سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

يا ايها المدثر ۱
قرائتی قرائتی اى جامه بر خود کشیده [و در بستر آرمیده]!
قم فانذر ۲
قرائتی قرائتی برخیز و هشدار ده!
وربك فكبر ۳
قرائتی قرائتی و پروردگارت را بزرگ بدار!
وثيابك فطهر ۴
قرائتی قرائتی و لباست را پاکیزه کن!
والرجز فاهجر ۵
قرائتی قرائتی و از پلیدى دور شو!
ولا تمنن تستكثر ۶
قرائتی قرائتی و [در بخشش] منّت مگذار و [بخششت را] بزرگ مشمار!
ولربك فاصبر ۷
قرائتی قرائتی و به خاطر پروردگارت صبر کن!
فاذا نقر في الناقور ۸
قرائتی قرائتی پس هنگامى که در صور دمیده شود.
فذالك يوميذ يوم عسير ۹
قرائتی قرائتی پس آن روز، روز سختى است.
على الكافرين غير يسير ۱۰
قرائتی قرائتی بر کافران آسان نیست.
ذرني ومن خلقت وحيدا ۱۱
قرائتی قرائتی مرا واگذار با آن که خود به تنهایى [او را] آفریدم.
وجعلت له مالا ممدودا ۱۲
قرائتی قرائتی و به او مالى پیوسته و در حال فزونى دادم.
وبنين شهودا ۱۳
قرائتی قرائتی و پسرانى که در کنارش حاضرند.
ﯿ
ومهدت له تمهيدا ۱۴
قرائتی قرائتی و براى او اسباب کامیابى را به طور کامل آماده کردم.
ثم يطمع ان ازيد ۱۵
قرائتی قرائتی با این حال، طمع دارد که بیافزایم.
كلا ۖ انه كان لاياتنا عنيدا ۱۶
قرائتی قرائتی هرگز! زیرا او همواره به آیات ما دشمنى مى‌ورزد.
سارهقه صعودا ۱۷
قرائتی قرائتی به زودى او را به گردنه‌اى سخت گرفتار مى‌کنم.
انه فكر وقدر ۱۸
قرائتی قرائتی همانا او [براى مبارزه با قرآن] فکر کرد و [آن را] سنجید.
فقتل كيف قدر ۱۹
قرائتی قرائتی پس مرگ بر او باد که چگونه سنجید.
ثم قتل كيف قدر ۲۰
قرائتی قرائتی باز هم مرگ بر او که چگونه سنجید.
ثم نظر ۲۱
قرائتی قرائتی سپس نگریست.
ثم عبس وبسر ۲۲
قرائتی قرائتی سپس چهره در هم کشید و بی‌میلی نشان داد.
ثم ادبر واستكبر ۲۳
قرائتی قرائتی سپس پشت کرد و تکبّر ورزید.
فقال ان هاذا الا سحر يوثر ۲۴
قرائتی قرائتی پس گفت: «این [قرآن] چیزى نیست جز جادوبى که [از پیشینیان] روایت مى‌شود.
ان هاذا الا قول البشر ۲۵
قرائتی قرائتی این فقط گفته‌ی بشر است [نه گفتار خدا]!»
ساصليه سقر ۲۶
قرائتی قرائتی به زودی او را به سقَر درآورم.
وما ادراك ما سقر ۲۷
قرائتی قرائتی و تو نمى‌دانى که سقر چیست.
ﭿ
لا تبقي ولا تذر ۲۸
قرائتی قرائتی [آتشى است سوزنده که‌] نه [چیزی را] باقى می‌گذارد و نه رها می‌کند.
لواحة للبشر ۲۹
قرائتی قرائتی پوست بدن را به شدّت دگرگون می‌کند.
عليها تسعة عشر ۳۰
قرائتی قرائتی بر آن [دوزخ]، نوزده نفر گماشته شده‌اند.
