سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

قد افلح المومنون ۱
قرائتی قرائتی به راستی مؤمنان رستگار شدند.
الذين هم في صلاتهم خاشعون ۲
قرائتی قرائتی همان كسانى كه در نمازشان فروتنی دارند.
والذين هم عن اللغو معرضون ۳
قرائتی قرائتی و آنان كه از بیهودگی روى‌گردانند.
والذين هم للزكاة فاعلون ۴
قرائتی قرائتی و همان كسانى كه زكات مى‌پردازند.
والذين هم لفروجهم حافظون ۵
قرائتی قرائتی و آنان كه دامان خود را نگه مى‌دارند.
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ۶
قرائتی قرائتی مگر با همسرانشان، یا كنیزانى كه به دست آورده‌اند، پس آنان [در آمیزش با این دو گروه] سرزنش نمى‌شوند.
فمن ابتغى وراء ذالك فاولايك هم العادون ۷
قرائتی قرائتی پس كسانی که فراتر از این بجویند، آنان [از حدود الهی‌] تجاوز كرده‌اند.
ﭿ
والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ۸
قرائتی قرائتی و [مؤمنان رستگار] كسانى هستند كه امانت‌ها و پیمان‌هاى خود را رعایت مى‌كنند.
والذين هم على صلواتهم يحافظون ۹
قرائتی قرائتی و آنان بر نمازهاى خود مواظبت دارند.
اولايك هم الوارثون ۱۰
قرائتی قرائتی آنان وارثانند،
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ۱۱
قرائتی قرائتی كسانى كه بهشت برین را ارث مى‌برند، و در آن جاوِدانه خواهند ماند.
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ۱۲
قرائتی قرائتی و همانا ما انسان را از عصاره‌اى از گِل آفریدیم.
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ۱۳
قرائتی قرائتی سپس او را به صورت نطفه در جایگاهى استوار قرار دادیم.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر ۚ فتبارك الله احسن الخالقين ۱۴
قرائتی قرائتی سپس از نطفه، لخته خونى آفریدیم. آن‌گاه لخته خون را پاره گوشتى ساختیم، و پاره گوشت را به صورت استخوان‌هایى درآوردیم، و استخوان‌ها را گوشتی پوشاندیم. سپس آن را آفرینش تازه‌اى دادیم، پس آفرین بر خدا، و پرخیر و بركت است او كه بهترینِ آفرینندگان است.
ثم انكم بعد ذالك لميتون ۱۵
قرائتی قرائتی سپس شما بی‌تردید بعد از آن [مراحل،] مى‌میرید.
ثم انكم يوم القيامة تبعثون ۱۶
قرائتی قرائتی آن‌گاه روز قیامت برانگیخته مى‌شوید.
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرايق وما كنا عن الخلق غافلين ۱۷
قرائتی قرائتی و همانا ما بالاى سر شما، هفت راه [آسمانی] آفریدیم، و ما از خلق [و جهان هستى] غافل نبوده‌ایم.
وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض ۖ وانا على ذهاب به لقادرون ۱۸
قرائتی قرائتی و از آسمان، آبى به اندازه فروفرستادیم، و آن را در زمین جاى دادیم. و همانا ما بر [از بین‌] بُردن آن تواناییم.
فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون ۱۹
قرائتی قرائتی پس به وسیله‌ى آن [آب] براى شما باغ‌هایى از خرما و انگور پدید آوردیم که در آن باغ‌ها براى شما میوه‌هاى فراوانى است، و از آنها مى‌خورید.
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين ۲۰
قرائتی قرائتی و [نیز زیتون‌،] درختى که از طور سینا مى‌روید، [و] روغن و خوراک براى خورندگان به بار مى‌آورد.
ﭿ
وان لكم في الانعام لعبرة ۖ نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون ۲۱
قرائتی قرائتی و براى شما در چهارپایان عبرتى است، از آنچه در درون آنهاست، به شما [شیر] مى‌نوشانیم. و در آنها براى شما منافع بسیاری است. و از [گوشت] آنها مى‌خورید.
