سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
nykl Zdaž přišel kdy na člověka průběh ČASU, kdy věcí nebyl vzpomenutou?
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
nykl Zajistéť stvořili jsme ČLOVĚKA z kapky (semene) smíseného, zkoušejíce jej; a učinili jsme jej slyšícím, vidoucím:
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
nykl zajisté na (pravou) stezku uvedli jsme jej, ať již vděčným byl by; či nevděčným.
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
nykl Zajisté pak schystali jsme pro nevěřící řetězy a pouta a žár plamenný:
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
nykl ctnostní pak píti budou z číše, s příměskem kafrovým
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
nykl z pramene, z nějž píti budou služebníci boží, kamkoli zavedše jej vyvřením:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
nykl ti, kdož plní sliby své a bojí se dne, jehož bědy (daleko) se rozlétnou,
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
nykl a krmí pokrmem z lásky k Bohu, nuzného a sirotka a zajatce,
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
nykl (řkouce): „Zajisté krmíme vás z lásky k Bohu; nechceme od vás odměny ni velkých díků.
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
nykl Myť bojíme se od Pána svého dne mračivého, hrůzyplného.“
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
nykl I ochránil je Bůh od běd dne onoho a vložil na ně jas tváří a rozradování:
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
nykl a odměnil je za trpělivost jejich zahradou (ráje) a (rouchem) hedvábným.
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
nykl Spočívati v ní (budou) na lůžkách: viděti nebudou tam slunce žár, vanu ledového;
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
nykl blízky nad nimi stíny (stromů budou) a velmi nízko (vyseti budou) plody jejich;
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
nykl a obnášeni budou džbány stříbrnými a číšemi, jak konvicemi —
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
nykl konvicemi ze stříbra, jež plniti budou mírou svou.
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
nykl A napájeni budou z poháru, s příměskem zázvorným —
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
nykl z pramene v ráji, zvaného Selsebíl.
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
nykl Obcházeni pak budou mládci věcně mladými: když hledíš na ně, měl bys je za perly rozsypané.
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
nykl A když (toto) uzříš, uzříš rozkoš a panství veliké.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
nykl Na nich budou roucha z hedvábí zeleného a brokátu; a ozdobeni budou náramky stříbrnými; a napájeti bude je Pán jejich nápojem přečistým.
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
nykl Toto vše bude odměnou vám: a námaha vaše odvděčena bude.
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
nykl Myť zajisté seslali jsme Korán tobě sesláním.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
nykl Pročež vyčkávej trpělivě rozsudek Pána svého a neposlouchej hříšných mezi nimi, aniž nevěrců.
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
nykl Ale vzpomínej jména Pána svého za zory ranní i s večerem:
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
nykl též za noci; i padej na tvář svou před ním a chval jej noci za dlouhé.
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
nykl Zajisté pak tito milují (život) rychle míjící a nechávají za sebou den (soudu) přetěžký.
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
nykl My stvořili jsme je a posílili klouby jejich; a kdybychom chtěli, zaměniti bychom mohli je jim podobnými (rychlou) záměnou.
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
nykl Zajisté pak toto jest připomínka: pročež kdo chce, nechť k Pánu svému cestu nastoupí.
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
nykl Však nebudete chtíti toho, ledaže by Bůh tomu chtěl: Bůh zajisté vševědoucí jest a moudrý.
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
nykl Uvádí, koho chce, v milosrdenství své; a pro nepravostné přichystal trest bolestný!
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.