سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا ۚ انه هو السميع البصير ۱
قرائتی قرائتی پاک و منزّه است آن [خدایى‌] كه بنده‌اش [محمّد‌] را شبانه از مسجدالحرام تا مسجد‌الاقصى كه اطرافش را بركت داده‌ایم، برد، تا [بخشى‌] از نشانه‌هاى خود را به او نشان دهیم. یقیناً او شنوا و بیناست.
واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسراييل الا تتخذوا من دوني وكيلا ۲
قرائتی قرائتی ما به موسى كتاب دادیم و او را هدایتگر بنى‌اسرائیل قرار دادیم، كه: «غیر از من تكیه‌گاه و كارسازى نگیرید.»
ﭿ
ذرية من حملنا مع نوح ۚ انه كان عبدا شكورا ۳
قرائتی قرائتی [اى بنى‌اسرائیل!] اى فرزندانِ كسانى كه آنان را همراهِ نوح، سوار [بر كشتى] كردیم و [نجات دادیم!] همانا نوح، بنده‌اى بسیار شكرگزار بود [شما نیز مانند او باشید، تا نجات یابید].
وقضينا الى بني اسراييل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ۴
قرائتی قرائتی ما در كتاب [تورات]، به بنى‌اسرائیل اعلام كردیم كه قطعاً شما دو بار در زمین فساد مى‌كنید و برترى‌جویىِ بزرگى خواهید كرد.
فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار ۚ وكان وعدا مفعولا ۵
قرائتی قرائتی پس همین كه وعده‌ى نخستین فتنه فرارسد، گروهى از بندگان توانمند و جنگجوى خویش را [براى سركوب شما] برانگیزیم. پس درون خانه‌ها را جستجو كنند [تا فتنه‌گران را یافته، كیفر دهند] و آن، وعده‌اى قطعى است.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ۶
قرائتی قرائتی سپس، جنگ را به سود شما و علیه آنان برگردانیم و شما را با اموال و فرزندان كمک كنیم و نفرات شما را بیشتر قرار دهیم.
ان احسنتم احسنتم لانفسكم ۖ وان اساتم فلها ۚ فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ۷
قرائتی قرائتی اگر نیكى كنید، به خود نیكى كرده‌اید. و اگر بدى كنید، به خود بد كرده‌اید. پس همین كه وعده‌ى دوم فرارسد، [بندگانى دیگر را مى‌فرستیم،] تا سیماى شما را زشت نمایند و [براى گرفتن قدرت] به مسجدالاقصى وارد شوند، همان‌گونه كه بار نخست وارد شدند و تا آنچه را زیر سلطه درآورده‌اند، به سختى ویران كنند.
عسى ربكم ان يرحمكم ۚ وان عدتم عدنا ۘ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ۸
قرائتی قرائتی امید است كه پروردگارتان بر شما رحم كند و اگر بازگردید [و دوباره فتنه كنید]، ما نیز برمى‌گردیم [و قهر خود را مى‌فرستیم]. و ما دوزخ را براى كافران، زندانى سخت قرار داده‌ایم.
ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ۹
قرائتی قرائتی به راستی این قرآن، به استوارترین راه، هدایت مى‌كند. و به مؤمنانى كه كارهاى شایسته انجام مى‌دهند، بشارت مى‌دهد كه برایشان پاداش بزرگى است.
وان الذين لا يومنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا اليما ۱۰
قرائتی قرائتی و آنان كه به آخرت ایمان نمى‌آورند، برایشان عذابى دردناک، آماده كرده‌ایم.
ﭿ
ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير ۖ وكان الانسان عجولا ۱۱
قرائتی قرائتی و انسان، همان‌گونه كه نیکی را مى‌طلبد، بدی را هم مى‌طلبد. و انسان همواره عجول است.
وجعلنا الليل والنهار ايتين ۖ فمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ۚ وكل شيء فصلناه تفصيلا ۱۲
قرائتی قرائتی و ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، پس [ماه،] نشانه‌ى شب را زدودیم و [خورشید،] نشانه‌ى روز را روشنگر ساختیم تا فضل و روزى از پروردگارتان بجویید، و تا شمار سال‌ها و حساب را بدانید. و ما هر چیز را به روشنى بیان كردیم.
وكل انسان الزمناه طايره في عنقه ۖ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ۱۳
قرائتی قرائتی و كارنامه‌ى هر انسانى را در گردنش بسته‌ایم. و روز قیامت براى او نوشته‌اى بیرون می‌آوریم كه آن را در برابر خود گشوده مى‌بیند.
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ۱۴
قرائتی قرائتی «كتابت را بخوان! كافى است كه امروز، خود حسابگر خویش باشى.»
