سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والصافات صفا ۱
قرائتی قرائتی سوگند به صف‌بستگان که صفى [باشکوه‌] بسته‌اند،
فالزاجرات زجرا ۲
قرائتی قرائتی و [انسان را از گناهان‌] به شدّت بازمى‌دارند،
فالتاليات ذكرا ۳
قرائتی قرائتی و پى­درپى ذکر خدا را تلاوت مى‌کنند،
ان الاهكم لواحد ۴
قرائتی قرائتی که بى‌شک معبود شما یکتاست.
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ۵
قرائتی قرائتی پروردگار آسمان‌ها و زمین، و آنچه میان آن دو است، و پروردگار مشرق‌ها.
انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ۶
قرائتی قرائتی ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم.
وحفظا من كل شيطان مارد ۷
قرائتی قرائتی و [آن را] از هر شیطان سرکشى نگاه داشتیم.
لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ۸
قرائتی قرائتی آن‌ها نمى‌توانند به [اسرار] عالم بالا گوش فرادهند و از هر سو به آنها [شهاب] پرتاب مى‌شود،
ﭿ
دحورا ۖ ولهم عذاب واصب ۹
قرائتی قرائتی تا رانده شوند. و براى آن‌ها عذابى پاینده است.
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ۱۰
قرائتی قرائتی مگر آن که شیطانى به سرعت خبرى را برباید، [و بگریزد،] که شهاب و شراره‌اى نافذ او را دنبال [و نابود] می‌کند.
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا ۚ انا خلقناهم من طين لازب ۱۱
قرائتی قرائتی پس از آنان بپرس که آفرینش آنان سخت‌تر است یا کسانى که ما آفریدیم؟ ما آنان را از گِلى چسبنده آفریدیم.
بل عجبت ويسخرون ۱۲
قرائتی قرائتی بلکه تو [از انکار آنان] تعجب مى‌کنى. و آنان [تو را] مسخره مى‌کنند.
واذا ذكروا لا يذكرون ۱۳
قرائتی قرائتی و هرگاه اندرز داده شوند، پند نمى‌گیرند.
واذا راوا اية يستسخرون ۱۴
قرائتی قرائتی و هرگاه معجزه‌اى بینند، یکدیگر را به مسخره کردن دعوت مى‌کنند.
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ۱۵
قرائتی قرائتی و مى‌گویند: «این جز جادویى آشکار نیست!
ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ۱۶
قرائتی قرائتی آیا چون مردیم و خاک و استخوان‌هایی [پوسیده] شدیم، آیا [دوباره] برانگیخته خواهیم شد؟!
اواباونا الاولون ۱۷
قرائتی قرائتی و آیا پدران درگذشته ما نیز [زنده خواهند شد]؟»
قل نعم وانتم داخرون ۱۸
قرائتی قرائتی بگو: «آرى! [همه زنده مى‌شوید،] و خوار و کوچک خواهید بود.»
فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ۱۹
قرائتی قرائتی همانا قیامت با یک صیحه است، پس آنگاه آنان [حیرت‌زده منظره قیامت را] مى‌نگرند.
وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ۲۰
قرائتی قرائتی و می‌گویند: «واى بر ما! این روز جزاست!»
هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ۲۱
قرائتی قرائتی [به آنها گفته مى‌شود:] «این همان روز جدایى [حقّ از باطل] است که همواره آن را تکذیب مى‌کردید.»
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ۲۲
قرائتی قرائتی [خداوند به فرشتگان دستور مى‌دهد:] «ستمکاران و هم‌ردیفانشان و آنچه را مى‌پرستیدند، گردآورید.
ﯿ
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ۲۳
قرائتی قرائتی با آنچه به جاى خدا مى‌پرستیدند، پس همه را به راه دوزخ راهنمایى کنید.
وقفوهم ۖ انهم مسيولون ۲۴
قرائتی قرائتی آنان را نگه دارید که حتماً مورد بازخواست قرار مى‌گیرند.»
