سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

طسم ۱
قرائتی قرائتی طا، سین، میم.
تلك ايات الكتاب المبين ۲
قرائتی قرائتی این است آیات کتاب روشنگر.
لعلك باخع نفسك الا يكونوا مومنين ۳
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] گویى مى‌خواهى به خاطر آن که مشرکان ایمان نمى‌آورند، [از شدت اندوه] خود را هلاک کنی.
ان نشا ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خاضعين ۴
قرائتی قرائتی اگر بخواهیم، معجزه‌اى از آسمان بر آنان فرود آوریم، تا در برابر آن، گردن‌هایشان خاضع گردد [و با اکراه ایمان آورند، امّا سنّت الهى چنین نیست].
وما ياتيهم من ذكر من الرحمان محدث الا كانوا عنه معرضين ۵
قرائتی قرائتی هیچ تذکر تازه‌اى از [سوی] خداوند مهربان برایشان نیامد، مگر آن که از آن روى‌گردان بودند.
ﭿ
فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزيون ۶
قرائتی قرائتی پس آنان تکذیب کردند، و به زودى اخبار [کیفر] آنچه به مسخره مى‌گرفتند، به آنان خواهد رسید.
اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ۷
قرائتی قرائتی آیا به زمین نگاه نکردند که از هر گیاهى نیکو در آن بسیار رویانده‌ایم؟
ان في ذالك لاية ۖ وما كان اكثرهم مومنين ۸
قرائتی قرائتی قطعاً در این [آفرینش نیکو]، عبرت و نشانه‌اى است؛ ولى بیشترشان مؤمن نبودند.
وان ربك لهو العزيز الرحيم ۹
قرائتی قرائتی و همانا پروردگارت شکست­ناپذیر و مهربان است.
واذ نادى ربك موسى ان ايت القوم الظالمين ۱۰
قرائتی قرائتی و [یاد کن] زمانى که پروردگارت موسى را ندا داد که: «به سوى قوم ستمکار برو!
قوم فرعون ۚ الا يتقون ۱۱
قرائتی قرائتی قوم فرعون؛ آیا پروا نمى‌کنند؟»
قال رب اني اخاف ان يكذبون ۱۲
قرائتی قرائتی [موسى] گفت: «پروردگارا! مى‌ترسم دروغگویم بشمارند،
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ۱۳
قرائتی قرائتی و سینه‌ام [از این وظیفه سنگین] تنگی مى‌کند، و زبانم روان و گویا نیست. پس هارون را [نیز] رسالت بده [تا مرا یارى کند].
ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون ۱۴
قرائتی قرائتی و [به نظر] آنان بر [گردن] من جرمی است. مى‌ترسم مرا بکشند.»
قال كلا ۖ فاذهبا باياتنا ۖ انا معكم مستمعون ۱۵
قرائتی قرائتی خداوند فرمود: چنین نیست! پس [تو و هارون] همراه با معجزات ما بروید، که ما با شما و شنونده [گفتگوهایتان] هستیم.
فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ۱۶
قرائتی قرائتی به سراغ فرعون بروید و بگویید: «ما فرستاده‌ى پروردگار جهانیانیم.
ان ارسل معنا بني اسراييل ۱۷
قرائتی قرائتی بنى‌اسرائیل را [آزاد کن و] همراه ما بفرست.»
ﯿ
قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ۱۸
قرائتی قرائتی [فرعون] گفت: «[ای موسی!] آیا ما تو را در کودکى پرورش ندادیم؟ و سالیانى از عمرت را در نزدمان ماندى؟
وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ۱۹
قرائتی قرائتی و با این حال،کارت را کردی، [و یکى از افراد ما را کشتى،] و تو [در برابر زحمات ما] از ناسپاسانى.»
قال فعلتها اذا وانا من الضالين ۲۰
قرائتی قرائتی [موسى] گفت: «آن [کار] را زمانى کردم که بى‌خبر بودم! [و نمی‌دانستم با مشت من در دفاع از مظلوم، آن مرد قِبطى کشته مى‌شود.]
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ۲۱
قرائتی قرائتی و چون از شما ترسیدم، از نزدتان گریختم. سپس پروردگارم به من حکمت بخشید، و مرا از پیامبران قرار داد.
وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسراييل ۲۲
قرائتی قرائتی و [آیا] این که بنى‌اسرائیل را بنده‌ى خود ساخته‌اى، نعمتى است که منّتش را بر من مى‌نهى؟»
قال فرعون وما رب العالمين ۲۳
قرائتی قرائتی [فرعون] گفت: «پروردگار جهانیان چیست؟»
قال رب السماوات والارض وما بينهما ۖ ان كنتم موقنين ۲۴
قرائتی قرائتی [موسى] گفت: «پروردگار آسمان‌ها و زمین، و آنچه میان آنهاست، اگر باور دارید.»
ﭿ
قال لمن حوله الا تستمعون ۲۵
قرائتی قرائتی فرعون به اطرافیان خود گفت: «آیا نمى‌شنوید [چه مى‌گوید]؟»
قال ربكم ورب ابايكم الاولين ۲۶
قرائتی قرائتی [بار دیگر موسى] گفت: «او پروردگار شما، و پروردگار نیاکان شماست.»
