سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والسماء والطارق ۱
قرائتی قرائتی سوگند به آسمان و ستاره طارِق!
وما ادراك ما الطارق ۲
قرائتی قرائتی و چه می‌دانى که طارِق چیست؟
النجم الثاقب ۳
قرائتی قرائتی ستاره‌اى است درخشنده.
ان كل نفس لما عليها حافظ ۴
قرائتی قرائتی [به اینها سوگند که] هر کس مراقب و نگهبانى دارد.
فلينظر الانسان مم خلق ۵
قرائتی قرائتی پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده است؟
خلق من ماء دافق ۶
قرائتی قرائتی از آبى جهنده آفریده شده است،
يخرج من بين الصلب والترايب ۷
قرائتی قرائتی [آبى] که از میان پشت و پیش بیرون مى‌آید.
انه على رجعه لقادر ۸
قرائتی قرائتی بى‌تردید او بر بازگرداندن انسان تواناست،
يوم تبلى السراير ۹
قرائتی قرائتی روزى که رازها آشکار شود.
ﭿ
فما له من قوة ولا ناصر ۱۰
قرائتی قرائتی پس براى انسان، هیچ نیرویى [از درون] و یاورى [از بیرون] نیست.
والسماء ذات الرجع ۱۱
قرائتی قرائتی سوگند به آسمان باران‌زا!
والارض ذات الصدع ۱۲
قرائتی قرائتی سوگند به زمین که [براى رویش گیاهان] برشکافته است!
انه لقول فصل ۱۳
قرائتی قرائتی که بی‌گمان این [قرآن] سخنى است قاطع و جداکننده
وما هو بالهزل ۱۴
قرائتی قرائتی و بیهوده و شوخى نیست.
انهم يكيدون كيدا ۱۵
قرائتی قرائتی کافران پیوسته نیرنگ مى‌کنند.
واكيد كيدا ۱۶
قرائتی قرائتی و من نیز تدبیر مى‌کنم.
فمهل الكافرين امهلهم رويدا ۱۷
قرائتی قرائتی پس کافران را مهلت بده و اندک زمانى آنان را به خود واگذار!
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۸۶ طارق - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.