ما لكم لا تناصرون ۲۵
قرائتی قرائتی [به آنان گفته مى‌شود:] «چه شد که امروز یکدیگر را یارى نمى‌کنید؟»
بل هم اليوم مستسلمون ۲۶
قرائتی قرائتی [آرى، نمى‌توانند یکدیگر را یارى کنند،] بلکه آنان امروز کاملاً تسلیم [قدرت خداوند] هستند.
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ۲۷
قرائتی قرائتی و به یکدیگر روی کرده، از [حال‌] هم مى‌پرسند.
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ۲۸
قرائتی قرائتی [پیروان گمراه به پیشوایان گمراه‌کننده] می‌گویند: «بى‌شک شما بودید که از راه خیرخواهى به سوى ما مى‌آمدید [ولى ما را به کفر و شرک کشاندید].»
قالوا بل لم تكونوا مومنين ۲۹
قرائتی قرائتی آنها می‌گویند: «بلکه شما خود اهل ایمان نبودید.
وما كان لنا عليكم من سلطان ۖ بل كنتم قوما طاغين ۳۰
قرائتی قرائتی و ما را بر شما سلطه و غلبه‌اى نبود، بلکه شما خود گروهى سرکش بودید.
ﭿ
فحق علينا قول ربنا ۖ انا لذايقون ۳۱
قرائتی قرائتی پس وعده‌ی [عذاب] پروردگارمان بر ما محقّق شد. و بى‌گمان ما عذاب را خواهیم چشید.
فاغويناكم انا كنا غاوين ۳۲
قرائتی قرائتی پس ما شما را گمراه کردیم، زیرا که ما خود نیز گمراه بودیم.»
فانهم يوميذ في العذاب مشتركون ۳۳
قرائتی قرائتی پس آنان در آن روز، در عذاب [الهى] شریکند.
انا كذالك نفعل بالمجرمين ۳۴
قرائتی قرائتی همانا ما با مجرمان این­گونه رفتار مى‌کنیم.
انهم كانوا اذا قيل لهم لا الاه الا الله يستكبرون ۳۵
قرائتی قرائتی آنان چنین بودند که هرگاه به آنان مى‌گفتند: «معبودى جز الله نیست.» [از پذیرش آن] تکبّر مى‌ورزیدند.
ويقولون اينا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ۳۶
قرائتی قرائتی و مى‌گفتند: «آیا ما به خاطر شاعرى دیوانه، خدایانمان را رها کنیم؟»
بل جاء بالحق وصدق المرسلين ۳۷
قرائتی قرائتی [هرگز چنین نیست!] بلکه او حقّ آورده و پیامبران [پیشین] را تصدیق کرده است.
انكم لذايقو العذاب الاليم ۳۸
قرائتی قرائتی شما نیز عذاب دردناک الهى را خواهید چشید.
وما تجزون الا ما كنتم تعملون ۳۹
قرائتی قرائتی و جز آنچه کرده‌اید، کیفر نمى‌بینید.
الا عباد الله المخلصين ۴۰
قرائتی قرائتی مگر بندگان خالص شده‌ى خدا [که از کیفر برکنارند].
اولايك لهم رزق معلوم ۴۱
قرائتی قرائتی آنانند که برایشان روزی معین و ویژه‌اى است.
فواكه ۖ وهم مكرمون ۴۲
قرائتی قرائتی انواع میوه‌ها. و آنان مورد احترامند.
في جنات النعيم ۴۳
قرائتی قرائتی در باغ‌هاى پر نعمت [بهشت].
على سرر متقابلين ۴۴
قرائتی قرائتی بر تخت‌هایى در برابر یکدیگر [تَکیه زده‌اند].
يطاف عليهم بكاس من معين ۴۵
قرائتی قرائتی جامى لبریز از شرابی پاک و ناب گرداگردشان مى‌گردانند،
بيضاء لذة للشاربين ۴۶
قرائتی قرائتی شرابى زلال و درخشان، و لذّت‌بخش براى نوشندگان.
