سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
انصاریان آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که چیزی در خور ذکر نبود؟
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
انصاریان ما انسان را از نطفه آمیخته و مختلطی [از مواد و عناصر] آفریدیم و او را از حالتی به حالتی و شکلی به شکلی [از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان تا طفلی کامل] درآوردیم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم.
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
انصاریان ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
انصاریان ما برای کافران زنجیرها و بندها و آتش فروزان آماده کرده ایم.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
انصاریان همانا نیکان همواره از جامی می نوشند که نوشیدنی اش آمیخته به کافور [آن ماده سرد، سپید و معطر] است.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
انصاریان آن جام از چشمه ای است که همواره بندگان خدا از آن می نوشند و آن را به دلخواهشان هرگونه که بخواهند جاری می نمایند.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
انصاریان [همانان که] همواره نذرشان را وفا می کنند، و از روزی که آسیب و گزندش گسترده است، می ترسند،
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
انصاریان و غذا را در عین دوست داشتنش، به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می کنند.
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
انصاریان [و می گویند:] ما شما را فقط برای خشنودی خدا اطعام می کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را از شما نداریم.
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
انصاریان ما از پروردگارمان در روزی که روز عبوس و بسیار هولناکی است می ترسیم.
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
انصاریان پس خدا نگه دار آنان از آسیب و گزند آن روز است و شادابی و شادمانی به آنان عطا می کند.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
انصاریان و آنان را برای اینکه [در برابر تکالیف دینی و حوادث روزگار] شکیبایی ورزیدند، بهشتی [عنبرسرشت] و لباسی ابریشمین پاداش می دهد.
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
انصاریان در آنجا بر تخت ها تکیه می زنند، در حالی که آفتابی [که از گرمایش ناراحت شوند] و سرمایی [که از سختی اش به زحمت افتند] نمی بینند،
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
انصاریان و سایه های درختان به آنان نزدیک و میوه هایش به آسانی در دسترس است،
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
انصاریان و ظرف هایی از نقره فام، و قدح هایی بلورین [که پر از غذا و نوشیدنی است] پیرامون آنان می گردانند؛
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
انصاریان جام هایی از نقره که آنها را به اندازه مناسب اندازه گیری کرده اند،
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
انصاریان و در آنجا جامی که نوشیدنی اش آمیخته به زنجبیل است، به آنان می نوشانند،
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
انصاریان از چشمه ای در آنجا که «سلسبیل» نامیده شود،
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
انصاریان و پیرامونشان نوجوانانی جاودانی [برای پذیرایی از آنان] می گردند، که چون آنان را ببینی پنداری مرواریدی پراکنده اند،
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
انصاریان و چون آنجا را ببینی، نعمتی فراوان و کشوری بزرگ بینی،
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
انصاریان بر اندامشان جامه هایی از حریر نازک و سبز رنگ و دیبای ستبر است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده اند، و پروردگارشان باده طهور به آنان می نوشاند.
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
انصاریان [به آنان گوید:] یقیناً این [نعمت ها] پاداش شماست و تلاشتان مقبول افتاده است؛
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
انصاریان به راستی ما قرآن را به تدریج بر تو نازل کردیم؛
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
انصاریان پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبا باش، و از هیچ گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن،
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
انصاریان و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
انصاریان و پاره ای از شب را سر به سجده گذار، و او را در شب طولانی تسبیح گوی.
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
انصاریان بی تردید اینان [که گنهکار و ناسپاس اند] دنیای زودگذر را دوست دارند [و فقط برای به دست آوردن آن می کوشند] و روز هولناک و سختی را که پیش رو دارند وامی گذارند.
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
انصاریان ما آنان را آفریدیم و مفاصلشان را [با رشته های اعصاب و عضلات] محکم و استوار کردیم، و هرگاه بخواهیم [آنان را نابود می کنیم و] امثال و نظایرشان را [که مطیع و فرمانبردارند] به جای آنان قرار می دهیم.
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
انصاریان همانا این [آیات قرآن] تذکر و هشداری است؛ پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش [با تکیه بر این آیات] برگزیند،
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
انصاریان و تا خدا نخواهد، نخواهید خواست؛ یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است.
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
انصاریان هر کس را بخواهد در رحمتش درآورد و برای ستمکاران عذابی دردناک آماده کرده است.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.