سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

عبس وتولى ۱
قرائتی قرائتی چهره درهم کشید و روى برتافت.
ان جاءه الاعمى ۲
قرائتی قرائتی از این که مردی نابینا به سراغ او آمد.
وما يدريك لعله يزكى ۳
قرائتی قرائتی و تو چه می‌دانى؟ شاید او در پى پاکى و پارسایى باشد.
او يذكر فتنفعه الذكرى ۴
قرائتی قرائتی یا پند گیرد و آن پند سودش بخشد.
اما من استغنى ۵
قرائتی قرائتی امّا کسى که خود را بى‌نیاز مى‌بیند.
فانت له تصدى ۶
قرائتی قرائتی پس تو به او روی مى‌آورى.
وما عليك الا يزكى ۷
قرائتی قرائتی با آن که اگر نخواهد خود را پاک سازد، بر تو چیزى نیست.
واما من جاءك يسعى ۸
قرائتی قرائتی و امّا کسى که شتابان نزد تو آمده،
وهو يخشى ۹
قرائتی قرائتی در حالى که [از خدا] مى‌ترسد،
فانت عنه تلهى ۱۰
قرائتی قرائتی از او به دیگران مى‌پردازى.
كلا انها تذكرة ۱۱
قرائتی قرائتی این چنین [برخوردى شایسته‌] نیست! بى‌تردید این [قرآن] مایه‌ی پند است.
ﭿ
فمن شاء ذكره ۱۲
قرائتی قرائتی پس هر کس بخواهد، آن را یاد کند و از آن پند گیرد.
في صحف مكرمة ۱۳
قرائتی قرائتی در میان صحیفه‌هایى ارجمند،
مرفوعة مطهرة ۱۴
قرائتی قرائتی بلندمرتبه و پاکیزه است.
بايدي سفرة ۱۵
قرائتی قرائتی به دست سفیرانى
كرام بررة ۱۶
قرائتی قرائتی بزرگوار و نیکوکار.
قتل الانسان ما اكفره ۱۷
قرائتی قرائتی مرگ بر این انسان [سرکش] که چه ناسپاس است!
من اي شيء خلقه ۱۸
قرائتی قرائتی [مگر خداوند] او را از چه چیز آفریده است؟
من نطفة خلقه فقدره ۱۹
قرائتی قرائتی از نطفه‌اى [ناچیز] او را آفرید و سامانش بخشید.
ثم السبيل يسره ۲۰
قرائتی قرائتی سپس راه [رشد و کمال] را براى او آسان و فراهم نمود.
ثم اماته فاقبره ۲۱
قرائتی قرائتی آن‌گاه او را میراند و در گورش نهاد.
ثم اذا شاء انشره ۲۲
قرائتی قرائتی پس هر زمان که بخواهد، او را برانگیزد.
كلا لما يقض ما امره ۲۳
قرائتی قرائتی هرگز! هنوز آنچه را به او فرمان داده، بجا نیاورده است.
فلينظر الانسان الى طعامه ۲۴
قرائتی قرائتی پس باید انسان به غذاى خود بنگرد.
انا صببنا الماء صبا ۲۵
قرائتی قرائتی ما آب را آن­گونه که باید، [از آسمان] فروریختیم.
ثم شققنا الارض شقا ۲۶
قرائتی قرائتی سپس زمین را به خوبى شکافتیم.
فانبتنا فيها حبا ۲۷
قرائتی قرائتی و در آن، دانه رویاندیم.
وعنبا وقضبا ۲۸
قرائتی قرائتی و نیز انگور و سبزیجات،
وزيتونا ونخلا ۲۹
قرائتی قرائتی و زیتون و خرما،
وحدايق غلبا ۳۰
قرائتی قرائتی و باغ‌هاى پردرخت،
وفاكهة وابا ۳۱
قرائتی قرائتی و میوه و چراگاه،
متاعا لكم ولانعامكم ۳۲
قرائتی قرائتی براى برخوردارى شما و چهارپایانتان.
فاذا جاءت الصاخة ۳۳
قرائتی قرائتی پس هنگامى که آن صداى هولناک برآید.
ﯿ
يوم يفر المرء من اخيه ۳۴
قرائتی قرائتی روزى که انسان از برادرش بگریزد،
وامه وابيه ۳۵
قرائتی قرائتی و [از] مادر و پدرش،
وصاحبته وبنيه ۳۶
قرائتی قرائتی و [از] همسر و فرزندانش،
لكل امري منهم يوميذ شان يغنيه ۳۷
قرائتی قرائتی در آن روز براى هر یک از آنان گرفتارى است که او را [از دیگران] بازمی‌دارد.
وجوه يوميذ مسفرة ۳۸
قرائتی قرائتی چهره‌هایى در آن روز درخشانند،
ضاحكة مستبشرة ۳۹
قرائتی قرائتی خندان و شادمانند،
ووجوه يوميذ عليها غبرة ۴۰
قرائتی قرائتی و بر چهره‌هایى در آن روز، غبار [غم] نشسته.
ترهقها قترة ۴۱
قرائتی قرائتی و تیرگى و سیاهى، چهره‌ی آنان را پوشانده است.
اولايك هم الكفرة الفجرة ۴۲
قرائتی قرائتی آنان، همان کافران بدکردارند.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۸۰ عبس - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.