وعليها وعلى الفلك تحملون ۲۲
قرائتی قرائتی و بر آنها، و بر کشتى‌ها سوار مى‌شوید.
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ۖ افلا تتقون ۲۳
قرائتی قرائتی و همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم، پس [به آنها] گفت: «اى قوم من! خداوند [یکتا] را بپرستید. جز او هیچ معبودى براى شما نیست، آیا پروا نمى‌کنید؟»
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هاذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملايكة ما سمعنا بهاذا في اباينا الاولين ۲۴
قرائتی قرائتی پس اشراف قوم او که کافر شدند، گفتند: «این [نوح] انسانى همانند شماست. او مى‌خواهد بر شما برترى جوید. اگر خداوند مى‌خواست [براى ما پیامبرى بفرستد،] قطعاً فرشتگانى مى‌فرستاد. ما چنین چیزى را در میان نیاکان خود نشنیده‌ایم [که بشرى ادّعاى پیامبرى کند!]
ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ۲۵
قرائتی قرائتی او فقط مردى است که مبتلا به [نوعى‌] دیوانگی است. پس تا مدّتى درباره‌ى او صبر کنید. [تا از جنون نجات یابد یا بمیرد.]»
قال رب انصرني بما كذبون ۲۶
قرائتی قرائتی نوح گفت: «پروردگارا! مرا در برابر تکذیب آنان یارى فرما!»
ﯿ
فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفار التنور ۙ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ۖ ولا تخاطبني في الذين ظلموا ۖ انهم مغرقون ۲۷
قرائتی قرائتی پس ما به نوح وحى کردیم: «زیر نظر ما و [مطابق دستور و آموزش و] وحى ما کشتى بساز.» پس همین که فرمان [قهر] ما آمد و [آب از] تنور جوشید، از تمام حیوانات، یک جفت، [نر و ماده،] و [نیز] خانواده‌ات را واردِ کشتى کن، مگر کسى از آنان که پیش‌تر درباره‌ى او سخن به میان آمده [و وعده‌ى هلاکتش داده شده] است. و درباره ستمگران با من سخن مگو، که قطعاً آنان غرق خواهند شد.
فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ۲۸
قرائتی قرائتی پس هنگامى که تو و همراهانت بر کشتى سوار شدید، بگو: «حمد و سپاس براى خداوندى است که ما را از گروه ستمگران نجات داد.»
وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ۲۹
قرائتی قرائتی و بگو: «پروردگارا! مرا به جایگاهى خجسته و پر برکت فرودآور، که تو بهترینِ میزبانانى.»
ان في ذالك لايات وان كنا لمبتلين ۳۰
قرائتی قرائتی البتّه در این داستان نشانه‌هایى است. و همانا ما آزمایش کننده بودیم.
ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين ۳۱
قرائتی قرائتی سپس بعد از قوم نوح، نسل دیگرى پدید آوردیم.
ﭿ
فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من الاه غيره ۖ افلا تتقون ۳۲
قرائتی قرائتی و در میان آنان [نیز] پیامبرى از خودشان فرستادیم که [به آنان گفت:] «خدا را بپرستید. جز او معبودى براى شما نیست، پس آیا پروا نمى‌کنید؟»
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هاذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ۳۳
قرائتی قرائتی و اشرافى از قوم آن پیامبر که کفر ورزیدند و دیدار قیامت را تکذیب کردند، و آنان را در دنیا در ناز و نعمت قرار داده بودیم، [به مردم] گفتند: «این، تنها انسانى مانند شماست. از هر چه مى‌خورید، مى‌خورد، و از هر چه مى‌نوشید، مى‌نوشد.
ولين اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ۳۴
قرائتی قرائتی و اگر از بشرى همانند خودتان اطاعت کنید، قطعاً زیانکارید.
ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون ۳۵
قرائتی قرائتی آیا [او] به شما وعده مى‌دهد که وقتى مردید، و خاک، و استخوان‌هایى [پوسیده] شدید، [دیگر بار از قبر] بیرون آورده مى‌شوید؟!
۞ هيهات هيهات لما توعدون ۳۶
قرائتی قرائتی [هرگز!] دور است، دور! آنچه به شما وعده می‌دهند.
ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ۳۷
قرائتی قرائتی جز این زندگى دنیا، [زندگى‌] دیگرى نیست. [برخى] مى‌میریم و [برخى دیگر] به دنیا مى‌آییم. و ما [هرگز پس از مرگ] برانگیخته نخواهیم شد.
ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمومنين ۳۸
قرائتی قرائتی او فقط مردى است که بر خدا دروغ مى‌بندد. و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد.»
قال رب انصرني بما كذبون ۳۹
قرائتی قرائتی [پیامبرشان] گفت: «پروردگارا! مرا در برابر تکذیب‌هاى آنان یارى فرما!»
ﯿ
قال عما قليل ليصبحن نادمين ۴۰
قرائتی قرائتی [خداوند] فرمود: «قطعاً به زودى پشیمان خواهند شد.»
فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء ۚ فبعدا للقوم الظالمين ۴۱
قرائتی قرائتی پس [قهر خدا آمد و] صیحه‌ی مرگبار که سزاوارش بودند، آنان را فراگرفت، و آنان را همچون خاشاکى که بر آب افتد، قرار دادیم، پس گروه ستمگر [از رحمت خدا] دور باد!
ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ۴۲
قرائتی قرائتی آن‌گاه پس از [نابودی] این گروه، نسل‌هاى دیگرى پدید آوردیم.
ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون ۴۳
قرائتی قرائتی هیچ امّتى از سرآمد [عمر] خود، نه پیش مى‌افتد و نه پس مى‌ماند.
ثم ارسلنا رسلنا تترى ۖ كل ما جاء امة رسولها كذبوه ۚ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث ۚ فبعدا لقوم لا يومنون ۴۴
قرائتی قرائتی سپس پیامبرانمان را پى­درپى فرستادیم. هر بار که پیامبر هر امّتى، به سراغ قومش آمد، مردم او را تکذیب کردند. آن‌گاه آنان را در پى یکدیگر [به هلاکت] آوردیم، و آنها را [موضوع] افسانه‌ها گرداندیم. پس دور [از رحمت خدا] باد قومى که ایمان نمى‌آورند.
ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين ۴۵
قرائتی قرائتی سپس موسى و برادرش هارون را با معجزات و دلیلى روشن فرستادیم،
ﭿ
الى فرعون ومليه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ۴۶
قرائتی قرائتی به سوى فرعون و اشراف قومش، ولى آنان تکبّر ورزیدند. و آنان مردمى برترى‌جوى و گردنکش بودند.
فقالوا انومن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ۴۷
قرائتی قرائتی پس گفتند: «آیا ما به دو انسان مانند خودمان ایمان بیاوریم، در حالى که قوم این دو برده‌ى ما بودند؟»
فكذبوهما فكانوا من المهلكين ۴۸
قرائتی قرائتی پس آن دو را تکذیب کردند، و از هلاک‌شدگان گشتند.
ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ۴۹
قرائتی قرائتی و به راستی ما به موسى کتاب دادیم، شاید [قومش] هدایت شوند.
وجعلنا ابن مريم وامه اية واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ۵۰
قرائتی قرائتی و ما [عیسى] فرزند مریم و مادرش را معجزه قرار دادیم، و آن دو را در سرزمینى مرتفع که داراى آرامش، امنیت و [آب] گوارا بود، جاى دادیم.
يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ۖ اني بما تعملون عليم ۵۱
قرائتی قرائتی اى پیامبران! از غذاهاى پاکیزه بخورید و کار نیکو کنید. همانا من به آنچه مى‌کنید، آگاهم.