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ۲۷
قرائتی قرائتی [فرعون] گفت: «قطعاً پیامبرتان که به سوى شما فرستاده شده، سخت دیوانه است!»
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ۖ ان كنتم تعقلون ۲۸
قرائتی قرائتی [موسى] گفت: «[او] پروردگار مشرق و مغرب است، و آنچه میان آن دو است. اگر بیندیشید.»
قال لين اتخذت الاها غيري لاجعلنك من المسجونين ۲۹
قرائتی قرائتی [فرعون] گفت: «[اى موسى!] اگر معبودى جز من برگزینى، قطعاً تو را از زندانیان قرار خواهم داد.»
قال اولو جيتك بشيء مبين ۳۰
قرائتی قرائتی [موسى] گفت: «[حتّى] اگر نشانه‌ى آشکارى برایت بیاورم؟»
قال فات به ان كنت من الصادقين ۳۱
قرائتی قرائتی [فرعون] گفت: «اگر راست مى‌گویى، آن نشانه را بیاور!»
فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ۳۲
قرائتی قرائتی پس [موسی] عصاى خود را افکند، ناگهان، اژدهایى آشکار شد.
ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ۳۳
قرائتی قرائتی و دست خود را [از گریبانش] بیرون آورد، ناگهان آن دست، براى تماشاگران سپید و درخشان نمایان شد.
قال للملا حوله ان هاذا لساحر عليم ۳۴
قرائتی قرائتی [فرعون] به اشراف اطرافش گفت: «به­راستی این مرد، جادوگرى کاردان است.
يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون ۳۵
قرائتی قرائتی او مى‌خواهد با جادویش، شما را از سرزمینتان آواره کند. پس چه نظر مى‌دهید؟»
قالوا ارجه واخاه وابعث في المداين حاشرين ۳۶
قرائتی قرائتی گفتند: «کار موسی و برادرش را به تأخیر انداز. و گروهى گردآورنده را به شهرها بفرست.
ﯿ
ياتوك بكل سحار عليم ۳۷
قرائتی قرائتی تا هر جادوگر ماهرى را نزد تو بیاورند.»
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ۳۸
قرائتی قرائتی پس جادوگران در موعدِ روزى معلوم، گردآورى شدند.
وقيل للناس هل انتم مجتمعون ۳۹
قرائتی قرائتی و به مردم گفته شد: «آیا شما نیز جمع مى‌شوید؟
لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين ۴۰
قرائتی قرائتی به این امید که اگر جادوگران پیروز شدند، از [آیینِ] آنان پیروى کنیم.»
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اين لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ۴۱
قرائتی قرائتی پس همین که جادوگران [نزد فرعون] آمدند، به او گفتند: «آیا اگر ما پیروز شویم، پاداشى داریم؟»
قال نعم وانكم اذا لمن المقربين ۴۲
قرائتی قرائتی [فرعون] گفت: «آرى! در این صورت [علاوه بر پاداش]، شما از مقرّبان [دربار] خواهید بود.»
قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ۴۳
قرائتی قرائتی [روز موعود] موسى به آنان گفت: «بیفکنید آنچه را مى‌خواهید بیفکنید!»
فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون ۴۴
قرائتی قرائتی پس [جادوگران] ریسمان‌ها و چوب‌دست‌هاى خود را افکندند و گفتند: «به عزّت فرعون سوگند، که قطعاً ما پیروزیم.»
ﭿ
فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون ۴۵
قرائتی قرائتی سپس موسى عصایش را افکند. ناگهان هر چه را به نیرنگ ساخته بودند، بلعید.
فالقي السحرة ساجدين ۴۶
قرائتی قرائتی آن‌گاه جادوگران بى‌اختیار به سجده درافتادند.
قالوا امنا برب العالمين ۴۷
قرائتی قرائتی گفتند: «ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم.
رب موسى وهارون ۴۸
قرائتی قرائتی پروردگار موسى و هارون.»
قال امنتم له قبل ان اذن لكم ۖ انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ۚ لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين ۴۹
قرائتی قرائتی فرعون گفت: «آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او ایمان آوردید؟! بى‌گمان او سردسته‌ی شماست که به شما جادو آموخته است. پس به زودى کیفر خود را خواهید دانست. حتماً دست‌ها و پاهاى شما را یکى از راست و یکى از چپ می‌برم، و همگىِ شما را به دار خواهم آویخت.»
قالوا لا ضير ۖ انا الى ربنا منقلبون ۵۰
قرائتی قرائتی ساحران گفتند: «باکى نیست! ما به سوى پروردگار خود بازمى‌گردیم.
انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المومنين ۵۱
قرائتی قرائتی ما امید داریم که پروردگارمان خطاهاى ما را ببخشد، چرا که ما [در این قوم] نخستینِ مؤمنانیم.»
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ۵۲
قرائتی قرائتی و به موسى وحى کردیم که: «بندگان مرا شبانه کوچ ده، زیرا شما تعقیب خواهید شد.»
