سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والنازعات غرقا ۱
قرائتی قرائتی سوگند به فرشتگانى که جان [کافران] را به سختى مى‌گیرند.
والناشطات نشطا ۲
قرائتی قرائتی سوگند به فرشتگانى که جان [مؤمنان] را به آسانى و نشاط مى‌گیرند.
والسابحات سبحا ۳
قرائتی قرائتی سوگند به فرشتگانى که [در انجام فرمان خدا] به سرعت شناورند،
فالسابقات سبقا ۴
قرائتی قرائتی و بر یکدیگر پیشی می‌گیرند،
فالمدبرات امرا ۵
قرائتی قرائتی و امور [بندگان] را تدبیر می‌کنند.
يوم ترجف الراجفة ۶
قرائتی قرائتی [به اینها سوگند که برانگیخته خواهید شد،] روزى که زلزله‌ی وحشتناک همه چیز را به لرزه درآورد.
تتبعها الرادفة ۷
قرائتی قرائتی و به دنبال آن لرزه دیگرى روی دهد.
قلوب يوميذ واجفة ۸
قرائتی قرائتی در آن روز، دل‌هایى ترسان و لرزان است.
ابصارها خاشعة ۹
قرائتی قرائتی و چشم‌ها [از ترس] فروافتاده است.
يقولون اانا لمردودون في الحافرة ۱۰
قرائتی قرائتی [آنان که در دنیا] مى‌گویند: «آیا ما به زندگى نخستین بازگردانده مى‌شویم،
ااذا كنا عظاما نخرة ۱۱
قرائتی قرائتی آن‌گاه که استخوان‌هایى پوسیده و ریز ریز شدیم؟!»
قالوا تلك اذا كرة خاسرة ۱۲
قرائتی قرائتی [با خود] گویند: «در این صورت، این، بازگشتى زیانبار است.»
فانما هي زجرة واحدة ۱۳
قرائتی قرائتی جز این نیست که آن [بازگشت]، فقط با یک بانگ عظیم است.
فاذا هم بالساهرة ۱۴
قرائتی قرائتی که ناگهان همگى در صحراى محشر حاضر شوند.
هل اتاك حديث موسى ۱۵
قرائتی قرائتی آیا سرگذشت موسى به تو رسیده است؟
اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ۱۶
قرائتی قرائتی آن‌گاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدّس طُوى ندا داد:
اذهب الى فرعون انه طغى ۱۷
قرائتی قرائتی «به سوى فرعون برو که او سرکشى کرده است.
فقل هل لك الى ان تزكى ۱۸
قرائتی قرائتی پس [به او] بگو:» «آیا مى‌خواهى که پاک شوى؟
واهديك الى ربك فتخشى ۱۹
قرائتی قرائتی و تو را به سوى پروردگارت راهنمایی کنم تا بترسى [و سرکشى نکنى]؟»
فاراه الاية الكبرى ۲۰
قرائتی قرائتی پس بزرگترین معجزه را به او نشان داد.
فكذب وعصى ۲۱
قرائتی قرائتی امّا او تکذیب کرد و نافرمانى نمود.
ثم ادبر يسعى ۲۲
قرائتی قرائتی آن‌گاه پشت کرد، در حالى که [براى خاموشى این دعوت] مى‌کوشید.
فحشر فنادى ۲۳
قرائتی قرائتی پس [جادوگران را] گرد آورد و فراخواند.
فقال انا ربكم الاعلى ۲۴
قرائتی قرائتی و گفت: «من پروردگار برتر شما هستم!»
ﭿ
فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ۲۵
قرائتی قرائتی آن‌گاه خداوند او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد.
ان في ذالك لعبرة لمن يخشى ۲۶
قرائتی قرائتی در این [داستان]، براى هر کس که [از عاقبت بد] بترسد، عبرتى است.
اانتم اشد خلقا ام السماء ۚ بناها ۲۷
قرائتی قرائتی آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آسمانى که او بنا کرده؟
رفع سمكها فسواها ۲۸
قرائتی قرائتی سقفش را برافراشت و آن را استوار ساخت.
واغطش ليلها واخرج ضحاها ۲۹
قرائتی قرائتی شبش را تیره و روزش را روشن گرداند.
والارض بعد ذالك دحاها ۳۰
قرائتی قرائتی و پس از آن، زمین را گسترش داد.
اخرج منها ماءها ومرعاها ۳۱
قرائتی قرائتی آب‌هاى آن و چراگاه‌ها و گیاهان آن را پدیدار ساخت.
والجبال ارساها ۳۲
قرائتی قرائتی و کوه‌ها را استوار و پابرجا گردانید.
متاعا لكم ولانعامكم ۳۳
قرائتی قرائتی تا مایه‌ی برخوردارى شما و چارپایان شما باشد.
فاذا جاءت الطامة الكبرى ۳۴
قرائتی قرائتی پس هنگامی که آن حادثه‌ی بزرگ‌تر فرارسد.
يوم يتذكر الانسان ما سعى ۳۵
قرائتی قرائتی در آن روز، انسان به یاد تلاش‌هایش مى‌افتد.
وبرزت الجحيم لمن يرى ۳۶
قرائتی قرائتی و دوزخ براى هر بیننده‌اى آشکار شود.
فاما من طغى ۳۷
قرائتی قرائتی امّا هر که سرکشى کرده،
واثر الحياة الدنيا ۳۸
قرائتی قرائتی و زندگى دنیا را [بر زندگی جاودان] برگزیده باشد،
فان الجحيم هي الماوى ۳۹
قرائتی قرائتی بى‌شک، دوزخ جایگاه اوست.
واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ۴۰
قرائتی قرائتی و امّا کسى که از مقام پروردگارش ترسید و نفسش را از هوس بازداشت،
فان الجنة هي الماوى ۴۱
قرائتی قرائتی بى‌شک، بهشت جایگاه اوست.
يسالونك عن الساعة ايان مرساها ۴۲
قرائتی قرائتی [اى پیامبر!] از تو درباره‌ی قیامت مى‌پرسند که چه وقت برپا مى‌شود؟
ﯿ
فيم انت من ذكراها ۴۳
قرائتی قرائتی تو را به گفتگو درباره‌ی آن چه کار؟
الى ربك منتهاها ۴۴
قرائتی قرائتی پایان و سرانجام آن با پروردگار توست.
انما انت منذر من يخشاها ۴۵
قرائتی قرائتی وظیفه‌ی تو تنها هشداردادن کسى است که از آن مى‌هراسد.
كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها ۴۶
قرائتی قرائتی روزى که آن را مى‌بینند، گویى جز شبى یا روزى [در دنیا و برزخ] درنگ نکرده‌اند.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۷۹ نازعات - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.