وان هاذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون ۵۲
قرائتی قرائتی و البتّه این اُمت شما، اُمت واحدى است، و من پروردگار شمایم؛ پس، از من پروا کنید.
فتقطعوا امرهم بينهم زبرا ۖ كل حزب بما لديهم فرحون ۵۳
قرائتی قرائتی امّا مردم، کارشان را در میان خود، به پراکندگى کشاندند، هر گروهى به راهى رفتند، و هر حزب و دسته‌اى به آنچه نزدشان بود، دل خوش کردند.
فذرهم في غمرتهم حتى حين ۵۴
قرائتی قرائتی پس آنان را تا مدّتى در گرداب جهلشان واگذار.
ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين ۵۵
قرائتی قرائتی آیا مى‌پندارند آنچه از مال و فرزندان که آنان را بدان یارى مى‌رسانیم،
نسارع لهم في الخيرات ۚ بل لا يشعرون ۵۶
قرائتی قرائتی شتاب مى‌کنیم که خیرهایى به آنان برسانیم؟ [چنین نیست!] بلکه آنان نمى‌فهمند [مال و فرزند وسیله آزمایش است].
ﯿ
ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون ۵۷
قرائتی قرائتی کسانى که از خوف پروردگارشان بیمناکند،
والذين هم بايات ربهم يومنون ۵۸
قرائتی قرائتی و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان دارند،
والذين هم بربهم لا يشركون ۵۹
قرائتی قرائتی و به پروردگارشان شرک نمى‌ورزند،
والذين يوتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ۶۰
قرائتی قرائتی و کسانى که [در راه خدا] مى‌دهند، آنچه را دادند، در حالى که دل‌هایشان ترسان است از این که به سوى پروردگارشان بازمى‌گردند،
اولايك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ۶۱
قرائتی قرائتی چنین کسانى در خیرات شتاب مى‌ورزند. و همانان هستندکه در [رسیدن به] خیرات از یکدیگر پیشى مى‌گیرند.
ولا نكلف نفسا الا وسعها ۖ ولدينا كتاب ينطق بالحق ۚ وهم لا يظلمون ۶۲
قرائتی قرائتی و ما هیچ‌کس را جز به مقدار توانش، تکلیف نمى‌کنیم. و نزد ما کتابى است که به حقّ سخن مى‌گوید و به آنان هیچ ستمى نمى‌شود.
ﭿ
بل قلوبهم في غمرة من هاذا ولهم اعمال من دون ذالك هم لها عاملون ۶۳
قرائتی قرائتی بلکه دل‌هاى آنان از این [کتاب] در غَفلَت و بى‌خبرى است. و کارهای دیگرى جز این دارند که پیوسته آن را انجام مى‌دهند.
حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجارون ۶۴
قرائتی قرائتی تا زمانى که مرفّهان [مغرور] را به قهر خود گرفتار سازیم. در این هنگام ناله سر مى‌دهند.
لا تجاروا اليوم ۖ انكم منا لا تنصرون ۶۵
قرائتی قرائتی «امروز ناله نکنید! قطعاً شما از جانب ما یارى نخواهید شد.»
قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون ۶۶
قرائتی قرائتی آیات من پیوسته بر شما تلاوت مى‌شد؛ ولى شما روی‌گردانده، به عقب بازمى‌گشتید.
مستكبرين به سامرا تهجرون ۶۷
قرائتی قرائتی درحالى که نسبت به آن تکبّر مى‌ورزیدید، و در شب‌نشینی [خود درباره‌ی آن‌] هَذیان مى‌گفتید.
افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ۶۸
قرائتی قرائتی آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند؟ یا مطالبى [تازه] براى آنان آمده که براى نیاکانشان نیامده است؟
ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ۶۹
قرائتی قرائتی یا این که پیامبرشان را نشناختند [و از سوابق او آگاه نیستند]؟ پس براى همین او را انکار مى‌کنند؟
ام يقولون به جنة ۚ بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ۷۰
قرائتی قرائتی یا مى‌گویند: «او جنون دارد؟» [چنین نیست!] بلکه او حقّ را براى آنان آورده، امّا بیشترشان [پذیرش] حقّ را خوش ندارند.
ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن ۚ بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ۷۱
قرائتی قرائتی و اگر حقّ، از هوس‌هاى آنان پیروى مى‌کرد، قطعاً آسمان‌ها و زمین، و کسانى که در آنها هستند، تباه مى‌شدند؛ بلکه ما وسیله یادآوری [و بیداری] آنها را براى آنها آورده‌ایم، اما آنان از [قرآنِ] یادآورِ خویش روی‌گردانند.
ﯿ
ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير ۖ وهو خير الرازقين ۷۲
قرائتی قرائتی [ای پیامبر!] آیا تو از آنها مزدى خواسته‌اى؟ با این که پاداش دائمى پروردگارت بهتر است. و او بهترینِ روزى‌دهندگان است.
وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم ۷۳
قرائتی قرائتی و قطعاً تو مردم را به راهی راست دعوت مى‌کنى.
وان الذين لا يومنون بالاخرة عن الصراط لناكبون ۷۴
قرائتی قرائتی و کسانى که به آخرت ایمان نمى‌آورند، از [این‌] راه منحرفند.
۞ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ۷۵
قرائتی قرائتی و اگر به آنها رحم کنیم و بدبختى‌هاى آنان را برطرف سازیم، [به­جاى هوشیارى و شکرگزاری،] کوردلانه در طغیانشان لجاجت مى‌ورزند.
ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ۷۶
قرائتی قرائتی و بی‌گمان آنان را به عذاب گرفتار کردیم؛ ولى آنان در برابر پروردگارشان، نه فروتنى کردند و نه زارى مى‌کنند.
حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون ۷۷
قرائتی قرائتی [ما هم این سنگ‌دلان را رها مى‌کنیم،] تا زمانى که درى از عذاب شدید به روى آنان بگشاییم، [و چنان گرفتار شوند که] ناگهان در آن [عذاب] نومید شوند.
ﭿ
وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافيدة ۚ قليلا ما تشكرون ۷۸
قرائتی قرائتی و اوست که براى شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها آفرید. چه اندک سپاسگزاری مى‌کنید!
وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ۷۹
قرائتی قرائتی و اوست که شما را در زمین آفرید، و به سوى او محشور مى‌شوید.
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار ۚ افلا تعقلون ۸۰
قرائتی قرائتی و اوست که زنده مى‌کند و مى‌میراند؛ و رفت و آمد شب و روز از آنِ او [و به دست او] است، پس آیا نمى‌اندیشید؟
بل قالوا مثل ما قال الاولون ۸۱
قرائتی قرائتی بلکه [آنان نیز] سخنى همانند گفته‌ى پیشینیان گفتند.
قالوا ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ۸۲
قرائتی قرائتی گفتند: «آیا اگر مردیم، و خاک و استخوان‌هایى [پوسیده] شدیم، آیا ما بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟
لقد وعدنا نحن واباونا هاذا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ۸۳
قرائتی قرائتی البتّه به ما و پدرانمان، پیش از این [نیز] این وعده را داده‌اند. این [سخنان و وعده‌ها] جز افسانه‌هاى پیشینیان نیست.»
قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ۸۴
قرائتی قرائتی [به این کافران] بگو: «اگر شما می‌دانید، زمین و کسانى که در آن زندگى مى‌کنند، از آنِ کیست؟»
سيقولون لله ۚ قل افلا تذكرون ۸۵
قرائتی قرائتی آنان خواهند گفت: «براى خداست.» بگو: «پس آیا پند نمی‌گیرید؟ [و قدرت او را بر معاد، انکار مى‌کنید]؟!»