ﯿ
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ۴۷
قرائتی قرائتی [شرابى که] نه مایه‌ى فساد عقل است. و نه آنان از نوشیدن آن مست مى‌شوند.
وعندهم قاصرات الطرف عين ۴۸
قرائتی قرائتی و نزدشان همسرانى است [زیبا و] درشت چشم که چشم از غیر فرومی‌بندند.
كانهن بيض مكنون ۴۹
قرائتی قرائتی [از شدّت لطافت و سپیدى] گویى تخم‌مرغ‌هایى هستند که [در زیر بال و پر مرغ،] پوشیده و پنهان مانده [و هرگز دست کسی به آن نرسیده] است.
فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون ۵۰
قرائتی قرائتی پس به یکدیگر روی کرده، از [حال‌] هم مى‌پرسند.
قال قايل منهم اني كان لي قرين ۵۱
قرائتی قرائتی یکى از آنان می‌گوید: «[در دنیا] همنشینى داشتم،
يقول اانك لمن المصدقين ۵۲
قرائتی قرائتی که پیوسته مى‌گفت»: «آیا تو به راستی [قیامت را] باور دارى؟
ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمدينون ۵۳
قرائتی قرائتی که هرگاه مردیم، و خاک، و استخوان‌هایی [پوسیده] شدیم، [دوباره زنده می‌شویم و] کیفر خواهیم شد؟»
قال هل انتم مطلعون ۵۴
قرائتی قرائتی [آن بنده‌ی خدا به دوستان بهشتی‌اش] می‌گوید: «آیا شما مى‌توانید [بر حال او] اطّلاع یابید؟»
فاطلع فراه في سواء الجحيم ۵۵
قرائتی قرائتی پس از حال او اطّلاع مى‌یابد، و او را در میان دوزخ مى‌بیند.
قال تالله ان كدت لتردين ۵۶
قرائتی قرائتی به او می‌گوید: «به خدا سوگند نزدیک بود که مرا به نابودى بکشانى.
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ۵۷
قرائتی قرائتی و اگر نعمت [و لطف] پروردگارم نبود، قطعاً [من نیز] از احضارشدگان [در دوزخ] بودم.»
افما نحن بميتين ۵۸
قرائتی قرائتی [سپس به یاران بهشتى خود می‌گوید:] «آیا ما [براى همیشه در بهشتیم، و] دیگر نمى‌میریم؟
ﭿ
الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ۵۹
قرائتی قرائتی جز همان مرگ نخستین [که در دنیا سراغمان آمد،] و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟
ان هاذا لهو الفوز العظيم ۶۰
قرائتی قرائتی قطعاً این رستگارى بزرگى است.»
لمثل هاذا فليعمل العاملون ۶۱
قرائتی قرائتی باید اهل عمل براى چنین جایگاهى کار کنند.
اذالك خير نزلا ام شجرة الزقوم ۶۲
قرائتی قرائتی آیا آن [نعمت‌هاى بهشتى] براى پذیرایى بهتر است یا درخت زقّوم؟
انا جعلناها فتنة للظالمين ۶۳
قرائتی قرائتی ما درخت زقّوم را مایه‌ى شکنجه، و درد و رنج ستمگران قرار داده‌ایم.
انها شجرة تخرج في اصل الجحيم ۶۴
قرائتی قرائتی این درخت از قعر دوزخ مى‌روید.
طلعها كانه رءوس الشياطين ۶۵
قرائتی قرائتی شکوفه‌ى آن مانند سرهاى شیطان‌ها [بسیار زشت و بدنما] است.
فانهم لاكلون منها فماليون منها البطون ۶۶
قرائتی قرائتی پس دوزخیان از آن مى‌خورند و شکم‌ها را از آن پر مى‌کنند.
ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ۶۷
قرائتی قرائتی سپس بر روى آن [غذا]، مخلوطى از آب جوشان و سوزنده براى آنان خواهد بود.
ثم ان مرجعهم لالى الجحيم ۶۸
قرائتی قرائتی پس بازگشت آنان به سوى دوزخ است.
انهم الفوا اباءهم ضالين ۶۹
قرائتی قرائتی [چرا که] آنان پدران خویش را گمراه یافتند.
فهم على اثارهم يهرعون ۷۰
قرائتی قرائتی امّا با این حال، در پى آنان شتابان مى‌دوند.
ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ۷۱
قرائتی قرائتی بى‌گمان قبل از آنان، بیشتر پیشینیان [نیز] گمراه شدند.
ولقد ارسلنا فيهم منذرين ۷۲
قرائتی قرائتی و قطعاً ما در میانشان بیم‌دهندگانى فرستادیم.
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ۷۳
قرائتی قرائتی پس [اینک] بنگر که سرانجام هشدارداده شدگان چگونه بود؟
الا عباد الله المخلصين ۷۴
قرائتی قرائتی [همه‌ی آنان نابود شدند،] مگر بندگان خالص شده‌ی خدا.
ﯿ
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ۷۵
قرائتی قرائتی و به راستی نوح، ما را [به فریادرسى] ندا داد، [و نداى او را اجابت کردیم] پس چه خوب پاسخ‌دهنده‌اى هستیم!
ونجيناه واهله من الكرب العظيم ۷۶
قرائتی قرائتی و او و خانواده‌اش را از اندوه بزرگ رهانیدیم.
وجعلنا ذريته هم الباقين ۷۷
قرائتی قرائتی و نسل او را باقى گذاشتیم.
وتركنا عليه في الاخرين ۷۸
قرائتی قرائتی و در میان آیندگان براى او [نام نیک] به جا گذاشتیم.
سلام على نوح في العالمين ۷۹
قرائتی قرائتی سلام بر نوح در میان جهانیان.
انا كذالك نجزي المحسنين ۸۰
قرائتی قرائتی ما نیکوکاران را اینگونه پاداش مى‌دهیم.
انه من عبادنا المومنين ۸۱
قرائتی قرائتی به راستى که او از بندگان مؤمن ما بود.
ثم اغرقنا الاخرين ۸۲
قرائتی قرائتی سپس دیگران را غرق کردیم.
۞ وان من شيعته لابراهيم ۸۳
قرائتی قرائتی و بى‌گمان، ابراهیم از پیروان نوح بود.
اذ جاء ربه بقلب سليم ۸۴
قرائتی قرائتی آن‌گاه که با قلبی سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد.
ﭿ
اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ۸۵
قرائتی قرائتی آن‌گاه که به سرپرستش و قومش گفت: «این [بت‌ها] چیست که مى‌پرستید؟
ايفكا الهة دون الله تريدون ۸۶
قرائتی قرائتی آیا به دروغ، معبودهاى دیگرى جز خدا مى‌خواهید؟
فما ظنكم برب العالمين ۸۷
قرائتی قرائتی شما درباره پروردگار جهانیان چه گمان مى‌کنید؟»
فنظر نظرة في النجوم ۸۸
قرائتی قرائتی پس [چون مردم برای برپایی مراسم عید، خواستند از شهر بیرون بروند، ابراهیم] نگاه خاصّى به ستارگان انداخت.
فقال اني سقيم ۸۹
قرائتی قرائتی و گفت: «من در آستانه‌ی بیماری‌ام [و نمى‌توانم در مراسم شما شرکت کنم.]»
فتولوا عنه مدبرين ۹۰
قرائتی قرائتی مردم از او روى گردانده، برگشتند.
فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ۹۱
قرائتی قرائتی پس [ابراهیم] پنهانى به سراغ خدایان آنان رفت و گفت: «چرا غذا نمى‌خورید؟
ما لكم لا تنطقون ۹۲
قرائتی قرائتی شما را چه شده؟ چرا سخن نمى‌گویید؟»
فراغ عليهم ضربا باليمين ۹۳
قرائتی قرائتی پس به سراغ بت‌ها رفت و با قدرت ضربه محکمى بر آنها فرود آورد [و خردشان کرد].
فاقبلوا اليه يزفون ۹۴
قرائتی قرائتی مردم [چون بازگشتند،] شتابان به سوى او روى آوردند.
قال اتعبدون ما تنحتون ۹۵
قرائتی قرائتی [ابراهیم] گفت: «آیا آنچه را خود مى‌تراشید، مى‌پرستید؟
والله خلقكم وما تعملون ۹۶
قرائتی قرائتی در حالى که خداوند، شما و آنچه را مى‌سازید، آفریده است.»
قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم ۹۷
قرائتی قرائتی گفتند: «براى [کیفر] او بنایى بسازید [که گنجایش آتشی بزرگ داشته باشد،] پس او را در آتش افروخته بیفکنید!»
فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين ۹۸
قرائتی قرائتی پس خواستند براى او نقشه‌اى بکشند، ولى ما آنان را زیردست و شکست‌خورده قرار دادیم.
وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ۹۹
قرائتی قرائتی [ابراهیم از این مهلکه به سلامت بیرون آمد] و گفت: «من [از شما کناره می‌گیرم. و] به سوى پروردگارم رهسپارم. او مرا راهنمایى خواهد کرد.
رب هب لي من الصالحين ۱۰۰
قرائتی قرائتی پروردگارا! [فرزندى] از صالحان به من عطا فرما!»
فبشرناه بغلام حليم ۱۰۱
قرائتی قرائتی پس ما او را به نوجوانى بردبار مژده دادیم.
ﯿ
فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ۚ قال يا ابت افعل ما تومر ۖ ستجدني ان شاء الله من الصابرين ۱۰۲
قرائتی قرائتی پس چون [اسماعیل به سنّی رسید که] در کار و کوشش، پدرش را همراهى کرد، [ابراهیم] گفت: «پسر عزیزم! من [مرتّب] در خواب مى‌بینم که تو را ذبح مى‌کنم. پس بگو نظرت چیست و آن را چگونه مى‌بینى؟» [اسماعیل] گفت: «اى پدر! آنچه را مأمور شده‌اى، انجام بده، که به زودى اگر خدا بخواهد، مرا از صبرکنندگان خواهى یافت.»
فلما اسلما وتله للجبين ۱۰۳
قرائتی قرائتی پس چون هر دو تسلیم [فرمان ما] شدند و ابراهیم، گونه‌ى فرزند را بر خاک نهاد [تا ذبحش کند]، او را ندا دادیم که: «اى ابراهیم!
وناديناه ان يا ابراهيم ۱۰۴
قرائتی قرائتی حقّاً که رؤیایت را تحقّق بخشیدى [و امر ما را اطاعت کردى].»
قد صدقت الرويا ۚ انا كذالك نجزي المحسنين ۱۰۵
قرائتی قرائتی ما نیکوکاران را این گونه پاداش مى‌دهیم [و نیت خیر آنان را به جاى عمل مى‌پذیریم].
ان هاذا لهو البلاء المبين ۱۰۶
قرائتی قرائتی همانا این همان آزمایش آشکار بود.
وفديناه بذبح عظيم ۱۰۷
قرائتی قرائتی و ما او را در برابر قربانى بزرگى [از ذبح شدن‌] رهانیدیم.
وتركنا عليه في الاخرين ۱۰۸
قرائتی قرائتی در میان آیندگان براى او [نام نیک] به جا گذاشتیم.
سلام على ابراهيم ۱۰۹
قرائتی قرائتی درود و سلام بر ابراهیم!
كذالك نجزي المحسنين ۱۱۰
قرائتی قرائتی ما این گونه نیکوکاران را پاداش مى‌دهیم.