فارسل فرعون في المداين حاشرين ۵۳
قرائتی قرائتی پس فرعون [آگاه شد و] گردآورندگان [سپاه] را به شهرها فرستاد.
ان هاولاء لشرذمة قليلون ۵۴
قرائتی قرائتی «اینها گروهى اندکند.
وانهم لنا لغايظون ۵۵
قرائتی قرائتی که ما را به خشم آورده­اند.
ﯿ
وانا لجميع حاذرون ۵۶
قرائتی قرائتی ما همگى آماده‌ى دفاع هستیم.»
فاخرجناهم من جنات وعيون ۵۷
قرائتی قرائتی پس آنان را [به گمان تعقیب بنى‌اسرائیل]، از باغ‌ها و چشمه‌ها بیرون کردیم،
وكنوز ومقام كريم ۵۸
قرائتی قرائتی و [نیز از] گنج‌ها، و جایگاه نیکو.
كذالك واورثناها بني اسراييل ۵۹
قرائتی قرائتی چنین بود که بنى‌اسرائیل را وارث آنها قرار دهیم.
فاتبعوهم مشرقين ۶۰
قرائتی قرائتی پس هنگام طلوع خورشید، [سپاهیان فرعون] به تعقیب آنان برخاستند.
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ۶۱
قرائتی قرائتی پس زمانى كه دو گروه، یکدیگر را دیدند، یاران موسى گفتند: «آنان به ما دست خواهند یافت.»
قال كلا ۖ ان معي ربي سيهدين ۶۲
قرائتی قرائتی [موسى] گفت: «چنین نیست! قطعاً پروردگارم با من است و مرا هدایت خواهد كرد.»
فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر ۖ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ۶۳
قرائتی قرائتی پس به موسى وحى كردیم كه: «عصایت را به دریا بزن!» پس [دریا] شكافت، و هر پاره‌اى چون كوهى بزرگ شد. [و جاده‌اى خشک براى آنها پدیدار گشت.]
وازلفنا ثم الاخرين ۶۴
قرائتی قرائتی آن‌گاه گروه دیگر را [که لشكر فرعون بود،] به آنجا نزدیک كردیم.
وانجينا موسى ومن معه اجمعين ۶۵
قرائتی قرائتی و موسى و هر كه را با او بود، همگى را [از دریا عبور دادیم و] رهایی بخشیدیم.
ثم اغرقنا الاخرين ۶۶
قرائتی قرائتی سپس گروه دیگر را غرق ساختیم.
ﭿ
ان في ذالك لاية ۖ وما كان اكثرهم مومنين ۶۷
قرائتی قرائتی البتّه در این ماجرا، نشانه‌ی روشنى است. و بیشترشان مؤمن نبودند.
وان ربك لهو العزيز الرحيم ۶۸
قرائتی قرائتی و همانا پروردگارت شكست­ناپذیر و مهربان است.
واتل عليهم نبا ابراهيم ۶۹
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] سرگذشت ابراهیم را بر مردم بخوان!
اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ۷۰
قرائتی قرائتی آن‌گاه كه به پدرش و قومش گفت: «شما چه مى‌پرستید؟»
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين ۷۱
قرائتی قرائتی گفتند: «بت‌هایى را مى‌پرستیم و در كنارشان به پرستش ماندگاریم.»
قال هل يسمعونكم اذ تدعون ۷۲
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «آیا هرگاه آنها را مى‌خوانید، سخن شما رامى‌شنوند؟
او ينفعونكم او يضرون ۷۳
قرائتی قرائتی یا به شما سود و زیانى مى‌رسانند؟»
قالوا بل وجدنا اباءنا كذالك يفعلون ۷۴
قرائتی قرائتی گفتند: «[نه!] بلكه پدرانمان را یافته‌ایم كه این‌گونه [پرستش] مى‌كردند!»
قال افرايتم ما كنتم تعبدون ۷۵
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «آیا نظر كرده‌اید در آنچه مى‌پرستید؟
انتم واباوكم الاقدمون ۷۶
قرائتی قرائتی شما و پدران پیشین شما؟
فانهم عدو لي الا رب العالمين ۷۷
قرائتی قرائتی البتّه این بت‌ها دشمن منند، [چون مرا گرفتار عذاب خواهند كرد،] مگر پروردگار جهانیان [كه پرستیدنش مایه‌ی سعادت است].
الذي خلقني فهو يهدين ۷۸
قرائتی قرائتی همان كه مرا آفرید، پس او راهنماییم مى‌كند.
والذي هو يطعمني ويسقين ۷۹
قرائتی قرائتی او كه به من مى‌خورانَد و مى‌نوشانَد.
واذا مرضت فهو يشفين ۸۰
قرائتی قرائتی و هرگاه بیمار شوم، او مرا شفا مى‌بخشد.
والذي يميتني ثم يحيين ۸۱
قرائتی قرائتی و او كسى است كه مرا مى‌میراند، سپس زنده‌ام مى‌كند.
