سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والسماء ذات البروج ۱
قرائتی قرائتی سوگند به آسمانِ داراى برج‌ها!
واليوم الموعود ۲
قرائتی قرائتی و سوگند به روز موعود [جزا]!
وشاهد ومشهود ۳
قرائتی قرائتی و سوگند به شاهد [که اعمال امّت را مى‌بیند،] و سوگند به مشهود! [که همه آن را خواهند دید.]
قتل اصحاب الاخدود ۴
قرائتی قرائتی مرگ بر صاحبان گودال [پر آتش].
النار ذات الوقود ۵
قرائتی قرائتی همان آتش پر هیزم [که مؤمنان را در آن سوزاندند].
اذ هم عليها قعود ۶
قرائتی قرائتی آن‌گاه که بالاى آن نشسته بودند،
وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود ۷
قرائتی قرائتی و تماشاگر شکنجه‌اى بودند که نسبت به مؤمنان روا مى‌داشتند.
وما نقموا منهم الا ان يومنوا بالله العزيز الحميد ۸
قرائتی قرائتی نفرت آنان از مؤمنان فقط براى این بود که به خداى عزیز و ستوده ایمان آورده بودند.
ﭿ
الذي له ملك السماوات والارض ۚ والله على كل شيء شهيد ۹
قرائتی قرائتی همان که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آنِ اوست و خداوند بر هر چیز گواه است.
ان الذين فتنوا المومنين والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ۱۰
قرائتی قرائتی همانا کسانى که مردان و زنان باایمان را مورد آزار و شکنجه قرار دادند و توبه نکردند، پس براى آنان عذاب دوزخ و نیز عذاب سوزان است.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ۚ ذالك الفوز الكبير ۱۱
قرائتی قرائتی بی‌تردید براى کسانى که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، باغ‌هایى [بهشتى] است که نهرها از زیر [درختان] آن جارى است. این است رستگارى بزرگ!
ان بطش ربك لشديد ۱۲
قرائتی قرائتی قهر و مجازات پروردگارت شدید است.
انه هو يبدي ويعيد ۱۳
قرائتی قرائتی اوست که [آفرینش را] آغاز مى‌کند و [پس از مرگ‌] بازمى‌گرداند.
وهو الغفور الودود ۱۴
قرائتی قرائتی و اوست بخشنده و دوستدار [مؤمنان].
ذو العرش المجيد ۱۵
قرائتی قرائتی صاحب عرش است و ارجمند و باعظمت.
فعال لما يريد ۱۶
قرائتی قرائتی آنچه را بخواهد، حتماً انجام مى‌دهد.
هل اتاك حديث الجنود ۱۷
قرائتی قرائتی آیا سرگذشت آن لشکریان به تو رسیده است؟
فرعون وثمود ۱۸
قرائتی قرائتی [لشکریان] فرعون و ثمود.
بل الذين كفروا في تكذيب ۱۹
قرائتی قرائتی [فقط آنان نبودند که حقّ را تکذیب کردند،] بلکه کافران [قوم تو] در تکذیبى سخت‌ترند.
والله من ورايهم محيط ۲۰
قرائتی قرائتی و خداوند از هر سو بر آنان احاطه دارد.
بل هو قران مجيد ۲۱
قرائتی قرائتی [کافران قرآن را جادویی از سوی تو مى‌دانند، حال آن که چنین نیست.] بلکه آن کتابى خواندنى و ارجمند است.
في لوح محفوظ ۲۲
قرائتی قرائتی که در لوحى محفوظ است.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۸۵ بروج - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.