انه من عبادنا المومنين ۱۱۱
قرائتی قرائتی او از بندگان مؤمن ما بود.
ﭿ
وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ۱۱۲
قرائتی قرائتی و او را به اسحاق مژده دادیم که پیامبرى از شایستگان بود.
وباركنا عليه وعلى اسحاق ۚ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ۱۱۳
قرائتی قرائتی و بر ابراهیم و اسحاق، برکت و خیر بسیار عطا کردیم. و از نسل آن دو [برخى] نیکوکارند و [برخى] آشکارا به خود ستم می‌کنند.
ولقد مننا على موسى وهارون ۱۱۴
قرائتی قرائتی و به راستى ما بر موسى و هارون منّت نهادیم.
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ۱۱۵
قرائتی قرائتی و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم.
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ۱۱۶
قرائتی قرائتی و آنان را یارى کردیم، پس آنان بودند که پیروز شدند.
واتيناهما الكتاب المستبين ۱۱۷
قرائتی قرائتی و به آن دو، کتاب روشنگر دادیم.
وهديناهما الصراط المستقيم ۱۱۸
قرائتی قرائتی و آن دو را به راه راست هدایت کردیم.
وتركنا عليهما في الاخرين ۱۱۹
قرائتی قرائتی و براى آن دو در میان آیندگان [نام نیک] به جا گذاشتیم.
سلام على موسى وهارون ۱۲۰
قرائتی قرائتی سلام بر موسى و هارون!
انا كذالك نجزي المحسنين ۱۲۱
قرائتی قرائتی ما این گونه نیکوکاران را پاداش مى‌دهیم.
انهما من عبادنا المومنين ۱۲۲
قرائتی قرائتی آن دو از بندگان مؤمن ما بودند.
وان الياس لمن المرسلين ۱۲۳
قرائتی قرائتی و به راستى اِلیاس از فرستادگان [ما] بود.
اذ قال لقومه الا تتقون ۱۲۴
قرائتی قرائتی آن‌گاه که به قوم خود گفت: «آیا [از خدا] پروا نمى‌کنید؟
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين ۱۲۵
قرائتی قرائتی آیا [بتِ] بَعل را مى‌خوانید و بهترین آفریدگار را رها مى‌کنید؟
الله ربكم ورب ابايكم الاولين ۱۲۶
قرائتی قرائتی الله را که پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست.»
فكذبوه فانهم لمحضرون ۱۲۷
قرائتی قرائتی پس او را تکذیب کردند. و بی‌شک آنان [برای کیفر] احضار خواهند شد.
الا عباد الله المخلصين ۱۲۸
قرائتی قرائتی به جز بندگان خالص شده‌ی خدا [که از هر کیفرى در امانند].
وتركنا عليه في الاخرين ۱۲۹
قرائتی قرائتی و براى الیاس در میان آیندگان [نام نیک] بر جاى گذاشتیم.
سلام على ال ياسين ال ياسين ۱۳۰
قرائتی قرائتی سلام و درود بر الیاس.
انا كذالك نجزي المحسنين ۱۳۱
قرائتی قرائتی ما این­گونه نیکوکاران را پاداش مى‌دهیم.
انه من عبادنا المومنين ۱۳۲
قرائتی قرائتی او از بندگان مؤمن ما بود.
وان لوطا لمن المرسلين ۱۳۳
قرائتی قرائتی و همانا لوط یکى از فرستادگان [ما] بود.
اذ نجيناه واهله اجمعين ۱۳۴
قرائتی قرائتی آن‌گاه که او و همه‌ى خانواده‌اش را نجات دادیم.
الا عجوزا في الغابرين ۱۳۵
قرائتی قرائتی جز پیرزنى که در میان بازماندگان [و هلاک­شدگان] بود.
ﭿ
ثم دمرنا الاخرين ۱۳۶
قرائتی قرائتی سپس دیگران را نابود کردیم.