من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ۖ ومن ضل فانما يضل عليها ۚ ولا تزر وازرة وزر اخرى ۗ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ۱۵
قرائتی قرائتی هر كس هدایت یافت، پس به سود خویش هدایت یافته است و هر كس گمراه شد، تنها به زیان خویش گمراه شده است و هیچ كس بار [گناه] دیگرى را به دوش نمى‌كشد. و ما تا پیامبرى برنیانگیزیم [و اتمام حجت نكنیم، كسى را] عذاب نمى‌كنیم.
واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ۱۶
قرائتی قرائتی و هرگاه بخواهیم [مردم] منطقه‌اى را [به كیفر گناهشان] هلاک كنیم، به مرفّهین و خوش­گذرانانشان فرمانِ [بندگى و دورى از گناه‌] مى‌دهیم، چون در آن، سرپیچى و عصیان مى‌كنند، مستحق عذاب و قهر الهى مى‌شوند، سپس آنجا را به سختى در هم مى‌كوبیم.
ﯿ
وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح ۗ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ۱۷
قرائتی قرائتی و چه بسیار مردمانى را كه پس از نوح نابود كردیم. و همین كافى است كه پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ۱۸
قرائتی قرائتی هر كس پیوسته زندگىِ دنیاىِ زودگذر را بخواهد، به مقدارى كه بخواهیم و براى هر كس اراده كنیم، در این دنیا به شتاب فراهم مى‌كنیم، سپس جهنّم را برایش قرار مى‌دهیم كه شرمنده و رانده، وارد آن خواهد شد.
ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مومن فاولايك كان سعيهم مشكورا ۱۹
قرائتی قرائتی و هر كس خواهان آخرت باشد و براى آن تلاش شایسته و در خور كند، و مؤمن باشد، تلاش آنان سپاس گزارده مى‌شود.
كلا نمد هاولاء وهاولاء من عطاء ربك ۚ وما كان عطاء ربك محظورا ۲۰
قرائتی قرائتی ما از عطاى پروردگارت، هر یك از دو گروه دنیاطلب و آخرت‌خواه را [در این دنیا] كمك مى‌كنیم. و عطاى پروردگارت [در این دنیا از كسى‌] منع نمى‌شود.
ﭿ
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ۚ وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا ۲۱
قرائتی قرائتی بنگر كه چگونه بعضى از آنان را بر بعضی دیگر برترى دادیم. و قطعاً درجات آخرت، بزرگ‌تر و ارزشمندتر است.
لا تجعل مع الله الاها اخر فتقعد مذموما مخذولا ۲۲
قرائتی قرائتی با خداوند، معبود دیگرى قرار مده كه نكوهیده و سرافكنده خواهى نشست.
۞ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ۚ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ۲۳
قرائتی قرائتی پروردگارت مقرّر داشت كه جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیكى كنید. اگر یكى از آن دو یا هر دو نزد تو به پیرى رسیدند، [در مقابل آنها اظهار ناراحتى مكن، حتى] به آنان «اُف» مگو و آنان را از خود مران. و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ۲۴
قرائتی قرائتی و از روى مهربانى و لطف، بال فروتنی خویش را براى آنان فرود آور و بگو: «پروردگارا! بر آن دو رحمت آور، همان‌گونه كه مرا در كودكى تربیت كردند.»
ربكم اعلم بما في نفوسكم ۚ ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا ۲۵
قرائتی قرائتی پروردگارتان به آنچه در درون شماست، آگاه‌تر [از خودتان] است. اگر صالح باشید، قطعاً او آمرزنده‌ی توبه‌كنندگان است.
وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ۲۶
قرائتی قرائتی حقّ خویشاوند و بیچاره و در راه مانده را ادا كن. و هیچ‌گونه ولخرجی و اسرافى مكن.
ﯿ
ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ۖ وكان الشيطان لربه كفورا ۲۷
قرائتی قرائتی بی‌تردید اسراف‌كاران برادران شیطان‌هایند. و شیطان نسبت به پروردگارش همواره ناسپاس است.
واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ۲۸
قرائتی قرائتی و اگر [به خاطر تهی‌دستى] از آنان [كه به پرداخت حقّشان سفارش شدى،‌] روى بگردانى، [و این روى‌گردانى‌] براى طلب رزقى است كه از پروردگارت، رسیدن به آن را امید دارى، پس با آنان [تا رسیدن رزق خدا] سخنى نرم و امیدوار كننده بگو.
