سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

الم ۱
قرائتی قرائتی الف، لام، میم.
غلبت الروم ۲
قرائتی قرائتی رومیان [از ایرانیان] شکست خوردند،
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ۳
قرائتی قرائتی [این شکست،] در نزدیک‌ترین سرزمین [رخ داد]؛ ولى آنان بعد از مغلوب شدن، در آینده‌ى نزدیکى پیروز خواهند شد.
في بضع سنين ۗ لله الامر من قبل ومن بعد ۚ ويوميذ يفرح المومنون ۴
قرائتی قرائتی [این پیروزى،] در چند سال [آینده خواهد بود]، پیش از این و بعد از این، کار، تنها به دست خداست. و در آن روز مؤمنان [با تحقّق یافتن پیشگویی الهی، اطمینان می‌یابند و] شادمان خواهند شد،
بنصر الله ۚ ينصر من يشاء ۖ وهو العزيز الرحيم ۵
قرائتی قرائتی به سبب نصرت و یارى خدا. [آرى، او] هر کس را بخواهد یارى مى‌دهد، و او شکست‌ناپذیر و مهربان است.
وعد الله ۖ لا يخلف الله وعده ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ۶
قرائتی قرائتی [این،] وعده‌ى الهى است. خداوند از وعده‌اش تخلّف نمى‌کند؛ ولى بیشتر مردم نمى‌دانند.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون ۷
قرائتی قرائتی [مردم] فقط ظاهرى از زندگى دنیا را مى‌شناسند، و آنان از آخرت غافلند.
ﭿ
اولم يتفكروا في انفسهم ۗ ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى ۗ وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ۸
قرائتی قرائتی آیا آنان با خود نیندیشیده‌اند [که‌] خداوند آسمان‌ها و زمین، و آنچه را میان آن دو است، جز بر اساس حقّ و برنامه زمانی معینى نیافریده است؟ و بى‌شک بسیارى از مردم به دیدار پروردگارشان [در قیامت] کفر مى‌ورزند.
اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ۚ كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ۖ فما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ۹
قرائتی قرائتی آیا در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانى که پیش از آنان بودند، چگونه بود؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را زیر و رو کردند، و بیش از اینان، آن را آباد ساختند. و پیامبرانشان همراه با دلایل روشن به سراغشان آمدند، [امّا آنها انکار کردند و به قهر خدا گرفتار شدند،] پس خدا بر آن نبود که به آنان ستم کند، بلکه آنها خود به خویش ستم می‌کردند.
ثم كان عاقبة الذين اساءوا السواى ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزيون ۱۰
قرائتی قرائتی سپس سرانجامِ کسانى که زشت­کارى کردند، این شد که آیات خدا را تکذیب کردند و همواره آن را به مسخره مى‌گرفتند.
الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ۱۱
قرائتی قرائتی خداوند آفرینش را آغاز مى‌کند، سپس آن را بازمى‌گرداند، آن‌گاه به سوى او بازگردانده مى‌شوید.
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ۱۲
قرائتی قرائتی و روزى که قیامت برپا مى‌شود، تبهکاران نومید و غمگین مى‌شوند.
ولم يكن لهم من شركايهم شفعاء وكانوا بشركايهم كافرين ۱۳
قرائتی قرائتی و براى آنان از شریکانشان شفیعانى نخواهد بود، و به شریکان خود کافر مى‌شوند.
ويوم تقوم الساعة يوميذ يتفرقون ۱۴
قرائتی قرائتی و روزى که قیامت برپا مى‌شود، در آن روز [مردم] از هم جدا مى‌شوند.
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ۱۵
قرائتی قرائتی پس کسانى که ایمان آوردند و کارهاى نیکو کردند، آنان در باغى [از بهشت] شادمان خواهند بود.
واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخرة فاولايك في العذاب محضرون ۱۶
قرائتی قرائتی و امّا کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند، پس آنها به عذاب فراخوانده مى‌شوند.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ۱۷
قرائتی قرائتی پس پاکی سزاوار خداست، هنگامى که وارد شب مى‌شوید و هنگامى که به صبح درمى‌آیید.
وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون ۱۸
قرائتی قرائتی و سپاس و ستایش در آسمان‌ها و زمین، مخصوص اوست. و [نیز] در پایان روز، و آن‌گاه که به نیمروز درمی‌آیید.
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها ۚ وكذالك تخرجون ۱۹
قرائتی قرائتی [خداوند] زنده را از مرده بیرون مى‌آورد، و مرده را از زنده بیرون مى‌کشد. و زمین را پس از مرگش، [در بهار] زنده مى‌کند، و شما نیز [روز قیامت] این­گونه [از خاک] بیرون آورده مى‌شوید.