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ۱۳۷
قرائتی قرائتی و شما [اهل مکّه در مسیر سفرهایتان به شام] از کنار [ویرانه‌هاى شهر] آنان مى‌گذرید، صبحگاه،
وبالليل ۗ افلا تعقلون ۱۳۸
قرائتی قرائتی [و نیز] شبانگاه؛ پس آیا نمى‌اندیشید؟
وان يونس لمن المرسلين ۱۳۹
قرائتی قرائتی و همانا یونس از فرستادگان [ما] بود.
اذ ابق الى الفلك المشحون ۱۴۰
قرائتی قرائتی آن‌گاه که [از قوم خود] به سوى کشتىِ پر [از بار و مسافر] گریخت.
فساهم فكان من المدحضين ۱۴۱
قرائتی قرائتی [کشتى به خطر افتاد، و قرار شد بر اساس قرعه، افرادى به دریا افکنده شوند،] پس یونس با سرنشینان کشتى قرعه انداخت. و از بازندگان شد.
فالتقمه الحوت وهو مليم ۱۴۲
قرائتی قرائتی پس [او را به دریا افکندند.] ماهى بزرگى او را بلعید و او خود را سرزنش مى‌کرد.
فلولا انه كان من المسبحين ۱۴۳
قرائتی قرائتی [در شکم ماهى به تسبیح خداوند پرداخت]. پس اگر از تسبیح‌گویان نبود،
للبث في بطنه الى يوم يبعثون ۱۴۴
قرائتی قرائتی بى‌تردید تا روز قیامت در شکم ماهى مى‌ماند.
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ۱۴۵
قرائتی قرائتی پس او را در حالى که بیمار بود، به زمین خشکى افکندیم.
وانبتنا عليه شجرة من يقطين ۱۴۶
قرائتی قرائتی و بر او بوته‌اى از کدو رویاندیم.
وارسلناه الى ماية الف او يزيدون ۱۴۷
قرائتی قرائتی و او را [پس از بهبودى،] به سوى یکصد هزار نفر یا بیش‌تر فرستادیم.
فامنوا فمتعناهم الى حين ۱۴۸
قرائتی قرائتی پس ایمان آوردند. و تا مدّتى آنان را کامیاب و بهره‌مند کردیم.
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ۱۴۹
قرائتی قرائتی [مشرکان] فرشتگان را دختران خدا می‌شمرند! پس از آنان بپرس: آیا دختران براى پروردگارت، و پسران براى آنان است؟!
ام خلقنا الملايكة اناثا وهم شاهدون ۱۵۰
قرائتی قرائتی یا ما فرشتگان را زن آفریدیم و آنان ناظر بودند؟!
الا انهم من افكهم ليقولون ۱۵۱
قرائتی قرائتی آگاه باشید که آنان از سر تهمت مى‌گویند:
ولد الله وانهم لكاذبون ۱۵۲
قرائتی قرائتی «خدا فرزند آورده است!» و البتّه آنان دروغگویند.
ﯿ
اصطفى البنات على البنين ۱۵۳
قرائتی قرائتی آیا [گمان می‌کنید] خداوند دختران را بر پسران برگزیده است؟
ما لكم كيف تحكمون ۱۵۴
قرائتی قرائتی شما را چه شده است؟ چگونه داورى مى‌کنید؟
افلا تذكرون ۱۵۵
قرائتی قرائتی پس آیا پند نمى‌گیرید؟
ام لكم سلطان مبين ۱۵۶
قرائتی قرائتی آیا براى شما دلیل روشنى است؟
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ۱۵۷
قرائتی قرائتی پس اگر راست مى‌گویید، کتاب خود را بیاورید.
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ۚ ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ۱۵۸
قرائتی قرائتی و [گروه دیگری از مشرکان] میان خدا و جنّ نسبتى قائل شدند، در حالى که جنّیان به خوبى مى‌دانند که آنها [در روز قیامت] احضار خواهند شد.