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ۲۹
قرائتی قرائتی و نه دست خود را به گردنت بسته بدار [كه هیچ انفاقى نكنى]، و نه آن را كاملاً باز بگذار كه [چیزى براى خودت نماند و] سرزنش شده و حسرت خورده [به كنجى] بنشینى.
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ۚ انه كان بعباده خبيرا بصيرا ۳۰
قرائتی قرائتی پروردگارت براى هر كس بخواهد، روزى را گشاده یا تنگ مى‌سازد، همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.
ﭿ
ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ۖ نحن نرزقهم واياكم ۚ ان قتلهم كان خطيا كبيرا ۳۱
قرائتی قرائتی فرزندان خود را از بیم تنگدستى نكشید! ما هستیم كه آنان و شما را روزى مى‌دهیم. یقیناً كشتن آنان گناهى است بزرگ!
ولا تقربوا الزنا ۖ انه كان فاحشة وساء سبيلا ۳۲
قرائتی قرائتی و به زنا نزدیک نشوید، كه كاری زشت، و راهی بد است.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ۗ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ۖ انه كان منصورا ۳۳
قرائتی قرائتی و كسى را كه خداوند، [كشتنش را] حرام كرده است، نكشید، مگر به حقّ. و هر كس مظلوم كشته شود، قطعاً براى ولىّ او، تسلّطى بر قاتل قرار داده‌ایم، پس نباید در كشتن [و قصاص] زیاده‌روى كند، چرا كه او مورد حمایت [خداوند] قرار گرفته است.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ۚ واوفوا بالعهد ۖ ان العهد كان مسيولا ۳۴
قرائتی قرائتی و به مال یتیم، جز به بهترین راه [كه به نفع او باشد،] نزدیک نشوید، تا آن كه به حدّ بلوغ و رشدش برسد. [آن­گاه اموالش را به او برگردانید.] و به پیمان وفا كنید، كه [در قیامت] از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.
واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ۚ ذالك خير واحسن تاويلا ۳۵
قرائتی قرائتی و چون با پیمانه داد و ستد كنید، پیمانه را تمام دهید و با ترازوى درست وزن كنید، كه این بهتر و سرانجامش نیكوتر است.
ﯿ
ولا تقف ما ليس لك به علم ۚ ان السمع والبصر والفواد كل اولايك كان عنه مسيولا ۳۶
قرائتی قرائتی و از آنچه به آن علم ندارى، پیروى مكن. چون گوش و چشم و دل، همه‌ى اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
ولا تمش في الارض مرحا ۖ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ۳۷
قرائتی قرائتی و در زمین با تكبّر و سرمستى راه مرو. قطعاً تو زمین را نخواهى شكافت و در بلندى به كوه‌ها نخواهى رسید.
كل ذالك كان سييه عند ربك مكروها ۳۸
قرائتی قرائتی همه‌ى اینها، گناهش نزد پروردگارت ناپسند است.
ذالك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ۗ ولا تجعل مع الله الاها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ۳۹
قرائتی قرائتی این [دستورات] از حكمت‌هایى است كه پروردگارت بر تو وحى كرده است. و با خدا معبودى دیگر قرار مده كه سرزنش‌شده و رانده شده در دوزخ افكنده خواهى شد.
افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملايكة اناثا ۚ انكم لتقولون قولا عظيما ۴۰
قرائتی قرائتی [اى مشركان!] آیا پروردگارتان شما را با داشتن پسران، برگزیده و خودش از فرشتگان، دخترانى گرفته است؟ به راستی شما سخن [و تهمت] بزرگى مى‌گویید.
ولقد صرفنا في هاذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا ۴۱
قرائتی قرائتی و به یقین، ما در این قرآن [حقایق را] به گونه‌هاى مختلف بیان كردیم تا پند گیرند، در حالى كه جز بر رمیدنشان نمى‌افزاید.
ﭿ
قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ۴۲
قرائتی قرائتی بگو: «اگر با خداوند، خدایانى بود، آن‌گونه كه مشركان مى‌گویند، در آن هنگام آن خدایان در پى یافتن راه نفوذى به سوى خداى صاحب عرش بودند [تا قدرت را از او بگیرند].»
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ۴۳
قرائتی قرائتی خداوند منزّه و برتر است از آنچه مى‌گویند. بسی برتر و والاتر!
تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ۚ وان من شيء الا يسبح بحمده ولاكن لا تفقهون تسبيحهم ۗ انه كان حليما غفورا ۴۴
قرائتی قرائتی آسمان‌هاى هفت‌گانه و زمین، و هر كه در آنهاست، تسبیح خداوند را مى‌گویند، و هیچ چیز نیست مگر آن كه با ستایش، از او به پاكى یاد مى‌كند، ولى شما تسبیح آنها را نمى‌فهمید. همانا او بردبار و آمرزنده است.
واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يومنون بالاخرة حجابا مستورا ۴۵
قرائتی قرائتی و هرگاه قرآن مى‌خوانى، میان تو و كسانى كه به قیامت ایمان ندارند، حجابى ناپیدا قرار مى‌دهیم.
وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا ۚ واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا ۴۶
قرائتی قرائتی و بر دل‌هاى آنان پوشش‌هایى قرار دادیم تا آن [قرآن] را نفهمند و در گوش‌هایشان سنگینى [نهادیم تا حقّ را نشنوند]. و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگى یاد كنى، آنان پشت می‌كنند و گریزان مى‌شوند.
ﯿ
نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ۴۷
قرائتی قرائتی هنگامى كه به تو گوش مى‌دهند، ما به هدفى كه براى آن گوش مى‌دهند، داناتریم. و آن‌گاه كه با هم نجوا مى‌كنند [نیز، به كارشان آگاه‌تریم‌]؛ آن زمان كه ستمگران مى‌گویند: شما از مردى افسون­شده پیروى می‌کنید.»
انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ۴۸
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] بنگر كه چگونه براى تو مثل‌ها زدند، و [تو را شاعر، كاهن، ساحر، مجنون و افسون شده خواندند،] در نتیجه گمراه شدند، پس نمى‌توانند راه حقّ را بیابند.
وقالوا ااذا كنا عظاما ورفاتا اانا لمبعوثون خلقا جديدا ۴۹
قرائتی قرائتی و گفتند: «آیا آن‌گاه كه ما استخوان‌هایى پوسیده و پراكنده شویم، آیا به راستى ما با آفرینشى تازه، برانگیخته مى‌شویم؟»
۞ قل كونوا حجارة او حديدا ۵۰
قرائتی قرائتی بگو: «[استخوان خردشده كه آسان است، شما] سنگ باشید یا آهن،
او خلقا مما يكبر في صدوركم ۚ فسيقولون من يعيدنا ۖ قل الذي فطركم اول مرة ۚ فسينغضون اليك رءوسهم ويقولون متى هو ۖ قل عسى ان يكون قريبا ۵۱
قرائتی قرائتی یا هر آفریده‌ای از آنچه كه در نظر شما از آن هم سخت‌تر است [باز خدا مى‌تواند شما را زنده كند].» آنان به زودى خواهند گفت: «چه كسى ما را بازمى‌گرداند؟» بگو: «همان كسى كه نخستین بار شما را آفرید.» پس به زودى سرهاى خویش را [با تعجّب و تمسخر] به سوى تو می‌جنبانند و می‌گویند: «[آن روز] چه هنگام خواهد بود؟» بگو: «شاید نزدیك باشد!»
ﭿ
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا ۵۲
قرائتی قرائتی روزى كه شما را [از قبرهایتان] فرامى‌خواند، پس شما ستایش‌گویان اجابت مى‌كنید. و مى‌پندارید كه جز مدّت كوتاهى [در دنیا یا برزخ] درنگ نكرده‌اید.
وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ۚ ان الشيطان ينزغ بينهم ۚ ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ۵۳
قرائتی قرائتی و به بندگانم بگو: سخنى بگویند كه نیكوتر است، چرا كه شیطان میان آنان فتنه و فساد مى‌كند. شیطان همواره براى انسان، دشمنى آشكار بوده است.
ربكم اعلم بكم ۖ ان يشا يرحمكم او ان يشا يعذبكم ۚ وما ارسلناك عليهم وكيلا ۵۴
قرائتی قرائتی پروردگار شما به شما داناتر است. اگر بخواهد بر شما رحمت مى‌آورد، یا اگر بخواهد [به خاطر كردارتان] شما را عذاب مى‌كند. و ما تو را بر آنان نگهبان و كارساز نفرستاده‌ایم [تا به ایمان­آوردن مجبورشان كنى].
وربك اعلم بمن في السماوات والارض ۗ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ۖ واتينا داوود زبورا ۵۵
قرائتی قرائتی و پروردگارت به هر كه در آسمان‌ها و زمین است، داناتر است. و البتّه ما بعضى از پیامبران را بر بعضی دیگر برترى بخشیدیم. و به داوود زبور دادیم.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ۵۶
قرائتی قرائتی بگو: «كسانى را كه به جاى خدا [معبودان خود] پنداشتید، بخوانید. [تا دریابید كه‌] آنها نمى‌توانند آسیب و گزندى را از شما برطرف كنند، و [اختیار] هیچ تغییرى را نیز ندارند.»
