سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا السماء انفطرت ۱
قرائتی قرائتی آن‌گاه که آسمان شکافته شود.
واذا الكواكب انتثرت ۲
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که ستارگان پراکنده شوند.
واذا البحار فجرت ۳
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که دریاها گشوده شوند و به هم راه یابند.
واذا القبور بعثرت ۴
قرائتی قرائتی و آن‌گاه که قبرها زیر و رو گردد.
علمت نفس ما قدمت واخرت ۵
قرائتی قرائتی [آن هنگام] هر کس آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را از پس فرستاده است، مى‌داند.
يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ۶
قرائتی قرائتی اى انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگارت که کریم و بخشنده است، مغرور ساخت؟
الذي خلقك فسواك فعدلك ۷
قرائتی قرائتی همان که تو را آفرید و [اندامت را] استوار ساخت و هماهنگ و متعادل کرد.
في اي صورة ما شاء ركبك ۸
قرائتی قرائتی و به هر صورت که خواست، تو را ترکیب کرد.
كلا بل تكذبون بالدين ۹
قرائتی قرائتی با این همه، [شما روز] جزا را دروغ مى‌پندارید.
ﭿ
وان عليكم لحافظين ۱۰
قرائتی قرائتی در حالى که قطعاً بر شما نگهبانانى [از فرشتگان] گمارده شده‌اند.
كراما كاتبين ۱۱
قرائتی قرائتی نویسندگانى بزرگوار،
يعلمون ما تفعلون ۱۲
قرائتی قرائتی که به آنچه مى‌کنید، آگاهند.
ان الابرار لفي نعيم ۱۳
قرائتی قرائتی بى‌شک، نیکان در ناز و نعمت‌اند.
وان الفجار لفي جحيم ۱۴
قرائتی قرائتی و بدکاران در آتشى شعله‌ور.
يصلونها يوم الدين ۱۵
قرائتی قرائتی که در روز جزا به آن وارد شوند،
وما هم عنها بغايبين ۱۶
قرائتی قرائتی و لحظه‌اى، از آن جدا نشوند.
وما ادراك ما يوم الدين ۱۷
قرائتی قرائتی و تو چه می‌دانى که روز جزا چه روزى است؟
ثم ما ادراك ما يوم الدين ۱۸
قرائتی قرائتی باز، چه می‌دانى که روز جزا چه روزى است؟
يوم لا تملك نفس لنفس شييا ۖ والامر يوميذ لله ۱۹
قرائتی قرائتی روزى که هیچ کس براى دیگرى هیچ اختیارى ندارد و در آن روز، فرمان، فرمان خداست.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۸۲ انفطار - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.