سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ۱
قرائتی قرائتی [هنگام] حساب مردم نزدیک شده است، در حالى که آنان در بى‌خبرى، [از آن] روى‌گردانند!
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ۲
قرائتی قرائتی هیچ پند تازه‌اى از طرف پروردگارشان براى آنان نیامد، مگر این که آن را شنیدند و [باز] سرگرم بازى شدند.
لاهية قلوبهم ۗ واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم ۖ افتاتون السحر وانتم تبصرون ۳
قرائتی قرائتی در حالى که دل‌هاى آنان [از حقّ، غافل و به چیز دیگرى] سرگرم است و کسانى که [کافر شدند و به خود] ستم کردند، مخفیانه راز مى‌گویند که: «آیا جز این است که این [محمّد] بشرى همانند شماست؟ آیا با این که مى‌بینید به جادو روی می‌آورید؟!»
ﭿ
قال ربي يعلم القول في السماء والارض ۖ وهو السميع العليم ۴
قرائتی قرائتی [پیامبر] گفت: «پروردگار من، هر سخنى که در آسمان و زمین باشد، مى‌داند. او شنواى داناست.»
بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا باية كما ارسل الاولون ۵
قرائتی قرائتی [کافران] گفتند: « [آنچه محمّد آورده است، وحى نیست؛] بلکه خواب‌هاى آشفته است. بلکه آنها را به دروغ به خدا نسبت داده، بلکه او یک شاعر است، پس باید همان‌گونه که [پیامبران] پیشین [با معجزه] فرستاده شده بودند، او [نیز] براى ما معجزه‌اى بیاورد.»
ما امنت قبلهم من قرية اهلكناها ۖ افهم يومنون ۶
قرائتی قرائتی تمام آبادى‌هایى که پیش از اینها هلاکشان کردیم، [تقاضاى این‌گونه معجزات را کردند؛ ولى همین که خواسته­شان عملى شد،] ایمان نیاوردند. پس آیا اینان ایمان مى‌آورند؟
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم ۖ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ۷
قرائتی قرائتی و ما [هیچ پیامبرى را] پیش از تو نفرستادیم، مگر این که [آنها نیز] مردانى بودند که ما به ایشان وحى مى‌کردیم، پس اگر نمى‌دانید از آگاهان بپرسید.
وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ۸
قرائتی قرائتی و ما براى آنها بدن‌هایى که به غذا نیاز نداشته باشند، قرار ندادیم و آنها جاویدان نبودند.
ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين ۹
قرائتی قرائتی سپس ما به وعده‌اى که به آنان داده بودیم، وفا کردیم. پس آنان و هر که را خواستیم، نجات دادیم و اسراف‌کاران را نابود کردیم.
لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم ۖ افلا تعقلون ۱۰
قرائتی قرائتی همانا بر شما کتابى فرستاده‌ایم که وسیله تذکر [و بیدارى] شما در آن است، آیا نمى‌اندیشید؟!
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما اخرين ۱۱
قرائتی قرائتی و ما چه بسیار آبادى‌ها را درهم شکستیم که [مردمش] ستمگر بودند و پس از آنها قومى دیگر را پدید آوردیم.
فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون ۱۲
قرائتی قرائتی پس چون قهر ما را احساس کردند، ناگهان پا به فرار گذاشتند.
لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ۱۳
قرائتی قرائتی [از روى استهزا و تحقیر به آنان گفتند:] «فرار نکنید! و به سوى زندگى مرفّهى که در آن نازپرورده بودید و به خانه‌هایتان بازگردید، تا شاید [بار دیگر توسط تهی‌دستان‌] از شما درخواست کمک شود [و شما آنان را با کبر و نِخوت برانید].
قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين ۱۴
قرائتی قرائتی [و چون عذاب ما را جدّى دیدند،] گفتند: «اى واى بر ما! به یقین ما ستمکار بوده‌ایم.»
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ۱۵
قرائتی قرائتی و پیوسته، این سخنِ آنان بود تا ما آنها را درو کردیم و خاموش و بى‌حرکت ساختیم.