اولايك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ۚ ان عذاب ربك كان محذورا ۵۷
قرائتی قرائتی آنان را كه مى‌خوانند، [مانند عیسى و فرشتگان،] آنان خود وسیله‌اى براى تقرّب به پروردگارشان مى‌جویند، وسیله‌اى هر چه نزدیك‌تر، و به رحمت او امیدوارند و از عذابش بیمناك. همانا عذاب پروردگارت در خور پرهیز و وحشت است.
ﯿ
وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا ۚ كان ذالك في الكتاب مسطورا ۵۸
قرائتی قرائتی و هیچ منطقه‌ی آبادى نیست، مگر آن كه پیش از روز قیامت، [مردم] آن را هلاك مى‌كنیم یا [به خاطرگناهانشان] به شدّت عذاب مى‌نماییم. این در كتاب الهى ثبت شده است.
وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون ۚ واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ۚ وما نرسل بالايات الا تخويفا ۵۹
قرائتی قرائتی و هیچ چیز ما را از فرستادن آیات [و معجزاتی که مردم خواسته‌اند،] بازنداشت، جز این كه امّت‌هاى پیشین، آنها را تكذیب كردند. [و به این سبب نابود شدند.] ما به قوم ثمود ماده شترى دادیم كه [معجزه‌ای] روشنگر بود، امّا به آن ستم كردند. و ما معجزات را نمى‌فرستیم مگر براى بیم دادن.
ﭿ
واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس ۚ وما جعلنا الرويا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القران ۚ ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا ۶۰
قرائتی قرائتی و [به یادآور] آن‌گاه كه به تو گفتیم: «پروردگارت بر مردم احاطه دارد.» و آن رؤیایى را كه نشانت دادیم، و آن درخت نفرین شده در قرآن را، جز براى آزمایش مردم قرار ندادیم. و ما مردم را بیم مى‌دهیم، ولى [هشدار ما] جز طغیان و سركشى بزرگ، چیزى بر آنان نمى‌افزاید.
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا ۶۱
قرائتی قرائتی و به [یادآور] زمانى كه به فرشتگان گفتیم: «براى آدم سجده كنید.» پس همه جز ابلیس سجده کردند، او گفت: «آیا براى كسى سجده كنم كه [او را] از گل آفریده‌اى؟!»
قال ارايتك هاذا الذي كرمت علي لين اخرتن الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا ۶۲
قرائتی قرائتی و گفت: «به من خبر ده، این است آن كسى كه بر من گرامى داشتى؟ اگر تا قیامت مهلتم دهى، یقیناً بر نسل او افسار می­زنم و آنان را به زیر سلطه مى‌كشانم، مگر اندكى را [که مخلَصند و توان فریب آنان را ندارم].»
قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاوكم جزاء موفورا ۶۳
قرائتی قرائتی [خداوند به ابلیس] فرمود: «برو! هر كس از آدمیان از تو پیروى كند، قطعاً كیفرتان دوزخ است، كیفرى سخت و كامل!
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم ۚ وما يعدهم الشيطان الا غرورا ۶۴
قرائتی قرائتی و [اى شیطان!] هر كس از مردم را مى‌توانى با صداى خود بلغزان و نیروهاى سواره و پیاده‌ات را ضدّ آنان گسیل دار، و در اموال و فرزندان با آنان شریك شو، و به آنان وعده بده. و شیطان جز فریب، وعده‌اى به آنان نمى‌دهد.
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ۚ وكفى بربك وكيلا ۶۵
قرائتی قرائتی قطعاً تو بر بندگان [خالص­شده‌ی] من تسلّطى ندارى. و حمایت و نگهبانى پروردگارت [براى آنان] كافى است.»
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ۚ انه كان بكم رحيما ۶۶
قرائتی قرائتی پروردگار شما كسى است كه برایتان كشتى را در دریا به حركت درمى‌آورد، تا با تلاش خود از فضل و رحمتش بهره برید. البتّه او همواره نسبت به شما مهربان است.
واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه ۖ فلما نجاكم الى البر اعرضتم ۚ وكان الانسان كفورا ۶۷
قرائتی قرائتی و هرگاه در دریا به شما محنت و رنج رسد، هر كه را جز خداوند بخوانید، محو و گم مى‌شود. پس چون شما را نجات دهد و به خشكى رساند، از او روی مى‌گردانید. و انسان بسیار ناسپاس است.
افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ۶۸
قرائتی قرائتی پس آیا ایمِن شده‌اید از این كه شما را در ناحیه‌ى خشكى فروبرد؟ یا باران ریگ بر شما ببارد؟ سپس کارسازی براى خود نیابید.
