سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

عم يتساءلون ۱
قرائتی قرائتی از چه از یکدیگر مى‌پرسند؟
عن النبا العظيم ۲
قرائتی قرائتی از خبر بزرگ!
الذي هم فيه مختلفون ۳
قرائتی قرائتی همان که درباره‌ی آن اختلاف دارند.
كلا سيعلمون ۴
قرائتی قرائتی چنین نیست! به زودى خواهند دانست.
ثم كلا سيعلمون ۵
قرائتی قرائتی باز هم چنین نیست! به زودى خواهند دانست.
الم نجعل الارض مهادا ۶
قرائتی قرائتی آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟
والجبال اوتادا ۷
قرائتی قرائتی و کوه‌ها را میخ‌هایی [براى استوارى آن]؟
وخلقناكم ازواجا ۸
قرائتی قرائتی و شما را جفت‌هایی آفریدیم.
وجعلنا نومكم سباتا ۹
قرائتی قرائتی و خواب را مایه‌ی آرامش شما قرار دادیم.
وجعلنا الليل لباسا ۱۰
قرائتی قرائتی و شب را پوششى ساختیم.
وجعلنا النهار معاشا ۱۱
قرائتی قرائتی و روز را وقت معاش قرار دادیم.
ﭿ
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ۱۲
قرائتی قرائتی و بر فراز شما هفت [آسمان] استوار بنا کردیم.
وجعلنا سراجا وهاجا ۱۳
قرائتی قرائتی و چراغى فروزان قرار دادیم.
وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ۱۴
قرائتی قرائتی و از ابرهاى باران‌زا و فشرده، آبى فراوان و ریزان فروفرستادیم.
لنخرج به حبا ونباتا ۱۵
قرائتی قرائتی تا با آن دانه و گیاه بیرون آوریم،
وجنات الفافا ۱۶
قرائتی قرائتی و باغ‌هایى پر درخت.
ان يوم الفصل كان ميقاتا ۱۷
قرائتی قرائتی همانا روز جدایى، وعده‌گاه [ما با شما] است.
يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا ۱۸
قرائتی قرائتی روزى که در صور دمیده می‌شود و گروه گروه مى‌آیید.
وفتحت السماء فكانت ابوابا ۱۹
قرائتی قرائتی و آسمان گشوده شود و به صورت درهایى باز درآید.
وسيرت الجبال فكانت سرابا ۲۰
قرائتی قرائتی و کوه‌ها روان شوند و چون سراب گردند.
ان جهنم كانت مرصادا ۲۱
قرائتی قرائتی همانا دوزخ، کمین‌گاهى است.
للطاغين مابا ۲۲
قرائتی قرائتی بازگشت‌گاهى است براى سرکشان.
لابثين فيها احقابا ۲۳
قرائتی قرائتی روزگارى [دراز] در آن می‌مانند.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ۲۴
قرائتی قرائتی در آن [دوزخ]، نه چیز خنکى می‌چشند و نه آشامیدنى [گوارایى]،
الا حميما وغساقا ۲۵
قرائتی قرائتی مگر آب داغ و چرکابى.
جزاء وفاقا ۲۶
قرائتی قرائتی این، کیفرى است مناسب.
انهم كانوا لا يرجون حسابا ۲۷
قرائتی قرائتی آنان بودند که به حساب [قیامت] امید و باورى نداشتند.
وكذبوا باياتنا كذابا ۲۸
قرائتی قرائتی و آیات ما را به سختى تکذیب مى‌کردند.
وكل شيء احصيناه كتابا ۲۹
قرائتی قرائتی [ولى] ما حساب همه چیز را درکتابی داشتیم.
فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ۳۰
قرائتی قرائتی «پس بچشید که هرگز جز عذاب بر شما نمى‌افزاییم.»
ان للمتقين مفازا ۳۱
قرائتی قرائتی بى‌گمان براى پرهیزکاران، رستگارى و کامیابى بزرگى است:
حدايق واعنابا ۳۲
قرائتی قرائتی باغ‌هایی [خرم و محصور] و انواع انگورها.
وكواعب اترابا ۳۳
قرائتی قرائتی و دخترانى دلربا و هم‌سال.
وكاسا دهاقا ۳۴
قرائتی قرائتی و جام‌هایى لبریز.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ۳۵
قرائتی قرائتی در آنجا نه سخن بیهوده‌اى می‌شنوند و نه دروغ و تکذیبى.
جزاء من ربك عطاء حسابا ۳۶
قرائتی قرائتی [این] پاداشى [است] از سوی پروردگارت؛ بخششى حساب شده.
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمان ۖ لا يملكون منه خطابا ۳۷
قرائتی قرائتی [همان] پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست. آن [خدای] بخشنده که هیچ کس اختیار چون و چرا با او ندارد.
ﭿ
يوم يقوم الروح والملايكة صفا ۖ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمان وقال صوابا ۳۸
قرائتی قرائتی روزى که روح و فرشتگان به صف بایستند، کسى سخن نمی‌گوید جز آن که [خداى] رحمان به او اجازه دهد و او سخن درست بگوید.
ذالك اليوم الحق ۖ فمن شاء اتخذ الى ربه مابا ۳۹
قرائتی قرائتی آن روز، روز حقّ است. پس هرکس بخواهد، راه بازگشتى به سوى پروردگارش [در پیش] گیرد.
انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ۴۰
قرائتی قرائتی همانا ما شما را از عذابى نزدیک بیم دادیم. روزى که انسان به آنچه از پیش فرستاده بنگرد و کافر بگوید: «اى کاش خاک بودم!»
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۸ نبا - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.