ﭿ
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ۱۶
قرائتی قرائتی و ما، آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست، براى بازى نیافریدیم.
لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ۱۷
قرائتی قرائتی [به فرض محال] اگر مى‌خواستیم سرگرمى برگزینیم، چیزى متناسب [با شأن] خود انتخاب مى‌کردیم.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ۚ ولكم الويل مما تصفون ۱۸
قرائتی قرائتی بلکه ما حقّ را بر باطل مى‌کوبیم تا مغز آن را درهم بشکند [و از هم بپاشد]. پس بى‌درنگ، باطل محو و نابود مى‌شود و واى بر شما از آنچه [خداوند را به آن] وصف مى‌کنید [و نسبت بیهوده‌کارى به او مى‌دهید.]
وله من في السماوات والارض ۚ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ۱۹
قرائتی قرائتی و براى اوست هر که در آسمان‌ها و زمین است و کسانى که نزد او هستند، [فرشتگان،] از عبادت او تکبّر نمى‌ورزند و خسته و درمانده نمى‌شوند.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ۲۰
قرائتی قرائتی آنان شبانه‌روز بى­آنکه سستى ورزند، خداوند را به پاکى مى‌ستایند.
ام اتخذوا الهة من الارض هم ينشرون ۲۱
قرائتی قرائتی آیا خدایانى که [کفّار] از زمین برگزیده‌اند، مردگان را زنده مى‌کنند؟
لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا ۚ فسبحان الله رب العرش عما يصفون ۲۲
قرائتی قرائتی اگر در آسمان‌ها و زمین، خدایان دیگرى غیر از اللَّه وجود داشت، حتماً آن دو تباه مى‌شدند [و نظام جهان به هم مى‌خورد]. پس منزّه است خداوندِ پروردگار عرش، از آنچه [ناآگاهان] وصف مى‌کنند.
لا يسال عما يفعل وهم يسالون ۲۳
قرائتی قرائتی هیچ‌کس نمى‌تواند بر کار او خرده بگیرد؛ ولى در کارهاى آنها، جاى سؤال و ایراد است.
ﯿ
ام اتخذوا من دونه الهة ۖ قل هاتوا برهانكم ۖ هاذا ذكر من معي وذكر من قبلي ۗ بل اكثرهم لا يعلمون الحق ۖ فهم معرضون ۲۴
قرائتی قرائتی آیا آنها به جاى خداوند [یکتا] خدایان دیگرى گرفته‌اند؟ بگو: «دلیلتان را بیاورید! این [قرآن] یادنامه‌ى پیروان من و یادنامه‌ى کسانى است که پیش از من بوده‌اند [که همه بر یکتایی خدا هم‌نظرند.]» امّا بیشتر مردم، حقّ را نمى‌دانند، پس [از آن] روى‌گردانند.
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الاه الا انا فاعبدون ۲۵
قرائتی قرائتی و هر پیامبرى پیش از تو فرستادیم، به او وحى کردیم که معبودى جز من نیست، پس [تنها] مرا بپرستید.
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا ۗ سبحانه ۚ بل عباد مكرمون ۲۶
قرائتی قرائتی و [کافران] گفتند: «[خداوند] رحمان فرزند گرفته است!» منزّه است او! [فرشتگان، فرزند خدا نیستند؛] بلکه بندگانى گرامى هستند.
لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ۲۷
قرائتی قرائتی آنان در کلام بر او پیشی نمى‌گیرند و به فرمان او عمل مى‌کنند.
ﭿ
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ۲۸
قرائتی قرائتی [خداوند] آینده و گذشته‌ى آنها را مى‌داند و آنان جز براى کسى که خداوند از او خرسند باشد، شفاعت نمى‌کنند و خود از بیم او هراسانند.
