سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والطور ۱
قرائتی قرائتی سوگند به [کوه] طور!
وكتاب مسطور ۲
قرائتی قرائتی و سوگند به کتابى نوشته شده،
في رق منشور ۳
قرائتی قرائتی در صفحه‌اى گشوده!
والبيت المعمور ۴
قرائتی قرائتی و سوگند به آن خانه‌ى آباد،
والسقف المرفوع ۵
قرائتی قرائتی و سوگند به [آسمان،] این سقف برافراشته!
والبحر المسجور ۶
قرائتی قرائتی و سوگند به دریاى شعله‌ور!
ان عذاب ربك لواقع ۷
قرائتی قرائتی که عذاب پروردگارت قطعاً واقع‌شدنى است.
ما له من دافع ۸
قرائتی قرائتی بازدارنده‌اى ندارد.
يوم تمور السماء مورا ۹
قرائتی قرائتی روزى که آسمان به شدّت در هم پیچیده شود.
وتسير الجبال سيرا ۱۰
قرائتی قرائتی و کوه‌ها از جا کنده شده، [چون گرد و غبار] به شتاب روان گردند.
فويل يوميذ للمكذبين ۱۱
قرائتی قرائتی پس در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
الذين هم في خوض يلعبون ۱۲
قرائتی قرائتی آنان که در باطل فرو رفته‌اند و به یاوه‌سرایى [درباره‌ی آیات الهى] سرگرمند.
يوم يدعون الى نار جهنم دعا ۱۳
قرائتی قرائتی روزى که به سختى به سوى آتش رانده مى‌شوند.
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ۱۴
قرائتی قرائتی [و به آنان می‌گوییم:] «این همان آتشى است که پیوسته آن را تکذیب مى‌کردید.
افسحر هاذا ام انتم لا تبصرون ۱۵
قرائتی قرائتی پس آیا این [عذاب هم] جادوست؟ یا شما [درست‌] نمى‌بینید؟
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم ۖ انما تجزون ما كنتم تعملون ۱۶
قرائتی قرائتی در آن وارد شوید و بسوزید! پس صبر کنید یا صبر نکنید، براى شما یکسان است، که تنها در برابر آنچه مى‌کردید، جزا داده مى‌شوید.»
ان المتقين في جنات ونعيم ۱۷
قرائتی قرائتی بی‌گمان پرهیزکاران در باغ‌هایی [بهشتی] و نعمتی فراوانند.
فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ۱۸
قرائتی قرائتی به آنچه پروردگارشان به آنان داده، شادمانند و پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است.
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ۱۹
قرائتی قرائتی [به آنان گفته مى‌شود:] «به خاطر اعمالى که انجام مى‌دادید، گوارا بخورید و بیاشامید!»
ﭿ
متكيين على سرر مصفوفة ۖ وزوجناهم بحور عين ۲۰
قرائتی قرائتی بر تخت‌هاى ردیف شده تکیه می‌کنند و زیبارویانی سیاه‌چشم را به همسرى آنان در مى‌آوریم.
والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء ۚ كل امري بما كسب رهين ۲۱
قرائتی قرائتی و کسانى که ایمان آوردند و فرزندانشان، در ایمان از آنان پیروى کردند، ما ذریه فرزندانشان را به آنان ملحق مى‌کنیم و از [پاداش] عملشان هیچ نمی‌کاهیم. [آرى!] هر کس در گرو اعمال خویش است.
وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ۲۲
قرائتی قرائتی و پى‌درپى از میوه و گوشتی که بخواهند، به آنان مى‌رسانیم.
يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ۲۳
قرائتی قرائتی آنان در بهشت، جامى پر شراب را [دوستانه از هم مى‌گیرند و] دست به دست می‌دهند که در [نوشیدن] آن نه بیهوده‌گویى است و نه گنهکارى.
۞ ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لولو مكنون ۲۴
قرائتی قرائتی و [براى خدمت به آنان،] پیوسته نوجوانانى گردشان مى‌چرخند، که همچون مروارید در صدفند.
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ۲۵
قرائتی قرائتی و به یکدیگر روی کرده، از [حال‌] هم مى‌پرسند.
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ۲۶
قرائتی قرائتی می‌گویند: «ما پیش از این [در دنیا] نسبت به خانواده‌ی خویش خیرخواه بودیم.
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ۲۷
قرائتی قرائتی پس خداوند بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب سوزان نگاه داشت.
انا كنا من قبل ندعوه ۖ انه هو البر الرحيم ۲۸
قرائتی قرائتی زیرا ما پیش از این همواره او را مى‌خواندیم. همانا اوست نیکوکار مهربان.»
فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ۲۹
قرائتی قرائتی پس [ای پیامبر! به مردم] یادآوری کن، که به لطف پروردگارت تو نه کاهن و پیشگویى و نه دیوانه و جنّ‌زده.
ﯿ
ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ۳۰
قرائتی قرائتی بلکه [کافران] مى‌گویند: «او شاعرى است که ما برای او چشم به راه حوادث تلخ و مرگ او هستیم.»
قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ۳۱
قرائتی قرائتی [به آنان] بگو: «در انتظار باشید که من نیز با شما در انتظار مى‌مانم. [شما در انتظار مرگ من و من در انتظار پیروزى بر شما.]»
ام تامرهم احلامهم بهاذا ۚ ام هم قوم طاغون ۳۲
قرائتی قرائتی آیا خردهایشان آنان را به این [یاوه‌گویی‌ها] وامى‌دارد؟ یا آنان قومى سرکشند؟
ام يقولون تقوله ۚ بل لا يومنون ۳۳
قرائتی قرائتی یا مى‌گویند: «[محمّد، قرآن را خود ساخته و] به خدا نسبت داده است!» بلکه آنان [به سبب سرکشی و حسد،] ایمان نمى‌آورند.
فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ۳۴
قرائتی قرائتی پس اگر راستگویند، سخنى مانند آن بیاورند.
ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ۳۵
قرائتی قرائتی آیا از هیچ آفریده شده‌اند؟ یا خود آفریدگار خویشند؟!
ام خلقوا السماوات والارض ۚ بل لا يوقنون ۳۶
قرائتی قرائتی آیا آسمان‌ها و زمین را آفریده‌اند؟! بلکه [حقّ این است که آنها] یقین ندارند.
ﭿ
ام عندهم خزاين ربك ام هم المصيطرون ۳۷
قرائتی قرائتی آیا گنجینه‌هاى پروردگارت نزد آنان است؟ یا آنها [براین عالم] چیرگی دارند؟
ام لهم سلم يستمعون فيه ۖ فليات مستمعهم بسلطان مبين ۳۸
قرائتی قرائتی آیا نردبانى دارند که با آن [اسرار آسمان‌ها را] مى‌شنوند؟ پس شنونده‌ى آنان دلیلى روشن بیاورد.
ام له البنات ولكم البنون ۳۹
قرائتی قرائتی آیا دختران [که از آنها بیزارید،] از آنِ خدا و پسران از آنِ شماست؟
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ۴۰
قرائتی قرائتی آیا از آنان مزدى درخواست مى‌کنى، که پرداخت آن بر آنان سنگین است؟
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ۴۱
قرائتی قرائتی آیا غیب نزد آنان است و ایشان [هرچه را مى‌خواهند، در لوح محفوظ] مى‌نویسند؟
ام يريدون كيدا ۖ فالذين كفروا هم المكيدون ۴۲
قرائتی قرائتی یا مى‌خواهند [براى از بین بردن حقّ،] نیرنگى به کار برند؟ [پس بدانند که] کافران، خود گرفتار نیرنگ شده‌اند.
ام لهم الاه غير الله ۚ سبحان الله عما يشركون ۴۳
قرائتی قرائتی یا آنان معبودى جز الله دارند؟ منزّه است خدا از آنچه براى او شریک قرار مى‌دهند.
وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ۴۴
قرائتی قرائتی آنها اگر ببینند پاره‌اى از آسمان فرو مى‌افتد، [باز هم ایمان نمى‌آورند و] مى‌گویند: «این ابرى انباشته است.»
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ۴۵
قرائتی قرائتی پس آنان را [به حال خود] واگذار تا آن روزشان را ببینند که در آن گرفتار صاعقه مى‌شوند.
يوم لا يغني عنهم كيدهم شييا ولا هم ينصرون ۴۶
قرائتی قرائتی روزى که نیرنگشان، به آنان هیچ سودی نمی‌بخشد و یارى نخواهند شد.
وان للذين ظلموا عذابا دون ذالك ولاكن اكثرهم لا يعلمون ۴۷
قرائتی قرائتی و البتّه براى کسانى که ستم کردند، عذابى [دیگر] است جز این؛ ولى بیشتر آنان نمى‌دانند.
ﯿ
واصبر لحكم ربك فانك باعيننا ۖ وسبح بحمد ربك حين تقوم ۴۸
قرائتی قرائتی و براى [انجام] فرمان پروردگارت صبر و پایدارى کن، که تو در دید ما [و تحت حمایت ما] هستى و هنگامى که [از خواب] برمى‌خیزى، با ستایش پروردگارت، او را به پاکى ستایش کن!
ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ۴۹
قرائتی قرائتی و پاسى از شب و [بامداد،] به هنگام ناپدید شدن ستارگان، خدا را تسبیح گوی!
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۵۲ طور - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.