سبحان الله عما يصفون ۱۵۹
قرائتی قرائتی خداوند از آنچه آنان مى‌گویند، منزّه است.
الا عباد الله المخلصين ۱۶۰
قرائتی قرائتی جز بندگان خالص شده‌ی خدا [که او را به شایستگى وصف مى‌کنند].
فانكم وما تعبدون ۱۶۱
قرائتی قرائتی پس شما و آنچه مى‌پرستید،
ﭿ
ما انتم عليه بفاتنين ۱۶۲
قرائتی قرائتی نمى‌توانید [مردم را] بر ضدّ خدا گمراه کنید،
الا من هو صال الجحيم ۱۶۳
قرائتی قرائتی مگر کسى را که خودش [با اراده و اختیار] به دنبال دوزخ باشد.
وما منا الا له مقام معلوم ۱۶۴
قرائتی قرائتی و [فرشتگان می‌گویند:] «هیچ کس از ما نیست مگر آن که براى او جایگاهى معین است.
وانا لنحن الصافون ۱۶۵
قرائتی قرائتی و ماییم که [براى اطاعت فرمان خداوند] صف کشیده‌ایم.
وانا لنحن المسبحون ۱۶۶
قرائتی قرائتی و ماییم که تسبیح‌گوى هستیم.»
وان كانوا ليقولون ۱۶۷
قرائتی قرائتی [مشرکان پیش از بعثت پیامبر] پیوسته و با تأکید مى‌گفتند:
لو ان عندنا ذكرا من الاولين ۱۶۸
قرائتی قرائتی «اگر پندنامه‌اى از نوع [کتاب‌هاى] پیشینیان نزد ما بود،
لكنا عباد الله المخلصين ۱۶۹
قرائتی قرائتی ما نیز حتما از بندگان برگزیده‌ى خدا بودیم.»
فكفروا به ۖ فسوف يعلمون ۱۷۰
قرائتی قرائتی پس [همین که قرآن براى آنان آمد،] به آن کفر ورزیدند. و به زودى [نتیجه‌ى کفر خود را] خواهند دانست.
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ۱۷۱
قرائتی قرائتی و بى‌شک فرمان ما براى بندگانى که به پیامبری فرستاده شده‌اند، از پیش معین شده است.
انهم لهم المنصورون ۱۷۲
قرائتی قرائتی همانا ایشانند که پیروزند.
وان جندنا لهم الغالبون ۱۷۳
قرائتی قرائتی و سپاه ماست که پیروز است.
فتول عنهم حتى حين ۱۷۴
قرائتی قرائتی پس تا مدّتى [معین از کافران] روى بگردان.
وابصرهم فسوف يبصرون ۱۷۵
قرائتی قرائتی و بنگر که به زودى [کیفر عنادشان را] خواهند دید.
افبعذابنا يستعجلون ۱۷۶
قرائتی قرائتی پس آیا براى عذاب ما شتاب مى‌کنند؟!
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ۱۷۷
قرائتی قرائتی پس هرگاه [عذاب ما] به آستانه‌ی آنان فرود آید، آنان که هشدار داده شدند، چه بد صبحگاهى خواهند داشت.
وتول عنهم حتى حين ۱۷۸
قرائتی قرائتی و تا مدّتى [معین] از آنان روى بگردان.
وابصر فسوف يبصرون ۱۷۹
قرائتی قرائتی و بنگر، که به زودى خواهند دید [عاقبتشان چه مى‌شود].
ﯿ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ۱۸۰
قرائتی قرائتی پاک و منزّه است پروردگارت، پروردگار عزیز، از آنچه درباره‌ى او وصف مى‌کنند.
وسلام على المرسلين ۱۸۱
قرائتی قرائتی و سلام بر همه‌ى فرستادگان.
والحمد لله رب العالمين ۱۸۲
قرائتی قرائتی و سپاس و ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۳۷ صافات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.