سوره‌ها

جزء

ﭿ
Quran sura title

الانسان

بسم الله الرحمن الرحیم

ﯿ

چنین نیست [که شما مى‌پندارید قیامتى در کار نیست]، بلکه به این دنیاى زودگذر دل‌بسته‌اید. (۲۰)

و به [لطف و پاداش] پروردگارشان چشم دوخته‌اند. (۲۳)

[انسان مى‌پندارد دنیاى زودگذر همیشگی است،] هرگز! آن‌گاه که جان به گلوگاه برسد. (۲۶)

و ساق‌های پا به یکدیگر بپیچد [و دیگر حرکتى نکند]. (۲۹)

او که نه حقّ را تصدیق کرد و نه نماز گزارد. (۳۱)

[عذاب الهى] براى تو شایسته‌تر است، شایسته‌تر! (۳۴)

آیا او قطره‌اى از منى نبود که ریخته مى‌شد؟ (۳۷)

و دو جنس زن و مرد را از آن پدید آورد. (۳۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا بر انسان دوره‌اى از روزگار گذشت که چیز قابل ذکرى نبود؟ (۱)

همانا ما انسان را از نطفه‌اى آمیخته آفریدیم و او را از حالتى به حالتى درآوردیم، پس او را شنوا و بینا گردانیدیم. (۲)

ما براى کافران، زنجیرها و غل‌ها و آتشى برافروخته آماده کرده‌ایم. (۴)

همانا نیکان از پیمانه‌اى مى‌نوشند که با کافور [خوشبو] آمیخته شده است. (۵)

مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۵ قیامت - آیه ۲۰
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.