ﭿ
ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ۲۰
قرائتی قرائتی و از نشانه‌هاى او آن است که شما را از خاک آفرید، سپس [به صورت] بشرى به هر سوى پراکنده شدید.
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ۚ ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون ۲۱
قرائتی قرائتی و از نشانه‌هاى او آن است که از [جنس] خودتان، همسرانى براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید. و میان شما علاقه‌ى شدید و رحمت قرار داد. بى‌شک در این [نعمت،] براى گروهى که مى‌اندیشند، نشانه‌هایى است.
ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ۚ ان في ذالك لايات للعالمين ۲۲
قرائتی قرائتی و از نشانه‌هاى او، آفرینش آسمان‌ها و زمین، و تفاوت زبان‌ها و رنگ‌هاى شماست. همانا در این امر، براى دانشمندان نشانه‌هایى است.
ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاوكم من فضله ۚ ان في ذالك لايات لقوم يسمعون ۲۳
قرائتی قرائتی و از نشانه‌هاى او، خوابیدن شما، و تلاش شما در کسب فضل پروردگار، در شب و روز است. همانا در این امر، براى گروهى که [حقایق را] مى‌شنوند، نشانه‌هایى است.
ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ۚ ان في ذالك لايات لقوم يعقلون ۲۴
قرائتی قرائتی و از نشانه‌هاى او آن است که برق [آسمان] را که مایه‌ى بیم و امید است، به شما نشان مى‌دهد. و از آسمان، آبى مى‌فرستد که زمین را پس از مردنش زنده مى‌کند. همانا در این امر، براى گروهى که مى‌اندیشند، نشانه‌هایى است.
ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ۚ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون ۲۵
قرائتی قرائتی و از نشانه‌هاى او آن است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست، پس هرگاه شما را از زمین فراخواند، ناگهان بیرون مى‌آیید [و در صحنه‌ی قیامت حاضر می­شوید].
وله من في السماوات والارض ۖ كل له قانتون ۲۶
قرائتی قرائتی و هر که در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ اوست، همه براى او فرمانبردارند.
ﭿ
وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ۚ وله المثل الاعلى في السماوات والارض ۚ وهو العزيز الحكيم ۲۷
قرائتی قرائتی و اوست کسى که آفرینش را آغاز مى‌کند، سپس آن را بازمى‌گرداند. و این کار براى او [از آفرینش نخستین] آسان‌تر است. و قدرت برتر در آسمان‌ها و زمین مخصوص اوست. و او شکست‌ناپذیر، و دانا به حقایق امور است.
ضرب لكم مثلا من انفسكم ۖ هل لكم من ما ملكت ايمانكم من شركاء في ما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم ۚ كذالك نفصل الايات لقوم يعقلون ۲۸
قرائتی قرائتی او براى شما، مثالى از خودتان زده است: آیا [اگر بردگانى داشته باشید،] آنان را در آنچه ما روزى شما کردیم، شریک مى‌کنید، به گونه‌ای که با هم برابر و یکسان باشید؟ آیا همان‌طور که [شما افراد آزاد، در تصرّف اموال] از یکدیگر مى‌ترسید از بردگانتان مى‌ترسید؟! [پس چگونه مخلوقات را که مملوک او هستید، شریک او می­دانید؟] ما آیات خود را براى گروهى که مى‌اندیشند، این گونه شرح مى‌دهیم.
بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم ۖ فمن يهدي من اضل الله ۖ وما لهم من ناصرين ۲۹
قرائتی قرائتی آرى، کسانى که ستم کردند، بدون آگاهى، پیرو هوس‌هاى خود شدند. پس کسى را که خدا گمراهش کرد، چه کسى مى‌تواند هدایت کند؟ براى آنان هیچ یاورى نیست.
فاقم وجهك للدين حنيفا ۚ فطرت الله التي فطر الناس عليها ۚ لا تبديل لخلق الله ۚ ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ۳۰
قرائتی قرائتی پس با گرایش به حقّ، به این دین روى بیاور! [این] فطرت الهى است که خداوند مردم را بر اساس آن آفریده است. براى آفرینش الهى دگرگونى نیست. این است دین پایدار، ولى بیشتر مردم نمى‌دانند.
۞ منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ۳۱
قرائتی قرائتی [شما نیز بر اساس همان فطرت]، به سوى او روى آورید و از [نافرمانی] او بپرهیزید. و نماز را برپا کنید و از مشرکان نباشید،
ﯿ
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ۖ كل حزب بما لديهم فرحون ۳۲
قرائتی قرائتی از کسانى که دین خود را جدا و پراکنده کردند و به دسته‌ها و فرقه‌ها تقسیم شدند. و هر گروهى به آنچه نزد آنهاست، شادمانند.
واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون ۳۳
قرائتی قرائتی و هرگاه زیانى به مردم رسد، پروردگار خود را مى‌خوانند و به سوى او روی مى‌آورند؛ امّا چون خداوند از سوی خود رحمتى به آنان بچشاند، گروهى از آنان به پروردگارشان شرک مى‌ورزند.
ليكفروا بما اتيناهم ۚ فتمتعوا فسوف تعلمون ۳۴
قرائتی قرائتی تا آنکه در آنچه به ایشان بخشیده‌ایم، ناسپاسی پیشه کنند. پس [چند روزی از نعمت‌هاى زودگذر دنیا] بهره‌مند شوید که به زودى خواهید دانست [سرانجام کفر و ناسپاسی چیست].
ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ۳۵
قرائتی قرائتی آیا بر ایشان حجّت و دلیلى نازل کرده‌ایم که درباره آنچه بدان شرک مى‌ورزند، سخن بگوید [و آن را موجّه بداند]؟!
ﭿ
واذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها ۖ وان تصبهم سيية بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون ۳۶
قرائتی قرائتی و هر گاه به مردم رحمتى بچشانیم، به آن شاد می‌شوند. و اگر به خاطر دستاورد گذشته [و اعمال بد] آنها، ناگوارى به آنان برسد، ناگهان مأیوس مى‌شوند.
اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ۚ ان في ذالك لايات لقوم يومنون ۳۷
قرائتی قرائتی آیا ندیدند که خداوند براى هر کس بخواهد روزى را گسترش مى‌دهد و یا تنگ مى‌سازد؟ البتّه در این امر براى کسانى که ایمان مى‌آورند، نشانه‌هایى است.
فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ۚ ذالك خير للذين يريدون وجه الله ۖ واولايك هم المفلحون ۳۸
قرائتی قرائتی [اکنون که دانستى رزق به دست خداست،] پس حقّ خویشاوند و تنگدست و در راه مانده را ادا کن! این کار براى کسانى که خواهان خشنودى خدا هستند، بهتر است و آنان همان رستگارانند.
وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ۖ وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولايك هم المضعفون ۳۹
قرائتی قرائتی و آنچه شما به [رسم] ربا دادید که بر اموال مردم [رباخوار] افزوده شود، پس نزد خداوند فزونى نخواهد یافت. و آنچه را به عنوان زکات مى‌پردازید و رضاى خدا را مى‌طلبید، پس آنان [پاداشى] چند برابر دارند.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ۖ هل من شركايكم من يفعل من ذالكم من شيء ۚ سبحانه وتعالى عما يشركون ۴۰
قرائتی قرائتی خداوند کسى است که شما را آفرید، سپس به شما روزى داد، آن‌گاه شما را مى‌میراند، سپس زنده مى‌کند. آیا از شریک‌هایى که شما براى خدا گرفته‌اید، کسى هست که ذرّه‌اى از این کارها را انجام دهد؟ او منزّه و برتر است از آنچه شریکش قرار مى‌دهند.
ﯿ
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ۴۱
قرائتی قرائتی به خاطر کارهایى که مردم کرده‌اند، فساد در خشکى و دریا آشکار شده است، تا [خداوند] کیفر بعضى اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید [به سوى حقّ] بازگردند.
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ۚ كان اكثرهم مشركين ۴۲
قرائتی قرائتی بگو: «در زمین بگردید، پس بنگرید عاقبت کسانى که پیش از شما [زندگى مى‌کردند و] بیشترشان مشرک بودند، چگونه بود؟»
فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ۖ يوميذ يصدعون ۴۳
قرائتی قرائتی پس به دین استوار ایمان بیاور، پیش از آن که روزى بیاید که براى آن برگشتى از [قهر] خدا ممکن نیست. در آن روز، مردم از هم جدا [و دسته دسته] مى‌شوند.
من كفر فعليه كفره ۖ ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ۴۴
قرائتی قرائتی هر کس کفر ورزد، کفرش به زیان اوست. و کسانى که کارهای شایسته کنند، [سعادت ابدى را] براى خود آماده مى‌کنند.
ﭿ
ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله ۚ انه لا يحب الكافرين ۴۵
قرائتی قرائتی تا [خداوند] کسانى را که ایمان آوردند و کارهاى شایسته کردند، از فضل خویش پاداش دهد، [و کافران را محروم کند، زیرا] او کافران را دوست نمى‌دارد.
ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ۴۶
قرائتی قرائتی و از نشانه‌هاى او این است که بادها را مژده‌رسان [پیشاپیش باران] مى‌فرستد، تا از رحمتش به شما بچشاند و کشتى‌ها به فرمانش حرکت کنند، و شما از فضل او [روزى] بجویید، شاید شکرگزارى کنید.
ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا ۖ وكان حقا علينا نصر المومنين ۴۷
قرائتی قرائتی و البتّه ما پیش از تو پیامبرانى را به سوى قومشان فرستادیم، پس آنان دلایل روشن براى مردم آوردند، [عده‌ای کافر شدند و برخى مؤمن،] پس، از مجرمان انتقام گرفتیم، و یارى مؤمنان حقّى است بر عهده‌ی ما.
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ۖ فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون ۴۸
قرائتی قرائتی خداوند کسى است که بادها را مى‌فرستد و ابرى برمى‌انگیزد و آن را در آسمان، هرگونه بخواهد، مى‌گستراند، و آن را بخش­بخش مى‌کند، پس مى‌بینى که باران از لابه‌لاى آن بیرون مى‌زند. پس چون آن [باران] را به کسانی از بندگانش که بخواهد برساند، آنان شادمان می‌شوند.
وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين ۴۹
قرائتی قرائتی و هر چند پیش از آن که بر آنان فروفرستاده شود، [آرى،] پیش از آن، نومید بودند.
ﯿ
فانظر الى اثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ۚ ان ذالك لمحيي الموتى ۖ وهو على كل شيء قدير ۵۰
قرائتی قرائتی پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مرگش زنده مى‌کند. همانا خداست زنده‌کننده‌ى مردگان. و او بر هر چیزى تواناست.
ولين ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ۵۱
قرائتی قرائتی و اگر بادى [زیانبار] بفرستیم و آن [زمین سرسبز] را زرد شده ببینند، پس از آن [به سبب این آسیب،‌] ناسپاس مى‌شوند.
فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ۵۲
قرائتی قرائتی [ای پیامبر! دل‌هاى اینان مرده است،] پس تو نمى‌توانى مردگان را شنوا کنى، و این دعوت را به گوش کران برسانی، آن‌گاه که پشت‌کنان روى مى‌گردانند.
وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ۖ ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون ۵۳
قرائتی قرائتی و تو هدایت‌کننده‌ى کوردلان از گمراهی‌شان نیستى. تنها سخنت را به گوش کسانى مى‌رسانى که به آیات ما ایمان دارند و اهل تسلیم هستند.
ﭿ
۞ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ۚ يخلق ما يشاء ۖ وهو العليم القدير ۵۴
قرائتی قرائتی خداست که شما را از ناتوانى آفرید، سپس بعد از ناتوانى، [در جوانی] قوّتى بخشید، آن‌گاه بعد از توانایى و قوّت، ضعف و پیرى قرار داد. او هر چه بخواهد، مى‌آفریند. و اوست داناى توانا.
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ۚ كذالك كانوا يوفكون ۵۵
قرائتی قرائتی و روزى که قیامت برپا شود، مجرمان سوگند یاد مى‌کنند که ساعتى بیشتر درنگ نکرده‌اند. [آنان در دنیا نیز] این­گونه [ناحقّ سوگند می­خوردند و] به دروغ کشانده مى‌شدند.
وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث ۖ فهاذا يوم البعث ولاكنكم كنتم لا تعلمون ۵۶
قرائتی قرائتی و کسانى که علم و ایمان به آنان داده شده [به مجرمان] مى‌گویند: «قطعاً شما [به موجب آنچه] در کتاب خداست، تا روز رستاخیز [در برزخ] مانده‌اید، پس این، روز رستاخیز است، ولى شما نمى‌دانستید [که قیامت حقّ است].»
فيوميذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ۵۷
قرائتی قرائتی پس در چنین روزى، پوزش کسانى که ستم کردند، سودى ندارد، و از آنان خواسته نمی‌شود که پوزش بطلبند.
ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل ۚ ولين جيتهم باية ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون ۵۸
قرائتی قرائتی و به راستى در این قرآن، براى مردم از هرگونه مثلى آوردیم. و اگر براى آنان نشانه و معجزه‌اى بیاورى، کافران حتماً خواهند گفت: «شما جز بر باطل نیستید [و این‌ها سحر و جادوست].»
ﯿ
كذالك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ۵۹
قرائتی قرائتی این­گونه، خداوند بر دل‌هاى کسانى که معرفت ندارند، مهر مى‌زند.
فاصبر ان وعد الله حق ۖ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ۶۰
قرائتی قرائتی پس صبر پیشه کن که همانا وعده­ی خدا [بر نصرت تو] حقّ است. و کسانى که [به راه حقّ] یقین ندارند، تو را به خفّت و سبکى نکشانند.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۳۰ روم - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.