سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون ۱
قرائتی قرائتی [این] سوره‌اى است که آن را فروفرستادیم و [عمل به] آن را واجب نمودیم و در آن آیاتى روشن فرستادیم. باشد که شما پند گیرید.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماية جلدة ۖ ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ۖ وليشهد عذابهما طايفة من المومنين ۲
قرائتی قرائتی هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید. و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، در اجراى [حکم] دینِ خدا، نسبت به آن دو، گرفتار دلسوزى نشوید. و هنگام کیفر آن دو، گروهى از مؤمنان حاضر و ناظر باشند.
ﭿ
الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ۚ وحرم ذالك على المومنين ۳
قرائتی قرائتی مرد زناکار، جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمى‌کند. و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک، به همسرى نمی‌گیرد. و این [زناشویى] بر مؤمنان حرام است!
والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ۚ واولايك هم الفاسقون ۴
قرائتی قرائتی و کسانى که نسبت زنا به زنان پاکدامن مى‌دهند و چهار شاهد نمى‌آورند، پس هشتاد تازیانه به آنان بزنید و گواهى آنان را هرگز نپذیرید، که آنان همان فاسقانند.
الا الذين تابوا من بعد ذالك واصلحوا فان الله غفور رحيم ۵
قرائتی قرائتی مگر کسانى که پس از آن [تهمت زدن،] توبه کنند و در مقام اصلاح و جبران برآیند، که قطعاً خداوند آمرزنده و مهربان است.
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ۙ انه لمن الصادقين ۶
قرائتی قرائتی و کسانى که به همسران خود نسبت زنا مى‌دهند، و جز خودشان شاهدى ندارند، هر یک از آنان براى اثبات ادّعاى خود، باید چهار بار به خدا سوگند یاد کند که قطعاً [درباره‌ی همسرش] از راستگویان است.
والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين ۷
قرائتی قرائتی و در پنجمین بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر [در این اتهام بستن‌،] از دروغگویان باشد!
ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ۙ انه لمن الكاذبين ۸
قرائتی قرائتی و کیفر [زنا] از آن زن ساقط می‌شود، بدین‌گونه که [در مقام دفاع،] چهار بار به خدا قسم بخورد که آن مرد [در نسبتى که به او مى‌دهد] از دروغگویان است.
ﯿ
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ۹
قرائتی قرائتی و بار پنجم بگوید که غضب خدا بر او باد، اگر آن مرد از راستگویان باشد.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ۱۰
قرائتی قرائتی و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، [رسوا مى‌شدید. و نظام خانوادگى شما مختل مى‌شد.] قطعاً خداوند توبه‌پذیر و حکیم است.
ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ۚ لا تحسبوه شرا لكم ۖ بل هو خير لكم ۚ لكل امري منهم ما اكتسب من الاثم ۚ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ۱۱
قرائتی قرائتی کسانى که آن دروغِ بزرگ را [نسبت به یکى از همسران پیامبر به میان‌] آوردند، گروهى از خودِ شما بودند. آن را براى خود شر نپندارید، بلکه آن [در نهایت] به نفع شماست. [زیرا سبب رسوایى منافقان است.] هر کدام از آنان، به اندازه‌ی گناهی که مرتکب شده است، به کیفر می‌رسد. و براى کسى که بخش بزرگ گناه را بر عهده گرفته، عذابی بزرگ است.
لولا اذ سمعتموه ظن المومنون والمومنات بانفسهم خيرا وقالوا هاذا افك مبين ۱۲
قرائتی قرائتی چرا زمانى که تهمت را شنیدید، مردان و زنان با ایمان، نسبت به خویش گمان خوب نبردند. و نگفتند: «این تهمتی بزرگ و آشکار است!»
ﭿ
لولا جاءوا عليه باربعة شهداء ۚ فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولايك عند الله هم الكاذبون ۱۳
قرائتی قرائتی چرا چهار شاهد بر آن نیاوردند؟ پس چون گواهان لازم را نیاوردند، آنان نزد خدا همان دروغگویانند.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخرة لمسكم في ما افضتم فيه عذاب عظيم ۱۴
قرائتی قرائتی و اگر فضل و رحمت الهى در دنیا و آخرت بر شما نبود، به سزاى آن سخنان که مى‌گفتید، قطعاً عذابى بزرگ به شما مى‌رسید.
اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ۱۵
قرائتی قرائتی آن‌گاه که از زبان یکدیگر [آن تهمت را] مى‌گرفتید و با آنکه هیچ اطّلاعی از آن نداشتید، دهان به دهان مى‌گفتید. و این را ساده و ناچیز مى‌پنداشتید، در حالى که آن نزد خدا بزرگ است.
ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهاذا سبحانك هاذا بهتان عظيم ۱۶
قرائتی قرائتی چرا هنگامى که [آن را] شنیدید، نگفتید: «روا نیست که ما در این [باره از پیش خود] حرفى بزنیم. [پروردگارا!] تو منزّهى! این بهتانى بزرگ است.»
يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مومنين ۱۷
قرائتی قرائتی خداوند شما را اندرز مى‌دهدکه اگر ایمان دارید، هرگز امثال این تهمت‌ها را تکرار نکنید.
ويبين الله لكم الايات ۚ والله عليم حكيم ۱۸
قرائتی قرائتی خداوند براى شما آیات خود را بیان مى‌کند. و او دانا و حکیم است.
ﯿ
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة ۚ والله يعلم وانتم لا تعلمون ۱۹
قرائتی قرائتی کسانى که دوست دارند فحشا و زشتى‌ها در میان اهل ایمان فاش و آشکار شود، در دنیا و آخرت برای آنها عذاب دردناکى است. و خداوند [عواقب آن را] مى‌داند، و شما نمى‌دانید.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم ۲۰
قرائتی قرائتی و اگر فضل و رحمت الهى بر شما نبود و این که خداوند رئوف و مهربان است [شما را سخت کیفر مى‌داد].
۞ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ۚ ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ۚ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولاكن الله يزكي من يشاء ۗ والله سميع عليم ۲۱
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! گام‌هاى شیطان را پیروى نکنید. و هر کس پیرو گام‌هاى شیطان شود، [گمراه مى‌شود، زیرا] او به فحشا و منکر فرمان مى‌دهد. و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، هرگز هیچ یک از شما پاک نمى‌شد؛ ولى خداوند هر کس را بخواهد، پاک مى‌سازد. و خداوند شنوا و داناست.
ﭿ
ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ۖ وليعفوا وليصفحوا ۗ الا تحبون ان يغفر الله لكم ۗ والله غفور رحيم ۲۲
قرائتی قرائتی آنها که از میان شما داراى برترى [مالى] و وسعت زندگى هستند، نباید سوگند بخورند که به نزدیکان و مستمندان و مهاجرانِ در راه خدا چیزى ندهند؛ بلکه باید [آنان را] ببخشند و از آنان درگذرند. آیا دوست ندارید که خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است.
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم ۲۳
قرائتی قرائتی کسانى که زنان پاکدامن باایمان را که [از شدّت ایمان از بى‌عفتى] بى‌خبرند، متّهم به فحشا کنند، در دنیا و آخرت از رحمت الهى دورند و براى آنان عذابى بزرگ است.
يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ۲۴
قرائتی قرائتی روزى که زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان، به آنچه همواره انجام مى‌دادند، به زیان آنان، گواهى مى‌دهند.
يوميذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين ۲۵
قرائتی قرائتی آن روز، خداوند جزاى حقّ آنان را بى‌کم و کاست خواهد داد. و آنان خواهند دانست که خداوند همان حقیقت آشکار است.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ۖ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ۚ اولايك مبرءون مما يقولون ۖ لهم مغفرة ورزق كريم ۲۶
قرائتی قرائتی زنان پلید، سزاوار مردان پلیدند، و مردان پلید، سزاوار زنان پلید. زنان پاک، براى مردان پاکند، و مردان پاک، براى زنان پاک. آنان از آنچه درباره‌ی آنها مى‌گویند، برکنارند. و براى آنان آمرزش و روزى نیکویى است.
ﯿ
يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ۚ ذالكم خير لكم لعلكم تذكرون ۲۷
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! به خانه‌هایى که منزل شما نیست، پیش از آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام کنید، وارد نشوید. این براى شما بهتر است. شاید پند گیرید.
فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يوذن لكم ۖ وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ۖ هو ازكى لكم ۚ والله بما تعملون عليم ۲۸
قرائتی قرائتی پس اگر کسى را در خانه نیافتید، وارد آنجا نشوید، تا آنکه به شما اجازه‌ى ورود داده شود. و اگر به شما گفته شد: «برگردید!» پس برگردید [و آزرده نشوید]. این براى پاک‌تر ماندن شما [بهتر] است. و خداوند به عملکرد شما آگاه است.
ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ۚ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ۲۹
قرائتی قرائتی بر شما گناهى نیست که به منازل غیر مسکونى که در آن کالایى دارید، وارد شوید. و خداوند به آنچه آشکار یا پنهان مى‌کنید، آگاه است.
ﭿ
قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ۚ ذالك ازكى لهم ۗ ان الله خبير بما يصنعون ۳۰
قرائتی قرائتی به مردان مؤمن بگو: چشم‌هاى خود را [از نگاه به نامحرمان] فروگیرند، و دامان خود را [از آلودگی] حفظ نمایند. این براى پاک‌تر ماندن آنان [بهتر] است. خداوند به آنچه مى‌کنند، آگاه است.
ﯿ
وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ۖ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ۖ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابايهن او اباء بعولتهن او ابنايهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسايهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ۖ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ۚ وتوبوا الى الله جميعا ايه المومنون لعلكم تفلحون ۳۱
قرائتی قرائتی و به زنان با ایمان بگو: چشم‌هاى خود را [از نگاه هوس‌آلود] فروگیرند، و دامان خود را [از آلودگی] حفظ نمایند. و زینت خود را، جز آن مقدار که [به طور طبیعى] نمایان است، آشکار نکنند. و مقنعه‌ى خود را بر گردنشان بیفکنند [تا علاوه بر سر، گردن و سینه‌ى آنان نیز پوشیده باشد]. و زینت خود را آشکار نکنند، مگر براى شوهرشان، یا پدرشان، یا پدرشوهر، یا پسرشان، یا پسرشوهرشان [که از همسر دیگر است]، یا برادرشان، یا پسربرادر، یا پسرخواهر، یا زنان [هم‌کیش] خود، یا آنچه را مالک شده‌اند [از کنیز و برده]، یا مردان سفیه که تمایل جنسى ندارند، یا کودکانى که از امور جنسى زنان آگاه نیستند. و نیز، [هنگام راه رفتن] پاى خود را به­گونه‌اى به زمین نکوبند که زیور پنهانشان دانسته شود. اى مؤمنان! همگى به سوى خدا بازگردید و به درگاه خدا توبه کنید، تا رستگار شوید.
وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامايكم ۚ ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ۗ والله واسع عليم ۳۲
قرائتی قرائتی پسران و دختران بى‌همسر خود را همسر دهید. و [نیز] غلامان وکنیزان شایسته [ازدواج] را. [و از فقر نترسید که] اگر تنگدست باشند، خداوند از فضل خود بى‌نیازشان مى‌گرداند. خداوند، گشایشگر داناست.
ﭿ
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ۗ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ۖ واتوهم من مال الله الذي اتاكم ۚ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ۚ ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ۳۳
قرائتی قرائتی و کسانى که [امکان] ازدواج نمى‌یابند، پاکدامنى و عفّت پیشه کنند، تا آن که خداوند از فضل و کرم خویش، آنان را بى‌نیاز کند. و هر کدام از غلامان و کنیزان شما که خواهان [قرارداد] بازخرید و آزادى [تدریجى] باشند، اگر در آنان خیر و شایستگى دیدید، تقاضاى آنان را بپذیرید [و براى آزاد شدن آنان،] از مالى که خدا به شما داده، به آنان بدهید. و کنیزان جوان خود را که تصمیم بر پاکدامنى دارند، به خاطر رسیدن به مال ناپایدار دنیا، به فحشا وادار نکنید، و هر کس آنان را [به فحشا] وادارد، البتّه خداوند براى آن کنیزان که به اکراه بدان کار وادار گشته‌اند، بخشنده‌ى مهربان است.
ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ۳۴
قرائتی قرائتی به راستی ما به سوى شما آیاتى روشنگر، و از کسانى که پیش از شما بودند، نمونه‌هایى برجسته و تاریخى، و پندى براى پرهیزکاران فرستادیم.
ﯿ
۞ الله نور السماوات والارض ۚ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ۖ المصباح في زجاجة ۖ الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ۚ نور على نور ۗ يهدي الله لنوره من يشاء ۚ ويضرب الله الامثال للناس ۗ والله بكل شيء عليم ۳۵
قرائتی قرائتی خداوند، نور آسمان‌ها و زمین است. مثل نور او، همچون چراغدانى است که در آن چراغى [پر فروغ] باشد. آن چراغ در میان شیشه‌اى، و آن شیشه، همچون ستاره‌اى تابان و درخشان. این چراغ از روغن درخت پر برکت زیتون برافروخته است، که نه شرقى است و نه غربى [و پیوسته خورشید بر آن مى‌تابد. روغنش به قدرى صاف و شفّاف است] که بدون تماس آتش، نزدیک است [شعله‌ور شود و] روشنى دهد. نورى است بر فراز نور دیگر. هر کس را که خداوند بخواهد، به نور خویش هدایت مى‌کند. و خداوند براى مردم مثل‌ها مى‌زند، و به هر چیزى آگاه است.