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ۸۶
قرائتی قرائتی بگو: «پروردگار آسمان‌هاى هفت‌گانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟»
سيقولون لله ۚ قل افلا تتقون ۸۷
قرائتی قرائتی [باز هم] خواهند گفت: «براى خداست.» بگو: «آیا پروا نمى‌کنید؟»
ﯿ
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ۸۸
قرائتی قرائتی بگو: «اگر مى‌دانید، فرمانروایى همه‌ى موجودات به دست کیست؟ او که [به همه] پناه مى‌دهد، ولى هیچ‌کس در برابر او پناه ندارد؟»
سيقولون لله ۚ قل فانى تسحرون ۸۹
قرائتی قرائتی به زودى خواهند گفت: «براى خداست.» بگو: «پس چگونه [مى‌گویید] جادو شده‌اید [و این سخنان سحر و افسون است]؟!»
بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ۹۰
قرائتی قرائتی بلکه حقّ را براى آنان آوردیم. و قطعاً آنان دروغ مى‌گویند.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الاه ۚ اذا لذهب كل الاه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ۚ سبحان الله عما يصفون ۹۱
قرائتی قرائتی خداوند، هرگز فرزندى براى خود نگرفته است، و هیچ معبودى با او نیست. [اگر چنین بود،] قطعاً هر معبودى [براى آنکه تدبیرِ امور کند،] آفریده‌هاى خود را با خود مى‌برد. و بى‌تردید بعضى از خدایان بر بعضى دیگر برترى مى‌جستند. خداوند از آنچه وصف مى‌کنند، منزّه است.
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ۹۲
قرائتی قرائتی او به غیب و شهود، [نهان و آشکار،] آگاه است. و از هر چیزى که براى او شریک مى‌گیرند، برتر است.
ﭿ
قل رب اما تريني ما يوعدون ۹۳
قرائتی قرائتی [ای پیامبر!] بگو: «پروردگارا! اگر آنچه را به آنان وعده داده شده، به من نشان دهى،
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ۹۴
قرائتی قرائتی پس پروردگارا! مرا در میان گروه ستمکاران قرار مده»
وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون ۹۵
قرائتی قرائتی و بی‌شک ما مى‌توانیم آنچه را به آنان وعده مى‌دهیم، به تو نشان دهیم.
ادفع بالتي هي احسن السيية ۚ نحن اعلم بما يصفون ۹۶
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] بدى را به بهترین شیوه دور کن! [و در مقام مقابله به مثل مباش!] ما به آنچه [مخالفان] وصف مى‌کنند، آگاه‌تریم.
وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين ۹۷
قرائتی قرائتی و بگو: «پروردگارا! من از وسوسه‌هاى شیطان‌ها به تو پناه مى‌برم.
واعوذ بك رب ان يحضرون ۹۸
قرائتی قرائتی و پناه مى‌برم به تو اى پروردگار! از این که آنان نزد من حاضر شوند.»
حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ۹۹
قرائتی قرائتی [آنها به کردارهاى زشت ادامه مى‌دهند،] تا زمانى که مرگ به سراغ یکى از آنان آید، [آن‌گاه] مى‌گوید: «پروردگارا! مرا بازگردان!
لعلي اعمل صالحا فيما تركت ۚ كلا ۚ انها كلمة هو قايلها ۖ ومن ورايهم برزخ الى يوم يبعثون ۱۰۰
قرائتی قرائتی شاید در آنچه از خود به جاى گذاشته‌ام، کار نیکى انجام دهم. هرگز!» این سخنى است که مى‌گوید، [ولى اگر برگردد، به آن عمل نمى‌کند.] و در پى آنان برزخى است تا روزى که برانگیخته شوند.
فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يوميذ ولا يتساءلون ۱۰۱
قرائتی قرائتی پس آن‌گاه که در صور دمیده شود، در آن روز، نه میانشان خویشاوندى است، و نه [از حال یکدیگر] مى‌پرسند.
