سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شييا مذكورا ۱
grigore Nu a trecut oare peste om o vreme când nu este nimic amintit?
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ۲
grigore Noi am creat omul, pentru a-l pune la încercare, dintr-o picătură de sămânţă şi amestecuri. Noi i-am dat auzul şi văzul.
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ۳
grigore L-am călăuzit pe Calea cea Dreaptă, fie că va fi mulţumitor, fie că va fi tăgăduitor.
ﯿ
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ۴
grigore Tăgăduitorilor le-am pregătit lanţuri, juguri şi Jăratec.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ۵
grigore Neprihăniţii vor bea dintr-un pocal o licoare cu camfor.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۶
grigore Robii lui Dumnezeu vor bea din izvoare pe care le vom face să ţâşnească din belşug,
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ۷
grigore căci ei îşi împlinesc făgăduinţele, se tem de o zi al cărui rău se va răspândi în tot locul.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ۸
grigore Ei dau de mâncare din dragoste pentru El, sărmanului, orfanului şi prinsului:
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ۹
grigore “Noi vă dăm de mâncare de dragul lui Dumnezeu şi nu vrem de la voi nici răsplată, nici mulţumire.
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ۱۰
grigore Nouă ne este frică de Domnul nostru în ziua cea cruntă şi nimicitoare.”
ﭿ
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ۱۱
grigore Dumnezeu i-a ferit însă de răul acelei Zile şi le va da să întâlnească numai voioşie şi bucurie.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۱۲
grigore El îi va răsplăti pentru răbdarea lor cu o grădină şi cu mătase.
متكيين فيها على الارايك ۖ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ۱۳
grigore Culcaţi pe paturi de nuntă nu vor suferi nici de soarele arzător şi nici de gerul pişcător.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ۱۴
grigore Umbra se va lăsa peste ei, iar fructele se vor apleca să fie culese.
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ۱۵
grigore Printre ei vor umbla vase de argint şi pocaluri de cleştar,
قوارير من فضة قدروها تقديرا ۱۶
grigore de cleştar şi de argint, umplute cu măsură.
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ۱۷
grigore Vor bea dintr-un pocal un amestec de ghimbir,
عينا فيها تسمى سلسبيلا ۱۸
grigore şi dintr-un izvor numit acolo Salsabil.
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ۱۹
grigore Flăcăiandrii nemuritori se vor învârti în jurul lor — văzându-i vei crede că sunt mărgăritare neînşirate!
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ۲۰
grigore Când vei privi în jur, vei vedea desfătare şi o mare împărăţie.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ۖ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ۲۱
grigore Ei vor purta veşminte verzi, de satin şi de brocart şi vor fi împodobiţi cu brăţări de argint. Domnul lor le va da să bea o băutură prea-curată.
ﯿ
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ۲۲
grigore “Toate acestea vă vor fi vouă răsplată a trudei voastre drept mulţumire!”
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ۲۳
grigore Noi am pogorât asupra ta Coranul.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ۲۴
grigore Rabdă pentru Domnul tău! Nu da ascultare nici păcătosului şi nici tăgăduitorului dintre ei!
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۲۵
grigore Aminteşte Numele Domnului tău în zori şi în amurg!
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ۲۶
grigore Noaptea, prosternează-te înaintea Lui şi preamăreşte-L noapte lungă.
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ۲۷
grigore Ei iubesc degrabă-trecătoarea şi dau la spate o Zi grea.
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ۖ واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ۲۸
grigore Noi i-am creat şi le-am întărit încheieturile, însă dacă vrem, îi putem înlocui cu alţii asemenea lor.
ان هاذه تذكرة ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ۲۹
grigore Aceasta este o amintire! Cel care vrea, apucă spre Domnul său pe o cale,
ﭿ
وما تشاءون الا ان يشاء الله ۚ ان الله كان عليما حكيما ۳۰
grigore însă voi nu voiţi decât ceea ce Dumnezeu voieşte. Dumnezeu este Cunoscător, Înţelept.
يدخل من يشاء في رحمته ۚ والظالمين اعد لهم عذابا اليما ۳۱
grigore El lasă să intre pe cine voieşte în milostivenia Sa, iar celor nedrepţi le-a pregătit o dureroasă osândă.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۶ انسان - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.