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال ۳۶
قرائتی قرائتی [این نور هدایت] در خانه‌هایى است که خداوند اذن داده [قدر و مَنزِلت آنها] رفعت یابد، و نام او در شود، و در آنها بامدادان و شامگاهان او را تسبیح گویند.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ۙ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ۳۷
قرائتی قرائتی مردانى که هیچ تجارت و داد و ستدی، آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات، غافل نمى‌کند. [آنان] از روزى که در آن، دل‌ها و چشم‌ها دگرگون مى‌شود، بیمناکند.
ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ۗ والله يرزق من يشاء بغير حساب ۳۸
قرائتی قرائتی تا خداوند به آنان، نیکوتر از آنچه کرده‌اند، پاداش بدهد و از فضل و رحمت خویش، بر پاداششان بیافزاید. و خداوند هر کس را بخواهد، بی‌حساب روزى مى‌دهد.
ﭿ
والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شييا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ۗ والله سريع الحساب ۳۹
قرائتی قرائتی و اعمال کسانى که کافر شدند، همچون سرابى در بیابان است که تشنه، آن را آب مى‌پندارد؛ [امّا] همین که به سراغ آن مى‌آید، آن را چیزى نمی‌یابد، و خدا را نزد آن مى‌یابد که حساب او را بى‌کم و کاست مى‌دهد. و خداوند زود به حساب‌ها مى‌رسد.
او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ۚ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ۗ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ۴۰
قرائتی قرائتی یا همچون تاریکى‌هایى است در دریایى عمیق و متلاطم،که موجى بزرگ روى آن را مى‌پوشاند، و روى آن، موج بزرگ دیگرى است و بالاى آن موج، ابرى است، ظُلُماتى تو در تو. همین که دست خود را برآوَرَد، ممکن نیست کسی دست او را ببیند [تا نجاتش دهد]. و خداوند براى هر کس نورى قرار ندهد، هیچ نورى براى او نخواهد بود.
الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات ۖ كل قد علم صلاته وتسبيحه ۗ والله عليم بما يفعلون ۴۱
قرائتی قرائتی آیا ندیدى که هر کس در آسمان‌ها و زمین است، و پرندگان بال گشوده، براى خدا تسبیح مى‌گویند؟ و همه نماز و تسبیح خود را مى‌دانند؟ و خداوند به آنچه مى‌کنند، داناست.
ولله ملك السماوات والارض ۖ والى الله المصير ۴۲
قرائتی قرائتی و فرمانروایى آسمان‌ها و زمین، تنها از آنِ خداست. و بازگشت [همه] به سوى اوست.
ﯿ
الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ۖ يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ۴۳
قرائتی قرائتی آیا ندیدى که خداوند، ابرها را [به آرامى] مى‌راند؟ سپس بین [اجزاى] آن پیوند برقرار مى‌کند. آن‌گاه آن را متراکم مى‌سازد، پس مى‌بینى که باران از میان آن بیرون مى‌آید. و خداوند از آسمان، از ابرهایى کوه­پیکر، تگرگ فرومى‌فرستد. پس آن را به هر کس بخواهد، مى‌رساند و از هر کس بخواهد، بازمى‌دارد. نزدیک است درخشندگى برق آن، دیدگان را ببرد.
يقلب الله الليل والنهار ۚ ان في ذالك لعبرة لاولي الابصار ۴۴
قرائتی قرائتی خداوند، شب و روز را جا به جا مى‌کند. همانا در این [قدرت‌نمایى] براى اهل بصیرت، عبرتى است.
ﭿ
والله خلق كل دابة من ماء ۖ فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع ۚ يخلق الله ما يشاء ۚ ان الله على كل شيء قدير ۴۵
قرائتی قرائتی و خداوند هر جنبده‌اى را از آب آفرید. پس برخى از آنها بر شکم حرکت مى‌کنند، و برخى بر دو پا راه مى‌روند، و بعضى بر چهار پا. خداوند هر چه بخواهد، مى‌آفریند، زیرا خدا بر هر چیزى تواناست.
