سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا الشمس كورت ۱
قرائتی قرائتی آن‌گاه که خورشید درهم­پیچیده و تاریک شود.
واذا النجوم انكدرت ۲
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که ستارگان به خاموشى گرایند.
واذا الجبال سيرت ۳
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که کوه‌ها به حرکت درآیند.
واذا العشار عطلت ۴
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که اموال با ارزش به حال خود رها شوند.
واذا الوحوش حشرت ۵
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که حیوانات وحشى، برانگیخته شوند و گرد آیند.
واذا البحار سجرت ۶
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که دریاها شعله‌ور و جوشان شوند.
واذا النفوس زوجت ۷
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که جان‌ها جفت و قرین شوند. [نیکان با نیکان و بدان با بدان.]
واذا الموءودة سيلت ۸
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که از [دختران] زنده به گور شده پرسیده شود
باي ذنب قتلت ۹
قرائتی قرائتی به کدامین گناه کشته شده‌اند؟
واذا الصحف نشرت ۱۰
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که نامه‌هاى عمل گشوده شود.
واذا السماء كشطت ۱۱
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که آسمان از جاى کنده شود.
ﭿ
واذا الجحيم سعرت ۱۲
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که دوزخ شعله‌ور شود.
واذا الجنة ازلفت ۱۳
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که بهشت [براى اهلش] نزدیک آورده شود.
علمت نفس ما احضرت ۱۴
قرائتی قرائتی [در آن هنگام] هر کس آنچه را [در دنیا] آماده کرده است، مى‌داند.
فلا اقسم بالخنس ۱۵
قرائتی قرائتی پس سوگند مى‌خورم به ستارگانى که بازمى‌گردند،
الجوار الكنس ۱۶
قرائتی قرائتی در حرکتند و پنهان مى‌شوند،
والليل اذا عسعس ۱۷
قرائتی قرائتی و سوگند به شب، آن‌گاه که برود،
والصبح اذا تنفس ۱۸
قرائتی قرائتی و سوگند به صبح، آن‌گاه که بدمد،
انه لقول رسول كريم ۱۹
قرائتی قرائتی که آن [قرآن]، بازخوانده‌ی [جبرئیل،] پیام‌آورى گرامى است.
ذي قوة عند ذي العرش مكين ۲۰
قرائتی قرائتی نیرومندى که نزد [خداوندِ] صاحب عرش، داراى مقامی والاست.
مطاع ثم امين ۲۱
قرائتی قرائتی [دیگر فرشتگان] از او فرمان می‌برند و امین است.
وما صاحبكم بمجنون ۲۲
قرائتی قرائتی و همنشینتان [محمّد که عمرى با راستى و خردورزی در میان شما زندگى کرده است‌،] هیچ‌گونه جنونى ندارد.
ولقد راه بالافق المبين ۲۳
قرائتی قرائتی و قطعاً آن [فرشته‌] را در افق روشن دیده است.
وما هو على الغيب بضنين ۲۴
قرائتی قرائتی و او بر [رساندن وحى از عالم] غیب بخل نمى‌ورزد. [و آنچه را دریافت کرده، دریغ نمى‌کند.]
وما هو بقول شيطان رجيم ۲۵
قرائتی قرائتی و آن قرآن، بازخوانده‌ی شیطانِ رانده شده نیست.
فاين تذهبون ۲۶
قرائتی قرائتی پس به کجا مى‌روید؟
ان هو الا ذكر للعالمين ۲۷
قرائتی قرائتی آن مایه‌ی تذکّر و پند براى جهانیان است.
لمن شاء منكم ان يستقيم ۲۸
قرائتی قرائتی براى هر کس از شما که بخواهد راستى و درستى پیشه کند.
وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ۲۹
قرائتی قرائتی و تا خداوند، پروردگار جهانیان نخواهد، [شما نیز] نخواهید خواست.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۸۱ تکویر - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.