ﯿ
والذي اطمع ان يغفر لي خطييتي يوم الدين ۸۲
قرائتی قرائتی و او كسى است كه امید دارم روز جزا، خطاهای مرا ببخشد.
رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ۸۳
قرائتی قرائتی پروردگارا! به من حكمت مرحمت فرما! و مرا به صالحان ملحق كن!
واجعل لي لسان صدق في الاخرين ۸۴
قرائتی قرائتی و براى من در میان آیندگان، نام نیکو، بر جاى بگذار!
واجعلني من ورثة جنة النعيم ۸۵
قرائتی قرائتی و مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده!
واغفر لابي انه كان من الضالين ۸۶
قرائتی قرائتی و از پدرم، درگذر، که او از گمراهان است.
ولا تخزني يوم يبعثون ۸۷
قرائتی قرائتی و مرا روزى که همه برانگیخته مى‌شوند، خوار مگردان!
يوم لا ينفع مال ولا بنون ۸۸
قرائتی قرائتی روزى که مال و فرزندان سودى ندارند،
الا من اتى الله بقلب سليم ۸۹
قرائتی قرائتی مگر کسى که با روح و قلب پاک، به سوى خدا آید.»
وازلفت الجنة للمتقين ۹۰
قرائتی قرائتی و [آن روز،] بهشت براى پرهیزکاران نزدیک گردد.
ﭿ
وبرزت الجحيم للغاوين ۹۱
قرائتی قرائتی و آتشِ برافروخته براى گمراهان آشکار شود.
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ۹۲
قرائتی قرائتی و به آنان گفته شود: «کجاست آنچه مى‌پرستیدید،
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ۹۳
قرائتی قرائتی به جاى خدا؟ آیا یاریتان مى‌کنند؟ یا می‌توانند از خود دفاع کنند؟»
فكبكبوا فيها هم والغاوون ۹۴
قرائتی قرائتی پس همه‌ى معبودان و عابدان گمراه، به دوزخ سرنگون شوند.
وجنود ابليس اجمعون ۹۵
قرائتی قرائتی و لشکریان ابلیس نیز همگى [به دوزخ افکنده شوند].
قالوا وهم فيها يختصمون ۹۶
قرائتی قرائتی و آنان در دوزخ در حالى که با هم مشاجره مى‌کنند، مى‌گویند:
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ۹۷
قرائتی قرائتی «به خدا سوگند که ما در گمراهى آشکارى بودیم.
اذ نسويكم برب العالمين ۹۸
قرائتی قرائتی چون شما [بت‌ها و معبودها] را با پروردگار جهانیان برابر مى‌دانستیم.
وما اضلنا الا المجرمون ۹۹
قرائتی قرائتی و جز تبهکاران، ما را گمراه نکردند.
فما لنا من شافعين ۱۰۰
قرائتی قرائتی در نتیجه [امروز] شَفاعت‌گرانى نداریم،
ولا صديق حميم ۱۰۱
قرائتی قرائتی و حتّى یک دوست صمیمى نداریم.
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ۱۰۲
قرائتی قرائتی پس اگر براى ما بازگشتى [به دنیا] بود، از مؤمنان مى‌شدیم.»
ان في ذالك لاية ۖ وما كان اكثرهم مومنين ۱۰۳
قرائتی قرائتی به­راستی که در این [سرگذشت] درس عبرت و نشانه‌اى است، و بیشترشان مؤمن نبودند.
وان ربك لهو العزيز الرحيم ۱۰۴
قرائتی قرائتی و همانا پروردگارت شکست­ناپذیر و مهربان است.
كذبت قوم نوح المرسلين ۱۰۵
قرائتی قرائتی قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند.
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ۱۰۶
قرائتی قرائتی زمانى که برادرشان نوح به آنان گفت: «آیا پروا نمى‌کنید؟
ﯿ
اني لكم رسول امين ۱۰۷
قرائتی قرائتی من براى شما پیامبرى امین هستم.
فاتقوا الله واطيعون ۱۰۸
قرائتی قرائتی پس، از خداوند پروا، و از من اطاعت کنید.
وما اسالكم عليه من اجر ۖ ان اجري الا على رب العالمين ۱۰۹
قرائتی قرائتی و من براى این [رسالت]، هیچ مزدى از شما درخواست نمى‌کنم، پاداش من تنها بر پروردگار جهانیان است!
فاتقوا الله واطيعون ۱۱۰
قرائتی قرائتی پس، از خداوند پروا و از من اطاعت کنید.»
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ۱۱۱
قرائتی قرائتی آنان گفتند: «آیا ما به تو ایمان بیاوریم، در حالى که فرومایگان از تو پیروى کرده‌اند؟»
قال وما علمي بما كانوا يعملون ۱۱۲
قرائتی قرائتی [نوح] گفت: من به عملكَرد گذشته‌ی آنان، آگاهى ندارم.
ان حسابهم الا على ربي ۖ لو تشعرون ۱۱۳
قرائتی قرائتی حساب آنان تنها با پروردگار من است، اگر شما بفهمید!
وما انا بطارد المومنين ۱۱۴
قرائتی قرائتی و من مؤمنان را از خود نمى‌رانم.