لقد انزلنا ايات مبينات ۚ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ۴۶
قرائتی قرائتی به­راستى که آیاتى روشنگر فروفرستادیم. و خداوند هر کس را بخواهد، به راهی راست هدایت مى‌کند.
ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذالك ۚ وما اولايك بالمومنين ۴۷
قرائتی قرائتی و مى‌گویند: «ما به خدا و رسول ایمان آوردیم، و اطاعت مى‌کنیم.» امّا گروهى از آنان بعد از این اقرار، پشت مى‌کنند. و آنان مؤمنِ واقعى نیستند.
واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون ۴۸
قرائتی قرائتی و هرگاه به سوى خدا و رسولش خوانده شوند، تا [پیامبر] میانشان داورى کند، ناگهان گروهى از آنان، روى‌گردان مى‌شوند.
وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين ۴۹
قرائتی قرائتی و اگر حقّ با آنان باشد، با رضایت و تسلیم به سوى پیامبر مى‌آیند.
افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله ۚ بل اولايك هم الظالمون ۵۰
قرائتی قرائتی آیا در دل‌هایشان بیماری است؟ یا دچار شک شده‌اند؟ یا بیم آن دارند که خداوند و پیامبرش حقّى از آنان تباه کنند؟ بلکه آنان همان ستمگرانند.
انما كان قول المومنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ۚ واولايك هم المفلحون ۵۱
قرائتی قرائتی [ولى] چون مؤمنان را به سوی خدا و رسولش فراخوانند، تا [پیامبر] میانشان داورى کند، سخنشان جز این نیست که مى‌گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم!» و اینان همان رستگارانند.
ﯿ
ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولايك هم الفايزون ۵۲
قرائتی قرائتی و کسانی که از خدا و رسولش پیروى کنند و از خدا بترسند و از او پروا کنند، پس آنان کامیابند.
۞ واقسموا بالله جهد ايمانهم لين امرتهم ليخرجن ۖ قل لا تقسموا ۖ طاعة معروفة ۚ ان الله خبير بما تعملون ۵۳
قرائتی قرائتی و [منافقان] سخت‌ترینِ سوگندهایشان را به نام خدا خوردند، که اگر [براى جهاد] دستور بدهى، قطعاً از خانه خارج مى‌شوند. [به آنان] بگو: «سوگند نخورید! اطاعتِ پسندیده [بهتر از گزافه‌گویى است]! البتّه خداوند به کارهایى که مى‌کنید، آگاه است.»
قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ۖ فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ۖ وان تطيعوه تهتدوا ۚ وما على الرسول الا البلاغ المبين ۵۴
قرائتی قرائتی بگو: «خدا را اطاعت کنید و پیامبر را فرمان برید!» پس اگر سرپیچى کنید، پیامبر مسئول اعمال خویش است، و شما مسئول اعمال خود! و اگر اطاعتش کنید، هدایت مى‌یابید. و پیامبر جز رساندن آشکار [پیام وحى‌]، مسئولیتى ندارد.
ﭿ
وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ۚ يعبدونني لا يشركون بي شييا ۚ ومن كفر بعد ذالك فاولايك هم الفاسقون ۵۵
قرائتی قرائتی خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‌اند، وعده داده است که حتماً آنان را در زمین، جانشین [و حکمران] قرار دهد، همان‌گونه که کسانى پیش از ایشان را جانشین کرد. و قطعاً دینى را که خداوند براى آنان پسندیده است، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت. و ترسشان را تبدیل به امنیت کند. تا مرا بپرستند [و] چیزى را شریک من نسازند. وکسانی که بعد از این [نعمت‌ها]، کفر ورزند، پس آنان، همان فاسقانند.
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ۵۶
قرائتی قرائتی و نماز را به­پا دارید و زکات را بپردازید و از پیامبر اطاعت کنید. باشد که مورد رحمت قرار گیرید.
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ۚ وماواهم النار ۖ ولبيس المصير ۵۷
قرائتی قرائتی هرگز گمان مبر که کافران، ما را در زمین ناتوان و درمانده مى‌کنند. [آنان نمى‌توانند از مجازات الهى بگریزند!] جایگاهشان آتش است. و به راستى که سرانجام بدى است!
