سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

هل اتاك حديث الغاشية ۱
قرائتی قرائتی آیا خبر حادثه‌ی فراگیر به تو رسیده است؟
وجوه يوميذ خاشعة ۲
قرائتی قرائتی در آن روز، چهره‌هایى خوار و زبونند.
عاملة ناصبة ۳
قرائتی قرائتی [با آن که] تلاش کرده‌اند و رنج برده‌اند،
تصلى نارا حامية ۴
قرائتی قرائتی [امّا] به آتشى سوزان درآیند.
تسقى من عين انية ۵
قرائتی قرائتی از چشمه‌اى جوشان نوشانده شوند.
ﭿ
ليس لهم طعام الا من ضريع ۶
قرائتی قرائتی و خوراکى جز خار خشک و تلخ ندارند.
لا يسمن ولا يغني من جوع ۷
قرائتی قرائتی که نه فربه کند و نه گرسنگى را از میان برد.
وجوه يوميذ ناعمة ۸
قرائتی قرائتی در چنین روزى چهره‌هایى خرّم و شادابند.
لسعيها راضية ۹
قرائتی قرائتی از کوشش خود خشنودند.
في جنة عالية ۱۰
قرائتی قرائتی در بهشت برین [جاى دارند].
لا تسمع فيها لاغية ۱۱
قرائتی قرائتی آنجا سخن بیهوده‌اى نشنوند.
فيها عين جارية ۱۲
قرائتی قرائتی در آنجا چشمه‌اى جارى است.
فيها سرر مرفوعة ۱۳
قرائتی قرائتی در آنجا تخت‌هایى است پرارج و برافراشته.
واكواب موضوعة ۱۴
قرائتی قرائتی و سبوهایى چیده شده،
ونمارق مصفوفة ۱۵
قرائتی قرائتی و بالش‌هایى ردیف شده،
وزرابي مبثوثة ۱۶
قرائتی قرائتی و فرش‌هایى گرانبها که گسترده شده است.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ۱۷
قرائتی قرائتی پس آیا به شتر نمى‌نگرند که چگونه آفریده شده؟
والى السماء كيف رفعت ۱۸
قرائتی قرائتی و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟
والى الجبال كيف نصبت ۱۹
قرائتی قرائتی و به کوه‌ها که چگونه برپا داشته شده؟
والى الارض كيف سطحت ۲۰
قرائتی قرائتی و به زمین که چگونه گسترده شده است؟
فذكر انما انت مذكر ۲۱
قرائتی قرائتی پس یادآورى کن که تو فقط یادآورى کننده‌اى.
لست عليهم بمصيطر ۲۲
قرائتی قرائتی تو بر آنان تسلّطى ندارى [که به ایمان آوردن مجبورشان کنى].
الا من تولى وكفر ۲۳
قرائتی قرائتی ولى آن کس که روى گرداند و کفر ورزید،
فيعذبه الله العذاب الاكبر ۲۴
قرائتی قرائتی پس خداوند او را به بزرگ‌ترین عذاب مجازات مى‌کند.
ان الينا ايابهم ۲۵
قرائتی قرائتی بازگشت آنان به سوى ماست.
ثم ان علينا حسابهم ۲۶
قرائتی قرائتی سپس حسابشان [نیز] بر عهده‌ی ماست.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۸۸ غاشیه - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.