سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

حم ۱
قرائتی قرائتی حا، میم.
والكتاب المبين ۲
قرائتی قرائتی به کتاب روشنگر سوگند!
انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ۳
قرائتی قرائتی ما آن را قرآنى [فصیح و] عربى قرار دادیم، باشد که در آن بیندیشید.
وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم ۴
قرائتی قرائتی وآن درام ُّالکتاب، [لوح محفوظ،] نزد ما، بلندمرتبه و حکمت‌آمیز و استوار است.
افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين ۵
قرائتی قرائتی آیا از آن رو که شما گروهى اسراف‌کارید، ما قرآن را از شما بازگیریم؟
وكم ارسلنا من نبي في الاولين ۶
قرائتی قرائتی و چه بسیار پیامبرانى که در میان پیشینیان فرستادیم.
وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزيون ۷
قرائتی قرائتی و هر پیامبرى به سراغشان مى‌آمد، او را مسخره مى‌کردند.
فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ۸
قرائتی قرائتی پس ما کسانى را که نیرومندتر از آنان بودند، نابود کردیم، و سرنوشت پیشینیان تکرار شد.
ولين سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم ۹
قرائتی قرائتی و اگر از آنان بپرسى: «چه کسى آسمان‌ها و زمین را آفرید؟» خواهند گفت: «آنها را [خداوند] قادر دانا آفریده است.»
الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ۱۰
قرائتی قرائتی همان که زمین را براى شما محلّ آسایش قرار داد و در آن براى شما راه‌هایى پدید آورد تا شاید راه یابید.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا ۚ كذالك تخرجون ۱۱
قرائتی قرائتی و آن که از آسمان به اندازه‌اى معین، آبى فروفرستاد، پس با آن، سرزمین مرده را زنده کردیم. شما نیز این­گونه [از قبرها] خارج مى‌شوید.
والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون ۱۲
قرائتی قرائتی و همان کسى که همه‌ى جفت‌ها را آفرید. و براى شما کشتى‌ها و چهارپایان قرار داد که بر آنها سوار شوید.
ﭿ
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هاذا وما كنا له مقرنين ۱۳
قرائتی قرائتی تا بر پشت آنها قرار گیرید. پس آن­گاه که بر آنها سوار مى‌شوید، نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید: «منزّه است آن که این [مرکب] را براى ما رام کرد وگرنه، ما توانایى این کار را نداشتیم.
وانا الى ربنا لمنقلبون ۱۴
قرائتی قرائتی و ما حتماً به سوى پروردگارمان بازخواهیم گشت.»
وجعلوا له من عباده جزءا ۚ ان الانسان لكفور مبين ۱۵
قرائتی قرائتی و براى او از بندگانش جزئى [مانند فرزند] قرار دادند. بی‌گمان انسان، ناسپاسی آشکار است.
ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين ۱۶
قرائتی قرائتی آیا از آنچه مى‌آفریند، دخترانى [برای خود] برگرفته، و شما را به [داشتن] پسران برگزیده است؟
واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ۱۷
قرائتی قرائتی در صورتی که هرگاه یکى از آن مشرکان را به آنچه براى [خداوند] رحمان پسندیده است، مژده دهند، [و بگویند که دختردار شده است،] در حالی که خشم و اندوه خود را فرومی‌برد، چهره‌اش سیاه می‌گردد.
اومن ينشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين ۱۸
قرائتی قرائتی آیا کسى را که در زر و زیور پرورش یافته و در مجادله بیانش روشن نیست، [فرزند خدا می­خوانید]؟
وجعلوا الملايكة الذين هم عباد الرحمان اناثا ۚ اشهدوا خلقهم ۚ ستكتب شهادتهم ويسالون ۱۹
قرائتی قرائتی و فرشتگان را که خود بندگانِ [خداى] رحمان هستند، مؤنث پنداشتند! آیا شاهد آفرینش آنها بوده‌اند؟ گواهى آنان به زودى نوشته مى‌شود، و [از آن] بازخواست خواهند شد.
وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم ۗ ما لهم بذالك من علم ۖ ان هم الا يخرصون ۲۰
قرائتی قرائتی و گفتند: «اگر [خداى] رحمان مى‌خواست، ما آنها را نمى‌پرستیدیم.» آنان به این [گفتار]، هیچ آگاهى [و دلیل علمى] ندارند. آنان تنها از روى حدس و گمان سخنى مى‌گویند و دروغی مى‌بافند.
ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ۲۱
قرائتی قرائتی یا پیش از این به آنان کتابى داده‌ایم که [در ادّعاهایشان] آن را دستاویز ساخته‌اند؟
ﯿ
بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون ۲۲
قرائتی قرائتی [چنین نیست!] بلکه می‌گویند: «ما پدرانمان را بر آیینى یافتیم و ما نیز به پیروى آنان هدایت‌یافته‌ایم.»
وكذالك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون ۲۳
قرائتی قرائتی و بدین­گونه، ما پیش از تو در هر شهر و دیارى هشداردهنده‌اى فرستادیم، ثروتمندان مغرور آن گفتند: «ما پدرانمان را بر آیینى یافتیم، و از پیِ آنان می‌رویم.»
۞ قال اولو جيتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم ۖ قالوا انا بما ارسلتم به كافرون ۲۴
قرائتی قرائتی [پیامبرشان] گفت: «هر چند من آیینى هدایت‌بخش‌تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید، برایتان بیاورم؟» گفتند: «ما به آنچه شما را به آن فرستاده‌اند، کافریم.»
ﭿ
فانتقمنا منهم ۖ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ۲۵
قرائتی قرائتی پس ما از آنان انتقام گرفتیم. و بنگر که فرجام تکذیب‌کنندگان چگونه بود؟
واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون ۲۶
قرائتی قرائتی و [به یاد آور] هنگامى که ابراهیم به [آزَر، عموى مشرکش که به جای] پدرش [سرپرستی او را به عهده داشت]، و به قومش گفت: «من از آنچه شما مى‌پرستید، بیزارم.
الا الذي فطرني فانه سيهدين ۲۷
قرائتی قرائتی مگر [پرستش] کسى که مرا پدید آورد، که البتّه او هدایتم خواهد کرد.»
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ۲۸
قرائتی قرائتی و آن [کلام توحید] را در میان نسل‌هاى بعد از خود، سخنی ماندگار قرار داد. باشد که آنان [به توحید] بازگردند.
بل متعت هاولاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ۲۹
قرائتی قرائتی بلکه آنان و پدرانشان را [که در مکّه بت می‌پرستیدند، از انواع نعمت‌ها] بهره‌مند ساختم، تا آن که [قرآن] حقّ و فرستاده‌اى روشنگر به سویشان آمد.
ولما جاءهم الحق قالوا هاذا سحر وانا به كافرون ۳۰
قرائتی قرائتی و چون حقّ به سراغشان آمد، گفتند: «این جادوست! و ما به آن کافریم.»
وقالوا لولا نزل هاذا القران على رجل من القريتين عظيم ۳۱
قرائتی قرائتی و گفتند: «چرا این قرآن بر مردى بزرگ [و ثروتمند از یکی] از دو قریه‌ی [مکه و طائف] نازل نشده است؟»
اهم يقسمون رحمت ربك ۚ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ۚ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ۗ ورحمت ربك خير مما يجمعون ۳۲
قرائتی قرائتی آیا آنان رحمت پروردگارت را [در مورد تعیین پیامبر، میان خود] تقسیم مى‌کنند؟ در حالى که معیشت آنان در زندگى دنیا را ما میانشان تقسیم کرده‌ایم. و درجات بعضى انسان‌ها را بر بعضى دیگر برترى دادیم تا برخى از آنان برخى دیگر را به خدمت گیرند. و رحمت پروردگارت از آنچه آنان مى‌اندوزند، بهتر است.
ﯿ
ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمان لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ۳۳
قرائتی قرائتی و اگر [بیم آن] نبود که مردم یکپارچه [کافر] شوند، براى خانه‌هاى کافران [به خداى] رحمان، سقف‌ها و نردبان‌هایى از نقره قرار مى‌دادیم که بر آنها بالا روند.
ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكيون ۳۴
قرائتی قرائتی و براى خانه‌هایشان، درب‌هاى نقره‌ایِ متعدّد قرار مى‌دادیم، و تخت‌هایى سیمین که بر آنها تکیه زنند.
وزخرفا ۚ وان كل ذالك لما متاع الحياة الدنيا ۚ والاخرة عند ربك للمتقين ۳۵
قرائتی قرائتی و هرگونه زینتى [براى آنان فراهم مى‌کردیم]، ولى اینها فقط کالاى اندک زندگى دنیاست، و آخرت نزد پروردگارت براى پرهیزکاران است.
ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له شيطانا فهو له قرين ۳۶
قرائتی قرائتی و هر کس از یاد [خداى] رحمان روى‌گردان شود، شیطانى بر او مى‌گماریم که همراه و دمساز وى گردد.
وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون ۳۷
قرائتی قرائتی و شیطان‌ها آنها را از راه [حقّ] بازمى‌دارند؛ ولى آنها گمان مى‌کنند که هدایت‌یافته‌اند.
ﭿ
حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ۳۸
قرائتی قرائتی تا هنگامى که [در قیامت] نزد ما آید، [و به شیطان همدم خود] گوید: «اى کاش میان من و تو، فاصله‌ی مشرق و مغرب بود.! چه بد همنشینى بودى!»
ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ۳۹
قرائتی قرائتی [خداوند به آنان مى‌فرماید:] «امروز [آرزوى دورى از شیطان] هرگز براى شما سودى ندارد، چرا که [در دنیا] ستم کردید. [اینک] در عذاب همراه بکدیگرید.»
افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ۴۰
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] آیا تو مى‌توانى سخن خود را به گوش کران برسانى؟ یا کوردلان، و کسانى را که در گمراهى آشکارند، هدایت کنى؟
فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون ۴۱
قرائتی قرائتی پس اگر تو را ببریم، از آنان انتقام خواهیم گرفت.
او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون ۴۲
قرائتی قرائتی یا عذابى را که به آنان وعده داده‌ایم، به تو نشان مى‌دهیم. بی‌شک ما بر [نابودى] آنان توانا و چیره‌ایم.
فاستمسك بالذي اوحي اليك ۖ انك على صراط مستقيم ۴۳
قرائتی قرائتی پس آنچه را به تو وحى شده، محکم بگیر. همانا تو بر راهی راست هستى.
وانه لذكر لك ولقومك ۖ وسوف تسالون ۴۴
قرائتی قرائتی و این [قرآن] براى تو و قومت، مایه‌ی یادآورى است. و به زودى [درباره‌ی آن] بازخواست می‌شوید.
واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمان الهة يعبدون ۴۵
قرائتی قرائتی و از پیامبرانى که پیش از تو فرستاده‌ایم، جویا شو، که آیا به جای [خداوند] رحمان، معبودان دیگرى براى پرستش مردم قرار داده‌ایم؟
ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون ومليه فقال اني رسول رب العالمين ۴۶
قرائتی قرائتی و به راستی ما موسى را همراه با آیات [و معجزات] خود به سوى فرعون و اشراف قومش فرستادیم. پس گفت: «من فرستاده‌ی پروردگار جهانیانم.»
ﯿ
فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون ۴۷
قرائتی قرائتی پس چون معجزه‌هاى ما را براى آنان آورد، به آن خندیدند.
وما نريهم من اية الا هي اكبر من اختها ۖ واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ۴۸
قرائتی قرائتی و ما هر معجزه‌اى به فرعونیان نشان مى‌دادیم، از همانندش بزرگ‌تر [و مهمّ‌تر] بود. و ما آنان را به [انواع] عذاب گرفتار کردیم، تا شاید بازگردند.
وقالوا يا ايه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون ۴۹
قرائتی قرائتی و [وقتى گرفتار شدند، به موسى] گفتند: «اى جادوگر! پروردگارت را به آنچه نزد تو عهد کرده است، براى ما بخوان، [تا عذاب را از ما بردارد، که در آن صورت] قطعاً هدایت تو را خواهیم پذیرفت.»
فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون ۵۰
قرائتی قرائتی ولى همین که عذاب را از آنان برداشتیم، همان­دم همگى پیمان شکستند.
ﭿ
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهاذه الانهار تجري من تحتي ۖ افلا تبصرون ۵۱
قرائتی قرائتی و فرعون در میان قوم خود ندا داد: «اى قوم من! آیا فرمانرواییِ مصر از آن من نیست؟ و این نهرها از زیر [کاخ] من روان نیست؟ پس آیا [شکوه من و فقر موسی را] نمى‌بینید؟
ام انا خير من هاذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ۵۲
قرائتی قرائتی بلکه من از این کسى که بى‌مقدار است، و نمى‌تواند روشن سخن بگوید، بهترم.
فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملايكة مقترنين ۵۳
قرائتی قرائتی چرا دستبندهایى از طلا بر او آویخته نیست؟ یا چرا با او فرشتگانى همراه نشده‌اند [تا گفتارش را تأیید کنند]؟»
فاستخف قومه فاطاعوه ۚ انهم كانوا قوما فاسقين ۵۴
قرائتی قرائتی پس [فرعون]، قوم خود را سبک شمرد [و خوار و ذلیل داشت‌،] آنها هم اطاعتش کردند، زیرا قومى فاسق بودند.
فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين ۵۵
قرائتی قرائتی پس چون ما را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و همه‌ی آنان را غرق کردیم.
فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ۵۶
قرائتی قرائتی پس آنان را پیشگامانى [بد،] و عبرتى براى آیندگان قرار دادیم.
۞ ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون ۵۷
قرائتی قرائتی و چون [بت‌پرستان] درباره‌ی [عیسى] پسر مریم مثالى زدند ناگهان قوم تو فریاد تمسخر برداشتند.
وقالوا االهتنا خير ام هو ۚ ما ضربوه لك الا جدلا ۚ بل هم قوم خصمون ۵۸
قرائتی قرائتی و گفتند: «آیا خدایان ما بهترند یا او؟» این مثال را براى تو تنها از راه جدال [و لجاجت] زدند، بلکه آنان گروهى کینه‌توز و پرخاشگرند.
ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسراييل ۵۹
قرائتی قرائتی عیسى فقط بنده‌اى بود که ما به او نعمت بخشیدیم و او را براى بنى‌اسرائیل الگو و نمونه قرار دادیم.
ﯿ
ولو نشاء لجعلنا منكم ملايكة في الارض يخلفون ۶۰
قرائتی قرائتی و اگر می­خواستیم به جای شما در زمین فرشتگانی می­گماشتیم که جانشین [شما] گردند.
وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون ۚ هاذا صراط مستقيم ۶۱
قرائتی قرائتی و همانا او، [که مرده زنده مى‌کرد،] مایه‌ی علم و آگاهى به قیامت است. پس در قیامت شک نکنید و از من پیروى کنید، که این راهی راست است.
ولا يصدنكم الشيطان ۖ انه لكم عدو مبين ۶۲
قرائتی قرائتی و شیطان شما را [از راه خدا] باز ندارد، که او دشمن آشکار شماست.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جيتكم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه ۖ فاتقوا الله واطيعون ۶۳
قرائتی قرائتی و چون عیسى با دلایل روشن [و معجزات] آمد، گفت: «همانا من براى شما حکمت آورده‌ام، [و آمده‌ام] تا برخى از آنچه را در آن اختلاف دارید، براى شما روشن کنم. پس از خداوند پروا و مرا اطاعت کنید.
ﭿ
ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه ۚ هاذا صراط مستقيم ۶۴
قرائتی قرائتی خداوند، همان پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که این راهی راست است.»
فاختلف الاحزاب من بينهم ۖ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم ۶۵
قرائتی قرائتی پس گروه‌هایى از میان آنها [درباره‌ی مسیح] اختلاف ورزیدند، [و برخى او را خدا پنداشتند.] واى بر کسانى که ستم کردند، از عذاب روزى دردناک!
هل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ۶۶
قرائتی قرائتی آیا جز قیامت را انتظار مى‌برند که ناگهان به سراغشان آید، در حالى که بى‌خبر باشند؟
الاخلاء يوميذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ۶۷
قرائتی قرائتی دوستانِ [امروز]، در آن روز با یکدیگر دشمنند، مگر پرهیزکاران.
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ۶۸
قرائتی قرائتی [خداوند به آنان مى‌فرماید:] اى بندگان من! امروز نه ترسى بر شماست و نه غمگین مى‌شوید.
الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ۶۹
قرائتی قرائتی آنان که به آیات ما ایمان آوردند و همواره تسلیم [حقّ] هستند.
ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون ۷۰
قرائتی قرائتی شما و همسرانتان شادمانه به بهشت درآیید.
يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب ۖ وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ۖ وانتم فيها خالدون ۷۱
قرائتی قرائتی ظرف‌هایى از طلا و جام‌هایى [زرین] بر گرد آنان مى‌چرخانند. و در آنجا آنچه دل‌ها بخواهد و چشم‌ها از آن لذّت برد، فراهم است. و شما [اى پرهیزکاران!] در آن جاودانه‌اید.
وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون ۷۲
قرائتی قرائتی و این است بهشتى که به خاطر عملکردتان به میراث برده‌اید.
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون ۷۳
قرائتی قرائتی در آنجا براى شما میوه‌های فراوان است که از آنها مى‌خورید.
ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ۷۴
قرائتی قرائتی بی‌شک گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه‌اند.
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ۷۵
قرائتی قرائتی [عذاب] از آنان کاسته نمى‌شود، و آنان در آنجا نومیدند.
وما ظلمناهم ولاكن كانوا هم الظالمين ۷۶
قرائتی قرائتی و ما به آنان ستم نکردیم؛ بلکه آنان خود ستمگر بوده‌اند.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ۖ قال انكم ماكثون ۷۷
قرائتی قرائتی و فریاد مى‌کشند که: «اى نگهبان [دوزخ! بگو] پروردگارت حکم [مرگ] ما را صادر کند. [تا از این عذاب آسوده شویم.]» او مى‌گوید: «شما در این جا ماندنى هستید! [و مرگ در کار نیست.]»
لقد جيناكم بالحق ولاكن اكثركم للحق كارهون ۷۸
قرائتی قرائتی به راستی ما حقّ را براى شما آوردیم؛ ولى بیشتر شما حقّ را نمى‌پسندید.
ام ابرموا امرا فانا مبرمون ۷۹
قرائتی قرائتی بلکه آنان [برای توطئه علیه فرستاده‌ی ما‌] تصمیم قطعى گرفتند، پس ما نیز نقشه‌ی خود را علیه آنان محکم مى‌کنیم.
ﭿ
ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ۚ بلى ورسلنا لديهم يكتبون ۸۰
قرائتی قرائتی آیا آنان مى‌پندارند که ما رازهای پنهانى و سخنان درِ گوشى آنان را نمى‌شنویم؟ چرا! و فرستادگان ما نزد آنان حضور دارند و [همه چیز را] ثبت مى‌کنند.
قل ان كان للرحمان ولد فانا اول العابدين ۸۱
قرائتی قرائتی [اى پیامبر! به آنان] بگو: «اگر براى [خداوند] رحمان فرزندى بود، من نخستین پرستنده [او] بودم».
سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون ۸۲
قرائتی قرائتی منزّه است پروردگار آسمان‌ها و زمین، پروردگار عرش، از آنچه او را وصف مى‌کنند.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ۸۳
قرائتی قرائتی پس آنان را [به حال خود] واگذار تا [در باطل] فروروند و سرگرم باشند، تا روزى را که وعده داده شده‌اند، ببینند.
وهو الذي في السماء الاه وفي الارض الاه ۚ وهو الحكيم العليم ۸۴
قرائتی قرائتی و اوست آن که در آسمان‌ها پرستش مى‌شود، و در زمین نیز پرستش مى‌شود. و اوست حکیم دانا.
وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون ۸۵
قرائتی قرائتی بلندمرتبه و پربرکت است، آن که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست، از آنِ اوست. و آگاهى از قیامت، مخصوص اوست. و به سوى او بازگردانده مى‌شوید.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ۸۶
قرائتی قرائتی کسانى که به جاى او [به پرستش] مى‌خوانند، اختیار هیچ­ گونه شفاعتى ندارند، اختیار شفاعت تنها با کسانى است که شهادت به حقّ داده‌اند، و آنان خود مى‌دانند [چه کسی را شفاعت کنند].
ولين سالتهم من خلقهم ليقولن الله ۖ فانى يوفكون ۸۷
قرائتی قرائتی و اگر از مشرکان بپرسى: چه کسى آنان را آفریده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا.» پس چگونه به انحراف کشانده مى‌شوند؟
ﯿ
وقيله يا رب ان هاولاء قوم لا يومنون ۸۸
قرائتی قرائتی و سخن رسول ما این است: «اى پروردگار! اینان قومى هستند که ایمان نمى‌آورند.»
فاصفح عنهم وقل سلام ۚ فسوف يعلمون ۸۹
قرائتی قرائتی [اکنون که از هدایتشان ناامید شده‌اى،] پس از آنان روى­گردان و بگو: «بدرود!» در آینده خواهند فهمید. [که کیفرشان چیست؟]
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۴۳ زخرف - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.