۞ ومن يقل منهم اني الاه من دونه فذالك نجزيه جهنم ۚ كذالك نجزي الظالمين ۲۹
قرائتی قرائتی و هر که از آنها، [فرشتگان و انسان‌ها و جنّیان] بگوید: من به جاى خداوند، معبود هستم!» پس کیفر او را دوزخ قرار مى‌دهیم. ما این‌گونه ستمکاران را کیفر خواهیم داد.
اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ۖ وجعلنا من الماء كل شيء حي ۖ افلا يومنون ۳۰
قرائتی قرائتی آیا کافران نمى‌بینند که آسمان‌ها و زمین به هم بسته و پیوسته بودند و ما، آن دو را شکافته و از یکدیگر باز کردیم؟ و هر چیز زنده را از آب پدید آوردیم. آیا باز ایمان نمى‌آورند؟
وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ۳۱
قرائتی قرائتی و در زمین، کوه‌هاى ثابت و استوار قرار دادیم تا [مبادا زمین] آنها را بلرزاند و در [میان] کوه‌ها، [دره‌هایى گشاده و] راه‌هاى فراخ پدید آوردیم، شاید که آنها راه یابند.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا ۖ وهم عن اياتها معرضون ۳۲
قرائتی قرائتی و آسمان را سقفى نگه‌داشته قرار دادیم و آنها از نشانه‌هاى آن روى‌گردانند.
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ۖ كل في فلك يسبحون ۳۳
قرائتی قرائتی و او کسى است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید. هر یک [از آنها] در مدارى [معین]، شناور [و در حرکت] است.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ۖ افان مت فهم الخالدون ۳۴
قرائتی قرائتی و ما پیش از تو براى [هیچ] انسانى، جاودانگى قرار ندادیم، پس آیا اگر تو از دنیا بروى، آنان زندگانى جاوید خواهند یافت؟!
ﯿ
كل نفس ذايقة الموت ۗ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ۖ والينا ترجعون ۳۵
قرائتی قرائتی هر کسی [طعم] مرگ را مى‌چشد! و ما شما را با بدى‌ها و خوبى‌ها مى‌آزماییم و [سرانجام] به سوى ما بازگردانده مى‌شوید.
واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهاذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمان هم كافرون ۳۶
قرائتی قرائتی و هرگاه کافران تو را ببینند، کارى جز به مسخره گرفتن تو ندارند، [و با همدیگر مى‌گویند:] «آیا این است آن کسی که خدایان شما را [به بدى] یاد مى‌کند؟» در حالى که خود، یاد [خداى] رحمان را منکرند [و به او کفر مى ورزند].
خلق الانسان من عجل ۚ ساريكم اياتي فلا تستعجلون ۳۷
قرائتی قرائتی [طبیعتِ] انسان [به­گونه‌اى است که گویا] از عجله آفریده شده است؛ [عذاب را به شتاب مى‌خواهد؛ امّا] من به زودى نشانه‌های [عذاب] خود را به شما نشان خواهم داد، پس [آن را] به شتاب از من نخواهید!
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ۳۸
قرائتی قرائتی [کافران] مى‌گویند: اگر راست مى‌گویید، این وعده [قیامت] کى فرامى‌رسد؟»
ﭿ
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ۳۹
قرائتی قرائتی اگر کفّار مى‌دانستند زمانى که [آن فرارسد، دیگر] نمى‌توانند شعله‌هاى آتش را از صورت‌ها و از پشت‌هایشان دور کنند و کسى آنان را یارى نمى‌کند.
بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ۴۰
قرائتی قرائتی بلکه [این آتش] ناگهان به سراغشان خواهد آمد و آنان را بهت‌زده خواهد کرد. پس نه قدرت دفع آن را دارند و نه به آنان مهلتى داده خواهد شد.
ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزيون ۴۱
قرائتی قرائتی و همانا پیامبران پیش از تو [نیز] مورد استهزا قرار گرفتند. امّا [سرانجام،] آنچه استهزا مى‌کردند، دامان مسخره‌کنندگان را گرفت [و مجازات الهى آنها را در هم کوبید]!
قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمان ۗ بل هم عن ذكر ربهم معرضون ۴۲
قرائتی قرائتی بگو: «کیست که شما را در شب و روز از [عذاب خداى] رحمان نگاه مى‌دارد؟!» امّا آنان از یاد پروردگارشان روى مى‌گردانند.
ام لهم الهة تمنعهم من دوننا ۚ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون ۴۳
قرائتی قرائتی یا براى آنان خدایانى است که آنان را در برابر [عذاب] ما نگه دارد؟ اینها قادر بر یارى [و حفظ] خودشان نیستند، [تا چه رسد به دیگران] و از جانب ما نیز همراهى نمى‌شوند.
بل متعنا هاولاء واباءهم حتى طال عليهم العمر ۗ افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها ۚ افهم الغالبون ۴۴
قرائتی قرائتی با این وجود، ما آنها و پدرانشان را [از انواع نعمت‌ها] بهره‌مند ساختیم تا آنجا که عمرشان طولانى شد [و مایه‌ى غرور و سرکشی آنان گردید]. آیا نمى‌بینند که ما همواره به زمین مى‌پردازیم و از وسعت سرزمین‌ها[یى که در اختیار کافران بوده،‌] مى‌کاهیم؟ آیا ایشان [بر ما] غلبه دارند؟
قل انما انذركم بالوحي ۚ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ۴۵
قرائتی قرائتی بگو: «من تنها با وحى، به شما هشدار مى‌دهم!» امّا کسانى که کر هستند، زمانى که بیم داده مى‌شوند، آن را نمى‌شنوند!
ولين مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ۴۶
قرائتی قرائتی در حالى که اگر دمى از عذاب پروردگارت به آنان برسد، قطعاً خواهند گفت: «اى واى بر ما! به یقین ما ستمکار بوده‌ایم.»
ﭿ
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شييا ۖ وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها ۗ وكفى بنا حاسبين ۴۷
قرائتی قرائتی و ما براى روز قیامت، ترازوهاى عدل برپا خواهیم کرد، پس هیچ ستمى به احدى نخواهد شد و اگر [عملى] همسنگ دانه خردلى [هم] باشد، ما آن را خواهیم آورد و [در دقّت محاسبات همین] بس است که ما حساب‌رس باشیم.
ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ۴۸
قرائتی قرائتی و همانا ما به موسى و هارون، [کتابى که‌] جداکننده [حق از باطل‌] و نور و مایه‌ی یادآورى براى پرهیزکاران [است‌،] عطا کردیم.
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ۴۹
قرائتی قرائتی [همان] کسانى که از پروردگارشان در نهان مى‌ترسند و همانانى که از قیامت در هراسند.
وهاذا ذكر مبارك انزلناه ۚ افانتم له منكرون ۵۰
قرائتی قرائتی و این [قرآن]، مبارک ذکرى است که ما آن را فروفرستادیم. آیا شما آن را انکار مى‌کنید؟!
۞ ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ۵۱
قرائتی قرائتی و همانا ما پیش از این، ابراهیم را به رشد و کمال خود رساندیم و ما به [شایستگى‌هاى] او آگاه بودیم.
اذ قال لابيه وقومه ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ۵۲
قرائتی قرائتی آن هنگام که به [آزر، عموى مشرکش که به جای] پدرش [سرپرستی او را به عهده داشت] و به قومش گفت: «چیست این تندیس‌هاى بى‌روحى که شما همواره آنها را می‌پرستید؟»
قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين ۵۳
قرائتی قرائتی آنان گفتند: «ما پدرانمان را پرستش­کنندگان آنها یافته‌ایم!»
قال لقد كنتم انتم واباوكم في ضلال مبين ۵۴
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «بی‌تردید شما و پدرانتان در گمراهى آشکار بوده و هستید!»
قالوا اجيتنا بالحق ام انت من اللاعبين ۵۵
قرائتی قرائتی آنان گفتند: «آیا تو سخن حقّى براى ما آورده‌اى؟ یا این که شوخى مى‌کنى؟!»
قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذالكم من الشاهدين ۵۶
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «البتّه [که حقّ مى‌گویم.] پروردگار شما پروردگار آسمان‌ها و زمین است که آنها را به وجود آورده و من بر این حقیقت از گواهانم.
ﯿ
وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ۵۷
قرائتی قرائتی و به خداوند سوگند پس از آن که پشت کردید و رفتید، نقشه‌اى براى بت‌هایتان خواهم کشید.»
فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ۵۸
قرائتی قرائتی پس [ابراهیم در یک فرصت مناسب] همه‌ی آنها، جز بزرگشان را خرد کرد تا شاید آنها به سراغ آن بیایند.
قالوا من فعل هاذا بالهتنا انه لمن الظالمين ۵۹
قرائتی قرائتی [بت‌پرستان چون بت‌های شکسته را دیدند،‌] گفتند: «چه کسى با خدایان ما چنین کرده؟ بی‌گمان او از ستمکاران است.»
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ۶۰
قرائتی قرائتی گفتند: «شنیده‌ایم جوانى که به او ابراهیم مى‌گویند، آن [بت]ها را [به بدى] یاد مى‌کرد.»
قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون ۶۱
قرائتی قرائتی [بزرگان قوم] گفتند: «پس او را در پیش چشم مردم بیاورید تا آنها [بر مجرم بودن او] گواهى دهند.»
قالوا اانت فعلت هاذا بالهتنا يا ابراهيم ۶۲
قرائتی قرائتی گفتند: «اى ابراهیم! آیا تو با خدایان ما این چنین کرده‌اى؟»
ﭿ
قال بل فعله كبيرهم هاذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون ۶۳
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از خودشان بپرسید، اگر سخن مى‌گویند!»
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ۶۴
قرائتی قرائتی پس به [وجدان‌هاى] خود بازگشتند، [و به یکدیگر] گفتند: «شما خودتان [با پرستش این سنگ‌های ناتوان] ستمکارید [نه ابراهیم.]»
ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هاولاء ينطقون ۶۵
قرائتی قرائتی سپس [دوباره] به اندیشه‌هاى باطلى که در سر داشتند، بازگشتند [و به ابراهیم گفتند:] «به راستى تو خود مى‌دانى که اینها سخن نمی‌گویند.»
قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شييا ولا يضركم ۶۶
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «پس آیا شما به جاى خداوند، چیزى را مى‌پرستید که هیچ سودى براى شما ندارد؟ و هیچ زیانى به شما نمى‌رساند؟!
اف لكم ولما تعبدون من دون الله ۖ افلا تعقلون ۶۷
قرائتی قرائتی ننگ بر شما و بر هر چه جز خدا می‌پرستید. آیا نمى‌اندیشید؟!»
قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ۶۸
قرائتی قرائتی [بزرگان قوم] گفتند: «اگر مى‌خواهید کارى کنید! او را بسوزانید و خدایانتان را یارى کنید.»
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ۶۹
قرائتی قرائتی [آتشى بزرگ فراهم کردند و ابراهیم را به درون آن افکندند؛ ولی ما] گفتیم: اى آتش! بر ابراهیم سرد و سلامت باش!
وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ۷۰
قرائتی قرائتی و آنان نیرنگی سخت براى او اراده کردند، ولى ما آنها را از زیانکارترینِ [مردم] قرار دادیم.
ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ۷۱
قرائتی قرائتی و ما، او و لوط را [از آن سرزمین پر از شرک و فساد] نجات دادیم و به سوى سرزمینى که در آن براى جهانیان برکت نهاده‌ایم، بردیم.
ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة ۖ وكلا جعلنا صالحين ۷۲
قرائتی قرائتی و اسحاق و [فرزندش] یعقوب را، [به عنوان نعمتى] افزون به ابراهیم بخشیدیم و همه را از صالحان قرار دادیم.
وجعلناهم ايمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة ۖ وكانوا لنا عابدين ۷۳
قرائتی قرائتی و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت مى‌کردند و به آنان، انجام کارهاى نیک و برپایى نماز و پرداخت زکات را وحى کردیم و آنان فقط ما را عبادت می‌کردند.
ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبايث ۗ انهم كانوا قوم سوء فاسقين ۷۴
قرائتی قرائتی و به لوط، حکمت و دانش عطا کردیم و او را از قریه‌اى که کارهاى زشت مى‌کردند، رهانیدیم. به راستى آنان مردمى بد و منحرف بودند.
وادخلناه في رحمتنا ۖ انه من الصالحين ۷۵
قرائتی قرائتی و او را در رحمت خویش وارد کردیم. همانا او از شایستگان بود.
ﭿ
ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ۷۶
قرائتی قرائتی و نوح را پیش‌تر [از ابراهیم و لوط]، آن زمان که [ما را] ندا داد، پس [خواسته‌ى] او را اجابت کردیم. او و خاندانش را از بلاى بزرگ، نجات بخشیدیم.
ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا ۚ انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين ۷۷
قرائتی قرائتی و او را در برابر مردمى که نشانه‌هاى ما را تکذیب کردند، یارى دادیم. به درستى که آنان، مردم بدى بودند، پس همه‌ى آنها را غرق کردیم.
وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ۷۸
قرائتی قرائتی و داوود و سلیمان [را یاد کن] آن هنگام که درباره‌ى کشت‌زارى که گوسفندان قوم، شبانگاه در آن چریده [و آن را تباه ساخته] بودند، داورى مى‌کردند و ما شاهد داورى آنان بودیم.
ففهمناها سليمان ۚ وكلا اتينا حكما وعلما ۚ وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير ۚ وكنا فاعلين ۷۹
قرائتی قرائتی پس ما [حکم] آن را به سلیمان فهماندیم و هر یک [از آن دو] را، حکمت و دانش دادیم و کوه‌ها و پرندگان را با داوود به نیایش و تسبیح واداشتیم و ما کننده [این کار] بودیم.
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم ۖ فهل انتم شاكرون ۸۰
قرائتی قرائتی و براى شما به داوود فنّ زره‌سازى را آموختیم، تا شما را از [خطرات] جنگتان نگه دارد. پس آیا شما سپاسگزار هستید؟
ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها ۚ وكنا بكل شيء عالمين ۸۱
قرائتی قرائتی و براى سلیمان، تندباد را [رام کردیم] که به فرمان او به سوى سرزمینى که درآن برکت قرار دادیم، روان مى‌شد و ما به هر چیزى آگاه بوده‌ایم.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذالك ۖ وكنا لهم حافظين ۸۲
قرائتی قرائتی و گروهى از شیطان‌ها [را نیز رامِ سلیمان قرار دادیم که] براى او غوّاصى مى‌کردند و کارهایى غیر از این انجام مى‌دادند و ما آنها را [از سرکشى] حفظ مى‌کردیم!
۞ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ۸۳
قرائتی قرائتی و [به یاد آور] ایوب را، آن زمان که پروردگارش را ندا داد که: «[پروردگارا!] به من آسیب و سختی رسیده است و تو مهربان‌ترینِ مهربانانى!»
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ۖ واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ۸۴
قرائتی قرائتی پس [دعاى] او را مستجاب کردیم و رنج و سختى او را برداشتیم و خانواده‌اش را به او بازگرداندیم و همانندشان را با ایشان [به او عطا کردیم، تا هم] رحمتى از سوى ما [به او باشد و هم مایه‌ی یادآورى] و پندى براى عبادت‌کنندگان.
ﭿ
واسماعيل وادريس وذا الكفل ۖ كل من الصابرين ۸۵
قرائتی قرائتی و اسماعیل و ادریس و ذو‌الکفل [را یاد کن که این پیامبران،] همه از شکیبایان بودند.
وادخلناهم في رحمتنا ۖ انهم من الصالحين ۸۶
قرائتی قرائتی و ما آنان را در رحمت خویش وارد ساختیم. به درستى که آنان از شایستگان بودند.
