان افزودیم.
ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم ۖ وجينا بك شهيدا على هاولاء ۚ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ۸۹
قرائتی قرائتی و [یاد کن] روزى را که در هر امّتى، شاهدى بر آنان از خودشان برانگیزیم، و تو را بر آنان گواه آوریم. و بر تو این کتاب را نازل کردیم که روشنگر هر چیز است و مایه‌ى هدایت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است.
ﭿ
۞ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ۚ يعظكم لعلكم تذكرون ۹۰
قرائتی قرائتی خداوند [مردم را] به عدل و احسان و دادن [حق] خویشاوندان، فرمان مى‌دهد و از کارهاى زشت و ناپسند و تجاوز، نهى مى‌فرماید. او شما را پند مى‌دهد، باشد که متذکر شوید.
واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ۚ ان الله يعلم ما تفعلون ۹۱
قرائتی قرائتی و آن­گاه که پیمان بستید، به عهد خدا وفادار باشید و سوگندها را پس از استوار ساختنش نشکنید؛ زیرا که خدا را بر خودتان کفیل [و گواه و ضامن] قرار داده‌اید. البته خداوند آنچه را انجام مى‌دهید، مى‌داند.
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة ۚ انما يبلوكم الله به ۚ وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ۹۲
قرائتی قرائتی و مانند آن زن [سبک مغز] نباشید که بافته‌ى خویش را پس از محکم بافتن، وامى‌تابید! [چنین نباشید] که سوگندهایتان را میان خود به بهانه‌ی این که گروهى ز گروهى دیگر از نظر نفرات و امکانات افزون‌ترند، مایه‌ی خیانت و فساد قرار دهید. جز این نیست که خداوند شما را با آن سوگندها، آزمایش مى‌کند و حتماً آنچه را که در آن اختلاف مى‌کردید، در قیامت برایتان روشن خواهد ساخت.
ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولاكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ۚ ولتسالن عما كنتم تعملون ۹۳
قرائتی قرائتی و اگر خداوند خواسته بود، [همه‌ی شما را به اجبار] یک اُمتِ [مؤمن و] متحد قرار داده بود، [تا میان شما هیچ اختلافى نباشد، ولى این اجبار و اکراه، خِلاف سنت و برنامه اوست. بنابراین] هر که را بخواهد، گمراه مى‌کند [و به حال خودش وامى‌گذارد] و هر که را بخواهد [و شایسته ببیند،] هدایت مى‌کند. و قطعاً شما از آنچه انجام مى‌دادید، بازخواست خواهید شد.
ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ۖ ولكم عذاب عظيم ۹۴
قرائتی قرائتی و سوگندهایتان را مایه‌ى فریب میان خودتان قرار ندهید، تا مبادا گامى بعد از استوارى‌اش بلغزد، و به خاطر بازداشتن [مردم] از راه خدا، بدى را خواهید چشید. و براى شما عذابى بزرگ است.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ۚ انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ۹۵
قرائتی قرائتی و پیمان خدا را با بهاى کمى معامله نکنید، زیرا اگر بدانید، آنچه نزد خداست، همان براى شما بهتر است.
ﭿ
ما عندكم ينفد ۖ وما عند الله باق ۗ ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ۹۶
قرائتی قرائتی آنچه نزد شماست، به پایان مى‌رسد، و آنچه نزد خداست، باقى و پایدار است. و کسانى که صبر پیشه کردند، پاداششان را بر پایه‌ی نیکوترین کارى که مى‌کرده‌اند، خواهیم داد.
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة ۖ ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ۹۷
قرائتی قرائتی هر کس از مرد یا زن که مؤمن باشد و کار شایسته کند، حتماً به زندگى پاک و پسندیده‌اى زنده‌اش مى‌داریم و قطعاً پاداششان را بر پایه‌ى نیکوترین کارى که مى‌کرده‌اند، خواهیم داد.
فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ۹۸
قرائتی قرائتی پس هرگاه خواستى قرآن بخوانى، از [شرّ] شیطان رانده­شده به خداوند پناه ببر!
انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ۹۹
قرائتی قرائتی البته شیطان برکسانى که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل مى‌کنند، تسلطى ندارد.
انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ۱۰۰
قرائتی قرائتی غلبه و سلطه‌ی شیطان تنها بر کسانى است که [با پیروى از او] سلطه و ولایت او را مى‌پذیرند، و [بر] کسانى است که براى خدا شریک قرار داده‌اند.
