سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا السماء انشقت ۱
قرائتی قرائتی آن­گاه که آسمان شکافته شود.
واذنت لربها وحقت ۲
قرائتی قرائتی و پروردگارش را فرمان برد که چنین سزاوار است.
واذا الارض مدت ۳
قرائتی قرائتی و آن­گاه که زمین کشیده و هموار شود.
والقت ما فيها وتخلت ۴
قرائتی قرائتی و آنچه در درون دارد، بیرون اندازد و خالى گردد.
واذنت لربها وحقت ۵
قرائتی قرائتی و پروردگارش را فرمان بَرَد و چنین سزاوار است.
يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ۶
قرائتی قرائتی اى انسان! بى‌تردید تو با تلاشى سخت به سوى پروردگارت رهسپارى و سرانجام به دیدار او خواهى رسید.
ﭿ
فاما من اوتي كتابه بيمينه ۷
قرائتی قرائتی پس هر کس کارنامه‌اش به دست راستش داده شود،
فسوف يحاسب حسابا يسيرا ۸
قرائتی قرائتی به زودى و به آسانى به حساب او رسیدگى خواهد شد،
وينقلب الى اهله مسرورا ۹
قرائتی قرائتی و شادمان به سوى کسانش [در بهشت] بازمى‌گردد.
واما من اوتي كتابه وراء ظهره ۱۰
قرائتی قرائتی و امّا هر کس کارنامه‌اش از پشت سر [و به دست چپِ] او داده شود،
فسوف يدعو ثبورا ۱۱
قرائتی قرائتی پس به زودی فریاد فغان و نابودى بر خواهد آورد،
ويصلى سعيرا ۱۲
قرائتی قرائتی و وارد دوزخ خواهد شد.
انه كان في اهله مسرورا ۱۳
قرائتی قرائتی او [در دنیا] در میان کسانش شادمان بود.
انه ظن ان لن يحور ۱۴
قرائتی قرائتی او مى‌پنداشت که هرگز [به سوى پروردگارش] بازنمى‌گردد.
بلى ان ربه كان به بصيرا ۱۵
قرائتی قرائتی چرا! [باز خواهد گشت.] پروردگارش همواره به او بیناست.
فلا اقسم بالشفق ۱۶
قرائتی قرائتی به شفق، [سرخى پس از غروب] سوگند مى‌خورم،
والليل وما وسق ۱۷
قرائتی قرائتی و سوگند به شب و آنچه [زیر پرده‌ی سیاه خود] جمع مى‌کند،
والقمر اذا اتسق ۱۸
قرائتی قرائتی و سوگند به ماه، آن­گاه که [بَدْرِ] کامل گردد.
لتركبن طبقا عن طبق ۱۹
قرائتی قرائتی که شما همواره از حالى به حال دیگر درآیید. [و مراحل زندگى را از دنیا تا قیامت خواهید پیمود.]
فما لهم لا يومنون ۲۰
قرائتی قرائتی پس چرا ایمان نمى‌آورند؟
واذا قري عليهم القران لا يسجدون ۩ ۲۱
قرائتی قرائتی و هنگامی که قرآن بر آنان خوانده می‌شود، سجده نمى‌کنند؟
بل الذين كفروا يكذبون ۲۲
قرائتی قرائتی بلکه کافران همواره تکذیب مى‌کنند.
والله اعلم بما يوعون ۲۳
قرائتی قرائتی و خدا به آنچه در دل دارند، داناتر است.
فبشرهم بعذاب اليم ۲۴
قرائتی قرائتی پس آنان را به عذابى دردناک بشارت بده!
ﯿ
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ۲۵
قرائتی قرائتی مگر کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته کردند، که آنان پاداشى بی‌پایان دارند.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۸۴ انشقاق - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.