سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ۱
قرائتی قرائتی پر خیر و برکت و بلند مرتبه است آن [خدایى] که فرمانروایى به دست اوست و او بر هر کارى تواناست.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ۚ وهو العزيز الغفور ۲
قرائتی قرائتی او که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما کار بهترى مى‌کنید و اوست عزیز و آمرزنده.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ۖ ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت ۖ فارجع البصر هل ترى من فطور ۳
قرائتی قرائتی همان کسى که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید. در آفرینش [خداوند] رحمان هیچ نابسامانى و خللى نمى‌بینى. بار دیگر دیده باز کن، آیا هیچ شکاف و رخنه‌اى مى‌بینى؟
ﭿ
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وهو حسير ۴
قرائتی قرائتی باز، پى در پى چشم خود را برگردان [خواهى دید که] چشم در حالى که خسته و ناتوان است، به سوى تو بازمى‌گردد [بی آن که نقص و خللى مشاهده کند].
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ۖ واعتدنا لهم عذاب السعير ۵
قرائتی قرائتی و همانا ما آسمان دنیا را با چراغ‌هایى آراستیم و آن را وسیله‌ی راندن شیطان‌ها قرار دادیم و براى آنها عذاب فروزان آماده کردیم.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ۖ وبيس المصير ۶
قرائتی قرائتی و براى کسانى که به پروردگارشان کفر ورزند، عذاب جهنّم است که بد بازگشت‌گاهى است.
اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ۷
قرائتی قرائتی هنگامى که [کافران] به دوزخ پرتاب شوند، خروش هولناک و دلخراش آن را مى‌شنوند، در حالى که جوشش و فوران دارد.
تكاد تميز من الغيظ ۖ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير ۸
قرائتی قرائتی نزدیک است [دوزخ] از شدّت خشم، پاره پاره شود. هرگاه گروهى [از دوزخیان] در آن افکنده شوند، نگهبانان دوزخ از آنان می‌پرسند: «آیا هشداردهنده‌اى به سراغ شما نیامد؟»
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير ۹
قرائتی قرائتی [دوزخیان] می‌گویند: «چرا! به راستی هشداردهنده‌ای به سراغ ما آمد؛ ولى ما تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند چیزى نازل نکرده است و شما فقط در گمراهى بزرگى هستید.»
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ۱۰
قرائتی قرائتی و می‌گویند: «اگر ما [دعوت پیامبران را] مى‌شنیدیم، یا می‌اندیشیدیم، در میان اهل آتش نبودیم.»
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ۱۱
قرائتی قرائتی پس به گناه خود اعتراف می‌کنند، پس لعنت بر اهل آتش باد!
ﯿ
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ۱۲
قرائتی قرائتی همانا برای کسانى که از پروردگارشان در نهان مى‌ترسند، آمرزش و پاداشى بزرگ است.
واسروا قولكم او اجهروا به ۖ انه عليم بذات الصدور ۱۳
قرائتی قرائتی گفتارتان را پنهان کنید یا آشکار سازید، او به آنچه در سینه‌هاست، داناست.
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ۱۴
قرائتی قرائتی آیا کسى که آفرید، [از حالات آفریده‌ی خود] آگاه نیست؟ در حالى که او باریک‌بین و آگاه است.
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ۖ واليه النشور ۱۵
قرائتی قرائتی اوست که زمین را براى شما رام و آرام ساخت، پس بر شانه‌هاى آن گام نهید و از روزی خدا بخورید. [و بدانید که] برانگیخته شدن فقط به سوى اوست.
ﭿ
اامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ۱۶
قرائتی قرائتی آیا خود را از [قهر] کسى که در آسمان است، ایمن مى‌دانید که شما را در زمین فروبرد، پس ناگاه زمین به لرزه افتد؟
ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا ۖ فستعلمون كيف نذير ۱۷
قرائتی قرائتی یا خود را از [قهر] کسى که در آسمان است، ایمن مى‌دانید که تندبادى از سنگریزه بر شما فروفرستد؟ پس به زودى خواهید دانست که هشدار من چگونه است.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ۱۸
قرائتی قرائتی همانا کسانى که پیش از آنان بودند، [پیامبران را] تکذیب کردند، پس [بنگر] کیفر من چگونه بود.
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ۚ ما يمسكهن الا الرحمان ۚ انه بكل شيء بصير ۱۹
قرائتی قرائتی آیا پرندگان را نمى‌بینند که بر فراز آنان، بال‌هاى خود را گسترده و [گاه] جمع مى‌کنند؟ هیچ­کس جز [خداوند] رحمان آنها را [در آسمان] نگاه نمى‌دارد. البتّه او به هر چیز بیناست.
امن هاذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمان ۚ ان الكافرون الا في غرور ۲۰
قرائتی قرائتی کیست آن کسى که سپاه شماست و شما را در برابر [قهر خداوند] رحمان یارى مى‌دهد؟ کافران تنها دچار فریبند.
امن هاذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه ۚ بل لجوا في عتو ونفور ۲۱
قرائتی قرائتی کیست آن که اگر خداوند روزی‌اش را بازدارد، به شما روزى دهد؟ بلکه آنان در سرکشى و فرار [از حقّ]، لجاجت مى‌کنند.
افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم ۲۲
قرائتی قرائتی پس آیا کسى که به رو افتاده [و خزیده] راه مى‌رود، هدایت‌یافته‌تر است؟ یا کسى که ایستاده بر راه راست مى‌رود؟
ﯿ
قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافيدة ۖ قليلا ما تشكرون ۲۳
قرائتی قرائتی [ای پیامبر!] بگو: «اوست کسى که شما را پدید آورد و براى شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها قرار داد. چه اندک سپاسگزاری مى‌کنید!»
قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ۲۴
قرائتی قرائتی بگو: «اوست کسى که شما را در زمین آفرید و به سوى او محشور مى‌شوید.»
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ۲۵
قرائتی قرائتی و [کافران] مى‌گویند: «اگر راست مى‌گویید، این وعده کی فرامى‌رسد؟»
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين ۲۶
قرائتی قرائتی بگو: «علم [به زمان قیامت،] تنها نزد خداوند است و من تنها بیم‌دهنده‌ای آشکارم.»
فلما راوه زلفة سييت وجوه الذين كفروا وقيل هاذا الذي كنتم به تدعون ۲۷
قرائتی قرائتی پس چون آن [دوزخ موعود] را نزدیک ببینند، چهره‌هاى کافران، زشت و گرفته گردد و [فرشتگان به آنها] می‌گویند: «این است آنچه [در دنیا به مسخره] مى‌خواستید!»
قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم ۲۸
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] بگو: «به من خبر دهید، اگر خدا من و کسانى را که با من هستند، نابود کند، یا بر ما رحم نماید، چه کسى کافران را از عذابی دردناک پناه مى‌دهد؟»
قل هو الرحمان امنا به وعليه توكلنا ۖ فستعلمون من هو في ضلال مبين ۲۹
قرائتی قرائتی بگو: «او [خداى] رحمان است. ما به او ایمان آورده‌ایم و بر او توکل کرده‌ایم. پس به زودی خواهید دانست، کیست آن که در گمراهى آشکار است.»
ﭿ
قل ارايتم ان اصبح ماوكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ۳۰
قرائتی قرائتی بگو: «به من خبر دهید اگر آب [مورد استفاده‌ی] شما در زمین فرو رود، کیست که آب روان و گوارا براى شما بیاورد؟»
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۶۷ ملک - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.