سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والمرسلات عرفا ۱
قرائتی قرائتی سوگند به فرشتگانى که پى­درپى فرستاده مى‌شوند!
فالعاصفات عصفا ۲
قرائتی قرائتی پس [سوگند] به فرشتگانى که چون تندبادند!
والناشرات نشرا ۳
قرائتی قرائتی سوگند به فرشتگانى که صحیفه‌هاى وحى را می‌گشایند!
فالفارقات فرقا ۴
قرائتی قرائتی پس [سوگند] به فرشتگانى که به طور کامل [میان حقّ و باطل] جدا کننده‌اند!
فالملقيات ذكرا ۵
قرائتی قرائتی پس [سوگند] به فرشتگانِ فرود آورنده‌ی وحى!
عذرا او نذرا ۶
قرائتی قرائتی براى [رفع] عذر، یا هشدار و بیم­دادن.
انما توعدون لواقع ۷
قرائتی قرائتی بى‌گمان آنچه به شما وعده مى‌دهند، روى‌دادنى است.
فاذا النجوم طمست ۸
قرائتی قرائتی پس آن‌گاه که ستارگان محو شوند.
واذا السماء فرجت ۹
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که آسمان شکافته شود.
واذا الجبال نسفت ۱۰
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که کوه‌ها از جا کنده شوند.
واذا الرسل اقتت ۱۱
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که براى پیامبران وقت تعیین شود [تا بر امّت‌ها گواهى دهند].
لاي يوم اجلت ۱۲
قرائتی قرائتی [این حوادث] براى چه روزى به تأخیر افتاده است؟
ليوم الفصل ۱۳
قرائتی قرائتی براى روز جدایى.
وما ادراك ما يوم الفصل ۱۴
قرائتی قرائتی و تو چه می‌دانى که روز جدایی چیست؟
ويل يوميذ للمكذبين ۱۵
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
الم نهلك الاولين ۱۶
قرائتی قرائتی آیا پیشینیان را نابود نکردیم؟
ثم نتبعهم الاخرين ۱۷
قرائتی قرائتی سپس دیگران را در پى آنان آوردیم.
كذالك نفعل بالمجرمين ۱۸
قرائتی قرائتی ما با مجرمان این­گونه رفتار مى‌کنیم.
ويل يوميذ للمكذبين ۱۹
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
الم نخلقكم من ماء مهين ۲۰
قرائتی قرائتی آیا ما شما را از آبى پست و ناچیز نیافریدیم؟
فجعلناه في قرار مكين ۲۱
قرائتی قرائتی پس آن را در [رحم مادر] جایگاهى استوار نهادیم،
الى قدر معلوم ۲۲
قرائتی قرائتی تا مدّتى معین.
فقدرنا فنعم القادرون ۲۳
قرائتی قرائتی پس اندازه‌گیرى کردیم و ما چه خوب اندازه‌گیری هستیم!
ويل يوميذ للمكذبين ۲۴
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
الم نجعل الارض كفاتا ۲۵
قرائتی قرائتی آیا زمین را محل اجتماع [انسان‌ها] قرار ندادیم؟
احياء وامواتا ۲۶
قرائتی قرائتی زندگان و مردگان؟
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ۲۷
قرائتی قرائتی و در آن [زمین] کوه‌هایى استوار و بلند قرار دادیم و آبى گوارا به شما نوشاندیم.
ويل يوميذ للمكذبين ۲۸
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
ﭿ
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ۲۹
قرائتی قرائتی [آن روز خداوند به مجرمان می‌فرماید:] «بى‌درنگ بروید به سوى [دوزخ!] همان چیزى که پیوسته تکذیبش مى‌کردید.
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ۳۰
قرائتی قرائتی بروید به سوى سایه‌اى [از دود انبوه که] سه شاخه [است]،
لا ظليل ولا يغني من اللهب ۳۱
قرائتی قرائتی [سایه‌اى که] نه مانع از حرارت است و نه از شعله‌هاى آتش جلوگیرى مى‌کند.»
انها ترمي بشرر كالقصر ۳۲
قرائتی قرائتی دوزخ، شراره‌هایى [بلند] چون کاخ پرتاب مى‌کند.
كانه جمالت صفر ۳۳
قرائتی قرائتی [و آن شراره‌ها در رنگ و شتاب] گویى شترانى زردمویند.
ويل يوميذ للمكذبين ۳۴
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
هاذا يوم لا ينطقون ۳۵
قرائتی قرائتی این روزی است که [گناهکاران] سخن نمى‌گویند،
ولا يوذن لهم فيعتذرون ۳۶
قرائتی قرائتی و به آنان اجازه داده نمى‌شود تا عذرخواهى کنند.
ويل يوميذ للمكذبين ۳۷
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
هاذا يوم الفصل ۖ جمعناكم والاولين ۳۸
قرائتی قرائتی این روز، روز جدایى است که شما و پیشینیان را گرد آوردیم.
فان كان لكم كيد فكيدون ۳۹
قرائتی قرائتی پس اگر چاره‌اى دارید، به کار گیرید.
ويل يوميذ للمكذبين ۴۰
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
ان المتقين في ظلال وعيون ۴۱
قرائتی قرائتی همانا پرهیزکاران در سایه‌سارها و [کنار] چشمه‌هایی هستند.
وفواكه مما يشتهون ۴۲
قرائتی قرائتی و هر نوع میوه که بخواهند، [فراهم است.]
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ۴۳
قرائتی قرائتی «به پاداش کارهایى [نیک] که همواره مى‌کردید، بخورید و بیاشامید! گوارایتان باد!»
انا كذالك نجزي المحسنين ۴۴
قرائتی قرائتی ما نیکوکاران را این گونه پاداش مى‌دهیم.
ويل يوميذ للمكذبين ۴۵
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ۴۶
قرائتی قرائتی [به کافران بگو:] «اندک زمانى [در این دنیا] بخورید و بهره گیرید! که شما گناهکارید [و بى‌تردید به کیفر اعمالتان گرفتار خواهید شد.]»
ﯿ
ويل يوميذ للمكذبين ۴۷
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ۴۸
قرائتی قرائتی و هرگاه به آنان گفته شود: «رکوع کنید!» رکوع نمى‌کنند.
ويل يوميذ للمكذبين ۴۹
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
فباي حديث بعده يومنون ۵۰
قرائتی قرائتی [اگر این کافران به قرآن ایمان نیاورند،] پس به کدام سخن بعد از آن ایمان مى‌آورند؟
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۷ مرسلات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.