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ۸۷
قرائتی قرائتی و [یونس] ذوالنون [را به یاد آور.] آن هنگام که خشمگین [از میان قومش بیرون] رفت و پنداشت که [آسوده شد و] ما بر او تنگ نخواهیم گرفت، [امّا همین که در کام نهنگ فرو رفت،] پس در آن تاریکی‌ها[ى شکم نهنگ‌] ندا داد که: « [خداوندا!] جز تو معبودى نیست! تو پاک و منزهى! همانا من از ستمکاران بودم [و نباید مردم را به خاطر سرسختى‌شان رها می‌کردم و تنها می‌گذاشتم].»
فاستجبنا له ونجيناه من الغم ۚ وكذالك ننجي المومنين ۸۸
قرائتی قرائتی پس [دعاى] او را اجابت کردیم و او را از آن اندوه نجات دادیم و ما این چنین، مؤمنان را نجات مى‌دهیم.
وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ۸۹
قرائتی قرائتی و زکریا [را یاد کن] آن‌گاه که پروردگارش را ندا داد: «پروردگارا! مرا تنها [و بى‌فرزند و بی‌وارث] مگذار و [البتّه که] تو خود، بهترینِ وارثانى.»
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه ۚ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ۖ وكانوا لنا خاشعين ۹۰
قرائتی قرائتی پس [دعاى] او را مستجاب کردیم و یحیى را به او بخشیدیم و همسرش را [که نازا بود،] براى او شایسته قرار دادیم. [چرا که] آنان در کارهاى نیک، شتاب داشتند و ما را از روى امید و بیم مى‌خواندند و در برابر ما همواره فروتن بودند.
والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها اية للعالمين ۹۱
قرائتی قرائتی و [به یاد آور مریم را، آن] زنى که دامان خویش را پاک نگاه داشت، پس ما از روح خود در او دمیدیم و او و پسرش [عیسى] را نشانه‌اى براى جهانیان قرار دادیم.
ان هاذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ۹۲
قرائتی قرائتی این [پیامبران بزرگ و پیروانشان] همه امّت یگانه‌ای بودند، [دارای یک آیین و پیرو یک هدف.] و من پروردگار شما هستم! پس مرا بپرستید!
وتقطعوا امرهم بينهم ۖ كل الينا راجعون ۹۳
قرائتی قرائتی ولى آنها کار خود را در میانشان به تفرقه کشاندند. [بدانند که] همگى به سوى ما بازمى‌گردند.
فمن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون ۹۴
قرائتی قرائتی پس هر کس برخى [کارهاى‌] شایسته را انجام دهد و مؤمن باشد، براى تلاش او هیچ‌گونه ناسپاسى نخواهد شد و ما [کارهاى نیکویش را] براى او ثبت مى‌کنیم.
ﭿ
وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون ۹۵
قرائتی قرائتی و بر [مردم] آبادى‌هایى که آنها را [به خاطر فساد و گناه] هلاک نمودیم، حرام است [که به دنیا بازگردند،] آنان بازنمى‌گردند.
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ۹۶
قرائتی قرائتی تا آن‌گاه که [راه بر] یأجوج و مأجوج [با شکستن سدّ] گشوده شود و آنان از هر بلندى بتازند و به شتاب سرازیر شوند.
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هاذا بل كنا ظالمين ۹۷
قرائتی قرائتی و وعده‌ى حقّ [در برپایى قیامت] نزدیک گردید. پس در آن هنگام چشم‌هاى کافران [از وحشت و حیرت] خیره و باز می‌ماند [و با خود می‌گویند:] «اى واى بر ما! به راستى که ما از این [روز] سخت در بی‌خبری بودیم، بلکه ما ستمگر بودیم.»
انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ۹۸
قرائتی قرائتی [به آنان گفته مى‌شود:] «شما و هر آنچه که جز خدا مى‌پرستید، هیزم دوزخ خواهد بود. [و قطعاً] در آن وارد خواهید شد.»
