سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
قرائتی قرائتی آیا بر انسان دوره‌اى از روزگار گذشت که چیز قابل ذکرى نبود؟
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
قرائتی قرائتی همانا ما انسان را از نطفه‌اى آمیخته آفریدیم و او را از حالتى به حالتى درآوردیم، پس او را شنوا و بینا گردانیدیم.
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
قرائتی قرائتی ما راه را به او نشان دادیم، خواه سپاسگرار باشد، یا ناسپاس.
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
قرائتی قرائتی ما براى کافران، زنجیرها و غل‌ها و آتشى برافروخته آماده کرده‌ایم.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
قرائتی قرائتی همانا نیکان از پیمانه‌اى مى‌نوشند که با کافور [خوشبو] آمیخته شده است.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
قرائتی قرائتی چشمه‌اى که بندگان خدا از آن مى‌نوشند و هرگونه بخواهند، آن را جارى مى‌سازند.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
قرائتی قرائتی آنان به نذر [خود] وفا مى‌کنند و از روزى که شرش فراگیر است، مى‌ترسند.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
قرائتی قرائتی و غذاى خود را با آن که به آن علاقه [و نیاز] دارند، به بینوا و یتیم و اسیر مى‌دهند.
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
قرائتی قرائتی که ما فقط براى خشنودى خدا به شما غذا مى‌دهیم، نه پاداشى از شما مى‌خواهیم و نه سپاسى.
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
قرائتی قرائتی و ما از پروردگارمان، به خاطر روزى که به شدت گرفته و بسیار سخت است، مى‌ترسیم.
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
قرائتی قرائتی پس خداوند آنان را از شر آن روز نگاه می‌دارد و آنان را با شادى و سرورى بس بزرگ روبرو می‌کند.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
قرائتی قرائتی و آنها را برای صبرى که کردند، بهشتى [برین] و ابریشمى [نازنین] پاداش می‌دهد،
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
قرائتی قرائتی در حالى که در آن [بهشت] بر تخت‌ها تکیه زده‌اند، در آنجا نه آفتابى [آزار دهنده] بینند و نه سرمایى [سوزان].
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
قرائتی قرائتی و سایه‌هاى درختان بر سرشان نزدیک و میوه‌هایش در دسترس آنهاست.
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
قرائتی قرائتی گرد آنان ظرف‌هاى نقره‌فام و تنگ‌هاى بلورین، [پر از غذا و نوشیدنى] گردانده می‌شود.
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
قرائتی قرائتی بلورهایى نقره‌فام که [نیکان] آنها را به هر اندازه که خواسته‌اند، اندازه‌گیرى کرده‌اند.
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
قرائتی قرائتی در آن [بهشت]، جامى نوشانده مى‌شود که با زنجبیل [گرم و عطرآگین] آمیخته است.
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
قرائتی قرائتی از چشمه‌اى در آنجا که سلسبیل نامیده مى‌شود.
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
قرائتی قرائتی و بر گردشان پسرانى همیشه نوجوان، [به خدمت] مى‌گردند، هرگاه آنان را ببینى، می‌پندارى مرواریدهایى غلطان و پراکنده‌اند.
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
قرائتی قرائتی و چون آنجا را بنگرى، نعمتى [فراوان و وصف‌ناپذیر] و فرمانروایى بزرگى مى‌بینى.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
قرائتی قرائتی بر اندامشان جامه‌هاى سبز از دیباى نازک و ابریشم درشت بافت است و با دستبندهاى نقره آراسته شده‌اند و پروردگارشان شرابى پاک و پاک‌کننده به آنان مى‌نوشاند.
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
قرائتی قرائتی «این پاداشى است براى شما و کوشش شما مورد سپاس است.»
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
قرائتی قرائتی همانا ما خود، قرآن را آن‌گونه که باید، بر تو فروفرستادیم.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
قرائتی قرائتی پس در برابر فرمان پروردگارت صبر پیشه کن! و از هیچ گنه‌کار یا ناسپاسِ آنان فرمان نبر!
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
قرائتی قرائتی و بامداد و شامگاه، نام پروردگارت را یاد کن!
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
قرائتی قرائتی و بخشى از شب را براى او سجده کن! و در بلنداى شب به تسبیح او بپرداز!
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
قرائتی قرائتی اینان [دنیاى] زودگذر را دوست دارند و روز گرانبار [قیامت] را پشت سر مى‌اندازند.
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
قرائتی قرائتی ماییم که آنان را آفریدیم و پیوندهاى مفاصلشان را محکم ساختیم و هرگاه بخواهیم، مانند آنها را چنان که باید به جاى آنان مى‌آوریم.
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
قرائتی قرائتی این [آیات] پندی است. پس هر کس بخواهد، راهى به سوى پروردگارش [در پیش] گیرد.
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
قرائتی قرائتی و شما چیزى را نمى‌خواهید، مگر این که خدا بخواهد. خداوند همواره دانایی فرزانه است.
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
قرائتی قرائتی هر که را بخواهد، به رحمت خود درمى‌آورد و براى ستمکاران عذابى دردناک آماده کرده است.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.