ﯿ
يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ۚ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ۚ ثلاث عورات لكم ۚ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ۚ طوافون عليكم بعضكم على بعض ۚ كذالك يبين الله لكم الايات ۗ والله عليم حكيم ۵۸
قرائتی قرائتی اى کسانى که ایمان آورده‌اید! بردگان شما و کودکانتان که به سنّ بلوغ نرسیده‌اند، باید در سه وقت از شما [براى ورود به اتاق شخصى] اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز، هنگامى که لباس از تن بیرون مى‌کنید، و بعد از نماز عشاء. این سه وقت هنگام استراحت و خلوت شماست، در غیر این سه وقت، بر شما و بر آنان گناهى نیست، [که بی‌اجازه وارد شوند؛ زیرا آنان] گرد شما در گردشند و با یکدیگر به سر مى‌برید. خداوند این‌گونه آیات را براى شما بیان مى‌کند. و خداوند دانایى فرزانه است.
واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم ۚ كذالك يبين الله لكم اياته ۗ والله عليم حكيم ۵۹
قرائتی قرائتی و چون کودکان شما به حد بلوغ رسیدند، باید [در تمام اوقات براى ورود به اتاق خصوصى پدر و مادر] اجازه بگیرند. مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می­گرفتند. خداوند این‌گونه آیات خود را براى شما بیان مى‌کند. و خداوند دانایى فرزانه است.
ﭿ
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ۖ وان يستعففن خير لهن ۗ والله سميع عليم ۶۰
قرائتی قرائتی و بر زنان سالخورده‌اى که امیدى به ازدواج ندارند، گناهی نیست که حجاب و روپوش خود را کنار بگذارند، به شرطى که زیورشان را آشکار و خودآرایى نکنند. و پاکدامنى [و پوشش] براى آنان بهتر است. و خداوند شنوای دانا است.
ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابايكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ۚ ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا ۚ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ۚ كذالك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون ۶۱
قرائتی قرائتی بر نابینا و لنگ و بیمار و بر خود شما ایرادى نیست که [بدون اجازه از این خانه‌ها، غذا] بخورید: از خانه‌هاى خود، یا خانه‌هاى پدرانتان، یا خانه‌هاى مادرانتان، یا خانه‌هاى برادرانتان، یا خانه‌هاى خواهرانتان، یا خانه‌هاى عموهایتان، یا خانه‌هاى عمّه‌هایتان، یا خانه‌هاى دایى‌هایتان، یا خانه‌هاى خاله‌هایتان، یا آن خانه‌هایى که کلیدهایش را در اختیار دارید، یا خانه‌هاى دوستانتان. بر شما گناهی نیست که دسته‌جمعى بخورید یا پراکنده [و تنها]. و چون وارد هر خانه‌اى شدید، پس بر یکدیگر سلام کنید، سلام و تحیتى از سوى خداوند، سلامى خجسته و پاکیزه! خداوند آیات را این چنین براى شما بیان مى‌کند. باشد که بیندیشید.
انما المومنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ۚ ان الذين يستاذنونك اولايك الذين يومنون بالله ورسوله ۚ فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شيت منهم واستغفر لهم الله ۚ ان الله غفور رحيم ۶۲
قرائتی قرائتی مؤمنان [راستین] تنها کسانى هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند و هرگاه در کارى همگانى همراه پیامبر باشند، بدون اجازه‌ی او نمى‌روند. [اى پیامبر!] کسانى که [براى رفتن‌] اجازه مى‌گیرند، آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند. پس اگر براى برخى از کارهایشان از تو اجازه خواستند، به هر کدام از آنان که خواستى [و مصلحت دانستی،] اجازه بده. و براى آنان از خدا آمرزش بخواه، که خداوند بخشنده‌ی مهربان است.
ﭿ
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ۚ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ۚ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ۶۳
قرائتی قرائتی [ای مؤمنان!] آن‌گونه که یکدیگر را صدا مى‌زنید، پیامبر را صدا نزنید. خدا مى‌داند [چه‌] کسانى از شما با پنهان شدن پشت سر دیگران، آهسته [از نزد او] بیرون مى‌روند. پس کسانى که از فرمان او سرپیچى مى‌کنند، باید بترسند از این که [در دنیا] فتنه‌اى دامنشان را بگیرد، یا [در آخرت‌] به عذابی دردناک گرفتار شوند.
الا ان لله ما في السماوات والارض ۖ قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبيهم بما عملوا ۗ والله بكل شيء عليم ۶۴
قرائتی قرائتی آگاه باش! آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ خداست. بى‌شک مى‌داند که بر چه کارید. و روزى را که به سوى او بازگردانده مى‌شوند، [مى‌داند،] پس آنان را از آنچه کرده‌اند، آگاه مى‌کند. و خداوند به هر چیزى آگاه است.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۲۴ نور - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.