سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

حم ۱
قرائتی قرائتی حا، میم.
تنزيل من الرحمان الرحيم ۲
قرائتی قرائتی [این قرآن] از سوی خداوند بخشنده‌ى مهربان نازل شده است.
كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ۳
قرائتی قرائتی کتابى که آیات آن به روشنى بیان شده است، قرآنى عربى، براى مردمى که مى‌دانند.
بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون ۴
قرائتی قرائتی [کتابى] نویدبخش و هشداردهنده؛ پس [با این حال] بسیارى از مردم روى‌گردان شدند و [نداى قرآن را] نمى‌شنوند.
وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ۵
قرائتی قرائتی و گفتند: «دل‌هاى ما از آنچه ما را به سوى آن دعوت مى‌کنى، در پوششی سخت است. و در گوش‌هاى ما سنگینى است، و میان ما و تو پرده‌ای است. پس تو [کار خود را] انجام بده، ما نیز [کار خود را] مى‌کنیم.»
ﭿ
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الاهكم الاه واحد فاستقيموا اليه واستغفروه ۗ وويل للمشركين ۶
قرائتی قرائتی [اى پیامبر! به مردم] بگو: «من نیز بشرى هستم مانند شما [و از جنس خودتان. با این تفاوت که] به من وحى مى‌شود که خداى شما فقط خدایى یکتاست. پس بدون انحراف به سوى او رو کنید و از او آمرزش بخواهید. و واى بر مشرکان!
الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ۷
قرائتی قرائتی کسانى که زکات نمى‌پردازند. و آنان به آخرت کافرند.»
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ۸
قرائتی قرائتی کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته مى‌کنند، پاداشی همیشگی [و بى‌منّت] دارند.
۞ قل اينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ۚ ذالك رب العالمين ۹
قرائتی قرائتی بگو: «آیا شما به کسى که زمین را در دو روز آفریده است، کفر مى‌ورزید و براى او همتایانى قرار مى‌دهید؟ اوست پروردگار جهانیان.»
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسايلين ۱۰
قرائتی قرائتی و در روى زمین کوه‌هایى استوار قرار داد و در آن [کوه‌ها] خیر فراوان نهاد. و در چهار روز، رزق و روزى اهلِ زمین را مقدّر کرد که براى تمام نیازمندان، کافی است.
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طايعين ۱۱
قرائتی قرائتی سپس به [آفرینش] آسمان پرداخت، در حالى که [به صورت] دود بود. پس به آن و زمین فرمود: «خواه یا ناخواه بیایید [و شکل بگیرید].» گفتند: «فرمانبردار آمدیم [و شکل گرفتیم].»
فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها ۚ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ۚ ذالك تقدير العزيز العليم ۱۲
قرائتی قرائتی پس آنها را در دو روز، در قالب هفت آسمان درآورد. و در هر آسمانى کار آن را وحى [و مقرّر] فرمود. ما آسمان دنیا را به ستارگان آراستیم و آن را وسیله‌ى حفظ [آسمان‌ها] قرار دادیم. این است تقدیر خداى توانای دانا.
فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ۱۳
قرائتی قرائتی پس اگر [از حقّ] روى‌گرداندند، بگو: «من شما را از صاعقه‌اى همچون صاعقه‌ى قوم عاد و ثَمود مى‌ترسانم.»
ﭿ
اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله ۖ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملايكة فانا بما ارسلتم به كافرون ۱۴
قرائتی قرائتی آن‌گاه که فرستادگان [ما] از هر سو به سراغشان آمدند [و گفتند:] «جز خداوند را نپرستید!» [امّا آنان در پاسخ] گفتند: «اگر پروردگار ما مى‌خواست [پیامبرى بفرستد،] قطعاً فرشتگانى را مى‌فرستاد. پس ما به آنچه شما را به آن فرستاده‌اند، کافریم.»
فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة ۖ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة ۖ وكانوا باياتنا يجحدون ۱۵
قرائتی قرائتی پس قوم عاد به ناحقّ در زمین تکبّر ورزیدند و گفتند: «کیست که از ما نیرومندتر باشد؟» آیا ندیدند که همان خداوندى که آنان را آفرید، نیرومندتر از آنهاست؟ و پیوسته به آیات ما کفر می‌ورزیدند.
فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ۖ ولعذاب الاخرة اخزى ۖ وهم لا ينصرون ۱۶
قرائتی قرائتی پس ما در روزهایی شوم، بادى سرد و توفنده و سمّی را بر آنان فرستادیم تا عذاب خوارى و رسوایی را در همین دنیا به آنان بچشانیم. و قطعاً عذاب آخرت رسواکننده‌تر است. و آنان یارى نخواهند شد.
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ۱۷
قرائتی قرائتی و امّا قوم ثَمود، آنان را هدایت کردیم؛ ولى کوردلى را بر هدایت ترجیح دادند. پس به کیفر دستاوردشان، صاعقه‌ی عذابِ خفّت‌بار آنان را فروگرفت.
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ۱۸
قرائتی قرائتی و ما [از عاد و ثمود،] آنان را که ایمان آوردند و پرهیزکار بودند، نجات دادیم.
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ۱۹
قرائتی قرائتی و [یاد کن] روزى که دشمنان خدا جمع گشته، به سوى دوزخ آورده مى‌شوند و آنان را از حرکت بازمى‌دارند [تا گروه‌هاى دیگر به آنان ملحق شوند].
ﯿ
حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ۲۰
قرائتی قرائتی تا چون به دوزخ برسند، گوش و چشمان و پوستشان به آنچه مى‌کردند، گواهى مى‌دهند.
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ۖ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون ۲۱
قرائتی قرائتی و [دوزخیان] به پوست [بدن] خود می‌گویند: «چرا علیه ما گواهى دادید؟» می‌گویند: «خداوند ما را به سخن آورد. همان که هر چیز را به سخن مى‌آورد. او که نخستین بار شما را آفرید، و فقط به سوى او برگردانده مى‌شوید.»
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولاكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ۲۲
قرائتی قرائتی شما گمان مى‌کردید که خداوند بسیارى از کردارتان را نمى‌داند، ولى نمى‌توانستید چیزى را پنهان کنید که گوش و چشم‌ها و پوستتان بر ضدّ شما گواهى می‌دهند.
ﭿ
وذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين ۲۳
قرائتی قرائتی و این گمان شما نسبت به پروردگارتان بود که شما را به هلاکت افکند و از زیانکاران شدید.
فان يصبروا فالنار مثوى لهم ۖ وان يستعتبوا فما هم من المعتبين ۲۴
قرائتی قرائتی پس اگر صبر کنند، [چه سود که] دوزخ جایگاه آنهاست. و اگر تقاضاى عفو کنند، از بخشودگان نیستند.
۞ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس ۖ انهم كانوا خاسرين ۲۵
قرائتی قرائتی و [به خاطر کفر و طغیانشان] براى آنان همنشینانى گماشتیم، که لذّت‌های مادّى حال و آینده را برایشان آراستند. و فرمان عذابى که پیش از آنان گروه‌هایى از جنّ و انس را فراگرفته بود، بر آنان نیز ثابت شد. آنان بى‌تردید زیانکارند.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهاذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ۲۶
قرائتی قرائتی و کسانى که کافر شدند، گفتند: «به این قرآن گوش ندهید، و در [هنگام تلاوت] آن، [سخنان] لغو و بیهوده بیافکنید، [تا کسى آن را نشنود!] شاید پیروز شوید.»
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ۲۷
قرائتی قرائتی پس قطعاً به آنان که کفر ورزیدند، عذاب سختى مى‌چشانیم. و حتماً آنان را به بدترین کارى که مى‌کردند، کیفر خواهیم داد.
ذالك جزاء اعداء الله النار ۖ لهم فيها دار الخلد ۖ جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون ۲۸
قرائتی قرائتی سزاى دشمنان خدا همین است: آتش [دوزخ]، که در آن، سرایى جاودانه خواهند داشت. به کیفر آن که آیات ما را پیوسته انکار مى‌کردند.
ﯿ
وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ۲۹
قرائتی قرائتی و کافران گفتند: «پروردگارا! آن جنّیان و انسان‌هایى که ما را گمراه کردند، به ما نشان بده تا آنها را زیر پا‌هایمان بگذاریم تا از پست‌ترین‌ها باشند.»
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملايكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ۳۰
قرائتی قرائتی کسانى که گفتند: «پروردگار ما خدای یگانه است.» سپس [بر این عقیده] پایداری کردند، فرشتگان بر آنان فرود مى‌آیند [و مى‌گویند:] «نترسید و غمگین مباشید! و بشارت باد بر شما بهشتى که پى­درپى به شما وعده مى‌دادند.»
