سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

حم ۱
قرائتی قرائتی حا، میم.
والكتاب المبين ۲
قرائتی قرائتی به کتاب روشنگر سوگند.
انا انزلناه في ليلة مباركة ۚ انا كنا منذرين ۳
قرائتی قرائتی ما آن را در شبى مبارک و فرخنده نازل کردیم. ما همواره هشداردهنده بوده‌ایم.
فيها يفرق كل امر حكيم ۴
قرائتی قرائتی در آن [شب مبارک]، هر امر استواری [طبق حکمت الهى] تفصیل و تبیین مى‌شود.
امرا من عندنا ۚ انا كنا مرسلين ۵
قرائتی قرائتی امرى که از جانب ما است و ما فرستنده [آن] بودیم.
رحمة من ربك ۚ انه هو السميع العليم ۶
قرائتی قرائتی [اینها همه] رحمت بزرگى از سوی پروردگار توست. او خود شنواى داناست.
ﭿ
رب السماوات والارض وما بينهما ۖ ان كنتم موقنين ۷
قرائتی قرائتی پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست، اگر اهل یقین باشید.
لا الاه الا هو يحيي ويميت ۖ ربكم ورب ابايكم الاولين ۸
قرائتی قرائتی هیچ معبودى جز او نیست. اوست که زنده مى‌کند و مى‌میراند. پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست.
بل هم في شك يلعبون ۹
قرائتی قرائتی [کافران این را باور ندارند،] بلکه آنان در شک و تردید خود سرگرمند.
فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين ۱۰
قرائتی قرائتی پس منتظر روزى باش که آسمان دودِ نمایانى را با خود مى‌آورد.
يغشى الناس ۖ هاذا عذاب اليم ۱۱
قرائتی قرائتی [دودى که] همه‌ی مردم را فرامى‌گیرد. این است عذابی دردناک!
ربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون ۱۲
قرائتی قرائتی [آن روز مردم مى‌گویند:] «پروردگارا! عذاب را از ما دفع کن! ما ایمان مى‌آوریم.»
انى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ۱۳
قرائتی قرائتی این پندپذیری و بیدارى براى آنان چه سود؟ و حال آن که پیامبرى روشنگر به سراغشان آمد.
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ۱۴
قرائتی قرائتی سپس از او روى گرداندند و گفتند: «او جنّ‌زده‌اى است که تعلیمش داده‌اند.»
انا كاشفو العذاب قليلا ۚ انكم عايدون ۱۵
قرائتی قرائتی البتّه ما اندک زمانى عذاب را برطرف مى‌کنیم، [امّا] شما باز [به کفر خود] برمى‌گردید!
يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون ۱۶
قرائتی قرائتی روزى که [آنها را] با قدرتى بزرگ خواهیم گرفت، که ما انتقام گیرنده‌ایم.
۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ۱۷
قرائتی قرائتی و همانا ما پیش از این کافران، قوم فرعون را آزمودیم و پیامبرى بزرگوار براى آنان آمد.
ان ادوا الي عباد الله ۖ اني لكم رسول امين ۱۸
قرائتی قرائتی [موسى به آنان گفت:] «بندگان خدا را به من بسپارید من براى شما پیامبرى امین هستم.
وان لا تعلوا على الله ۖ اني اتيكم بسلطان مبين ۱۹
قرائتی قرائتی و بر خداوند برترى نجویید! من برهانى آشکار براى شما آورده‌ام.
واني عذت بربي وربكم ان ترجمون ۲۰
قرائتی قرائتی و از این که مرا سنگسار کنید، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى‌برم.
وان لم تومنوا لي فاعتزلون ۲۱
قرائتی قرائتی و اگر به من ایمان نمى‌آورید، پس از من کناره بگیرید، و مرا به حال خود واگذارید.»
فدعا ربه ان هاولاء قوم مجرمون ۲۲
قرائتی قرائتی پس [چون فرعونیان سخنش را نپذیرفتند،] پروردگارش را خواند «که آنان قومى گنه‌پیشه‌اند.»
فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون ۲۳
قرائتی قرائتی پس [خداوند به او فرمود:] «بندگان مرا شبانه کوچ بده! زیرا که شما تحت تعقیب هستید.
واترك البحر رهوا ۖ انهم جند مغرقون ۲۴
قرائتی قرائتی و از دریا آرام بگذر که آنان لشکری غرق شده خواهند بود.»
ﭿ
كم تركوا من جنات وعيون ۲۵
قرائتی قرائتی چه بسیار باغ‌ها و چشمه‌ساران که آنان بر جاى گذاشتند،
وزروع ومقام كريم ۲۶
قرائتی قرائتی و کشت‌ها و جایگاه‌هاى عالى،
ونعمة كانوا فيها فاكهين ۲۷
قرائتی قرائتی و ناز و نعمتى که در آن خوش بودند.
كذالك ۖ واورثناها قوما اخرين ۲۸
قرائتی قرائتی ما این­گونه [همه را از آنان گرفتیم] و آنها را به قوم دیگر به میراث دادیم.
فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ۲۹
قرائتی قرائتی پس نه آسمان بر آنان گریست، و نه زمین. و مهلت نیافتند.
ولقد نجينا بني اسراييل من العذاب المهين ۳۰
قرائتی قرائتی و به راستی ما بنى‌اسرائیل را از آن عذاب خوارکننده نجات دادیم.