فمن ثقلت موازينه فاولايك هم المفلحون ۱۰۲
قرائتی قرائتی پس کسانى که ترازوهای اعمالشان سنگین [و باارزش] باشد، آنان همان رستگارانند.
ﯿ
ومن خفت موازينه فاولايك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون ۱۰۳
قرائتی قرائتی و کسانى که ترازوهای اعمالشان سبک [و بی‌ارزش] باشد، آنان کسانى هستند که سرمایه‌ى وجود خود را از دست داده‌اند و همیشه در جهنّم مى‌مانند.
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ۱۰۴
قرائتی قرائتی آتش، صورت آنها را مى‌سوزاند. و آنان در دوزخ، چهره‌اى [زشت و] عبوس دارند.
الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ۱۰۵
قرائتی قرائتی [خدا به آنان مى‌فرماید:] «آیا آیات من بر شما خوانده نمى‌شد، پس آنها را دروغ مى‌شمردید؟»
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ۱۰۶
قرائتی قرائتی می‌گویند: «پروردگارا! شقاوت [و بدبختى] ما بر ما چیره شد. و گروهى گمراه بودیم.
ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ۱۰۷
قرائتی قرائتی پروردگارا! ما را از دوزخ بیرون آور! اگر بار دیگر [به کفر و گناه] بازگشتیم، قطعاً ستمگریم. [و سزاوار عذاب!]»
قال اخسيوا فيها ولا تكلمون ۱۰۸
قرائتی قرائتی [خداوند] مى‌فرماید: در آتش دور و گم شوید، و با من سخن مگویید.
ﭿ
انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ۱۰۹
قرائتی قرائتی [آیا فراموش کردید که] گروهى از بندگان من مى‌گفتند: «پروردگارا! ایمان آوردیم، پس ما را ببخش و بر ما رحم کن. و تو بهترینِ رحم‌کنندگانى.»
فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ۱۱۰
قرائتی قرائتی [امّا] شما آنان را به مسخره گرفتید تا آن که [سرگرمی شما به تمسخر آنان‌] یاد مرا از خاطرتان برد، و شما همواره به آنان مى‌خندیدید.
اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفايزون ۱۱۱
قرائتی قرائتی من امروز به خاطر آن که [مؤمنان در برابر تمسخر شما] صبر کردند، به آنان پاداش دادم. که ایشانند رستگاران.
قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ۱۱۲
قرائتی قرائتی [آن­گاه] از آنان مى‌پرسد: «چقدر در زمین ماندید؟»
قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين ۱۱۳
قرائتی قرائتی مى‌گویند: «یک روز یا بخشى از یک روز، پس از شمارندگان [خود] بپرس!»
قال ان لبثتم الا قليلا ۖ لو انكم كنتم تعلمون ۱۱۴
قرائتی قرائتی مى‌فرماید: اگر آگاهى داشتید، مى‌دانستید که جز اندکى درنگ نکرده‌اید.
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ۱۱۵
قرائتی قرائتی پس آیا مى‌پندارید که ما شما را بیهوده آفریده‌ایم؟ و شما به سوى ما بازگردانده نمى‌شوید؟
فتعالى الله الملك الحق ۖ لا الاه الا هو رب العرش الكريم ۱۱۶
قرائتی قرائتی پس برتر است خداوندى که فرمانرواى حقّ است. معبودى جز او نیست، او پروردگار عرش گران‌قدر است.
ومن يدع مع الله الاها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ۚ انه لا يفلح الكافرون ۱۱۷
قرائتی قرائتی و هر کس با خداوند، معبود دیگرى را بخواند، هیچ برهانى بر کار خود ندارد. پس قطعاً حساب او نزد پروردگارش خواهد بود. بی‌گمان کافران رستگار نمى‌شوند.
ﯿ
وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ۱۱۸
قرائتی قرائتی و بگو: «پروردگارا! بیامرز و رحم کن که تو بهترینِ رحم‌کنندگانی!»
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۲۳ مومنون - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.