واذا بدلنا اية مكان اية ۙ والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر ۚ بل اكثرهم لا يعلمون ۱۰۱
قرائتی قرائتی و هرگاه آیه‌اى را [که دربردارنده حکم جدیدى است‌] جایگزین آیه‌اى کنیم، و خداوند به آنچه نازل مى‌کند، داناتر است، مخالفان می‌گویند: بی‌گمان تو دروغ‌بافى!» [چنین نیست،] بلکه بیشترشان [اسرار تبدیلِ احکام را] نمى‌دانند.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ۱۰۲
قرائتی قرائتی بگو آن [قرآن] را روح‌القُدُس از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است، تا کسانى را که ایمان آورده‌اند، ثابت­قدم و استوار گرداند و براى مسلمانان [مایه‌ى] هدایت و بشارت باشد.
ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر ۗ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهاذا لسان عربي مبين ۱۰۳
قرائتی قرائتی و البته ما مى‌دانیم که مخالفان تو مى‌گویند: «یقیناً بشرى آن [قرآن] را به او مى‌آموزد.» [این گونه نیست، زیرا] زبان کسى که [این قرآن را] به او نسبت مى‌دهند، غیر عربى است، در حالى که این [قرآن] به زبان عربىِ فصیح و روشن است.
ان الذين لا يومنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم ۱۰۴
قرائتی قرائتی کسانى که به آیات خداوند ایمان نمى‌آورند، خداوند آنان را هدایت نمى‌کند و برایشان عذابى دردناک است.
انما يفتري الكذب الذين لا يومنون بايات الله ۖ واولايك هم الكاذبون ۱۰۵
قرائتی قرائتی البته دروغ را تنها کسانى مى‌سازند که آیات خدا را باور ندارند و آنان خود، دروغگویانند [نه پیامبرى که با تمام وجود به خدا ایمان دارد].
ﭿ
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمين بالايمان ولاكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ۱۰۶
قرائتی قرائتی کسى که پس از ایمان به خدا، کافر شود، [به عذاب خدا گرفتار آید،] مگر کسی که او را به زور وادار کرده‌اند [که با زبان، اظهار کفر کند، اما] قلبش به ایمان مطمئن است، بلکه کسى که سینه به روى کفر بگشاید [و به استقبال کفر برود]، خشمى سخت از سوى خدا بر آنان است و آنان را عذابى بزرگ خواهد بود.
ذالك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة وان الله لا يهدي القوم الكافرين ۱۰۷
قرائتی قرائتی آن [قهر الهى] به خاطر این است که آنان، زندگى دنیا را بر آخرت برگزیدند، و قطعاً خداوند گروه کافران را هدایت نمى‌کند.
اولايك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم ۖ واولايك هم الغافلون ۱۰۸
قرائتی قرائتی آنانند کسانى که خداوند [به واسطه‌ى کفرشان‌] بر دلها و گوش و چشمانشان، مهر نهاده است [و نمى‌توانند حقّ را درک کنند]. و آنان همان غافلانند.
لا جرم انهم في الاخرة هم الخاسرون ۱۰۹
قرائتی قرائتی شک نیست که آنان در آخرت همان زیانکارانند.
ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ۱۱۰
قرائتی قرائتی پروردگارت براى کسانى که پس از آزار دیدن، هجرت کرده، به جهاد برخاسته و پایدارى نمودند، از آن پس قطعاً آمرزنده‌ی مهربان است.
۞ يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ۱۱۱
قرائتی قرائتی روزى که هر کس مى‌آید، [تنها] از خویش دفاع مى‌کند و به هر کس [پاداش و کیفر] آنچه کرده است، تمام داده مى‌شود و آنان مورد ستم قرار نمى‌گیرند.
وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمينة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ۱۱۲
قرائتی قرائتی و خداوند [براى شما] آبادی‌اى را مثال مى‌زند که امن [و آرام] بود، روزیش از هر سو فراوان مى‌رسید، اما [مردم آن آبادی] نعمت‌هاى خدا را ناسپاسى کردند، پس خداوند به [سزاى] آنچه انجام مى‌دادند، پوشش فراگیر گرسنگى و ترس را بر آنان چشانید.
ﭿ
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون ۱۱۳
قرائتی قرائتی همانا پیامبرى از میان خودشان به سراغشان آمد، اما او را تکذیب کردند، پس ایشان را در حالى که ستمکار بودند، عذاب فراگرفت.
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون ۱۱۴
قرائتی قرائتی پس، از آن چیزهاى حلال و پاکیزه‌اى که خداوند روزى شما کرده، بخورید. و اگر تنها او را مى‌پرستید، نعمت خدا را شکر گزارید.