وما جعلنا اصحاب النار الا ملايكة ۙ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ۙ ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمومنون ۙ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهاذا مثلا ۚ كذالك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ۚ وما يعلم جنود ربك الا هو ۚ وما هي الا ذكرى للبشر ۳۱
قرائتی قرائتی و نگهبانان آتش را جز از فرشتگان قرار ندادیم و تعداد آنان را فقط آزمونی براى کافران نهادیم، تا اهل کتاب یقین کنند [که قرآن کتاب آسمانى است] و تا کسانى که ایمان آورده‌اند، بر ایمان خود بیافزایند و اهل کتاب و مؤمنان، گرفتار تردید نشوند و کافران و بیماردلان بگویند: «خداوند از این مثل چه منظورى داشته است؟» این گونه خداوند هر کس را بخواهد، گمراه مى‌کند و هر که را بخواهد، هدایت مى‌نماید و شمار لشکریان پروردگارت را کسى جز او نمى‌داند و این تنها پندى براى بشر است.
كلا والقمر ۳۲
قرائتی قرائتی به ماه سوگند، چنین نیست [که کافران مى‌پندارند]!
والليل اذ ادبر ۳۳
قرائتی قرائتی به شب سوگند، آن‌گاه که پشت مى‌کند،
والصبح اذا اسفر ۳۴
قرائتی قرائتی به صبح سوگند، آن‌گاه که آشکار مى‌شود،
انها لاحدى الكبر ۳۵
قرائتی قرائتی که این [دوزخ]، یکى از بزرگترین پدیده‌هاست.
نذيرا للبشر ۳۶
قرائتی قرائتی هشدارى براى بشر است.
ﯿ
لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر ۳۷
قرائتی قرائتی براى هر کس از شما که بخواهد [در کار خیر] پیش افتد یا عقب بماند.
كل نفس بما كسبت رهينة ۳۸
قرائتی قرائتی هر کسى در گروِ دستاورد خویش است،
الا اصحاب اليمين ۳۹
قرائتی قرائتی مگر یاران [سعادتمندی که کارنامه‌ی آنان را به دست] راست [آنها می‌دهند]،
في جنات يتساءلون ۴۰
قرائتی قرائتی که در باغ‌هاى بهشتند و مى‌پرسند
عن المجرمين ۴۱
قرائتی قرائتی از گناهکاران:
ما سلككم في سقر ۴۲
قرائتی قرائتی «چه چیزی شما را روانه‌ی [دوزخ] سقر کرد؟»
قالوا لم نك من المصلين ۴۳
قرائتی قرائتی می‌گویند: «ما از نمازگزاران نبودیم.
ولم نك نطعم المسكين ۴۴
قرائتی قرائتی و به بینوایان غذا نمى‌دادیم.
وكنا نخوض مع الخايضين ۴۵
قرائتی قرائتی و همراه با فرورفتگان، [در گفتار و کردار باطل‌] فرومى‌رفتیم.
وكنا نكذب بيوم الدين ۴۶
قرائتی قرائتی و پیوسته روز جزا را تکذیب مى‌کردیم.
حتى اتانا اليقين ۴۷
قرائتی قرائتی تا آن که امر یقینىِ [مرگ] به سراغ ما آمد.»
فما تنفعهم شفاعة الشافعين ۴۸
قرائتی قرائتی پس شفاعت میانجی‌گران سودشان ندهد.
فما لهم عن التذكرة معرضين ۴۹
قرائتی قرائتی آنان را چه شده که از تذکر [قرآن] روى‌گردانند؟
كانهم حمر مستنفرة ۵۰
قرائتی قرائتی گویا آنان گورِخرانى هستند،
فرت من قسورة ۵۱
قرائتی قرائتی که از شیری [شرزه] مى‌گریزند.
بل يريد كل امري منهم ان يوتى صحفا منشرة ۵۲
قرائتی قرائتی بلکه هر یک از آنان توقّع دارد کتابى سرگشاده [همانند قرآن] به او داده شود.
كلا ۖ بل لا يخافون الاخرة ۵۳
قرائتی قرائتی هرگز! [این بهانه است!] بلکه آنان از آخرت نمى‌ترسند.
كلا انه تذكرة ۵۴
قرائتی قرائتی هرگز! [ما کتابی جز قرآن نازل نمی‌کنیم] که آن یادآورى [ارزشمند] است.
فمن شاء ذكره ۵۵
قرائتی قرائتی پس هرکس خواست، از آن پند گیرد.
ﭿ
وما يذكرون الا ان يشاء الله ۚ هو اهل التقوى واهل المغفرة ۵۶
قرائتی قرائتی و پند نمى‌گیرند مگر آن که خدا بخواهد. او سزاوار است که از وى پروا کنند و او سزاوار است که [پرهیزکاران را] بیامرزد.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۴ مدثر - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.