ان انا الا نذير مبين ۱۱۵
قرائتی قرائتی من تنها هشداردهنده‌اى روشنگرم!»
قالوا لين لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ۱۱۶
قرائتی قرائتی گفتند: «اى نوح! اگر دست برندارى، قطعاً سنگسار خواهى شد.»
قال رب ان قومي كذبون ۱۱۷
قرائتی قرائتی [نوح] گفت: «پروردگارا! همانا قوم من، مرا تكذیب كردند.
ﭿ
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المومنين ۱۱۸
قرائتی قرائتی پس میان من و آنان راه روشنى بگشا! و مرا و هر كس را كه با من است، [از شرّ كافران] نجات بده!»
فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ۱۱۹
قرائتی قرائتی پس ما نوح و هر كس را كه در آن كشتىِ گران‌بار، با او بود، نجات دادیم.
ثم اغرقنا بعد الباقين ۱۲۰
قرائتی قرائتی سپس باقی‌ماندگان را غرق كردیم.
ان في ذالك لاية ۖ وما كان اكثرهم مومنين ۱۲۱
قرائتی قرائتی البتّه در این [ماجرا]، نشانه‌ى بزرگى است؛ و [قوم نوح] بیشترشان مؤمن نبودند.
وان ربك لهو العزيز الرحيم ۱۲۲
قرائتی قرائتی و همانا پروردگارت شكست­ناپذیر و مهربان است.
كذبت عاد المرسلين ۱۲۳
قرائتی قرائتی قوم عاد [نیز] پیامبران را تكذیب كردند.
اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون ۱۲۴
قرائتی قرائتی آن‌گاه كه برادرشان هود، به آنان گفت: «آیا پروا نمى‌كنید؟
اني لكم رسول امين ۱۲۵
قرائتی قرائتی من براى شما پیامبرى امین هستم.
فاتقوا الله واطيعون ۱۲۶
قرائتی قرائتی پس، از خداوند پروا و از من اطاعت كنید.
وما اسالكم عليه من اجر ۖ ان اجري الا على رب العالمين ۱۲۷
قرائتی قرائتی و من براى این [رسالت]، هیچ مزدى از شما درخواست نمى‌كنم، پاداش من تنها بر پروردگار جهانیان است!
اتبنون بكل ريع اية تعبثون ۱۲۸
قرائتی قرائتی آیا از سر هوا و هوس، بر هر بلندى، برجى برافراشته مى‌سازید؟
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ۱۲۹
قرائتی قرائتی و كاخ‌هاى استوار مى‌گیرید، به امید آنكه جاوِدانه بمانید؟
واذا بطشتم بطشتم جبارين ۱۳۰
قرائتی قرائتی و هرگاه كسى را كیفر مى‌دهید، همچون زورگویان كیفر مى‌دهید؟
فاتقوا الله واطيعون ۱۳۱
قرائتی قرائتی پس، از خداوند پروا و از من اطاعت كنید.
واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ۱۳۲
قرائتی قرائتی و از كسى كه شما را به وسیله آنچه مى‌دانید، یاورى كرد، پروا كنید.
ﯿ
امدكم بانعام وبنين ۱۳۳
قرائتی قرائتی [خداوند] با چارپایان و فرزندان، به شما یارى داده است،
وجنات وعيون ۱۳۴
قرائتی قرائتی و [با] باغ‌ها و چشمه‌ساران.
اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ۱۳۵
قرائتی قرائتی من از عذاب روزى بزرگ بر شما بیمناكم.»
قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ۱۳۶
قرائتی قرائتی [قوم عاد] گفتند: «براى ما یكسان است كه ما را اندرز دهى، یا اندرز ندهى.
ان هاذا الا خلق الاولين ۱۳۷
قرائتی قرائتی این، جز شیوه‌ی پیشینیان نیست.
وما نحن بمعذبين ۱۳۸
قرائتی قرائتی و ما عذاب نخواهیم شد.»
فكذبوه فاهلكناهم ۗ ان في ذالك لاية ۖ وما كان اكثرهم مومنين ۱۳۹
قرائتی قرائتی پس هود را تکذیب کردند. آن‌گاه ما آنان را نابود کردیم. البتّه در این [داستان]، بى‌شک نشانه‌ى بزرگى است، و [قوم عاد،] بیشترشان مؤمن نبودند.
وان ربك لهو العزيز الرحيم ۱۴۰
قرائتی قرائتی و همانا پروردگارت شکست­ناپذیر و مهربان است.
كذبت ثمود المرسلين ۱۴۱
قرائتی قرائتی قوم ثمود [نیز] پیامبران را تکذیب کردند.
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ۱۴۲
قرائتی قرائتی آن‌گاه که برادرشان صالح به آنان گفت: «آیا پروا نمى‌کنید؟
اني لكم رسول امين ۱۴۳
قرائتی قرائتی من براى شما پیامبرى امین هستم.
ﭿ
فاتقوا الله واطيعون ۱۴۴
قرائتی قرائتی پس، از خداوند پروا و از من اطاعت کنید.
