سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

ويل للمطففين ۱
قرائتی قرائتی واى بر کم‌فروشان!
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ۲
قرائتی قرائتی کسانى که هرگاه [برای خرید] از مردم، کالایى را پیمانه می­کنند تمام و کامل مى‌گیرند.
واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ۳
قرائتی قرائتی ولى هنگامی که مى‌خواهند [برای فروش] به آنان پیمانه بدهند، یا برایشان [کالایى را] وزن کنند، کم مى‌گذارند.
الا يظن اولايك انهم مبعوثون ۴
قرائتی قرائتی آیا آنان گمان ندارند که برانگیخته خواهند شد؟
ليوم عظيم ۵
قرائتی قرائتی در روزى بزرگ؟
يوم يقوم الناس لرب العالمين ۶
قرائتی قرائتی روزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان خواهند ایستاد.
كلا ان كتاب الفجار لفي سجين ۷
قرائتی قرائتی چنین نیست [که آنان مى‌پندارند]! همانا [سرنوشت] پرونده‌ی بدکاران در سِجّین است.
وما ادراك ما سجين ۸
قرائتی قرائتی و تو چه مى‌دانى که سِجّین چیست؟
كتاب مرقوم ۹
قرائتی قرائتی این سرنوشتى است رقم خورده [و حتمى].
ويل يوميذ للمكذبين ۱۰
قرائتی قرائتی در آن روز، واى بر تکذیب‌کنندگان!
الذين يكذبون بيوم الدين ۱۱
قرائتی قرائتی کسانى که روز جزا را انکار مى‌کنند.
وما يكذب به الا كل معتد اثيم ۱۲
قرائتی قرائتی و جز تجاوزگر گناهکار، کسى آن را انکار نمى‌کند.
اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين ۱۳
قرائتی قرائتی هرگاه آیات ما بر او تلاوت شود، می‌گوید: «[اینها،] افسانه‌هاى پیشینیان است!»
ﭿ
كلا ۖ بل ۜ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ۱۴
قرائتی قرائتی هرگز! بلکه آنچه مرتکب مى‌شدند، بر دل‌هایشان زنگار نهاده است.
كلا انهم عن ربهم يوميذ لمحجوبون ۱۵
قرائتی قرائتی هرگز! آنان در آن روز از [الطاف] پروردگارشان دور و محرومند.
ثم انهم لصالو الجحيم ۱۶
قرائتی قرائتی سپس به دوزخ وارد خواهند شد.
ثم يقال هاذا الذي كنتم به تكذبون ۱۷
قرائتی قرائتی سپس [به آنان] گفته خواهد شد: «این همان چیزى است که آن را دروغ مى‌پنداشتید!»
كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ۱۸
قرائتی قرائتی چنین نیست [که آنان مى‌پندارند]! همانا [سرنوشت] پرونده‌ی نیکوکاران در علّیین است.
وما ادراك ما عليون ۱۹
قرائتی قرائتی و تو چه می‌دانى که علّیین چیست؟
كتاب مرقوم ۲۰
قرائتی قرائتی این [جایگاه بلند و پرشکوه]، سرنوشتى است رقم خورده.
يشهده المقربون ۲۱
قرائتی قرائتی که مقرّبان آن را مشاهده می‌کنند.
ان الابرار لفي نعيم ۲۲
قرائتی قرائتی بى‌شک، نیکان در ناز و نعمت‌اند.
على الارايك ينظرون ۲۳
قرائتی قرائتی بر تخت‌ها [تکیه می‌زنند و] مى‌نگرند.
تعرف في وجوههم نضرة النعيم ۲۴
قرائتی قرائتی در چهره‌ی آنان خرّمى و طراوت نعمت را بازمى‌شناسى.
يسقون من رحيق مختوم ۲۵
قرائتی قرائتی از شرابى ناب و سر به مهر به آنان می‌نوشانند.
ختامه مسك ۚ وفي ذالك فليتنافس المتنافسون ۲۶
قرائتی قرائتی مهر آن از مشک است و هر کس که اهل مسابقه است، شایسته است که رقابت ورزد.
ومزاجه من تسنيم ۲۷
قرائتی قرائتی و [این باده‌ی ناب] آمیخته‌اى از تسنیم است،
عينا يشرب بها المقربون ۲۸
قرائتی قرائتی چشمه‌اى که مقرّبان [الهى] از آن مى‌نوشند.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ۲۹
قرائتی قرائتی گناهکاران [در دنیا] پیوسته به مؤمنان مى‌خندیدند.
واذا مروا بهم يتغامزون ۳۰
قرائتی قرائتی و هرگاه از کنارشان می‌گذشتند، با چشم و ابرو به یکدیگر اشاره مى‌کردند [و آنان را به مسخره مى‌گرفتند].
ﯿ
واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ۳۱
قرائتی قرائتی و چون به سوى کسانشان بازمى‌گشتند، بذله‌گو بازمى‌گشتند.
واذا راوهم قالوا ان هاولاء لضالون ۳۲
قرائتی قرائتی و هرگاه آنان را مى‌دیدند، مى‌گفتند: «بی­شک این گروه گمراهند!»
وما ارسلوا عليهم حافظين ۳۳
قرائتی قرائتی در حالى که آنان را بر مؤمنان مراقب نفرستاده بودند [که قضاوت کنند].
فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ۳۴
قرائتی قرائتی پس امروز، مؤمنان به کافران مى‌خندند.
على الارايك ينظرون ۳۵
قرائتی قرائتی آنان بر تخت‌هاى بهشتى نظاره‌گرند،
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ۳۶
قرائتی قرائتی که آیا کافران به کیفر کارهایشان، رسیده‌اند؟
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۸۳ مطففین - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.