سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

لا اقسم بيوم القيامة ۱
قرائتی قرائتی به روز قیامت سوگند مى‌خورم.
ولا اقسم بالنفس اللوامة ۲
قرائتی قرائتی و به نفس سرزنش‌گر سوگند مى‌خورم.
ايحسب الانسان الن نجمع عظامه ۳
قرائتی قرائتی آیا انسان مى‌پندارد که هرگز استخوان‌هاى او را جمع نمى‌کنیم؟
بلى قادرين على ان نسوي بنانه ۴
قرائتی قرائتی چرا! ما تواناییم [خطوط] سر انگشتان او را [بار دیگر] درست کنیم.
بل يريد الانسان ليفجر امامه ۵
قرائتی قرائتی ولى انسان مى‌خواهد راه فسق و فجور را پیش روى خود باز کند.
يسال ايان يوم القيامة ۶
قرائتی قرائتی [پس، از روى تردید] مى‌پرسد: «روز قیامت چه وقت است؟»
فاذا برق البصر ۷
قرائتی قرائتی پس آن‌گاه که [در آستانه‌ی قیامت] چشم‌ها خیره گردد،
وخسف القمر ۸
قرائتی قرائتی و ماه تاریک شود،
وجمع الشمس والقمر ۹
قرائتی قرائتی و خورشید و ماه جمع شوند،
يقول الانسان يوميذ اين المفر ۱۰
قرائتی قرائتی در آن روز انسان خواهد گفت: «راه گریز کجاست؟»
كلا لا وزر ۱۱
قرائتی قرائتی هرگز! پناهگاهى نیست.
الى ربك يوميذ المستقر ۱۲
قرائتی قرائتی آن روز قرارگاه فقط به سوى پروردگار توست.
ينبا الانسان يوميذ بما قدم واخر ۱۳
قرائتی قرائتی آن روز انسان به آنچه پیش فرستاده و آنچه به جای گذاشته است، خبر داده مى‌شود.
بل الانسان على نفسه بصيرة ۱۴
قرائتی قرائتی بلکه انسان بر نفس خویش بیناست.
ولو القى معاذيره ۱۵
قرائتی قرائتی هر چند [براى توجیه گناهانش‌] بهانه‌ها بتراشد.
لا تحرك به لسانك لتعجل به ۱۶
قرائتی قرائتی [اى پیامبر! به هنگام نزول وحى،] زبان خود را به حرکت در نیاور تا نسبت به تلاوت آن شتاب کنى.
ﯿ
ان علينا جمعه وقرانه ۱۷
قرائتی قرائتی گردآوردن و خواندن آن به عهده‌ی ماست.
فاذا قراناه فاتبع قرانه ۱۸
قرائتی قرائتی پس چون آن را خواندیم، قرائت آن را دنبال کن.
ثم ان علينا بيانه ۱۹
قرائتی قرائتی آن‌گاه بیان آن بر عهده ماست.
كلا بل تحبون العاجلة ۲۰
قرائتی قرائتی چنین نیست [که شما مى‌پندارید قیامتى در کار نیست]، بلکه به این دنیاى زودگذر دل‌بسته‌اید.
وتذرون الاخرة ۲۱
قرائتی قرائتی و آخرت را رها کرده‌اید.
وجوه يوميذ ناضرة ۲۲
قرائتی قرائتی چهره‌هایى در آن روز شاداب و با طراوت است.
الى ربها ناظرة ۲۳
قرائتی قرائتی و به [لطف و پاداش] پروردگارشان چشم دوخته‌اند.
ووجوه يوميذ باسرة ۲۴
قرائتی قرائتی و چهره‌هایى در آن روز گرفته است.
تظن ان يفعل بها فاقرة ۲۵
قرائتی قرائتی زیرا مى‌دانند مورد عذابى کمرشکن قرار مى‌گیرند.
كلا اذا بلغت التراقي ۲۶
قرائتی قرائتی [انسان مى‌پندارد دنیاى زودگذر همیشگی است،] هرگز! آن‌گاه که جان به گلوگاه برسد.
وقيل من ۜ راق ۲۷
قرائتی قرائتی و [اطرافیان بیمار] بگویند: «درمان‌کننده [این بیمار] کیست؟»
وظن انه الفراق ۲۸
قرائتی قرائتی و [محتضَر] بداند که هنگام جدایى فرارسیده است.
والتفت الساق بالساق ۲۹
قرائتی قرائتی و ساق‌های پا به یکدیگر بپیچد [و دیگر حرکتى نکند].
ﭿ
الى ربك يوميذ المساق ۳۰
قرائتی قرائتی در آن روز، روانه شدن به سوى پروردگار توست.
فلا صدق ولا صلى ۳۱
قرائتی قرائتی او که نه حقّ را تصدیق کرد و نه نماز گزارد.
ولاكن كذب وتولى ۳۲
قرائتی قرائتی بلکه تکذیب کرد و روى گردانید.
ثم ذهب الى اهله يتمطى ۳۳
قرائتی قرائتی و سپس با کبر و غرور به سوى خانواده‌اش رفت.
اولى لك فاولى ۳۴
قرائتی قرائتی [عذاب الهى] براى تو شایسته‌تر است، شایسته‌تر!
ثم اولى لك فاولى ۳۵
قرائتی قرائتی باز هم شایسته‌تر است، شایسته‌تر!
ايحسب الانسان ان يترك سدى ۳۶
قرائتی قرائتی آیا انسان مى‌پندارد که به حال خود رها مى‌شود؟
الم يك نطفة من مني يمنى ۳۷
قرائتی قرائتی آیا او قطره‌اى از منى نبود که ریخته مى‌شد؟
ثم كان علقة فخلق فسوى ۳۸
قرائتی قرائتی سپس خون بسته‌اى شد و [خداوند] آن را آفرینش داد و [اندامش را] استوار ساخت.
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ۳۹
قرائتی قرائتی و دو جنس زن و مرد را از آن پدید آورد.
اليس ذالك بقادر على ان يحيي الموتى ۴۰
قرائتی قرائتی آیا این [خدای نیرومند] توانا نیست که مردگان را زنده کند؟
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۵ قیامت - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.