وما اسالكم عليه من اجر ۖ ان اجري الا على رب العالمين ۱۴۵
قرائتی قرائتی و من براى این [رسالت]، هیچ مزدى از شما درخواست نمى‌کنم، پاداش من تنها بر پروردگار جهانیان است!
اتتركون في ما هاهنا امنين ۱۴۶
قرائتی قرائتی آیا [مى‌پندارید] در آنچه در این دنیا دارید، با ایمِنی، رها خواهید شد؟
في جنات وعيون ۱۴۷
قرائتی قرائتی در باغ‌ها و چشمه‌ها؟
وزروع ونخل طلعها هضيم ۱۴۸
قرائتی قرائتی و کشت‌زارها و نخل‌هایى که شکوفه‌اش لطیف و [شاخه‌هایش] بر هم نشسته است.
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ۱۴۹
قرائتی قرائتی و شما از کوه‌ها، خانه‌هایى براى خوشگذرانى مى‌تراشید.
فاتقوا الله واطيعون ۱۵۰
قرائتی قرائتی پس، از خداوند پروا و از من اطاعت کنید.
ولا تطيعوا امر المسرفين ۱۵۱
قرائتی قرائتی و از فرمان اسرافکاران پیروى نکنید،
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ۱۵۲
قرائتی قرائتی آنان که در زمین فساد مى‌کنند و اهل اصلاح نیستند.»
قالوا انما انت من المسحرين ۱۵۳
قرائتی قرائتی [قوم ثمود، به صالح] گفتند: «بی‌تردید تو جادو شده‌ای!
ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ۱۵۴
قرائتی قرائتی تو نیز بشرى همچون مایى. اگر راست مى‌گویى، نشانه [و معجزه]اى بیاور!»
قال هاذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ۱۵۵
قرائتی قرائتی [پس ماده شترى از دل کوه بیرون آمد. صالح] گفت: «این ماده شترى است! سهمى از آب [چشمه‌]، برای اوست. و براى شما روز دیگرى معین شده است.
ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ۱۵۶
قرائتی قرائتی و به آن آسیبى نرسانید که عذاب روز سهمگین، شما را فرامى‌گیرد.»
فعقروها فاصبحوا نادمين ۱۵۷
قرائتی قرائتی پس ناقه را پِى کردند [و آن را کشتند]، سپس [از کرده‌ى خود] پشیمان شدند.
ﯿ
فاخذهم العذاب ۗ ان في ذالك لاية ۖ وما كان اكثرهم مومنين ۱۵۸
قرائتی قرائتی پس آنان را عذاب فراگرفت. همانا در این [ماجرا] نشانه و درس عبرتى است. و [قوم ثمود،] بیشترشان مؤمن نبودند.
وان ربك لهو العزيز الرحيم ۱۵۹
قرائتی قرائتی و همانا پروردگارت شکست­ناپذیر و مهربان است.
كذبت قوم لوط المرسلين ۱۶۰
قرائتی قرائتی قوم لوط [نیز] پیامبران را تکذیب کردند.
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون ۱۶۱
قرائتی قرائتی هنگامی که برادرشان لوط، به آنان گفت: «آیا پروا نمى‌کنید؟
اني لكم رسول امين ۱۶۲
قرائتی قرائتی من براى شما پیامبرى امین هستم.
فاتقوا الله واطيعون ۱۶۳
قرائتی قرائتی پس، از خداوند پروا و از من اطاعت کنید.
وما اسالكم عليه من اجر ۖ ان اجري الا على رب العالمين ۱۶۴
قرائتی قرائتی و من براى این [رسالت]، هیچ مزدى از شما درخواست نمى‌کنم، پاداش من تنها بر پروردگار جهانیان است!
اتاتون الذكران من العالمين ۱۶۵
قرائتی قرائتی آیا از میان مردم جهان، شما به سراغ مردها مى‌روید [و با آنان آمیزش می‌کنید]؟
ﭿ
وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم ۚ بل انتم قوم عادون ۱۶۶
قرائتی قرائتی و همسرانتان را که پروردگارتان براى شما آفریده، رها مى‌کنید؟ بلکه شما مردمى تجاوزکارید.»
قالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ۱۶۷
قرائتی قرائتی [قوم بدکار] گفتند: «اى لوط! اگر [از حرف‌هایت] دست برندارى، قطعاً بیرون رانده مى‌شوى.»
قال اني لعملكم من القالين ۱۶۸
قرائتی قرائتی [لوط] گفت: «من دشمن سرسخت کردار شما هستم.
رب نجني واهلي مما يعملون ۱۶۹
قرائتی قرائتی پروردگارا! من و کسان مرا از [شرّ] آنچه مى‌کنند، رهایى بخش!»
فنجيناه واهله اجمعين ۱۷۰
قرائتی قرائتی پس او و تمام خاندانش را نجات دادیم،
الا عجوزا في الغابرين ۱۷۱
قرائتی قرائتی مگر پیرزنى که [زن لوط بود و] در میان بازماندگان، [اهل عذاب] بود.
ثم دمرنا الاخرين ۱۷۲
قرائتی قرائتی سپس، دیگران را ریشه‌کن کردیم.