ﭿ
ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ۙ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ۶۹
قرائتی قرائتی یا ایمن شده‌اید از این كه خداوند دوباره شما را به دریا ببرد و طوفانى شكننده بر شما بفرستد؟ پس شما را به خاطر كفرتان غرق كند. آن‌گاه براى خود هیچ دادخواه و پی‌جویى در برابر قهر ما نیابید.
۞ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ۷۰
قرائتی قرائتی و بی‌گمان فرزندان آدم را گرامى داشتیم. و آنان را در خشكى و دریا [بر مركب‌ها] حمل كردیم و از چیزهاى پاكیزه روزى‌شان دادیم و آنان را بر بسیارى از آفریده‌هاى خود برترى كامل دادیم.
يوم ندعو كل اناس بامامهم ۖ فمن اوتي كتابه بيمينه فاولايك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ۷۱
قرائتی قرائتی [یاد كن‌] روزى كه هر گروهى از مردم را با پیشوایشان فرامى‌خوانیم، پس هر كس نامه عملش به دست راستش داده شود، آنان نامه‌ى خود را [با شادى] مى‌خوانند. و كمترین ستمى بر آنان نمى‌شود.
ومن كان في هاذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا ۷۲
قرائتی قرائتی و هر كس در این دنیا كوردل و گمراه باشد، در آخرت نیز كور، و گمراه‌تر خواهد بود.
وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره ۖ واذا لاتخذوك خليلا ۷۳
قرائتی قرائتی و بسا نزدیک بود كه تو را از آنچه به تو وحى كردیم، غافل كنند تا چیز دیگرى غیر از وحى را به ما نسبت دهى، و آن‌گاه تو را دوست خود گیرند.
ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شييا قليلا ۷۴
قرائتی قرائتی واگر ما تو را [با نیروی عصمت] استوار نكرده بودیم، نزدیک بود كه اندكى به آنان تمایل پیدا كنى.
ﯿ
اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ۷۵
قرائتی قرائتی آن‌گاه دو برابر [كیفر مشركان] در زندگى، و دو برابر در مرگ، عذابت مى‌چشاندیم. و براى خویش در برابر قهر ما یاورى نمى‌یافتى.
وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها ۖ واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا ۷۶
قرائتی قرائتی و بسا نزدیک بود كافِران [با نیرنگ یا غلبه،] تو را از این سرزمین بلغزانند تا از آن بیرونت كنند. و در آن هنگام، جز مدّت كمى پس از تو [پایدار] نمى‌ماندند.
سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ۖ ولا تجد لسنتنا تحويلا ۷۷
قرائتی قرائتی این، سنّت [هلاكت طغیان‌گران] درباره پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم جاری بوده است و برای سنّت ما هیچ تغییری نمى‌یابى.
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ۖ ان قران الفجر كان مشهودا ۷۸
قرائتی قرائتی نماز را به هنگام بازگشت خورشید [به سمت مغرب كه شروعِ ظهرِ شرعى است،] تا نهایت تاریكى شب، به پادار. و نیز قرآنِ سپیده‌دمان را. همانا [قَرائت] قرآن [هنگام] فجر [در نماز صبح] مورد مشاهده [فرشتگان] است.
ﭿ
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ۷۹
قرائتی قرائتی و پاسى از شب را بیدار باش و تهجّد و عبادت كن. و این وظیفه‌اى افزون براى توست. باشد كه پروردگارت تو را به مقامى درخور ستایش و پسندیده برانگیزد.
وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ۸۰
قرائتی قرائتی و بگو: «پروردگارا! مرا با ورودى نیكو و صادقانه وارد [كارها] كن و با خروجى نیكو بیرون آر! و از نزد خویش براى من برهانى یاری‌گر بگمار!»
وقل جاء الحق وزهق الباطل ۚ ان الباطل كان زهوقا ۸۱
قرائتی قرائتی و بگو: «حقّ آمد و باطل نابود شد. همانا باطل، نابود شدنى است.»
وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمومنين ۙ ولا يزيد الظالمين الا خسارا ۸۲
قرائتی قرائتی و آنچه از قرآن فرومى‌فرستیم، مایه‌ى شفا [ى دل] و رحمتى براى مؤمنان است. و ستمگران را جز زیان نمى‌افزاید.
واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه ۖ واذا مسه الشر كان ييوسا ۸۳
قرائتی قرائتی و هرگاه به انسان نعمتى عطا كردیم، [از ما] روى­گرداند و خود را مغرورانه از ما دور كند. و چون گزندى به او برسد، مأیوس و نومید می‌شود.
قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ۸۴
قرائتی قرائتی بگو: «هر كس بر ساختار و خلق و خوى خویش عمل مى‌كند، پس پروردگارتان داناتر است كه چه كس ره‌یافته‌تر است.»
ويسالونك عن الروح ۖ قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ۸۵
قرائتی قرائتی و از تو درباره‌ى روح مى‌پرسند. بگو: «روح از امر پروردگارم [و مربوط به او] است. و از دانش جز اندكى به شما نداده‌اند.»
ﯿ
ولين شينا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ۸۶
قرائتی قرائتی و اگر بخواهیم، آنچه را به تو وحى كرده‌ایم، [از یادت] مى‌بریم، سپس كسى را نمى‌یابى كه در برابر ما از تو دفاع كند.
الا رحمة من ربك ۚ ان فضله كان عليك كبيرا ۸۷
قرائتی قرائتی [محو نشدن وحی از یادها و نوشته‌ها، نیست‌] جز رحمتی از پروردگارت. قطعا فضل خداوند نسبت به تو بزرگ است.
قل لين اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هاذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ۸۸
قرائتی قرائتی بگو: «اگر [تمام] انس و جنّ، گرد آیند تا همانند این قرآن را بیاورند، نمى‌توانند مانندش را بیاورند، هر چند كه بعضى پشتیبان و یاور دیگرى باشند.»
ولقد صرفنا للناس في هاذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا ۸۹
قرائتی قرائتی و به­راستی در این قرآن، از هرگونه مثال براى مردم آوردیم، ولى بیشتر مردم سر باز زده، جز انكار كارى نكردند!
ﭿ
وقالوا لن نومن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ۹۰
قرائتی قرائتی و گفتند: «ما هرگز به تو ایمان نمى‌آوریم، مگر براى ما چشمه‌اى از زمین جارى سازى،
او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ۹۱
قرائتی قرائتی یا براى تو باغى از خرما و انگور باشد كه از میان آن، نهرها جارى گردانى،
او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملايكة قبيلا ۹۲
قرائتی قرائتی یا آسمان را همان‌گونه كه مى‌پندارى [قدرت دارى،‌] پاره پاره بر [سر] ما بیافكنى، یا خداوند و فرشتگان را پیش روى ما بیاورى.
او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقروه ۗ قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ۹۳
قرائتی قرائتی یا خانه‌اى از زر و زیور داشته باشی، یا در آسمان پرواز كنى. و [البته] به پرواز و بالا رفتن تو [نیز] ایمان نخواهیم آورد، تا آن كه نوشته‌ای بر ما فرود آورى كه آن را بخوانیم.» بگو: «پروردگار من منزّه است [از این كه خواسته‌هایى بیهوده را پاسخ دهد]. آیا جز این است كه من بشرى فرستاده شده‌ام؟! [مرا براى هدایت شما فرستاده‌اند، نه براى این كه درخواست‌هاى بى‌مورد شما را پاسخ دهم.]»
وما منع الناس ان يومنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا ۹۴
قرائتی قرائتی و آن­گاه كه هدایت به سراغ مردم آمد، چیزى مردم را از ایمان آوردن بازنداشت، جز آن كه گفتند: «آیا خداوند، بشرى را به عنوان پیامبر، برانگیخته است؟»
قل لو كان في الارض ملايكة يمشون مطمينين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ۹۵
قرائتی قرائتی بگو: «اگر در زمین [به جاى بشر] فرشتگانى بودند كه با آرامش راه مى‌رفتند، حتماً ما از آسمان فرشته‌اى را به عنوان پیامبر بر آنان مى‌فرستادیم.»
ﯿ
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ۚ انه كان بعباده خبيرا بصيرا ۹۶
قرائتی قرائتی بگو: «میان من و شما خداوند براى گواهى كافى است، او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.»
ومن يهد الله فهو المهتد ۖ ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ۖ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ۖ ماواهم جهنم ۖ كلما خبت زدناهم سعيرا ۹۷
قرائتی قرائتی و هر كه را خدا هدایت كند، پس او هدایت‌یافته است. و هر كه را گمراه سازد، هرگز یاورانى جز خدا براى آنان نخواهى یافت. و آنان را روز رستاخیز گرد مى‌آوریم، در حالى كه كور و گنگ و کرند، بر صورت‌هایشان [كشیده مى‌شوند،] و جایگاهشان دوزخ است، كه هرگاه [شعله‌ی آن] خاموش شود، آتش آنان را بیافزاییم.