نحن اولياوكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ۖ ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ۳۱
قرائتی قرائتی ما [فرشتگان] در دنیا و آخرت دوستان شماییم. و براى شما [در بهشت] هر چه دلتان بخواهد، فراهم است. و در آنجا هر چه درخواست کنید، دارید.
نزلا من غفور رحيم ۳۲
قرائتی قرائتی [‌این‌ها همه، نخستین] پذیرایى از جانب خداوند آمرزنده‌ى مهربان است.»
ﭿ
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ۳۳
قرائتی قرائتی و کیست نکوگفتارتر از کسى که [مردم را] به سوى خداوند دعوت کند؟ و [خود نیز] کار شایسته کند و بگوید: «من از تسلیم­شدگان [در برابر فرمان‌های خدا] هستم!»
ولا تستوي الحسنة ولا السيية ۚ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ۳۴
قرائتی قرائتی و نیکى با بدى یکسان نیست. [بدى دیگران را] با شیوه‌اى بهتر [که نیکى است،] دور کن که [اگر چنین کنى،] آن کس که میان تو و او دشمنى است، همچون دوستى نزدیک و مهربان گردد.
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ۳۵
قرائتی قرائتی و این [خصلت و برخورد نیکو] را جز کسانى که اهل صبر و شکیبایى هستند، دریافت نمى‌کنند. و این [رفتار] را تنها کسى خواهد یافت که بهره‌ى بزرگى [از کمالات] داشته باشد.
واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ۖ انه هو السميع العليم ۳۶
قرائتی قرائتی و اگر انگیزه و وسوسه‌اى از سوی شیطان تو را تحریک کند، پس به خداوند پناه ببر که او خود شنواى آگاه است.
ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ۚ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ۳۷
قرائتی قرائتی و از نشانه‌هاى [قدرت] او، شب و روز، و خورشید و ماه است. نه براى خورشید سجده کنید و نه براى ماه؛ [بلکه] براى خداوندى که آنها را آفریده، سجده کنید، اگر تنها او را مى‌پرستید.
فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ۩ ۳۸
قرائتی قرائتی و اگر [گروهى از مردم از عبادت خداوند] تکبّر ورزیدند، پس کسانى [از فرشتگان و مقرّبان] که نزد پروردگارت هستند، شب و روز براى او تسبیح مى‌گویند، و خسته نمى‌شوند.
ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ۚ ان الذي احياها لمحيي الموتى ۚ انه على كل شيء قدير ۳۹
قرائتی قرائتی و از نشانه‌های خداوند آن است که زمین را پژمرده [و بى‌جان] مى‌بینى، پس همین که [از آسمان] آب را بر آن فروفرستادیم، به جنبش در می‌آید و می‌بالد. البتّه همان کسى که [زمین مرده را] زنده کرد، قطعاً زنده‌کننده‌ى مردگان است. بی‌شک او بر هر کارى تواناست.
ﭿ
ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ۗ افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامة ۚ اعملوا ما شيتم ۖ انه بما تعملون بصير ۴۰
قرائتی قرائتی بی‌گمان کسانى که در آیات ما کج‌اندیشى مى‌کنند، [و به تفسیرى نادرست متوسّل مى‌شوند،] بر ما پوشیده نیستند. پس آیا کسى که در آتش افکنده مى‌شود، بهتر است، یا کسى که در روز قیامت در امن و امان مى‌آید؟ هر کارى مى‌خواهید بکنید، او به آنچه مى‌کنید، بیناست!
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ۖ وانه لكتاب عزيز ۴۱
قرائتی قرائتی کسانى که چون قرآن به سویشان آمد، به آن کافر شدند، [به کیفر خود مى‌رسند.] و این [قرآن] کتابى نفوذناپذیر است.
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۖ تنزيل من حكيم حميد ۴۲
قرائتی قرائتی در حال و آینده‌ی آن، باطل راه ندارد. فروفرستاده‌ای از سوی [خداوند] فرزانه‌ی ستوده است.
ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ۚ ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ۴۳
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] به تو همان را می‌گویند که به پیامبران پیش از تو گفته شده است. پروردگار تو صاحب آمرزش، و کیفرى دردناک است.
ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته ۖ ااعجمي وعربي ۗ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ۖ والذين لا يومنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى ۚ اولايك ينادون من مكان بعيد ۴۴
قرائتی قرائتی و اگر ما قرآن را غیر عربى قرار داده بودیم، حتماً مى‌گفتند: «چرا آیاتش روشن نیست؟ [کتابی] غیر عربى و [مردمى] عرب زبان؟!» بگو: «این قرآن براى کسانى که ایمان آوردند، سراسر هدایت و درمان است. و کسانى که ایمان نمى‌آورند، در گوش‌هایشان سنگینى است. [گویا] کورند، و [قرآن با همه‌ی روشنى‌اش‌] بر آنان پوشیده است. اینانند که [گویى] از جایى دور فراخوانده مى‌شوند.»
ﯿ
ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ۗ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ۚ وانهم لفي شك منه مريب ۴۵
قرائتی قرائتی و البتّه ما به موسى کتاب دادیم، پس در آن اختلاف افتاد. [که از پیشگاه حقّ آمده یا ساختگى است.] و اگر نبود شیوه و سنّت سابقِ پروردگارت، [که به مردم مهلت می‌دهد،] قطعاً میانشان داورى شده بود و البتّه اینان نیز [چون قوم موسى] درباره‌ى قرآن در شکى همراه با بدگمانی‌اند.
من عمل صالحا فلنفسه ۖ ومن اساء فعليها ۗ وما ربك بظلام للعبيد ۴۶
قرائتی قرائتی هر کس کار شایسته‌اى کند، پس به سود خود اوست. و هر کس بدى کند، پس به زیان خویش کرده است، و پروردگارت به مردم ستم نمى‌کند.
۞ اليه يرد علم الساعة ۚ وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ۚ ويوم يناديهم اين شركايي قالوا اذناك ما منا من شهيد ۴۷
قرائتی قرائتی آگاهى به زمان وقوع قیامت، تنها به خداوند بازمى‌گردد. و هیچ میوه‌اى از شکوفه‌های خود خارج نمى‌شود، و هیچ ماده‌اى باردار نمى‌شود و نمى‌زاید، مگر به علم او. و روزى که [خداوند] مشرکان را ندا کند: «شریکان من کجا هستند؟» می‌گویند: «با بانگ رسا به تو مى‌گوییم: هیچ گواهى [بر گفتار و عقیده‌ى خود] نداریم.»
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ۖ وظنوا ما لهم من محيص ۴۸
قرائتی قرائتی و هر چه را که از پیش همواره مى‌خواندند، از نزد آنان گم می‌شود. و مى‌فهمند که هیچ راه فرارى ندارند.
ﭿ
لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فييوس قنوط ۴۹
قرائتی قرائتی انسان از درخواست خوشى و رفاه خسته نمى‌شود. و هرگاه شرّى به او برسد، بسیار نومید و بى‌انگیزه مى‌شود.
ولين اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هاذا لي وما اظن الساعة قايمة ولين رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى ۚ فلننبين الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ۵۰
قرائتی قرائتی و اگر پس از رنجى که به وى رسیده است، رحمتى از خود به او بچشانیم، حتماً مى‌گوید: «این [خوشى]، حقّ من است.» [و چنان مغرور مى‌شود که مى‌گوید:] «گمان نمى‌کنم قیامتى برپا شود. و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانده شوم، نزد او بهترین [پاداش] را خواهم داشت.» پس ما کافران را از آنچه کرده‌اند، آگاه خواهیم ساخت، و قطعاً از عذابی سخت به آنان خواهیم چشاند.
واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض ۵۱
قرائتی قرائتی و هرگاه به انسان نعمتى بدهیم، [از طاعت و عبادت،] روى می‌گرداند و خود را کنار می‌کشد. و هرگاه آسیبى به او برسد، [براى برطرف شدنش،] به دعاى فراوان و طولانى روى مى‌آورد.
قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد ۵۲
قرائتی قرائتی بگو: «به من خبر دهید که اگر [این قرآن] از سوی خداوند باشد، سپس شما به آن کافر شوید، چه کسى گمراه‌تر از [چنین] کسى است که در مخالفتی شدید باشد؟»
ﯿ
سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ۗ اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ۵۳
قرائتی قرائتی ما به زودی نشانه‌های خود را در کرانه‌های جهان، و در درون جانشان، به آنان نشان خواهیم داد، تا برایشان روشن شود که قطعاً او حقّ است. آیا کافى نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است؟
الا انهم في مرية من لقاء ربهم ۗ الا انه بكل شيء محيط ۵۴
قرائتی قرائتی آگاه باش که آنان درباره‌ی ملاقات پروردگارشان [در قیامت،] در شکى عمیقند. آگاه باش که او به هر چیزى احاطه دارد.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۴۱ فصلت - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.