سوره‌ها

جزء

بسم الله الرحمن الرحیم

والشمس وضحاها ۱
قرائتی قرائتی سوگند به خورشید و روشنایی آن!
والقمر اذا تلاها ۲
قرائتی قرائتی سوگند به ماه، آن‌گاه که از پى خورشید درآید.
والنهار اذا جلاها ۳
قرائتی قرائتی سوگند به روز، آن‌گاه که زمین را روشن سازد.
والليل اذا يغشاها ۴
قرائتی قرائتی سوگند به شب، آن‌گاه که زمین را بپوشاند.
والسماء وما بناها ۵
قرائتی قرائتی سوگند به آسمان و آن که آن را بنا کرد.
والارض وما طحاها ۶
قرائتی قرائتی سوگند به زمین و آن که آن را گسترانید.
ونفس وما سواها ۷
قرائتی قرائتی سوگند به جان [آدمی] و آن که آن را سامان داد،
فالهمها فجورها وتقواها ۸
قرائتی قرائتی پس پلیدى‌ها و پاکى‌هایش را به او الهام کرد.
قد افلح من زكاها ۹
قرائتی قرائتی [به اینها سوگند] که به راستى رستگار شد آن که جان خود را از آلودگى پاک کرد.
وقد خاب من دساها ۱۰
قرائتی قرائتی و بى‌شک محروم گشت آن که آن را به پلیدى آلود.
كذبت ثمود بطغواها ۱۱
قرائتی قرائتی قوم ثمود از روى سرکشى، تکذیب کردند.
ﭿ
اذ انبعث اشقاها ۱۲
قرائتی قرائتی آن‌گاه که بدبخت‌ترینِ آنها [براى کشتن ناقه] به­پا خاست.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ۱۳
قرائتی قرائتی پس پیامبر خدا به آنان گفت: «شتر خدا و [نوبت] آبشخورش را [حرمت نهید]!»
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ۱۴
قرائتی قرائتی پس او را تکذیب کردند و ناقه را کشتند و پروردگارشان به سزاى گناهشان، آنان را درهم کوبید و [با خاک] یکسانشان کرد.
ولا يخاف عقباها ۱۵
قرائتی قرائتی و [خداوند] از عاقبت آن کار [از کسى] بیم ندارد.
مشاری راشد العفاسی
قرآن - سوره ۹۱ شمس - آیه ۱
مشاری راشد العفاسی ترتیل
حالت پخش
تکرار آیه
مکث
اسکرول خودکار

باید بخوانید

اپ سلام قرآن

اپ شماره یک قرآن در کره زمین

اپ سلام قرآن
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.