ﭿ
ذالك جزاوهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا ااذا كنا عظاما ورفاتا اانا لمبعوثون خلقا جديدا ۹۸
قرائتی قرائتی آن [دوزخ] كیفر آنان است، بدان جهت كه كافر شدند و گفتند: «آیا پس از آن كه [مردیم و به صورت] استخوان، و [پراکنده و] ریز ریز شدیم، آیا واقعاً به صورت آفریده‌ى جدیدى برانگیخته خواهیم شد؟»
۞ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا ۹۹
قرائتی قرائتی آیا نیندیشیده‌اند خداوندى كه آسمان‌ها و زمین را آفریده است، تواناست كه همانند آنان را [نیز] بیافریند. و خداوند براى آنان مدّتى معین كرده كه شكّى در آن نیست، امّا ستمگران سر باز می‌زنند و جز به كفر به چیزى تن نمى‌دهند.
قل لو انتم تملكون خزاين رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق ۚ وكان الانسان قتورا ۱۰۰
قرائتی قرائتی بگو: «اگر شما خزانه‌دار رحمت پروردگارم بودید، قطعاً از ترس انفاق [و تهى‌دستى،] چیزى به كسى نمى‌دادید. و انسان تنگ‌نظر و بخیل است!»
ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات ۖ فاسال بني اسراييل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا ۱۰۱
قرائتی قرائتی به راستی به موسى نُه معجزه‌ى روشن دادیم. پس، از [آگاهان‌] بنى‌اسرائیل بپرس. آن‌گاه كه [موسى] به سراغشان آمد، پس فرعون به او گفت: «اى موسى! من تو را افسون‌شده مى‌پندارم.»
قال لقد علمت ما انزل هاولاء الا رب السماوات والارض بصاير واني لاظنك يا فرعون مثبورا ۱۰۲
قرائتی قرائتی موسى گفت: «تو مى‌دانى كه این [معجزات] را فقط پروردگار آسمان‌ها و زمین فرستاده است، براى بصیرت شما. و من تو را اى فرعون! هلاك شده مى‌پندارم.»
فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا ۱۰۳
قرائتی قرائتی پس [فرعون] تصمیم گرفت كه آنان را از آن سرزمین تبعید كند، پس ما او و همه‌ى همراهانش را [در دریا] غرق كردیم.
ﯿ
وقلنا من بعده لبني اسراييل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جينا بكم لفيفا ۱۰۴
قرائتی قرائتی و پس از آن به بنى‌اسرائیل گفتیم: «در این سرزمین جاى گیرید، پس چون موعد آخرت فرارسد، همه‌ى شما را با هم گرد خواهیم آورد.»
وبالحق انزلناه وبالحق نزل ۗ وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا ۱۰۵
قرائتی قرائتی و آن [قرآن‌] را به حقّ فروفرستادیم و به حقّ فرود آمد و ما تو را جز بشارت‌دهنده و بیم‌رسان نفرستادیم.
وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ۱۰۶
قرائتی قرائتی و قرآنى كه آن را بخش­بخش كردیم تا آن را با دِرنگ بر مردم بخوانى و آن را به تدریج فروفرستادیم.
قل امنوا به او لا تومنوا ۚ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ۱۰۷
قرائتی قرائتی بگو: «به قرآن ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید، [براى خداوند یکسان است]، بى‌گمان چون بر كسانى كه پیش از این [به آنان] دانش داده‌اند، تلاوت شود، سجده‌كنان با چانه [و صورت بر زمین] مى‌افتند.»
ﭿ
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ۱۰۸
قرائتی قرائتی و مى‌گویند: «پروردگارمان منزّه است، همانا وعده‌ى پروردگار ما انجام‌شدنى است.»
ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ۩ ۱۰۹
قرائتی قرائتی و گریه‌كنان بر چانه [و صورت به زمین] مى‌افتند و همواره بر خشوعشان افزوده مى‌شود.
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمان ۖ ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ۚ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذالك سبيلا ۱۱۰
قرائتی قرائتی بگو: «نام اللّه را بخوانید یا نام رحمان را، هر كدام را بخوانید، [او را خوانده‌اید،] بهترینِ نام‌ها از آنِ اوست.» و نمازت را خیلى بلند یا خیلى آهسته نخوان و میان این دو، راهِ [میانه‌اى] را برگزین.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ۖ وكبره تكبيرا ۱۱۱
قرائتی قرائتی و بگو: «ستایش از آنِ خداوندى است كه نه فرزندى براى خود گرفته است، و نه در حاكمیت، شریكى براى او بوده، و نه هرگز به خاطر ذلّت و ناتوانی، یاورى گرفته است.» و او را چنان كه باید، بزرگ بشمار.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۱۷ اسرا - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.