سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
خرم‌شاهی آری مدتی از روزگار بر انسان گذشت که هنوز چیزی قابل ذکر نبود
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
خرم‌شاهی ما انسان را از نطفه‌ای آمیخته آفریده‌ایم و به آزمونش کشانده‌ایم، و او را شنوا و بینا ساخته‌ایم‌
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
خرم‌شاهی ما او را به راه آورده‌ایم، چه سپاسگزار باشد، چه ناسپاس‌
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
خرم‌شاهی ما برای کافران زنجیرها و بندها و آتش فروزان آماده ساخته‌ایم‌
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
خرم‌شاهی بی‌گمان نیکان از جامی که آمیزه آن کافور است، می‌نوشند
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
خرم‌شاهی چشمه‌ای که بندگان [درستکار] خداوند از آن می‌آشامند و روان می‌کنندش هرگونه بخواهند
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
خرم‌شاهی آنان به نذر خود وفا می‌کنند و از روزی که شرش دامن‌گستر است، بیم دارند
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
خرم‌شاهی و خوراک را با وجود دوست داشتنش به بینوا و یتیم و اسیر اطعام کنند
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
خرم‌شاهی [و در دل گویند] ما فقط برای خشنودی خداوند شما را اطعام می‌کنیم، از شما نه پاداشی می‌خواهیم، و نه سپاسی‌
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
خرم‌شاهی ما از پروردگارمان در روزی که دژم و دشوار است، می‌ترسیم‌
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
خرم‌شاهی سپس خداوند آنان را از شر آن روز در امان دارد و به ایشان تازگی و خرمی بنمایاند
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
خرم‌شاهی و به آنان به خاطر شکیبی که ورزیده‌اند بوستانی [بهشتی‌] و [جامه‌] ابریشم پاداش دهد
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
خرم‌شاهی در آنجا بر اورنگها تکیه زده، در آنجا نه [گرمای‌] خورشیدی بینند و نه سرمای سختی‌
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
خرم‌شاهی و سایه‌های آن به ایشان نزدیک باشد، و میوه‌های آن در کمال دسترس پذیری باشد
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
خرم‌شاهی و بر ایشان ظرفهایی سیمین و کوزه‌هایی که آبگینه است می‌گردانند
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
خرم‌شاهی آبگینه‌هایی از سیم که آنها را به اندازه پیموده باشند
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
خرم‌شاهی و در آنجا به آنان جامی بنوشانند که آمیزه آن زنجبیل است‌
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
خرم‌شاهی از چشمه‌ای در آنجا که سلسبیل نامیده می‌شود
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
خرم‌شاهی و پسرانی جاویدان برگرد آنان گردند، که چون بنگریشان، پنداریشان که مروارید پراکنده‌اند
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
خرم‌شاهی و چون آنجا را بنگری، ناز و نعمت [فراوان‌] و ملک بیکران بینی‌
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
خرم‌شاهی بر بالای آنان جامه‌هایی از ابریشم نازک سبز و ابریشم ستبر است، و به دستبندهای سیمین آراسته‌اند، و پروردگارشان به آنان شرابی پاکیزه نوشاند
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
خرم‌شاهی این پاداشی برای شماست و سعی شما مشکور است‌
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
خرم‌شاهی ما خود قرآن را بر تو چنانکه باید و شاید فرو فرستاده‌ایم‌
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
خرم‌شاهی به انتظار حکم پروردگارت شکیبا باش و از آنان از هیچ گناهکار یا ناسپاسی اطاعت مکن‌
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
خرم‌شاهی و هر بامداد و شامگاهی نام پروردگارت را یاد کن‌
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
خرم‌شاهی و در بخشی از شب برای او [به نماز] سجده کن و در بخشی بلند از شب او را نیایش کن‌
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
خرم‌شاهی بی‌گمان اینان بهره [زودیاب‌] دنیوی را دوست دارند و روزی سنگین را که در پیش دارند، رها می‌کنند
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
خرم‌شاهی ما آنان را آفریده‌ایم و پیوندشان را استوار داشته‌ایم، و چون خواهیم آنان را به همانندانشان جانشین می‌سازیم‌
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
خرم‌شاهی این پندآموزی است، پس هر کس که خواهد راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
خرم‌شاهی و [چنین چیزی‌] نخواهید مگر آنکه خدا خواهد، بی‌گمان خداوند دانای فرزانه است‌
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
خرم‌شاهی هر کس را که خواهد به جوار رحمت خویش در آورد، و برای ستمکاران [مشرک‌] عذابی دردناک آماده ساخته است‌
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.