سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
بهرام‌پور مگر نه اين است كه مدت زمانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
بهرام‌پور همانا ما انسان را از نطفه‌اى آميخته آفريديم، كه او را خواهيم آزمود، پس وى را شنوا و بينا گردانيديم
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
بهرام‌پور ما راه را به او نشان داديم، يا سپاسگزار است [مى‌پذيرد] و يا كفران [مى‌كند]
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
بهرام‌پور بى‌گمان، ما براى كافران زنجيرها و بندها و شعله‌هاى سوزان آماده كرده‌ايم
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
بهرام‌پور همانا نيكان از جامى نوشند كه با عطر خوشى آميخته است
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
بهرام‌پور چشمه‌اى كه بندگان [خاص‌] خدا از آن بنوشند و [هر جا بخواهند] جارى‌اش سازند
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
بهرام‌پور [آنها] به نذر خود وفا كنند و از روزى كه شرّ آن فراگير است بترسند
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
بهرام‌پور و طعام را با آن كه دوستش دارند، به مستمند و يتيم و اسير دهند
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
بهرام‌پور [و در دل گويند:] ما فقط براى رضاى خدا شما را اطعام مى‌كنيم و هيچ پاداش و سپاسى از شما نمى‌خواهيم
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
بهرام‌پور ما از پروردگار خود از روزى كه سخت غمبار است هراسانيم
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
بهرام‌پور پس خدا آنها را از شرّ آن روز نگاه دارد و بهجت و سرور به آنها ارزانى دارد
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
بهرام‌پور و به پاس آن كه صبر كردند، بهشت و حرير پاداششان دهد
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
بهرام‌پور كه در آن جا بر تخت‌ها تكيه زنند. در آن جا نه [گرماى‌] آفتاب بينند و نه سرما
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
بهرام‌پور و سايه‌ها [ى درختان‌] بر آنها نزديك و ميوه‌هايش [براى چيدن‌] بسيار آسان است
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
بهرام‌پور و ظروف سيمين و جام‌هاى بلورين بر آنها بگردانند
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
بهرام‌پور جام‌هايى بلورين از نقره كه درست به اندازه باشند
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
بهرام‌پور و در آن جا از جامى كه آميزه‌ى زنجبيل دارد به آنان مى‌نوشانند
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
بهرام‌پور از چشمه‌اى در بهشت كه «سلسبيل» ناميده مى‌شود
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
بهرام‌پور و بر گرد آنها پسرانى هميشه جوان بگردند كه چون آنها را ببينى، پنداريشان كه مرواريدهايى پراكنده‌اند
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
بهرام‌پور و چون آن جا را بنگرى، ناز و نعمت [فراوان‌] و ملكى بى‌كران ببينى
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
بهرام‌پور بر تنشان جامه‌هاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر است و با دستبندهاى سيمين آراسته شده‌اند، و پروردگارشان باده‌اى پاك به آنان بنوشاند
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
بهرام‌پور همانا اين پاداشى براى شماست و از تلاش شما سپاسگزارى شده است
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
بهرام‌پور به تحقيق ما قرآن را آن طور كه بايد بر تو نازل كرديم
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
بهرام‌پور پس براى حكم پروردگارت صبور باش، و از آنها هيچ گناه پيشه يا ناسپاسى را اطاعت مكن
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
بهرام‌پور و هر صبح و شام نام پروردگارت را ياد كن
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
بهرام‌پور و پاسى از شب را براى او سجده كن و بخشى طولانى از شب او را تسبيح گوى
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
بهرام‌پور به تحقيق اينان دنياى زود گذر را دوست مى‌دارند و روزى گرانبار را پشت سرشان رها مى‌كنند [و به فراموشى مى‌سپارند]
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
بهرام‌پور ما آنها را آفريديم و بندبندشان را استوار كرديم، و هر وقت بخواهيم [آنها را مى‌بريم و] به راحتى امثالشان را جايگزين مى‌كنيم
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
بهرام‌پور مسلما اين [آيات‌] تذكارى است، پس هر كه خواهد راهى به سوى پروردگار خود در پيش گيرد
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
بهرام‌پور و [اين را] نمى‌خواهيد مگر آن كه خدا بخواهد، قطعا خدا داناى حكيم است
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
بهرام‌پور هر كه را خواهد به رحمت خويش درمى‌آورد و براى ظالمان عذابى دردناك آماده كرده است
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.