سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
آیتی هرآينه بر انسان مدتى از زمان گذشت و او چيزى در خور ذكر نبود.
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
آیتی ما آدمى را از نطفه‌اى آميخته بيافريده‌ايم، تا او را امتحان كنيم. و شنوا و بينايش ساخته‌ايم.
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
آیتی راه را به او نشان داده‌ايم. يا سپاسگزار باشد يا ناسپاس.
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
آیتی ما براى كافران زنجيرها و غلها و آتش افروخته آماده كرده‌ايم.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
آیتی نيكان از جامهايى مى‌نوشند كه آميخته به كافور است:
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
آیتی چشمه‌اى كه بندگان خدا از آن مى‌نوشند و آن را به هر جاى كه خواهند روان مى‌سازند.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
آیتی به نذر وفا مى‌كنند و از روزى كه شر آن همه جا را گرفته است مى‌ترسند.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
آیتی و طعام را در حالى كه خود دوستش دارند به مسكين و يتيم و اسير مى‌خورانند:
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
آیتی جز اين نيست كه شما را براى خدا اطعام مى‌كنيم و از شما نه پاداشى مى‌خواهيم نه سپاسى.
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
آیتی ما از پروردگار خود مى‌ترسيم، در روزى كه آن روز عبوس و سخت و هولناك است.
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
آیتی خدا ايشان را از شر آن روز نگه داشت و آنان را طراوت و شادمانى بخشيد.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
آیتی به پاداش صبرى كه كرده‌اند پاداششان را بهشت و حرير داد.
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
آیتی در آنجا بر تختها تكيه زده‌اند نه هيچ آفتابى مى‌بينند و نه سرمايى.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
آیتی سايه‌هاى درختانش بر سرشان افتاده و ميوه‌هايش به فرمانشان باشد.
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
آیتی كاسه‌هاى سيمين و كوزه‌هاى شراب ميانشان به گردش در مى‌آيد.
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
آیتی كوزه‌هايى از سيم كه آنها را به اندازه پُر كرده‌اند.
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
آیتی در آنجا جامى بنوشانندشان كه آميخته با زنجبيل باشد،
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
آیتی از چشمه‌اى كه آن را سلسبيل مى‌گويند.
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
آیتی همواره پسرانى به گردشان مى‌چرخند كه چون آنها را ببينى، پندارى مرواريد پراكنده‌اند.
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
آیتی چون بنگرى، هر چه بنگرى نعمت فراوان است و فرمانروايى بزرگ.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
آیتی بر تنشان جامه‌هايى است از سُندس سبز و استبرق. و به دستبندهايى از سيم زينت شده‌اند. و پروردگارشان از شرابى پاكيزه سيرابشان سازد.
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
آیتی اين پاداش شماست و از كوششتان سپاسگزارى شده است.
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
آیتی ما قرآن را بر تو نازل كرديم، نازل‌كردنى نيكو.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
آیتی در برابر فرمان پروردگارت صابر باش و از هيچ گناهكار يا ناسپاسى اطاعت مكن.
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
آیتی و بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را بر زبان بياور.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
آیتی در پاره‌اى از شب سجده‌اش كن و در همه درازناى شب تسبيحش گوى.
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
آیتی اينان اين دنياى زودگذر را دوست دارند و آن روز دشوار را پس پشت مى‌افكنند.
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
آیتی ما آدميان را آفريديم و اعضا و مفاصلشان را نيرومند گردانيديم و اگر خواهيم، به جاى آنها قومى همانندشان بياوريم.
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
آیتی اين اندرزى است. پس هر كه خواهد، راهى به سوى پروردگار خويش برگزيند.
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
آیتی و شما جز آن نمى‌خواهيد كه خدا خواسته باشد، زيرا خدا دانا و حكيم است.
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
آیتی هر كس را كه بخواهد مشمول رحمت خود سازد، و براى ستمكاران عذابى دردآور آماده كرده است.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.