سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

ن ۚ والقلم وما يسطرون ۱
قرائتی قرائتی نون. به قلم و آنچه مى‌نویسند، سوگند،
ما انت بنعمة ربك بمجنون ۲
قرائتی قرائتی که تو به لطف پروردگارت دیوانه نیستى.
وان لك لاجرا غير ممنون ۳
قرائتی قرائتی و همانا براى تو پاداشی بى‌پایان است.
وانك لعلى خلق عظيم ۴
قرائتی قرائتی و راستی که تو اخلاق بسیار بزرگوارانه‌اى دارى.
فستبصر ويبصرون ۵
قرائتی قرائتی پس به زودى مى‌بینى و آنها نیز مى‌بینند،
باييكم المفتون ۶
قرائتی قرائتی که کدام یک از شما گرفتار جنونید؟ [تو یا دشمنانت؟]
ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ۷
قرائتی قرائتی بى‌تردید پروردگارت، خود بهتر مى‌داند چه کسى از راه او گمراه شده و او به ره‌یافتگان داناتر است.
فلا تطع المكذبين ۸
قرائتی قرائتی پس، از تکذیب‌کنندگان اطاعت مکن!
ودوا لو تدهن فيدهنون ۹
قرائتی قرائتی آنان دوست دارند که تو سازش کنى و آنان نیز با تو سازش کنند.
ولا تطع كل حلاف مهين ۱۰
قرائتی قرائتی و از هر فرومایه که بسیار سوگند یاد مى‌کند، پیروى مکن!
هماز مشاء بنميم ۱۱
قرائتی قرائتی [آن که] عیب‌جوست و براى سخن‌چینى در جنب­وجوش است.
مناع للخير معتد اثيم ۱۲
قرائتی قرائتی سخت بازدارنده [مردم‌] از کار خیر و متجاوز و گنه‌کار است.
عتل بعد ذالك زنيم ۱۳
قرائتی قرائتی از این‌ها گذشته، خشن و گستاخ و بى‌تبار است.
ان كان ذا مال وبنين ۱۴
قرائتی قرائتی به خاطر آن که او مال فراوان و فرزندان نیرومند دارد.
اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين ۱۵
قرائتی قرائتی هرگاه آیات ما بر او تلاوت شود، می‌گوید: «[این،] افسانه‌هاى پیشینیان است!»
سنسمه على الخرطوم ۱۶
قرائتی قرائتی به زودى بر بینى‌اش مهر خواری مى‌نهیم.
انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ۱۷
قرائتی قرائتی ما مردم [مکه] را آزمودیم، همان گونه که صاحبان آن باغ را آزمودیم، آن‌گاه که سوگند یاد کردند، صبحگاهان میوه‌هاى باغ را بچینند.
ولا يستثنون ۱۸
قرائتی قرائتی و چیزى را [براى نیازمندان] کنار نگذارند.
فطاف عليها طايف من ربك وهم نايمون ۱۹
قرائتی قرائتی پس هنگامى که در خواب بودند، از سوی پروردگارت آفتى بر گرد آن [باغ] چرخید.
فاصبحت كالصريم ۲۰
قرائتی قرائتی پس به صورت باغى درآمد که میوه‌هایش چیده و درختانش سوخته است.
فتنادوا مصبحين ۲۱
قرائتی قرائتی بامدادان یکدیگر را ندا دادند
ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ۲۲
قرائتی قرائتی که: «اگر قصد چیدن میوه دارید، به سوى کشت‌زار و باغتان حرکت کنید.»
فانطلقوا وهم يتخافتون ۲۳
قرائتی قرائتی پس به راه افتادند، در حالى که آهسته با یکدیگر مى‌گفتند
ﭿ
ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ۲۴
قرائتی قرائتی که: «مبادا امروز بینوایى در آن [باغ] بر شما وارد شود!»
وغدوا على حرد قادرين ۲۵
قرائتی قرائتی بامدادان، با این قرار که تهی‌دستان را محروم کنند، خود را [بر چیدن میوه‌ها] توانا مى‌پنداشتند.
فلما راوها قالوا انا لضالون ۲۶
قرائتی قرائتی پس چون [باغ را سوخته] دیدند، گفتند: «ما راه را گم کرده‌ایم.
بل نحن محرومون ۲۷
قرائتی قرائتی بلکه ما بى‌بهره مانده‌ایم!»
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ۲۸
قرائتی قرائتی عاقل‌ترینِ آنها گفت: «آیا به شما نگفتم چرا خدا را به پاکی نمی‌ستایید؟ [امّا شما پنداشتید خدا درمانده و شما همه‌کاره‌اید].»