وامطرنا عليهم مطرا ۖ فساء مطر المنذرين ۱۷۳
قرائتی قرائتی و بر سر آنان بارانى [از سنگ] فروفرستادیم. پس چه بد است باران هشدار داده‌شدگان!
ان في ذالك لاية ۖ وما كان اكثرهم مومنين ۱۷۴
قرائتی قرائتی البتّه در این [ماجرا] نشانه‌اى [از قدرت الهى] است. و [قوم لوط،] بیشترشان مؤمن نبودند.
وان ربك لهو العزيز الرحيم ۱۷۵
قرائتی قرائتی و همانا پروردگارت شکست­ناپذیر و مهربان است.
كذب اصحاب الايكة المرسلين ۱۷۶
قرائتی قرائتی مردم اَیکه [نیز] پیامبران را تکذیب کردند.
اذ قال لهم شعيب الا تتقون ۱۷۷
قرائتی قرائتی زمانى که شعیب به آنان گفت: «آیا پروا نمی­کنید؟
اني لكم رسول امين ۱۷۸
قرائتی قرائتی من براى شما پیامبرى امین هستم.
فاتقوا الله واطيعون ۱۷۹
قرائتی قرائتی پس، از خداوند پروا و از من اطاعت کنید.
ﯿ
وما اسالكم عليه من اجر ۖ ان اجري الا على رب العالمين ۱۸۰
قرائتی قرائتی و من براى این [رسالت]، هیچ مزدى از شما درخواست نمى‌کنم، پاداش من تنها بر پروردگار جهانیان است!
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ۱۸۱
قرائتی قرائتی حقّ پیمانه را ادا کنید. و از کم‌فروشان نباشید.
وزنوا بالقسطاس المستقيم ۱۸۲
قرائتی قرائتی و با ترازوىِ درست بسنجید.
ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ۱۸۳
قرائتی قرائتی و از اجناس مردم، نکاهید. و در زمین به فساد و تبهکارى نکوشید.
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ۱۸۴
قرائتی قرائتی و از خدایى که شما و اقوام پیشین را آفریده، پروا کنید.»
قالوا انما انت من المسحرين ۱۸۵
قرائتی قرائتی [مردم] گفتند: «بی‌تردید تو جادو شده‌ای!
وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين ۱۸۶
قرائتی قرائتی تو نیز بشرى همچون مایى. و ما تو را از دروغگویان مى‌پنداریم.
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ۱۸۷
قرائتی قرائتی پس اگر تو از راستگویانى، پاره‌هایى از آسمان را بر سر ما بیفکن!»
قال ربي اعلم بما تعملون ۱۸۸
قرائتی قرائتی [شعیب] گفت: «پروردگار من به آنچه مى‌کنید، آگاه‌تر است.»
ﭿ
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة ۚ انه كان عذاب يوم عظيم ۱۸۹
قرائتی قرائتی پس شعیب را تکذیب کردند. و عذابِ روزِ سایبان آنان را فراگرفت. [سایبانى از ابر سیاه و صاعقه‌خیز که بر سر آنها آتش می‌بارید،] آن، عذابِ روز بزرگ و هولناکى بود.
ان في ذالك لاية ۖ وما كان اكثرهم مومنين ۱۹۰
قرائتی قرائتی بى‌شک در این [ماجرا] نشانه‌اى [از قدرت الهى] است، و [قوم شعیب] بیشترشان مؤمن نبودند.
وان ربك لهو العزيز الرحيم ۱۹۱
قرائتی قرائتی و همانا پروردگارت شکست­ناپذیر و مهربان است.
وانه لتنزيل رب العالمين ۱۹۲
قرائتی قرائتی و البتّه این [قرآن] فرستاده پروردگار جهانیان است.
نزل به الروح الامين ۱۹۳
قرائتی قرائتی [که جبرئیل] فرشته‌ى امین الهى آن را فرود آورده است،
على قلبك لتكون من المنذرين ۱۹۴
قرائتی قرائتی بر دل تو، تا از هشداردهندگان باشى.
بلسان عربي مبين ۱۹۵
قرائتی قرائتی [این قرآن] به زبان عربى روشن [و گویا نازل شده،]
وانه لفي زبر الاولين ۱۹۶
قرائتی قرائتی و [خبر] آن در کتاب‌هاى [آسمانى] پیشین آمده است.
اولم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسراييل ۱۹۷
قرائتی قرائتی آیا این که دانشمندان بنى‌اسرائیل از آن اطلاع دارند، براى مشرکان نشانه‌اى نیست؟!
ولو نزلناه على بعض الاعجمين ۱۹۸
قرائتی قرائتی اگر ما قرآن را بر بعضى غیرعرب‌ها نازل مى‌کردیم.
فقراه عليهم ما كانوا به مومنين ۱۹۹
قرائتی قرائتی پس او، آن را برایشان مى‌خواند، به آن ایمان نمى‌آوردند.