من فرعون ۚ انه كان عاليا من المسرفين ۳۱
قرائتی قرائتی از [عذاب] فرعون، که برتری‌جو و از اسراف‌کاران بود.
ولقد اخترناهم على علم على العالمين ۳۲
قرائتی قرائتی و همانا ما آنان را با علم [خود] بر جهانیانِ [هم‌عصرشان] برگزیدیم.
واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين ۳۳
قرائتی قرائتی و نشانه‌هایى [از قدرت خود] را به آنان دادیم که در آن آزمایشی آشکار بود. [اما چه سود؟ که آنان کافر شدند.]
ان هاولاء ليقولون ۳۴
قرائتی قرائتی البتّه این مشرکان [روزگار تو] پیوسته مى‌گویند:
ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين ۳۵
قرائتی قرائتی «جز این مرگ نخستین ما، [چیز دیگرى در کار] نیست. و ما بار دیگر زنده نخواهیم شد.
فاتوا باباينا ان كنتم صادقين ۳۶
قرائتی قرائتی پس اگر شما [پیامبران درباره‌ی معاد] راستگو هستید، پدران ما را بازآورید.»
اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم ۚ اهلكناهم ۖ انهم كانوا مجرمين ۳۷
قرائتی قرائتی آیا مشرکان مکه بهترند یا قوم تُبَّع و دیگرانى که پیش از آنان بودند؟ ما آنان را به خاطر آن که قومى تبهکار بودند، نابود کردیم.
ﯿ
وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ۳۸
قرائتی قرائتی و ما آسمان‌ها و زمین، و آنچه را میان آنهاست، به بازى نیافریدیم.
ما خلقناهما الا بالحق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ۳۹
قرائتی قرائتی ما آنها را فقط بر اساس حقّ آفریدیم؛ ولى بیشتر مشرکان نمى‌دانند.
ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ۴۰
قرائتی قرائتی همانا روز جدایى [حقّ از باطل]، وعده‌گاه همه‌ی آنهاست.
يوم لا يغني مولى عن مولى شييا ولا هم ينصرون ۴۱
قرائتی قرائتی روزى که هیچ دوستى از دوست خود حمایتى نمى‌کند، و آنان یارى نمى‌شوند.
الا من رحم الله ۚ انه هو العزيز الرحيم ۴۲
قرائتی قرائتی جز کسى که خداوند او را مورد رحمت قرار دهد. اوست که پیروز و مهربان است.
ان شجرت الزقوم ۴۳
قرائتی قرائتی بی‌گمان درخت زقّوم،
طعام الاثيم ۴۴
قرائتی قرائتی خوراک گناهکاران است.
كالمهل يغلي في البطون ۴۵
قرائتی قرائتی همچون مس گداخته، در شکم آنها مى‌جوشد.
كغلي الحميم ۴۶
قرائتی قرائتی مانند جوشش آب داغ.
ﭿ
خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ۴۷
قرائتی قرائتی [به مأموران دوزخ گفته مى‌شود:] «این گنه‌کار را بگیرید، و او را به وسط آتش سوزان دوزخ بکشانید.
ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ۴۸
قرائتی قرائتی سپس از عذابِ آب سوزان، بر سرش بریزید.
ذق انك انت العزيز الكريم ۴۹
قرائتی قرائتی [به او با تمسخر گفته مى‌شود:] «بچش! که تو همان عزیزِ بزرگوارى!
ان هاذا ما كنتم به تمترون ۵۰
قرائتی قرائتی این همان است که همواره در آن تردید داشتید.»
ان المتقين في مقام امين ۵۱
قرائتی قرائتی به راستى پرهیزکاران در جایگاهى امن هستند.
في جنات وعيون ۵۲
قرائتی قرائتی در میان باغ‌ها و [کنار] چشمه‌ساران.
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين ۵۳
قرائتی قرائتی لباس‌هاى ابریشمی نازک و ضخیم مى‌پوشند، در حالى که در برابر هم [بر تخت‌ها] نشسته‌اند.
كذالك وزوجناهم بحور عين ۵۴
قرائتی قرائتی این­گونه [ما پاداش مى‌دهیم.] و حوریان را به همسری آنان درمى‌آوریم.
يدعون فيها بكل فاكهة امنين ۵۵
قرائتی قرائتی در آن [باغ‌ها]، هر میوه‌ای را [که بخواهند،] با آسودگى مى‌طلبند.
لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ۖ ووقاهم عذاب الجحيم ۵۶
قرائتی قرائتی در بهشت، جز مرگ نخستین [که پشت سر گذاشته‌اند،] مرگى نخواهند چشید. و خداوند آنان را از عذاب سوزان نگاه داشته است.
فضلا من ربك ۚ ذالك هو الفوز العظيم ۵۷
قرائتی قرائتی [اینها همه،] بخششى است از [سوی] پروردگارت. این است همان کامیابى بزرگ!
فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ۵۸
قرائتی قرائتی مسلماً ما قرآن را به زبان تو آسان ساختیم، تا شاید [آنان] پند گیرند.
فارتقب انهم مرتقبون ۵۹
قرائتی قرائتی [ولى اگر پند نگرفتند،] پس منتظر [سرانجام کار] باش! که آنان نیز منتظرند.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۴۴ دخان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.