لو كان هاولاء الهة ما وردوها ۖ وكل فيها خالدون ۹۹
قرائتی قرائتی اگر اینها خدایان [راستین] بودند، وارد آن [دوزخ] نمى‌شدند، در حالى که همگى براى همیشه در آن ماندگار خواهند بود.
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ۱۰۰
قرائتی قرائتی براى آنان در دوزخ، ناله‌ها و نعره‌هاست و آنان در آنجا [هیچ پاسخى] نمى‌شنوند.
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولايك عنها مبعدون ۱۰۱
قرائتی قرائتی [امّا مؤمنان،] کسانى که پیش‌تر، از جانب ما به آنان [وعده‌ی] نیکو داده شده است، آنان از آن [دوزخ] دور نگاه داشته خواهند شد.
لا يسمعون حسيسها ۖ وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون ۱۰۲
قرائتی قرائتی آنان صداى [زبانه کشیدن] آن را نمى‌شنوند و در آنچه [از نعمت‌ها و کامیابى‌ها] که دلخواه آنهاست، جاودانه‌اند.
لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملايكة هاذا يومكم الذي كنتم توعدون ۱۰۳
قرائتی قرائتی بزرگ‌ترین وحشت [آن روز]، آنان را غمگین [و مضطرب] نمى‌سازد و فرشتگان به [پیشواز و] ملاقات آنان مى‌روند [و مى‌گویند:] « این است روزِ شما! که به شما وعده مى‌دادند.»
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ۚ كما بدانا اول خلق نعيده ۚ وعدا علينا ۚ انا كنا فاعلين ۱۰۴
قرائتی قرائتی روزى که آسمان را همچون طومارِ نوشته‌ها درهم مى‌پیچیم، [و] همان‌گونه که آفرینشِ نخستین را آغاز کردیم، آن را بازمى‌گردانیم. [این] وعده‌اى است که بر عهده‌ی ماست و قطعاً آن را انجام خواهیم داد.
ﭿ
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ۱۰۵
قرائتی قرائتی و همانا ما پس از تورات، در زبور نوشتیم که: بی‌گمان بندگان شایسته‌ام وارث [حکومت بر] زمین خواهند شد.
ان في هاذا لبلاغا لقوم عابدين ۱۰۶
قرائتی قرائتی همانا در این [پیش‌گویى]، براى گروهی پرستنده، پیامی روشن است.
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ۱۰۷
قرائتی قرائتی و ما تو را [ای پیامبر!] مایه رحمتی برای جهانیان فرستاده‌ایم.
قل انما يوحى الي انما الاهكم الاه واحد ۖ فهل انتم مسلمون ۱۰۸
قرائتی قرائتی [پس به آنان] بگو: «تنها چیزى که به من وحى مى‌شود این است که معبود شما فقط خداى یگانه است. پس آیا شما [به حقّ] گردن مى‌نهید؟!»
فان تولوا فقل اذنتكم على سواء ۖ وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون ۱۰۹
قرائتی قرائتی پس اگر روى برگرداندند، [به آنان] بگو: «به همه‌ى شما یکسان اعلام [خطر] کردم و نمى‌دانم [زمان وقوع] آن وعده که به شما داده شده، نزدیک است، یا دور!
انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ۱۱۰
قرائتی قرائتی او هم سخن آشکار را مى‌داند و هم آنچه را که پنهان مى‌کنید.
وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين ۱۱۱
قرائتی قرائتی و من نمى‌دانم، شاید این [تأخیر در عذاب] براى شما آزمونى باشد و [فرصتى براى] کامیابى تا مدّتى دیگر.»
قال رب احكم بالحق ۗ وربنا الرحمان المستعان على ما تصفون ۱۱۲
قرائتی قرائتی [پیامبر] گفت: «پروردگارا! [میان ما و مشرکان] به حقّ داورى کن! و پروردگار همه‌ی ما [خداوند] مهربان است که در برابر آنچه [او را ناروا] وصف مى‌کنید، باید از او یارى جست.»
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۲۱ انبیا - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.