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ۖ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ۱۱۵
قرائتی قرائتی [خداوند] فقط مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیرخدا ذبح کرده‌اند، بر شما حرام کرده است، پس کسى که [به خوردن اینها] ناچار شود، بدون آن که [قصد] تجاوز و تعدى [به حکم خداوند] داشته باشد و [از نیاز ضرورى] تجاوز نکند، [گناهى بر او نیست‌] زیرا خداوند بخشنده‌ی مهربان است.
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هاذا حلال وهاذا حرام لتفتروا على الله الكذب ۚ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ۱۱۶
قرائتی قرائتی و با هر دروغى که به زبانتان مى‌آید، نگویید: «این حلال است و آن حرام!» تا بر خدا دروغ بسته باشید. زیرا کسانى که بر خدا دروغ مى‌بندند، رستگار نمى‌شوند.
متاع قليل ولهم عذاب اليم ۱۱۷
قرائتی قرائتی [سرچشمه همه دروغ‌بستن‌ها رسیدن به دنیایى است که] بهره‌اى اندک است، در حالى که براى آنان [در آخرت] عذابى دردناک است.
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ۖ وما ظلمناهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ۱۱۸
قرائتی قرائتی و برکسانى که یهودى بودند، آنچه را که پیش از این بر تو نقل کردیم، [نیز] حرام کردیم، و ظلمى بر آنان نکردیم، [تحریم ما، کیفر] ستمى بود که آنان بر خویش روا داشته بودند.
ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذالك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ۱۱۹
قرائتی قرائتی سپس پروردگارت براى کسانى که از روى نادانى کار بدى کردند، آنگاه توبه کردند و به کار شایسته پرداختند، پس از آن توبه، قطعاً بخشنده و مهربان است.
ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ۱۲۰
قرائتی قرائتی به راستی ابراهیم [به تنهایى] یک اُمت بود. در برابر خدا خاضع و فرمان‌بر و حق‌گرا بود. و از مشرکان نبود.
شاكرا لانعمه ۚ اجتباه وهداه الى صراط مستقيم ۱۲۱
قرائتی قرائتی او نسبت به نعمت‌هاى خداوند شکرگزار بود. [خدا] او را برگزید و به راهى راست هدایتش کرد.
ﭿ
واتيناه في الدنيا حسنة ۖ وانه في الاخرة لمن الصالحين ۱۲۲
قرائتی قرائتی و در دنیا به او نیکى دادیم. و قطعاً او در آخرت [نیز] از صالحان و شایستگان است.
ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا ۖ وما كان من المشركين ۱۲۳
قرائتی قرائتی سپس به تو وحى کردیم که از آیین ابراهیمِ حق‌گرا پیروى کن که از مشرکان نبود.
انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ۚ وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ۱۲۴
قرائتی قرائتی [حکم] تعطیلى [روز] شنبه بر کسانى قرار داده شد که در آن اختلاف کردند. و قطعاً پروردگارت در روز قیامت درباره‌ى آنچه آنان [یهودیان] پیوسته در آن اختلاف مى‌کردند، قضاوت خواهد کرد.
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ۖ وجادلهم بالتي هي احسن ۚ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ۖ وهو اعلم بالمهتدين ۱۲۵
قرائتی قرائتی [اى پیامبر! مردم را] با حکمت [و گفتار استوار و منطقى] و پند نیکو، به راه پروردگارت بخوان و [با مخالفان] به شیوه‌اى که نیکوتر است، بحث و گفتگو کن. همانا پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده، آگاه‌تر است و [نیز] او هدایت‌یافتگان را بهتر مى‌شناسد.
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ۖ ولين صبرتم لهو خير للصابرين ۱۲۶
قرائتی قرائتی و اگر [ستمگر را] کیفر مى‌کنید، چنان مجازات کنید که شما را بدان کیفر کردند، و البته اگر شکیبایى ورزید [و از مجازات کردن بگذرید،] این کار براى شکیبایان بهتر است.
واصبر وما صبرك الا بالله ۚ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ۱۲۷
قرائتی قرائتی [و اى پیامبر!] صبر پیشه کن و صبر تو جز [به یارى و توفیق] خداوند نیست. و بر آنان اندوه مخور. و از نیرنگى که مى‌کنند، دلتنگ مباش.
ﯿ
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ۱۲۸
قرائتی قرائتی زیرا که خداوند با کسانى است که تقوا پیشه کردند و [با] کسانى [است] که آنان نیکوکارند.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۶ نحل - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.