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ۲۹
قرائتی قرائتی گفتند: «پروردگار ما منزّه است! قطعاً ما ستمکار بوده‌ایم.»
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ۳۰
قرائتی قرائتی پس به یکدیگر روى کردند، در حالى که به سرزنش هم مى‌پرداختند.
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ۳۱
قرائتی قرائتی گفتند: «واى بر ما که سرکش بوده‌ایم!
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ۳۲
قرائتی قرائتی امید است پروردگارمان [ما را ببخشد و] بهتر از آن را براى ما جایگزین کند. ما به پروردگارمان امیدواریم.»
كذالك العذاب ۖ ولعذاب الاخرة اكبر ۚ لو كانوا يعلمون ۳۳
قرائتی قرائتی این­گونه است عذاب! و اگر بدانند، عذاب آخرت بزرگتر است.
ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ۳۴
قرائتی قرائتی پرهیزکاران نزد پروردگارشان باغ‌هاى پر نعمت دارند.
افنجعل المسلمين كالمجرمين ۳۵
قرائتی قرائتی پس آیا ما تسلیم‌شدگان را همچون گناهکاران قرار مى‌دهیم؟
ما لكم كيف تحكمون ۳۶
قرائتی قرائتی شما را چه شده؟ چگونه داورى مى‌کنید؟
ام لكم كتاب فيه تدرسون ۳۷
قرائتی قرائتی آیا شما کتابى دارید که در آن مى‌خوانید،
ﯿ
ان لكم فيه لما تخيرون ۳۸
قرائتی قرائتی که در آن [جهان]، هر چه را شما بخواهید و برگزینید، براى شما خواهد بود؟
ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ۙ ان لكم لما تحكمون ۳۹
قرائتی قرائتی یا مگر براى شما پیمان‌هایى رسا به عهده‌ی ماست که تا روز قیامت، هر چه را حکم کنید، براى شما باشد؟
سلهم ايهم بذالك زعيم ۴۰
قرائتی قرائتی از آنان بپرس که کدام یک از آنان ضامن این [ادّعا] است؟
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ۴۱
قرائتی قرائتی یا براى آنان شریکانى است [که در قیامت به دادشان برسند]؟ پس اگر راست‌گو هستند، شریکانشان را بیاورند.
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ۴۲
قرائتی قرائتی روزى که دشواری [کار بر آنان] آشکار شود و به سجده دعوت شوند؛ ولى نتوانند.
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ۖ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ۴۳
قرائتی قرائتی دیدگانشان [از ترس] فروافتاده و خوارى وجودشان را فراگرفته است. آنان [در دنیا] به سجده دعوت مى‌شدند، در حالى که تندرست بودند. [ولى سجده نمی‌کردند.]
فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث ۖ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ۴۴
قرائتی قرائتی پس مرا با کسى که [قرآن،] این سخن [خدا] را تکذیب مى‌کند، واگذار! ما آنان را از راهى که نمى‌دانند، به تدریج [به سوى عذاب] پیش مى‌بریم.
واملي لهم ۚ ان كيدي متين ۴۵
قرائتی قرائتی و به آنان مهلت مى‌دهم. البتّه تدبیر من محکم و استوار است.
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ۴۶
قرائتی قرائتی آیا از آنان مزدى درخواست مى‌کنى که پرداخت آن بر آنان سنگین است؟
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ۴۷
قرائتی قرائتی یا [رازهای] نهان نزد آنهاست که آنان [از روى آن] مى‌نویسند؟
ﭿ
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم ۴۸
قرائتی قرائتی پس براى [تحقّق] فرمان پروردگارت صبر کن و همانند [یونس،] همدم ماهى مباش، [که شتاب در عذاب قومش را خواست و در شکم ماهى گرفتار شد،] آن‌گاه که با دلى پر اندوه [خدا را] ندا داد.
لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ۴۹
قرائتی قرائتی اگر رحمت و لطفى از سوى پروردگارش او را در نیافته بود، قطعاً نکوهش شده به صحرایى بى‌گیاه افکنده مى‌شد.
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ۵۰
قرائتی قرائتی پس خداوند او را برگزید و او را از شایستگان قرار داد.
وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون ۵۱
قرائتی قرائتی و کافران، چون قرآن را می‌شنوند، نزدیک است تو را چشم بزنند و مى‌گویند: «او دیوانه است.»
وما هو الا ذكر للعالمين ۵۲
قرائتی قرائتی درحالى که آن [قرآن] جز مایه‌ی تذکّر و پند براى جهانیان نیست.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۶۸ قلم - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.