كذالك سلكناه في قلوب المجرمين ۲۰۰
قرائتی قرائتی ما این‌گونه قرآن را [با بیانى رسا و روشن] در دل‌هاى گناهکاران عبور دادیم،
لا يومنون به حتى يروا العذاب الاليم ۲۰۱
قرائتی قرائتی [ولى آنان] ایمان نمى‌آورند، مگر آنکه عذاب دردناک را مشاهده کنند.
فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون ۲۰۲
قرائتی قرائتی که ناگهان و در حالى که آگاه نباشند، به سراغشان آید.
فيقولوا هل نحن منظرون ۲۰۳
قرائتی قرائتی پس می‌گویند: «آیا به ما مهلتى داده خواهد شد؟»
ﯿ
افبعذابنا يستعجلون ۲۰۴
قرائتی قرائتی آیا عذاب ما را به شتاب مى‌جویند؟
افرايت ان متعناهم سنين ۲۰۵
قرائتی قرائتی آیا دیدى که اگر سال‌ها هم آنان را [از نعمت‌هاى خود] برخوردار کنیم،
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ۲۰۶
قرائتی قرائتی آن‌گاه عذاب موعود، به آنها خواهد رسید.
ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ۲۰۷
قرائتی قرائتی آنچه از آن برخوردار بودند، در دفع عذاب به کارشان نیاید.
وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ۲۰۸
قرائتی قرائتی و ما [مردم] هیچ دیارى را نابود نکردیم، مگر آن که بیم‌دهندگانى داشتند.
ذكرى وما كنا ظالمين ۲۰۹
قرائتی قرائتی تا مایه‌ى پند و عبرت باشد، و ما هرگز ستمکار نبوده‌ایم [که بدون هشدار مجازات کنیم].
وما تنزلت به الشياطين ۲۱۰
قرائتی قرائتی و قرآن را شیطان‌ها و جنیان فرونفرستاده‌اند.
وما ينبغي لهم وما يستطيعون ۲۱۱
قرائتی قرائتی و [نزول قرآن‌] سزاوار آنان نیست. و توان این کار را نیز ندارند.
انهم عن السمع لمعزولون ۲۱۲
قرائتی قرائتی بى‌شک آنها از شنیدن [اخبار آسمانى] برکنارند.
فلا تدع مع الله الاها اخر فتكون من المعذبين ۲۱۳
قرائتی قرائتی پس [اى پیامبر!] با خدا معبود دیگرى را نخوان، که از عذاب‌شدگان خواهى بود.
ﭿ
وانذر عشيرتك الاقربين ۲۱۴
قرائتی قرائتی و خویشان نزدیکت را هشدار ده!
واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين ۲۱۵
قرائتی قرائتی و براى مؤمنانى که از تو پیروى کرده‌اند، بال [فروتنی] خود را بگستر!
فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون ۲۱۶
قرائتی قرائتی پس اگر [خویشان نزدیکت،] سرپیچى کردند، بگو: «من قطعاً از آنچه انجام مى‌دهید، بیزارم!»
وتوكل على العزيز الرحيم ۲۱۷
قرائتی قرائتی و بر [خداى] شکست­ناپذیر و مهربان توکل کن.
الذي يراك حين تقوم ۲۱۸
قرائتی قرائتی خدایى که چون [به نماز] برمى‌خیزى، تو را مى‌بیند.
وتقلبك في الساجدين ۲۱۹
قرائتی قرائتی و گردش و حرکت تو را در میان سجده‌کنندگان [نیز مى‌بیند].
انه هو السميع العليم ۲۲۰
قرائتی قرائتی زیرا که اوست شنوا و دانا.
هل انبيكم على من تنزل الشياطين ۲۲۱
قرائتی قرائتی آیا به شما خبر دهم که شیطان‌ها بر چه کسى فرود مى‌آیند؟
تنزل على كل افاك اثيم ۲۲۲
قرائتی قرائتی بر هر دروغ‌ساز گنه‌پیشه‌اى فرود مى‌آیند.
يلقون السمع واكثرهم كاذبون ۲۲۳
قرائتی قرائتی [این افراد،] به سخنان شیطان‌ها گوش فرامى‌دهند، و بیشترشان دروغگویند.
والشعراء يتبعهم الغاوون ۲۲۴
قرائتی قرائتی [پیامبر خدا شاعر نیست؛ زیرا] از شاعران، گمراهان پیروی می‌کنند.
الم تر انهم في كل واد يهيمون ۲۲۵
قرائتی قرائتی آیا ندیدی که آنان در هر وادی [خیالی‌] سرگشته‌اند؟
وانهم يقولون ما لا يفعلون ۲۲۶
قرائتی قرائتی و مطالبی می‌گویند که [خود] به آن عمل نمی‌کنند؟
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ۗ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ۲۲۷
قرائتی قرائتی مگر آن شاعرانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته کرده‌اند و خدا را بسیار یاد کردند، و پس از آن که مورد ستم قرار گرفتند، [با شعرهاى توحیدى،] به دفاع از خویش [و مؤمنان] برخاستند. و کسانى که ستم کرده‌اند، به زودى خواهند دانست که به کدام بازگشت‌گاه بازخواهند گشت!
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۲۶ شعرا - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.